of 37 /37
POTRZEBY I BARIERY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Środowiska

ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO · Potrzeby konsumpcyjne na produkty zbożowe są w pełni zaspokajane Nastąpił około 9% spadek cen skupu pszenicy i 12% spadek cen skupu

  • Author
    vuhanh

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ROLNICTWO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO · Potrzeby konsumpcyjne na produkty zbożowe są w...

POTRZEBY I BARIERY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH

WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGO

Departament Rozwoju Obszarw Wiejskich i rodowiska

Charakterystyka wojewdztwa witokrzyskiego

Powierzchnia 11 708 km2

Region zamieszkuje 1 288,7 tys. osb

Charakter przemysowo-rolniczy

Obszary przyrodnicze prawnie chronione 66% oglnej powierzchni wojewdztwa (pierwsze miejsce w kraju)

rdo: GUS

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Struktura administracyjna i demograficzna wojewdztwa witokrzyskiego

Powiaty ziemskie 13 Miasto na prawach powiatu Kielce,Gminy 102 w tym: 5 miejskich, 25 miejsko-wiejskie i 72 wiejskie.

Miasta 30Wioski 2 832Ludno zamieszkujca region 1288,7 tys. w tym:Ludno zamieszkujca miasta 579,9 tys.Ludno zamieszkujca wsie 708,8 tys.

rdo: GUS

Charakterystyka wojewdztwa witokrzyskiego

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Warunki klimatyczno-przyrodnicze

rednia roczna temperatura powietrza

5,7C (Gry witokrzyskie) , 8,2C (Kotlinie Sandomierska).

Rozpito temperatur w cigu roku,

35C latem ( incydentalnie powyej 35C ), -30C zim ( incydentalnie poniej -30C )

rednie roczne opady 602,8 mm

840 mm w Grach witokrzyskich, 550 mm w Kotlinie Sandomierskiej i Niecce Nidziaskiej.

Przewaaj wiatry zachodnie o redniej prdkoci 3 m/s

rdo: IMiGWAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Oglna charakterystyka gospodarstw rolnych woj. witokrzyskiego

Oglna liczba gospodarstw rolnych 141,9 tys.

rednia powierzchnia uytkw rolnych gospodarstwa rolnego, w grupie gospodarstw powyej 1 ha, wynosi 4,45 ha

Gospodarstwa prowadzce chw zwierzt 67,8 tys.

rdo: GUS

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

rednia powierzchnia uytkw rolnych w gospodarstwach rolnych

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Potencja produkcyjny rolnictwa

ZASOBY GRUNTOWE CZYLI CZYM DYSPONUJEMY ?

Powierzchnia wojewdztwa ogem: 1 170,8 tys. ha 100%

w tym: 1. uytki rolne 550,6 tys. ha 47,0%

w tym: grunty orne 409,0 tys. ha 34,9%

sady 27,0 tys. ha 2,3%

ki 105,6 tys. ha 9,0%

pastwiska 9,0 tys. ha 0,8%

2. lasy i grunty lene 364,9 tys. ha 31,2%

3. pozostae grunty 255,3 tys. ha 21,8%

rdo: GUS AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Powierzchnia gruntw ornych oraz struktura ich uytkowania

Powierzchnia ogem: 409,0 tys. ha 100%

w tym:

grunty pod zasiewami 326,3 tys. ha 79,8%

odogi i ugory 82,7 tys. ha 20,2%

Powierzchnia gruntw ornych pomniejszona o powierzchni ogrdkw przydomowych, upraw pod osonami i wikliny zgodnie z metod EUROSTATU.

rdo: GUS

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Warunki glebowe

Klasy bonitacyjne gruntw rolnych w wojewdztwie witokrzyskim:

Klasa I 22 752 ha

Klasa II 57 782 ha

Klasa III 150 531 ha

Klasa IV 231 173 ha

Klasa V 170 274 ha

Klasa VI 99 340 ha

Gleby pozaklasowa i nieuytki 55 416 haAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH,

Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Struktura zasiewww wojewdztwie witokrzyskim w 2014 r.

rdo GUS

Zasiewy ogem 328,0 tys. ha, tj. 95,6% powierzchni gruntw ornych:

zboa ogem 245,9 tys. ha, tj. 75,0% zasieww ogem. Pszenica ogem wyniosa 79,4 ha yto wyniosa 18,7 tys. haJczmie 45,6 tys. ha Owies 15,2 tys. ha Pszenyto 47,8 tys. ha Mieszanki zboowe 25,9 tys. ha

Kukurydza na ziarno 6,8 tys. ha

Strczkowe jadalne 3,9 tys. ha

Ziemniaki (bez ogrdkw przydomowych) 14,7 tys. ha

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Roliny przemysowe 14,3 tys. ha,

Rzepak i rzepik 8,6 tys. ha

Burak cukrowy 4,0 tys. ha

Rolin pastewne (w tym kukurydza na ziarno oraz z miesz. zbo.-strcz. na ziarno) 28,2 tys. ha,

Roliny strczkowe pastewne (cznie z miesz. zbo.-strcz. na ziarno) 7,4 tys. ha,

Kukurydz na zielonk 6,9 tys. ha,

Roliny pozostae 21,0 tys. ha, W tym:warzywa gruntowe 13,1 tys. ha, truskawki i poziomki gruntowe 2,5 tys. haPozostae 5,3 tys. ha

Struktura zasiewww wojewdztwie witokrzyskim w 2014 r. cd.

rdo GUSAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Trwae uytki zielone cznie 98,6 tys. ha

Area k trwaych 91,1 tys. ha

Szacunkowa powierzchnia k trwaych niewykorzystanych gospodarczo

(czyli nieeksploatowanych, a take skoszonych, lecz niezebranych):

w I pokosie 12,6 tys. ha,

w II pokosie 27,6 tys. ha,

w III pokosie 35,0 tys. ha,

Powierzchnia pastwisk trwaych wyniosa 7,5 tys. ha

Struktura zasiewww wojewdztwie witokrzyskim w 2014 r. cd.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Struktura zasiewww wojewdztwie witokrzyskim w 2014 r. cd.

PRODUKCJA OGRODNICZA - Warzywa gruntowe

Uprawy warzyw gruntowych (w tym w ogrodach przydomowych ) 14,0 tys. ha

Kapusta gruntowa 1,3 tys. ha,Kalafiory gruntowe 0,5 tys. ha,Cebula gruntowa 1,3 tys. ha,marchew jadalna gruntowa 1,2 tys. ha,buraki wikowe gruntowe 2,3 tys. ha, ogrki gruntowe 2,2 tys. ha pomidory gruntowe 3,1 tys. ha, pozostae warzywa gruntowe *) 2,1 tys. ha, *) Pietruszka, pory, selery, rzodkiewka, saata, rabarbar i inne.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PRODUKCJA OGRODNICZA Sadownictwo

Powierzchnia upraw sadowniczych 41,2 tys. ha

w tym:

powierzchnia upraw drzew owocowych 32,6 tys. ha

powierzchnia upraw krzeww owocowych i plantacji jagodowych 8,6 tys. ha

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PRODUKCJA OGRODNICZA Sadownictwo cd.

Powierzchnia uprawy drzew owocowych 32,6 tys. ha

Zbiory jabek 390,1 tys. ton

Zbiory gruszek 3,6 tys. ton

Zbiory liwek 13,2 tys. ton

Zbiory wini 21,8 tys. ton

Zbiory czereni 4,9 tys. ton

czna produkcja pozostaych owocw z drzew 5,3 tys. ton

(brzoskwi, moreli i orzechw woskich)

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PRODUKCJA OGRODNICZA Sadownictwo cd.

Powierzchnia uprawy krzeww owocowych

i plantacji jagodowych 8,6 tys. ha

czne zbiory owocw z krzeww owocowych

i plantacji jagodowych 25,9 tys. ton

Truskawki i poziomki 14,4 tys. ton

Maliny 0,9 tys. ton

Porzeczki (razem czarne i czerwone) 6,9 tys. ton

Agrest 0,5 tys. ton

Aronia, borwka wysoka, leszczyny i pozostaych 3,2 tys. tonAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH,

Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Pogowie poszczeglnych gatunkwzwierzt gospodarskich

bydo 181,7 tys. sztuk ( w tym krw - 79,1 tys. sztuk),

trzoda chlewna 382,0 tys. sztuk, ( w tym loch 43,4 tys. sztuk),

owce 4,3 tys. sztuk,

konie 11,8 tys. sztuk,

kozy 4,8 tys. sztuk,

krliki 48,0 tys. sztuk,

drb ogem 5 819,0 tys. sztuk.

rdo GUSAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Pszczelarstwo w wojewdztwie witokrzyskim

Czynnych pszczelarzy jest okoo 1800

w tym 1549 zrzeszonych jest w witokrzyskim Zwizku Pszczelarzy,

w 33 koach pszczelarskich.

Prowadz oni 35 112 rodzin pszczelich.

Szacunkowa produkcja miodu 632 tony

Poza zwizkiem funkcjonuje okoo 7 tys. rodzin.

Szacunkowa produkcja miodu 126 ton

84 pasieki s pasiekami wdrownymi.

CZNA SZACUNKOWA PRODUKCJA MIODU 758 ton/rokAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH,

Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Hodowla ryb w wojewdztwie witokrzyskim

Powierzchnia staww 616 haProdukcja 314 t/rok

Powierzchnia staww 1 327 haProdukcja 1 180 t/rok

Powierzchnia staww 764 haProdukcja - brak danych

Hodowla ryb w wojewdztwie witokrzyskimW ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

funkcjonuje 31, gospodarstw rybackich

Powierzchnia staww hodowlanych 1392 ha

Wielko zatrudnienia

- na stae 98

- sezonowo 17

Produkcja 704 t/rok

Gatunki ryb: karp, pstrg, szczupak topyga, amur

Na obszarze objtym LSR dziaalno ryback prowadz :

2 podmioty jako spki ,

9 podmiotw w formie zgoszenia dziaalnoci gospodarczej,

20 podmiotw jako gospodarstwa rolnicze

2 przetwrnie ryb AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Rolnictwo ekologiczne w wojewdztwie witokrzyskim

Gospodarstwa ekologiczne 1 365

czna powierzchnia gospodarstw ekologicznych 14 900 ha

Przecitne gospodarstwo ekologiczne ma powierzchni okoo 11 ha

Najwicej gospodarstw ekologicznych jest w powiatach:

piczowskim (207), staszowskim (200), kieleckim (156), koneckim (151),

najmniej w powiatach:

skaryskim (7), kazimierskim (14), jdrzejowskim (55).

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Struktura uytkw w gospodarstwach ekologicznych w wojewdztwie witokrzyskim

Struktura zasieww w gospodarstwach ekologicznych w wojewdztwie witokrzyskim

Rolnictwo ekologiczne w wojewdztwie witokrzyskim

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Produkcja ekologiczna w gospodarstwach wojewdztwa witokrzyskiego

Krowy 1 153 sztuk,

Owce matki 557 sztuk

Kozy 107 sztuk

Konie 259 sztuk,

Produkcja misa ok. 400 ton

Produkcja mleka ponad 2,8 mln litrw

Kury nioski 9 385 sztuk

Jaj kurze 2,34 mln sztuk

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Produkt

Deklarowane zbiory

(w tonach) Wojewdztwo witokrzyskie

udzia w produkcji krajowej

( Polska = 100%)Polska Wojewdztwo

witokrzyskie

zboa 85171 3650 4,3

strczkowe 4650 239 5,1

ziemniaki 16079 2605 16,2

warzywa ogem 17352 3337 19,2

kapusta 1906 259 13,6

por 531 127 23,9

dyniowate 1230 32 2,6

marchew 1230 318 25,9

czosnek 37 28 75,7

cebula 827 532 64,3

groch 253 22 8,7

truskawki 903 430 47,6

Produkcja ekologiczna w gospodarstwach wojewdztwa witokrzyskiego cd.

rdo ODRAKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Produkcja ekologiczna w gospodarstwach wojewdztwa witokrzyskiego cd.

Chodnie StarFruits Sp. z o.o. Starachowice ul. Myliwska 1 przetwarzanie i konserwowanie owocw i warzyw

Kerry Polska sp. z o.o. Kielce ul. Zagnaska 97A przetwarzanie owocw i warzyw,

LYOVIT P.P.H.U Jerzy Godek Daleszyce, ul. Gowackiego 34 A

produkcja przypraw, mroonych owocw, zi, warzyw,

suszonych (liofilizowanych) przypraw, zi, owocw,

warzyw

Mapa Marek Pawlonka Sandomierz, ul. Tatarska 10 przetwrstwo owocw i warzyw

Natur - Vit Piczw, Kopernia 9 przetwrstwo kawy i herbaty

Ostrowieckie Stowarzyszenie

Producentw Rolnictwa Ekologicznego

"EKOTEL"

Ostrowiec w. ul. L. Staffa 1; ul. Kiliskiego 3a sprzeda ywnoci ekologicznej

P.H.U Elpol Kozie Elbieta oniw Piaseczno 42 obrt artykuami spoywczymi

PRONAT.PL Ilona Fedaili-Tomasik Piekoszw, ul. Chciska 8 obrt produktami ekologicznymi

Spoem Piekarnia s.c. Anna Kisiela,

Ryszard Liberek

Piczw,

Batalionw Chopskich 56produkcja pieczywa

VITALPOL P.P.H. Marek Wieczorek Solec Zdrj, winiary 46A obrt produktami ekologicznymi

Zakad Konfekcjonowania Artykuw

Spoywczych Vitana

Piczw,

ul. Wiosenna 6wytwarzanie produktw przemiau zb

Zakad Liofilizacji Liogam M. Bie, G.

Kot, A. Przelak Sp. j.Sitkwka Nowiny, Zgrsko 60 A

przetwarzanie i konserwowanie owocw

i warzyw, produkcja przypraw

Zakad Piekarniczy Omar Kielce, ul. Skrajna 88produkcja pieczywa; wieych wyrobw

ciastkarskich i ciastek

rdo MR i RW, www.minrol.gov.pl

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PROBLEMY ROLNICTWA WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGOI ICH

PRZYCZYNY

Produkcja zb

Powierzchnia i plony zb w 2016 pozostay na poziomie roku 2015. Potrzeby konsumpcyjne na produkty zboowe s w peni zaspokajane Nastpi okoo 9% spadek cen skupu pszenicy i 12% spadek cen skupu yta w stosunku

do roku 2015.

Przyczyny spadku cen zb: wzrost import zb gwnie z Ukrainy, spadek opacalnoci produkcji zwierzcej, zwaszcza trzody chlewnej spowodowanej

m.in. embargiem na eksport wieprzowiny do Federacji Rosyjskiej i zawirowaniami wok Afrykaskiego Pomoru wi

due zapasy zb, brak wikszych jednorodnych partii skupowych, zbyt mao rozpowszechniona standaryzacja parametrw skupowych, import ciasta mroonego do wypieku pieczywa.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PROBLEMY ROLNICTWA WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGOI ICH

PRZYCZYNY

Produkcja owocw i warzyw w 2016 r. Ceny porzeczek i wini osigny niespotykanie niski poziom. Firmy skupujce okrelay limity dzienne skupu Trwajce embargo na eksport owocw i warzyw do Federacji Rosyjskiej.

Propozycje dziaa naprawczych Dopaty dla producentw owocw mikkich rekompensujcych poniesione straty, Obligatoryjne zawieranie umw kontraktacyjnych midzy producentami a przetwrcami

owocw i warzyw, Zwikszenie dotychczasowego mechanizmu wsparcia producentw owocw i warzyw przez UE

w kierunki zagospodarowania tych produktw na soki oraz dopaty do eksportu , Stworzenie mechanizmw dopat do wykorzystania owocw i warzyw na cele energetyczne w

biogazowniach rolniczych. Zrnicowanie asortymentu produkcji

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PROBLEMY ROLNICTWA WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGOI ICH PRZYCZYNY

Produkcja zwierzca - trzoda chlewna Pogowie trzody chlewnej w 2016 r. zmniejszyo si o 11,3% w stosunku do 2015 r.,

w tym: - Stado loch zmniejszyo si o 10,5%- Stado prosit zmniejszyo si o 14,7%,- Stado tucznikw zmniejszyo si o 5,7%.

PROBLEM Afrykaski Pomr wi Propozycje dziaa naprawczych Wsparcie dla producentw trzody chlewnej w likwidacji skutkw wystpienia wirusa ASF Zwikszenie kontroli obrotu zwierztami w tym porednikw w handlu, Redukcja stad dzikw, Wprowadzenie skupu interwencyjnego, Wprowadzeniu w strefie zapowietrzonej dziaa przewidzianych dla klsk ywioowych,

w tym rekompensat dla rolnikw, Ograniczeniu importu warchlakw o wadze 30 -50 kg , Zredukowaniu zapasw misa wieprzowego zgromadzonego w wyniku wprowadzonych

w 2016 r. dopat do prywatnego przechowywania wieprzowiny (5,9 tys. ton), Podjcie negocjacji w celu ograniczenia (zniesienia) embarga na miso wieprzowe

i jego przetwory naoonego przez Federacj Rosyjsk.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

PROBLEMY ROLNICTWA WOJEWDZTWA WITOKRZYSKIEGOI ICH PRZYCZYNY

Produkcja zwierzca Bydo rzene Pogowie byda w 2016 r. zwikszyo si o 1,8% w stosunku do 2015 r.,

gwne przyczyny:- zniesienie zakazu uboju rytualnego, - pozyskanie nowych rynkw zbytu (rynki azjatyckie), - dopaty do modego byda opasowego realizowane przez ARiMR.

Produkcja mleka- ceny mleka w skupie spadaj i zbliyy si do granicy opacalnoci,- cena 1 litra mleka w 2016 r. spada o 9,8% w porwnaniu z 2015 r.

Propozycje dziaa naprawczych- wprowadzenia oglnoeuropejskiego systemu zacht do zmniejszenia produkcji mleka,- rozszerzenie promocji i wspieranie eksportu w celu trwaego zdjcia nadwyek

produktw mlecznych w Unii Europejskiej,- wprowadzenie rekompensat dla producentw mleka z krajw dotknitych rosyjskim embargiem,- przyspieszenie prac legislacyjnych zapowiadanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nad

ustaw o ochronie dochodw rolniczych,

Potencja energetyczny rolnictwa wojewdztwa witokrzyskiego

Faktyczna moliwo produkcji bioetanolu z kukurydzy 138,3 mln dm

Faktyczna moliwo produkcji biogazu z kukurydzy 439 mln m

Faktyczna moliwo produkcji biogazu z zielonki TUZ 128 mln m

Faktyczna moliwo produkcji biodiesla z rzepaku 6,1 mln dm

Ilo somy do wykorzystania na cele energetyczne 508 tys. Mg

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

W roku 2015 area tej uprawy wynosi w wojewdztwie witokrzyskim zaledwie okoo 383,49 ha i maleje!!!

130122

70

1610

3,5 3,5 3 3 2,5 1,2 1 1 0,7 0,5 0,34 0,3 0,30

20

40

60

80

100

120

140

Wykres 1. Lokalizacja upraw wierzby energetycznej w woj. witokrzyskim (pow. w ha)

rdo: Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Realne moliwoci rolnictwa energetycznego wojewdztwa witokrzyskiego

Teoretyczna wielko energii do pozyskania z biomasy w uprawie polowej oraz z odpadw rolno spoywczego = 57,9 PJ/rokRealna wielko energii do pozyskania z biomasy w uprawie polowej

oraz z odpadw rolno spoywczego = 11,94 PJ/rok

Zuycie energii w woj. witokrzyskim w roku 2014 wynioso 6,8 PJ energii cieplnej oraz 5 016 GWh energii elektrycznej ( bez przemysu ) (rdo GUS/URE)

cznie zuycie energii w wojewdztwie witokrzyskim

w roku 2014 wynioso sumarycznie ( bez przemysu ) 24,8 PJ/rok

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

INSTUMENTY WSPARCIA DLA ODNAWIALNYCH RDE ENERGII I EFEKTYWNEGO

WYKORZYSTANIA ENERGII

NA POZIOMIE WOJEWDZKIM

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa witokrzyskiego 2014 2020

O 3 Efektywna i zielona energia

Urzd Marszakowski Wojewdztwa witokrzyskiego

Program dla osb fizycznych - Ograniczenie emisji zanieczyszcze do powietrza poprzez modernizacj indywidualnych kotowni, zakup i monta odnawialnych rde energii, termomodernizacj budynkw

Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

WOJEWDZTW WIETOKRZYSKIEGO 2014 - 2020

O PRIORYTETOWA 3. EFEKTYWNA I ZIELONA ENERGIA

alokacja: 167,29 mln

Dziaanie 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzcej ze rde odnawialnych alokacja: 34,08 mln

Dziaanie 3.2 Efektywno energetyczna i odnawialne rda energii w przedsibiorstwach alokacja: 20,45 mln

Dziaanie 3.3 Poprawa efektywnoci energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych rde energii w sektorze publicznym i mieszkaniowym alokacja: 51,40 mln

AKTUALNE I PRZYSZE POTRZEBY ROZWOJU OBSZARW WIEJSKICH, Uniwersytet Rolniczy., Krakw 24.10.2016 r.

Dzikuj za uwag

zapraszam do wsppracy

Andrzej Pacocha

Departament Rozwoju

Obszarw Wiejskich i rodowiska

Kontakt:

25 -516 Kielce

Al.. IX Wiekw Kielc 3

41 342 15 47

[email protected]