ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - ?NIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL…

 • View
  213

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ROMNIA JUDEUL BUZU

  MUNICIPIUL BUZU - CONSILIUL LOCAL -

  H O T R R E privind aprobarea organigramei, numrului de personal i statului de

  funcii al Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu, precum i a Planului de ocupare a funciilor publice

  Consiliul Local al Municipiului Buzu, judeul Buzu, ntrunit n edin ordinar ; Avnd n vedere : - expunerea de motive a primarului municipiului Buzu, nregistrat sub nr. 7/CLM/2016, prin care se propune aprobarea organigramei, numrului de personal i statului de funcii al Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu, precum i a Planului de ocupare a funciilor publice ; - raportul nr.194/2016 al Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu, precum i avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Buzu; - prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare; - prevederile Legii nr. 53/2003-Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare ;

  - prevederile Ordinului nr.7660/2006 al preedintelui Ageniei Naionale a Funcionarilor Publici privind aprobarea Instruciunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funciilor publice;

  - prevederile art. 8 din Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuii i competene exercitate de Ministerul Sntii Publice ctre autoritile administraiei publice locale ; n temeiul art.36, alin. (1) i (2), lit.a i alin. (3), lit.b), art.45, alin.(1) i art.115, alin.(1), lit.b, din Legea nr.215/2001 a administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,

  H O T R S T E :

  Art.1. - Se aprob organigrama i numrul de personal pe anul 2016 al

  Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu, prevzute n anexele nr.1 i nr.1a. Art.2. - Se aprob statul de funcii pe anul 2016, al Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu, prevzut n anexa nr. 2.

 • -2- Art.3. - Se aprob Planul de ocupare a funciilor publice pentru anul 2016 n cadrul Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu prevzut n anexa nr.3. Art.4. - Anexele 1, 1a, 2 i 3 fac parte integrant din prezenta hotrre. Art.5. - Prevederile prezentei hotrri se aplic ncepnd cu data de 01 martie 2016, Hotrrea nr. 132/2013 se abrog. Art.6. - Primarul municipiului Buzu, prin intermediul Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu, va aduce la ndeplinire prevederile prezentei hotrri.

  PRESEDINTELE SEDINTEI,

  consilier Fnic Brl

  CONTRASEMNEAZ ; SECRETARUL

  MUNICIPIULUI BUZU, Stefan Nedelcu

  Buzu, 25 februarie 2016 Nr. 27

  Aceast Hotrre a fost adoptat de Consiliul Local al Municipiului Buzu n edina din data de 25 februarie 2016, cu respectarea prevederilor art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraiei publice locale, republicat i actualizat, cu un numr de 20 voturi pentru, - abineri, i - voturi mpotriv, din numrul total de 23 consilieri n funcie i 20 consilieri prezeni la edin.

 • ANEXA Nr. 3 la Hotarrea nr. 27 din 25 februarie 2016

  a Consiliului Local al Municipiului Buzu

  P L A N U L de ocupare a funciilor publice pe anul 2016

  n cadrul directiei de asistent social a municipiului Buzu

  Funcia public

  Nr. maxim

  de funcii publice

  Nr. de funcii

  publice ocupate

  Nr. de funcii publice vacante

  Nr. maxim de funcii publice

  care vor fi nfiinate

  Nr. maxim de funcii publice supuse

  reorganizrii

  Nr. maxim de funcii publice

  rezervate promovrii

  Nr. maxim de funcii publice

  rezervate promovrii

  rapide

  Nr. maxim de funcii publice

  care vor fi ocupate

  prin recrutare

  Director executiv 1

  1 1

  Sef serviciu 3 3 - -

  Total categoria funcionari publici de conducere

  4 3 1 1

  Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

  1 - 1 1

  Consilier clasa I grad profesional principal

  1 - 1 1

  Consilier clasa I grad profesional superior

  5 4 1 1

  Inspector clasa I grad profesional debutant

  2 - 2 2

  Inspector clasa I grad profesional asistent

  2 1 1 1

 • Inspector clasa I grad profesional principal

  7 1 6 6

  Inspector clasa I grad profesional superior

  11 9 2 2

  Total funcii publice clasa I

  29 15 14 14

  Referent clasa III grad profesional principal

  1 - 1 1

  Referent clasa III grad profesional superior

  6 4 2 2

  Total funcii publice clasa III

  7 4 3 3

  Total funcii publice de execuie

  36 19 17 17

  Total funcii publice 40 22 18 18

 • ANEXA Nr. 1 a

  la Hotarrea nr. 27 din 25 februarie 2016 a Consiliului Local al Municipiului Buzu

  S I T U A T I A privind numrul de personal din aparatul propriu

  al Direciei de Asisten Social a Municipiului Buzu

  NR. CRT.

  TOTAL POSTURI

  BUGETARE

  DIN CARE:

  FUNCTII CONTRACTUALE

  FUNCTII PUBLICE

  FUNCTII PUBLICE:

  DE CONDUCERE DE EXECUTIE

  TOTAL DIRECTOR EXECUTIV

  SEF SERVICIU

  SEF BIROU

  TOTAL DIN CARE:

  CLASA GRADUL

  1. 52 12 40 4 1 3 - 16 8 3 2 6 1

  I I I I III III

  SUPERIOR PRINCIPAL ASISTENT DEBUTANT SUPERIOR PRINCIPAL

  TOTAL GENERAL

  2. 52 12 40 4 1 3 - 36 I+III SUPERIOR PRINCIPAL ASISTENT DEBUTANT

  22 9 3 2

 • ANEXA NR. 1

  la Hotrrea nr. 27 din 25 februarie 2016

  a Consiliului Local al Municipiului Buzau

  ORGANIGRAMA

  DIRECIEI DE ASISTEN SOCIAL A MUNICIPIULUI BUZU

  Serviciul Asisten i ProtecieSocial

  Persoane Adulte

  Serviciul Asisten i ProtecieSocial

  Familie i Copil

  Serviciul Resurse Umane, Juridic,

  Economic, Administrativ

  - Compartiment Prestatii Sociale

  Persoane Adulte

  6

  2

  8

  - Compartiment Persoane

  Varstnice si Persoane cu

  Handicap

  5

  -

  5

  - Compartiment Dezvoltare Instituii de Asisten Social

  5

  -

  5

  - Compartiment Familie i Copil

  5

  1

  6

  - Compartiment Prestaii Sociale

  Familie i Copil

  7

  -

  7

  - Compartiment Centrul de zi

  Phoenix -

  6

  6

  - Compartiment Resurse

  Umane, Juridic 3

  -

  3

  - Compartiment Economic,

  Administrativ 5

  3

  8

  CONSILIUL LOCAL

  PRIMAR

  DIRECTOR EXECUTIV

  Nr. total funcii publice: 40 Nr. total funcii publice de conducere: 4 Nr. total funcii publice de execuie: 36 Nr. total funcii contractuale de conducere: - Nr. total funcii contractuale de execuie: 12 Nr. total funcii n instituie: 52

 • NOT: Sub aspect metodologic de specialitate: Serviciul Asisten si Protecie Social Persoane Adulte:

  - Complexul de Servicii pentru Persoane Adulte Alexandru Marghiloman;

  - Centrul de Urgen de Zi i de Noapte pentru Persoanele Adulte fr Adpost; Serviciul Asisten si Protecie Social Familie i Copil;

  - Cantina de ajutor social;

  - Centrul de Recuperare, Reabilitare i Educaie Special;

  ef serviciu 1

  Funcii publice 16

  Funcii contractuale 2

  TOTAL 19

  ef serviciu 1

  Funcii publice 12

  Funcii contractuale 7

  TOTAL 20

  ef serviciu 1

  Funcii publice 8

  Funcii contractuale 3

  TOTAL 12

 • STAT DE FUNC

  II

  DIREC

  IA DE ASISTEN

  SOCIAL

  de conducere de execuiede

  conducerede execuie

  1 Docuz Alecsandrina Director executiv I Superior S

  Serviciul Asisten

  si Protec

  ie Social Persoane Ad