Rodzina - ?· Title: Microsoft Word - Wzory pism - Rodzina - Pozew o przyczynianie się do zaspokajania…

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

Transcript

 • WZR: pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny

  Pruszkw, dnia 15 stycznia 2014 roku

  Sd Rejonowy w Pruszkowie III Wydzia Rodzinny i Nieletnich ul. Kraszewskiego 22 05-800 Pruszkw Powdka: Martyna Maciejewska PESEL 8035629856 ul. Warszawska 14/59 05-800 Pruszkw Pozwany: Wojciech Maciejewski ul. Warszawska 14/59 05-800 Pruszkw Warto przedmiotu sporu: 18.000,00 z

  POZEW O ZAPOKAJANIE POTRZEB RODZINY

  Wnosz o:

  1. zasdzenie od pozwanego tytuem zaspokojenia potrzeb rodziny kwoty 1.500,00 z miesicznie patnej do 10 dnia kadego miesica z ustawowymi odsetkami w przypadku zwoki w patnoci ktrejkolwiek raty poczynajc od daty wniesienia pozwu do rk powdki Martyny Maciejewskiej,

  2. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalnoci.

  UZASADNIENIE

  Strony pozostaj w zwizku maeskim. Ze zwizku tego strony maj dwjk dzieci w wieku 10 i 7 lat. Od listopada 2013 roku pozwany nie przyczynia si do zaspokajania potrzeb rodziny i nie interesuje si jej potrzebami.

  Powdka pracuje w Urzdzie Miasta Pruszkowa na stanowisku specjalisty. Z tego tytuu powdka uzyskuje miesiczny dochd w wysokoci 2.500,00 z. Starszy syn powdki jest uczniem 5 klasy szkoy podstawowej, a modszy jest uczniem 2 klasy szkoy podstawowej.

  Miesiczne koszty utrzymania rodziny powdka ocenia na kwot 2.500,00 z miesicznie. Koszty utrzymania powdki to 1.300,00 z, a koszty utrzymania dzieci to po 600,00 z miesicznie. Koszty te zwizane s z utrzymaniem mieszkania oraz samochodu, wyywieniem oraz leczeniem modszego dziecka chorujcego na alergi.

 • Pozwany prowadzi dziaalno gospodarcz, z ktrej uzyskuje dochd w wysokoci ok. 4000,00 z miesicznie.

  Z uwagi na to, e przyczynianie si do zaspokajania potrzeb rodziny jest obowizkiem pozwanego i obowizek ten nie jest realizowany, niniejszy pozew jest konieczny i uzasadniony. Zaczniki: - odpis pozwu i kserokopii innych zacznikw, - odpis aktu maestwa, - odpisy aktw urodzenia dzieci, - zawiadczenie z miejsca pracy powdki Uwagi:

  pozew o zaspokajanie potrzeb rodziny jest wolny od opat sdowych (art. 96 ust. 1 pkt 2 ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych)

  warto przedmiotu sporu w sprawie o zaspokajanie potrzeb rodziny ustala si na podstawie art. 22 Kodeksu postpowania cywilnego