romanizm w Polsce - ?· romanizm w Polsce X w. – palatium z rotundą na Ostrowie Lednickim X w. ...… page 1

romanizm w Polsce - ?· romanizm w Polsce X w. – palatium z rotundą na Ostrowie Lednickim X w. ...…

Embed Size (px)

Text of romanizm w Polsce - ?· romanizm w Polsce X w. – palatium z rotundą na Ostrowie Lednickim X w....

historia sztuki

romanizm w Polsce

X w. palatium z rotund na Ostrowie Lednickim

X w. rotunda NMP (potem w. w. Feliksa i Adaukta) na Wawelu

XII w. krypta w. Leonarda na Wawelu XII w. kolegiata w. Piotra w Kruszwicy

XII w. kolegiata w Tumie pod czyc

XII w. koci norbertanek oraz kolumny w Strzelnie

XII/XIII w. koci w. Prokopa w Strzelnie (rotunda) XIII w. koci w. Jakuba w Sandomierzu

XII w. Madonna z Ooboku (MNW)

XII w. pyta wilicka

XII w. tympanon fundacyjny z kocioa norbertanek (p.w. w. Trjcy) w Strzelnie po. XII w. drzwi pockie (obecnie Nowogrd)

2. po. XII w. drzwi gnienieskie

XII w. tzw. kielich Dbrwki oraz patena z Trzemeszna (niellowany)

XII w. kielich krlewski z Trzemeszna (repusowany)

XII/XIII w. patena kaliska in. patena Mieszka Starego

-------------------------------- XII XIII w. kocioy i klasztory cysterskie (Jdrzejw, Sulejw, Wchock, Koprzywnica)

gotyk w Polsce

XIII-XV w. zamek w Malborku

XIV-XV w. koci Najwitszej Marii Panny w Gdasku

od ko. XIV w. ratusz w Toruniu

1498-99 r. barbakan w Krakowie

XIV w. Pieta z Lubia (MNW)

ok. 1400 r. Madonna z Krulowej (MNK)

pocz. XV w. Pikna Madonna z Wrocawia (MNW) 2. po. XIV w. nagrobek Henryka Probusa, katedra we Wrocawiu

po 1371 r. nagrobek Kazimierza Wielkiego, katedra na Wawelu

Wit Stwosz (Wit Stosz)

1477-1489 r. Otarz Mariacki, koci Mariacki, Krakw

ok. 1491 r. krucyfiks z kocioa Mariackiego, Krakw

1492 r. nagrobek Kazimierza Jagielloczyka, katedra na Wawelu po 1496 r. pyta nagrobna Kallimacha, koci dominikanw, Krakw