Click here to load reader

Romanticno putovanje

 • View
  21

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Romanticno putovanje

Text of Romanticno putovanje

 • Zvonica & nymphe

  2

  * * *

  Korina Johansen je izala iz hotela u Atini u kome je provela poslednjih nekoliko dana.

  Osvrnula se oko sebe da jo jednom pogleda oko sebe. Boravak u kolevci drevne civilizacije je

  oplemenio. Zakoraila je na mermerne stepenice.

  Konano, prisilila je sebe da se okrene i da pozove taksi. Danas je bila sreda, a ve u petak

  ujutru ona e biti ponovo kod kue u Providensu. I mada je elela da to pre stigne kui,

  znala je da e uskoro ponovo poeleti da se vrati u Atinu.

  Iako je mogla sebi da priuti avionski let, odluila se za putovanje vozom, da bi jo malo

  uivala u boravku u Evropi.

  Nekoliko minuta kasnije nala se na eleznikoj stanici. Korina je uspeno krila sebi put

  kroz gomilu sveta, pokuavajui da pronae svoj voz.

  Bilo joj je drago to je odluila da putuje eleznicom, jer ju je ova linija podsetila na

  nekadanju vonju Orijent ekspresom. Znameniti ljudi, bogatai, a i kriminalci putovali su

  njime. Za Korinu je putovanje vozom bilo neto nalik na san, vraanje u protekla vremena

  puna slave i elegancije. Ovo putovanje do Pariza bie poetak njenog novog ivota kao

  razvedene osobe.

  Korina je iznenada ugledala svoj voz na peronu. Nasmejala se samoj sebi. Oseala je kao

  da se za trenutak vratila u doba pre pola veka kada je ivot bio mnogo jednostavniji i

  romantiniji.

  - Korina! - ula je kako je neko doziva.

  Naglo se okrenula. - Bernadet! ta e ti, zaboga, ovde?

  - Dola sam da te ispratim. ta bih drugo - odgovorila je Bernadet smejui se. Bernadet

  je bila Korinina najbolja drugarica sa studija, a ivela je u Atini. Pruila joj je korpu voa.

  - Znam da je obiaj da se ljudi na krstarenjima prate sa korpom voa, nadam se da je

  tako i pri putovanjima vozom.

  - Hvala ti - osmehnula se Korina prihvatajui korpu.

  - Uvek sam takva kada imam dobar razlog. Umirala sam od znatielje da vidim ovaj voz.

  Zar nije fantastian?

  - Jeste - sloila se Korina. - Oseam da e ovo biti sjajno putovanje. Toliko sam bila

  zauzeta ovih dana da nisam imala vremena da se ispriam sa tobom. Ali do Pariza u se

  odmoriti.

  - Odmoriti? - Bernadet je zaueno pogledala. - Nije vreme za odmor, ve za avanturu!

  Konano si se oslobodila onog bednika i sada si slobodna ena.

 • Zvonica & nymphe

  3

  - Bernadet, Erik je ostavio mene - podsetila je svoju prijateljicu. Kada je Erik napustio

  zbog jedne od svojih mnogobrojnih studentkinja sa kojima je imao aferu, Korinin ponos bio

  je sasvim uniten. Ali njeno srce nije patilo. Njena ljubav prema Eriku umrla je mnogo ranije.

  Razvod je osetila kao neku vrstu olakanja.

  - To je sada najmanje vano. Najvanije je da se ti malo razonodi i provede.

  - Bernadet... - poela je Korina strpljivo. Nekoliko puta su ve razgovarale o tome u

  ovih proteklih nekoliko dana.

  - Ne! - Bernadet je prekinula nestrpljivo odmahnuvi rukom. - Sasluaj me. Povreena

  si i zbog toga si izgradila bedem oko sebe. Ah ti si suvie mlada da bi tako uludo traila svoj

  ivot. Osim toga, onaj gad to nije zasluio. Upoznaj nekog mukarca i izlazi s njim.

  - To sam ve radila i ne priinjava mi nikakvo zadovoljstvo. Zna ta, jednom sam

  mislila da volim, ah vie ne verujem u ljubav. I konano sam odluila i da je ne traim.

  - Ljubav e tebe pronai, draga moja.

  -Ondae serazoaratibilajeuporna Korina. - est meseci pokuavam da naem nekog

  mukarca koji e mi odgovarati, a svi su toliko dosadni i zamaraju me da sam sita svega toga.

  Zavrila sam s tim igrama.

  - Nisi zavrila, ti ih se plai.

  - Verovatno - priznala je Korina.

  - Ah, ja ne znam dananja pravila igre. ini mi se da mukarci vie nisu spremni za

  ozbiljnije veze. Nema vie one prave intimnosti. Mislim na emocionalnu intimnost. Ljudi se

  trude da saznaju to vie o telu svog partnera, a dua ostaje prazna. A niko vie nije spreman

  da voli.

  - Ne shvataj ivot toliko ozbiljno. Za promenu, pokuaj da se opusti malo.

  - Ti si nepopravljiva! - Korina je uzdahnula duboko.

  - Ja sam samo realna. Ah, najlepe od svega u ivotu je poneka romansa. Ona da je

  smisao i najobinijim stvarima. Ti si umetnik, ti bi trebalo to da razume. Ne brini to ne

  moe da se zaljubi. To je i prirodno posle svega to si preivela. Za promenu, samo se malo

  zabavljaj.

  - Mislim da u svu svoju energiju usmeriti na posao - tvrdoglavo je nastavljala Korina.

  - Znai, ostatak ivota provee kao poslovna ena? - upitala je Bernadet. Njeno lepo

  hce iskrivilo se u grimasu kao da su priale o nekoj zaraznoj bolesti.

  - ta je loe u tome? I ti veinu svog vremena provodi zgrui novac.

 • Zvonica & nymphe

  4

  - Naravno. Ja imam zdravu ljubav prema novcu. Ali, ni jednog trenutka ne

  zaboravljam da sam ena. I da imam i druge potrebe osim da imam skupoceni automobil,

  raskono opremljen stan i elegantnu garderobu.

  - Shvatam, doktore. Va savet je strastvena afera sa nekim neznancem - promrmljala je

  Korina.

  - Ba to. Moje najlepe uspomene vezane su ba za kratke susrete sa mukarcima za

  koje znam da ih nikada vie neu sresti. Pokuaj. Bie preporoena. Suvie si bleda i

  zabrinuta.

  Korina se nasmejala. - Moram sada da krenem. ao!

  Ba kada je htela da se popne u voz, Korina je ugledala jednu staru damu koja je na uzici

  vodila psa. Mali terijer oslobodio se uzice i ba je potrao prema Korini. I ne razmiljajui

  sagnula se i uhvatila psa.

  - Oh, hvala vam, draga moja - rekla je ena sa engleskim naglaskom prilazei Korini. -

  Done, ti nevaljale. Ova divna mlada dama ispustila je korpu zbog tebe!

  - Sve je u redu - odgovorila je Korina, smejui se. Sagnula se i pokupila voe koje se bilo

  rasulo. - Hoete li da vam ja ponesem psa do kabine? - ponudila je Korina.

  - Hvala vam, draga moja. Zaista bih vam bila zahvalna. Na nesreu, Don je razdraljiv i

  neurotian poput veine ljudi koje poznajem. - Stara dama je nastavila svoj monolog dok su

  ile hodnikom prema njenoj kabini. - Bila sam toliko nestrpljiva da poem na ovaj put. Znate,

  putovala sam ovom linijom pre mnogo godina i ovo je jedno sentimentalno putovanje za

  mene. Daak starih uspomena. A, evo nas. Spustite Dona na stolicu. Sve je isto. ak i vee

  podsea na ono pre toliko godina. Mlad mesec koji slabo obasjava okolinu i puno zvezda.

  Meseevo obeanje... - iznenada joj se glas prekinuo.

  - Pa, vreme je da poem - iskoristila je Korina priliku da kae.

  - Naravno, draga moja - ena se osmehnula, vraajui se u stvarnost.

  - Da li sami putujete?

  Korina je potvrdno klimnula glavom. elela je to pre da stigne u svoju kabinu, ali nije

  elela da bude gruba.

  Ovoj staroj dami se oigledno prialo.

  - ao mi je ako sam vam bila dosadna, ali setila sam se jedne posebne veeri. elim

  vam da i vi u vozu doivite romantinu no punu obeanja i mnogo vie od toga, kao to sam

  ja pre mnogo godina. Hvala vam jo jednom, draga moja, na pomoi. Sigurna sam da emo

  se videti kasnije. Ja sam Beti Stanton.

 • Zvonica & nymphe

  5

  Nala je svoju kabinu i ula u nju. Sve je bilo luksuzno. Korina je zapljeskala rukama. U tom

  trenutku neko je pokucao na vrata njene kabine. Pre nego to je uspela bilo ta da kae na

  vratima se pojavio stjuard.

  - Ja sam Bertold i biu va stjuard. Ako vam bilo ta zatreba, samo pritisnite dugme.

  - Bertolde, emu slue ova vrata? - upitala je Korina.

  - To su vrata od susedne kabine. Ova vrata su zakljuana sa obe strane tako da niko ne

  moe da ue u kabinu bez vaeg odobrenja. Moram sada da idem. Videemo se kasnije.

  Nekoliko trenutaka kasnije luksuzni voz je napustio stanicu. Iznenada, Korina je zaula

  zvukove koji su dolazili iz susedne kabine. Zapitala se ko je to do nje.

  Ma koliko da je Korina elela da upozna svog saputnika, isto toliko joj je prijao ovaj mir.

  Morala je malo da se pribere, jer kada se bude vratila u Providens, njen ivot e ponovo

  postati haotian.

  Kada je poela da se presvlai ula je kako se vrata do nje otvaraju, a onda ponovo

  zatvaraju. Verovatno je vreme za veeru, pomislila je. Proveravajui svoj odraz u ogledalu,

  zakljuila je da je Bernadet jo jednom bila u pravu. Bila je suvie bleda. Znala je da je to

  rezultat napornog rada kojim je pokuavala da ispuni prazninu kada je Erik napustio.

  Zadovoljno je sedela u restoranu i pijuckala vino. Prijalo joj je to to je bila sama, a sa

  druge strane ula je amor glasova u prepunoj sali.

  - Mogu li vam se pridruiti? Samo je ova stolica prazna.

  Zbunjena, Korina je podigla pogled i ugledala najprodornije smee oi koje je do tada

  videla. Pokuala je da se povrati od tog pogleda to nije bilo lako.

  - Naravno - odgovorila je. - Samo izvolite.

  Dok je sedao, Korina ga je na brzinu odmerila. Imao je savreno skrojeno laneno odelo.

  Crte lica bile su mu savreno pravilne. Bio je toliko visok da je jedva uspeo da namesti duge

  noge ispod stola. Kada je konano uspeo u tome, sto se zanjihao i Korinina torbica pala je na

  pod. U istom trenutku oboje su se sagnuli da bi je dohvatili i glave su im se sudarile. Kada su

  se ispravili Korina se nasmejala od sveg srca.

  - Prvi utisak nije lo - rekao je osmehujui se. Korina je osetila kako joj srce ubrzano

  lupa samo od njegovog osmeha. Nijedan mukarac je nije za tako kratko vreme

  zainteresovao kao ovaj neznanac.

  - Znai, i vi ste Amerikanka - nastavio je. - Kada sam vas ugledao imao sam utisak da ste

  Evropljanka.

 • Zvonica & nymphe

  6

  Korina je bila sasvim zbunjena. Prekorela je sebe to je gledala suvie filmova u kojima se

  glavna junakinja na prvi pogled zaljubljuje u nepoznatog mukarca. Ako je toliko osvojio

  njegov osmeh onda je tome kriva ova tiha muzika i celokupni ambijent.

  - Ja sam iz Providensa - odgovorila je. Nadala se da joj glas zvui sasvim uobiajeno.

  - Sada znam zato sam pomislio da ste Evropljanka. ene u Providensu imaju neki

  poseban arm koji me asocira na Evropu, naroito na njen sevemi deo.

  - Da li poznajete Providens isto toliko dobro kao i ene u njemu? - nije mogla, a da ne

  upita.

  - Prilino dobro. ivim u Njuportu, gradu koji vai sugraani ne vole ba najvie.

  Doletim do vas kad god se zaelim dobre domae hrane. Drago mi je to je jedina slobodna

  stolica bila ba za vaim stolom - iznenada je rekao. Poto Korina nije nita rekla, neznanac je

  nastavio. - Moram vam priznati da sam vas traio. Video sam vas dok ste pomagali onoj

  starici da uhvati psa. Izgledali ste arobno.

  Korina je osetila kako je pocrvenela. Pitala se kako je zaista izgledala. Verovatno smeno.

  Opusti se i uivaj u ovoj veeri, naredila je sebi. Verovatno ga nikada vie neu videti. Posle

  veere vratiu se u svoju kabinu, a sutra... pa ovo je dugaak voz. Sumnjam da emo se jo

  jednom sresti. A ako mu je bio potreban neko s kim e provesti jednu no, znala je da sa tim

  nee imati nikakvih problema. Mukarci poput njega nikada nemaju problema s tim.

  Ah nije bila sigurna u to da li su je ove mish umirile ih je zbog njih osetila razoaranje.

  * * *

  - Zovem se Denzel Stoper.

  - Ja sam Korina Johansen.

  - Ime ti sasvim odgovara - prokomentarisao je, prestajui da joj persira. - To ime bi

  trebalo da nadevaju ba tako nenim devojkama poput tebe.

  Korina se zagledala u njega, a onda je primetila Beti Stanton koja je sedela za stolom

  preko puta. Drago mi je to vie niste sami, draga moja - do viknula joj je.

  - Ovo je neka zavera - nasmejao se Denzel. - Hoe li mi ispriati neto o sebi.

  Johansen... to je vedsko prezime?

  - Da. Moj otac je veanin.

  - Nasledila si plave oi i beo ten od njega. A ta je sa crnom kosom?

 • Zvonica & nymphe

  7

  - Moja majka je Portugalka - objasnila je. - Njih dvoje su i danas zanimljiv par. Moja

  majka ima obiaj da kae da su oni najbolji dokaz za to da se suprotnosti privlae. Razliiti su

  u svakom pogledu. Moj otac je miran i pun strpljenja, dok moja majka ima pravi latinski

  temperament. Bez obzira da li neto voli ih mrzi ona to radi punim srcem.

  - Od koga si ti nasledila narav? - upitao je Denzel paljivo.

  - ini mi se od oboje - rekla je osmehujui se. Primetila je da je Denzel u prvi mah bio

  zateen njenim odgovorom. ivot njenih roditelja oigledno ga je zainteresovao, jer je

  nastavio. - Kako su se upoznali? - upitao je.

  - Upoznali su se u Providensu. Moj otac je radio u prodavnici automobila. Moja majka

  uvek govori da je to bila ljubav na prvi pogled, mada joj je trebalo dosta vremena da ga u to

  ubedi.

  - Mora da je njihov brak veoma interesantan.

  - I ja tako mislim. Zaista su se oduvek dobro slagali. Mislim da se nikada nisu svaali. -

  Kada je Denzel sumnjiavo pogledao, Korina je odmahnula rukom. - Jednom sam upitala

  svoju majku kako joj to polazi za rukom, ali ona se samo zagonetno osmehnula.

  - A ta je s tobom? - tiho je upitao.

  - ivim u staroj kui koja je pripadala jo mojoj baki. U jednom delu kue otvorila sam

  prodavnicu. To je u stvari galerija. Na drugom spratu su moje radne prostorije, a stanujem na

  treem spratu.

  - ta prodaje?

  - Slike, ukrasne predmete za kuu, lampe. U stvari, sve ono to mislim da mogu da

  prodam.

  - teta to se nismo upoznali u Atini - rekao je Denzel. - Koliko si dugo tamo bila?

  - Nedelju dana. To je moje prvo putovanje u Atinu, a nadam sa da nije i poslednje, jer

  sam se zaljubila u taj grad.

  - Znai, ljubav na prvi pogled. Ipak si vie stvari nasledila od svoje majke - nasmejao se.

  - Ljubav na prvi pogled u gradove, ali ne u ljude - ispravila ga je. - To bi bilo prebrzo.

  Ljudi su suvie komplikovani.

  - Osim toga i realni - dodao je Denzel znatieljno je posmatrajui. - Da li si obila veinu

  mesta od znaaja?.

  - Naravno. Bila sam ba pravi turista i uivala sam u tome. Trudim se da nita ne

  propustim, jer proi e bar nekoliko meseci pre nego to ponovo uspem da doem ponovo.

 • Zvonica & nymphe

  8

  Pogled koji joj je uputio bio je pun neke oseajnosti. Bio je to trenutak u kojoj su rei bile

  suvine. Iznenada je Korina osetila da je bliska Denzelu. Na neki nain inilo joj se da ga

  oduvek poznaje.

  Posle nekoliko trenutaka rekao je.

  - Zbog ega si toliko zatvorena? - Njegov pogled govorio je vie od bilo kojih rei.

  Korina je znala da mora da bude iskrena. - Da ne bih bila povreena.

  - Da li sam u pitanju ja ili bilo ko?

  - Bilo ko. Kada si mi priao bila sam sigurna da eli samo jo jednu crtu na svom spisku

  prijateljica.

  Denzel se nasmejao. - A ako ti kaem da sam eleo samo jedan prijateljski razgovor.

  Posle kratkog razmiljanja Korina je priznala s osmehom.

  - U tom sluaju moj ego bi bio povreen.

  - A kada bih ti posle toga rekao da je to bila samo jedna obina la - odgovorio je

  Denzel. - Jednom sam proitao da je mukarcu potrebno samo est sekundi da bi znao da li

  eli neku enu bolje da upozna ih ne. Ja sam za to vreme shvatio da elim bolje da te

  upoznam.

  Stvari su se suvie brzo odvijale i Korina je iznenada osetila potrebu da ih uspori. Samo

  nekoliko trenutaka ranije bila je izgubljena u svojoj samoi i svojim razmiljanjima. A sada

  ovaj zgodni mukarac eli da je vrati nazad u pravi svet, pun ljudi i odnosa u kojima postoji

  opasnost da bude jo jednom razoarana.

  - Da li je to jedna od tvojih uobiajenih reenica? - upitala ga je.

  - Nije. Kada upoznam enu sa kojom elim da vodim ljubav ja kaem neto poput

  ovoga: Siguran sam da nikada do sada niste bili zadovoljni u seksu.

  - I to pali? - upitala je Korina sumnjiavo.

  - I suvie esto. Obino se desi da me ta dama ignorie u poetku, a onda se

  zainteresuje za ono to sam rekao i eli do kraja da sazna ta sam u stvari hteo da kaem.

  Korina se nasmejala.

  - Zato nisi tu taktiku primenio i u mom sluaju?

  - Zato to kod tebe te stvari ne bi prole. Na tvom licu kao da pie: Stop! Ne prilazi.

  Zabranjen pristup.

  Korina ga je iznenaeno pogledala.

 • Zvonica & nymphe

  9

  - Zar? Ja nisam toga svesna.

  - Svesna ili nesvesna, to pie na tvom lepom licu. Za mene je to izazov. - Denzelove oi

  zaronile su u njene. Poruka je bila suvie jasna. Korina zamalo da ga nije upitala, zar ne

  moe da saeka prvo da zavrimo sa veerom?

  - Kai mi ime se bavi? ta radi u Njuportu? - upitala je da bi na neki nain prekinula

  tu napetu situaciju.

  - Ja sam umetniki savetnik u muzeju Ejvori. Ovo je moj poslovni put. Putovao sam

  nekoliko meseci po Evropi, poseujui sve znaajnije aukcije. Ali, pre nego to nastavimo

  razgovor o meni ima neto to bih eleo da znam. Da li si udata?

  Direktno pitanje zbunilo je Korinu.

  - Da li to ima nekog znaaja?

  - Ima - rekao je, ne skidajui pogled sa njenog lica.

  - Razvedena sam - konano je odgovorila.

  - ao mi je. Siguran sam da to nije ba bilo prijatno - odgovorio je na njeno iznenaenje

  sa simpatijom u glasu.

  Nije bilo prijatno. Korina je razmiljala o njegovim recima. Neprijatno, to je bila prava re

  kojom bi se opisao njen brak i razvod. Bilo je neprijatno posmatrati ceo jedan svet koji se rui

  oko nje, a koji je graen sa obeanjima i nadom, bar sa njene strane. Ali, Korina nije imala

  nameru da raspravlja sa Denzelom o svom braku.

  - Denzele... ja...

  - Svia mi se nain na koji izgovara moje ime, Korina - rekao je jednostavno, kao da je

  znao ta je elela da mu kae. - to se veera blii kraju, ja sve vie stvari elim da saznam o

  tebi.

  - ta to, na primer?

  - ta radi kada ima slobodnog vremena?

  Korina je ponovo bila oputena. - Volim da etam, da poseujem muzeje, izlobe slika i

  gledam stare filmove na televiziji. Ima mnogo toga u emu uivam, ah najvie od svega u

  izlobama. U stvari, ja sam likovni kritiar.

  - Zbog ega se ne bavi tim pozivom?

  - Ti si u tom poslu, i sigurno je da zna koliko je teko zaposliti se. Veina mojih drugova

  sa fakulteta rade po bankama kao inovnici. Moda ti moja galerija nije primamljiva, ali na taj

  nain imam bar nekih dodirnih

 • Zvonica & nymphe

  10

  taaka sa umetnou. A na taj nain sam i sama sebi gazda.

  - Ne voli da ti iko nareuje?

  - Vie ne - odgovorila je Korina, mislei na svoj brak. Pokajala se kada je to rekla.

  Denzel kao da je jedva doekao da ona ponovo spomene svoj brak. - Da li je tvoj bivi mu

  eleo da dominira u svemu?

  - On je poznati psihijatar. Misli da zna sve najbolje i da ljudi treba da ive po njegovim

  pravilima. Svako ko bi mu se protivio, za njega je bio ih tvrdoglav ih lud.

  - Znam takve osobe. Ne mogu da zamislim tebe pored takvog oveka.

  - Bila sam veoma mlada kada sam ga upoznala. Mladost je dobar izgovor za sve

  grehove - rekla je elei da zavri razgovor o tome, ali Denzel nije delio njeno miljenje.

  - Kako si ga upoznala?

  Korina je oklevala, a onda je rekla. - Upoznali smo se u kantini na fakultetu. Pozvao me je

  na njegovo predavanje. Bila sam oduevljena nainom na koji je priao i pristala sam da

  poem. Bio je oenjen, mada me je uveravao da mu brak nita ne znai. Kada sam

  diplomirala, on se razveo. U to vreme moji roditelji su doiveh saobraajnu nesreu i dugo su

  se oporavljali. Bilo je pitanje da li e uopte preiveti. U tim trenucima jedino mi je on

  ponudio neto za ta sam mislila da su ljubav i sigurnost.

  Kakva iluzija, mislila je sada. Ono je on nudio nije bilo tako istinito kao to j(! ljubav niti

  stalno kao sigurnost.

  - Kilometrima si daleko odavde - proaptao je Denzel neno.

  - Izvini - nije primetila da su joj misli odlutale.

  - inilo mi se da si u mislima veoma povreena.

  - To si video samo moj povreeni ponos - odgovorila je Korina, nadajui se da e ga ova

  poluistina zadovoljiti.

  - Moj mu me je ostavio zbog jedne veoma lepe i mlade studentkinje koja je u njemu

  gledala boga. Mnogo mu se vie svialo da ga tako gledaju nego kao ljudsko bie. Mada

  izmeu nas nije bilo gotovo nikakvih oseanja, uvek te boli kada si ostavljen.

  Sada je bilo dosta, pomislila je. Odluila je da promeni temu razgovora. - Sada je red na

  tebe. Priaj mi o sebi.

  - Ba sve?

 • Zvonica & nymphe

  11

  - Poni od svog detinjstva, pa nastavi sve dok ne stigne dovde - rekla je pravei se da

  ne primeuje njegovu opasku.

  - Moje detinjstvo je bilo veoma sreno, zbog toga e ti biti dosadno da slua o tome.

  - U redu. Onda mi priaj ono to ti eli da ujem o tebi.

  - Moj otac je bio pilot. Moja majka potie iz aristokratske porodice. Njeni preci bih su

  oduvek patroni mnogobrojnih umetnika. Desilo se da je avion mog oca pao ba iznad imanja

  roditelja moje majke. Boravio je kod njih sve dok se nije oporavio od povreda, a posle toga

  moj otac i majka su se venali.

  Korina se nasmejala. - To je veoma romantina pria.

  - Da zna da jeste - rekao je zamiljeno. - Moj otac je postao poznati advokat i kada

  sam ja poeo da se zanimam za umetnost nastojao je da me odvrati od toga, ali majka je bila

  na mojoj strani. Kada sam maturirao odluila je da me poalje kod ujaka u Firencu. elela je

  da budem na izvoru kulture. I, na njihovo iznenaenje, uspelo je. Vremenom sam poeo da

  razmiljam o mnogim stvarima, a ne samo o urkama i devojkama. Upisao sam se na

  umetniku akademiju gde sam i diplomirao.

  - I oigledno si uivao u tome.

  - Jesam. Ujedno sam se pomirio i sa injenicom da nikada neu moi da budem onoliko

  dobar koliko bih eleo da budem. Posle toga vratio sam se u Njuport gde sam imao sreu da

  se zaposlim u muzeju.

  Kakav zanimljiv ivot, pomislila je Korina dok ga je sluala. iveo je u izobilju, okruen

  ljubavlju. Imao je karijeru o kojoj su ljudi njegovog profila mogli samo da sanjaju, a izgledao

  je tako da je mogao da dobije devojku koju god je eleo.

  - O emu razmilja? - upitao je Denzel.

  - Pa, do pre dve nedelje nisam mogla ni da sanjam da u putovati vozom i da u

  veerati sa potpuno nepoznatim mukarcem.

  Nepoznatim mukarcem. Iznenada, setila se Bernadetinih rei. Osetila se nelagodno.

  Njihovo neobavezno brbljanje, kao da je moglo da se pretvori u stvarnost. Korina ga je

  pogledala. - Dajem novi za tvoje misli!

  Nekoliko trenutaka je utao i posmatrao je. Njegov pogled milovao je kao najneniji prsti.

  Zatim se zagledao kroz prozor. Korina se pitala ta to mui Denzela.

  A onda je ponovo svu svoju panju usmerio na nju. - Voleo bih da provedem no sa

  tobom.

 • Zvonica & nymphe

  12

  Korina je bila iznenaena tolikom otvorenou. Znala je da e se to kad-tad dogoditi, ali se

  nadala da e to biti pred kraj veeri. Nije bila spremna na ovakav razvoj dogaaja. To to ona

  samo nije bila dovoljno sigurna u sebe i svoje elje jo vie je oteavalo situaciju.

  Pre nego to je mogla bilo ta da odgovori Denzel je nastavio mnogo oputenije. - eleo

  sam da budemo iskreni jedno prema drugom od samog poetka. Bolje ovako nego da ti to

  kaem na neki drugi nain kada te budem otpratio do tvoje kabine.

  Osmehnuo se i Korina je znala da je eleo da joj pomogne da se pribere. Bila mu je

  zahvalna zbog toga.

  Uzvratila mu je osmehom. - Jesi li zajedno pie? Mogli bismo ga popiti u koktel baru.

  - Odlina ideja - sloio se. Ustao je i pomogao joj je da ustane sa svog mesta.

  Dok su ili prema baru, Korina nije znala ta da misli. Bila je zbunjena kao nikada do tada.

  Znala je da Denzel nije zaboravio na svoj predlog. To je bilo samo pitanje vremena. Ali,

  najmanje od svega njih dvoje su imah ba vremena.

  * * *

  Denzel i Korina su seli za jedan sto u uglu. Korina se zagledala kroz prozor. - Pitam se gde

  smo sada?

  - Proli smo Larisu, a onda nastavljamo prema Solunuodgovorio je Denzel. - To bi

  moglo da bude interesantno. Ovo su lepi predeli. Uivaj u pogledu!

  - Ti si veoma oseajan - rekla je Korina. - I pun mate, ako eli da vidi da se neki snovi

  i matanja ostvaruju.

  - Kao uostalom i ti - odgovorio je Denzel zamiljeno. - Inae bi putovala avionom

  umesto vozom.

  - Ne, ja sam realna - bila je uporna Korina. - Vie ne vidim stvari onakvim kakve bih ja

  volela da budu, nego onakvim kakve one zaista i jesu. Suoavanje sa istinom moe biti bolno,

  ah ti tedi vreme i oseanja.

  - Tako da ti sada gleda na ivot irom otvorenih oiju - zakljuio je Denzel. - Ne

  dozvoljava sebi vie nikakve iluzije.

  - Iluzije, po definiciji i nisu stvarne. Ne nameravam vie da budem izigrana - glas joj je

  bio uzbueniji nego to je nameravala. Pitala sa kako su iznenada poeli da razgovaraju o

  tako ozbiljnim stvarima.

  Nije nita znala o Denzelu i njegovom privatnom ivotu, dok je on gotovo sve saznao o

  njoj. Imao je dara da sazna sve to ga je interesovalo, pa i ona najskrivenija oseanja koje je

 • Zvonica & nymphe

  13

  elela da sauva sama za sebe. U isto vreme, nije dozvoljavao da ona bilo ta sazna o njemu.

  Nije znala ak ni to da li je oenjen.

  - ta te toliko optereuje u vezi sa mnom? Da li bi elela neto posebno da sazna o

  meni? - iznenada je upitao kao da joj je itao misli.

  - Da li si oenjen?

  - Da li misli da bih bio pored tebe i da bih pokuavao da te zavedem da sam oenjen?

  - Ne znam! U tome i jeste stvar, zar ne shvata? Uopte te ne poznajem.

  - Nisam oenjen, niti sam bio. Mada moram da priznam da sam jednom bio blizu toga.

  - ta se dogodilo? - upitala je. Nije mogla da sakrije svoju znatielju.

  - Bilo je to za vreme studija. Mlada dama je bila veoma lepa i poeljna. Udala se za

  nekog starijeg i bogatijeg - Denzel je pokuao da se naali na sopstveni raun, ali Korina je

  znala da on jo uvek pati zbog toga. - Uskoro emo biti u Solunu - primetio je Denzel,

  pokazujui joj svetla grada u daljini.

  Korina je znala da je na taj nain eleo da promeni temu razgovora kao to je to uradio i

  ranije kada joj je rekao da eli da provede no sa njom. Ali, ovog puta nee mu dozvoliti da se

  tek tako izvue. - Sada ve imam neku sliku o tvom ivotu. Primamljivi neenja koji luta

  svetom i ima poneku devojku u svakom gradu.

  - Zvui fantastino. U sve to ne uklapa se samo jedna stvar, ali najvanija. Da ja veinu

  vremena po tim gradovima provodim po muzejima, galerijama i aukcijama. Na takvim

  skupovima sreu se samo sredovene bogate dame.

  - Ipak, nije sve tako crno. Ti nisi pristalica kaluerskog ivota.

  - To nisam ni rekao - odgovorio je.

  - Hoe li da izaemo malo u Solunu? Stojimo tamo samo nekoliko minuta, ali emo

  bar malo protegliti noge.

  - Slaem se - sloila se. - Moram da kupim neki asopis. Htela sam to da uradim jo u

  Atini, ali sam potpuno zaboravila na to.

  Voz je stao u stanici. - Moram otii do moje kabine da uzmem novanik. U ovoj tanici su

  sve same gluposti.

  - Poi u sa tobom. - Kada su se nekoliko trenutaka kasnije zaustavili pred Korininom

  kabinom, Denzel je iznenaeno pogledao. - Ti si ovde? - upitao je Denzel paljivo.

  Zainteresovan ton njegovog glasa iznenadio je Korinu.

  - Jesam - odgovorila je.

 • Zvonica & nymphe

  14

  - To je veoma interesantno - odgovorio je. Kada je Korina otvorila vrata dovrio je

  reenicu. - Ja sam u susednoj kabini.

  Nekoliko trenutaka Korina je stajala kao ukopana. A onda je ula u kabinu. Denzel se

  naslonio na vrata. Ruke je drao u depovima, a na licu mu se pojavio neduni osmeh. Korina

  je znala da oboje misle na istu stvar. Dok budu leali noas svako u svojoj kabini, delie ih

  samo vrata koja se lako mogu otvoriti ako oboje budu eleli da ih otvore.

  To saznanje nateralo joj je rumenilo u obraze. Traila je svoj novanik due nego to je

  bilo potrebno da bi pruila sebi priliku da se povrati. Govorila je sebi da joj uopte nije vano

  u kojoj se kabini nalazi Denzel.

  - Bolje da pourimo - rekla je, proavi pored njega.

  Denzel je nastavio da stoji na istom mestu. - uo sam kako se neko kree u kabini do moje

  i pitao sam se ko li je moj saputnik. Nisam ni sanjao da si to bila ti.

  injenica da su mislili o istoj stvari jo vie je zbunila Korinu. Ne usuujui se da mu bilo

  ta odgovori nastavila je da ide prema izlaznim vratima.

  Odavno je prola pono kada je Korina platila prodavcu novina svoj omiljeni asopis. -

  Moramo se vratiti - rekao je Denzel.

  Potvrdivi glavom Korina je pola za njim. - Jesi li jo za jedan konjak? - upitao je kada su

  se ponovo vratiti u bar.

  - Ne, hvala ti. I ovako sam popila neuobiajeno mnogo za mene veeras.

  - Da li ti se vrti u glavi? - upitao je smejui se.

  - Ne, ali mi kolena klecaju - priznala je.

  - Ii e vozom sve do Pariza? - iznenada je upitao.

  - Da. Odande imam let za Providens. A ti?

  - Ja izlazim u Budimpeti. Imam nekog posla tamo, a elim da obiem i ujaka.On i tamo

  ima vilu i trenutno je u njoj.

  - Oh! - bilo je sve to je, uspela da kae. Bila je razoarana. Imali su manje vremena

  nego to je pretpostavljala. - Ve je suvie kasno, a ja sam imala naporan dan. Mislim da u

  se povui da se odmorim.

  - Ispratiu te do tvoje kabine. U svakom sluaju to mi je usput.

  U vozu je vladala tiina. Veina putnika se povukla u svoje kabine. Jedina buka koja se ula

  sada dolazila je od tokova koji su se kotrljali po inama.

 • Zvonica & nymphe

  15

  - Hvala ti za predivno vee - rekla je Korina kada su stigli do kabine. Znala je da u ovoj

  igri sve zavisi od Denzelovog sledeeg koraka. A ona nije imala predstavu ta bi on trebalo da

  uradi.

  - Mogu li te pitati neto sasvim lino? - upitao je sasvim neoekivano.

  - To zavisi od pitanja. Moe da me pita to god eli, ali ja ne moram da ti odgovorim.

  - Da li me odbija zbog svog mua? Ne znam koliko ste dugo odvojeni - objasnio je

  Denzel jednostavno. - Da li ga jo uvek voli?

  Bez obzira na to to je Korina oekivala i mada je to zaista bilo lino pitanje, nije joj bilo

  neprijatno da mu odgovori.

  - Ne, on mi nita vie ne znai. Ono to mene optereuje je injenica da nisam uspela u

  tako vanoj stvari kao to je brak. Ali, ne bih elela da sam jo uvek s njim.

  - Iz onog to si mi ispriala to je njegova greka, a ne tvoja.

  - Na nesreu, ja mislim da delim odgovornost za ono to se dogodilo. Ako nita drugo,

  bar zbog toga to sam izabrala pogrenu osobu. Bez obzira na to to se dogodi izmeu mene

  i tebe on nema nikakve veze s tim. To e biti samo naa stvar.

  - Da li eli da mi kae da mogu da te poljubim? - upitao je Denzel naglo.

  - Pa, ne, ja...

  - Zato to nameravam to da uinim.

  Privukao je neno, ali odluno sebi i spustio svoje usne na njene. Njegove usne pronale

  su njene. Ne razmiljajui vie ni o emu, Korina se prepustila njegovom zagrljaju i

  poljupcima. Dodir njegovog tela delovao je poput oka na nju. Bilo je lepe nego to je mogla

  da zamisli. inilo joj se da se polako topi, da poinje da lebdi.

  Osim njih dvoje nita vie nije postojalo. Bio je to san iz koga Korina nikada nije elela da

  se probudi.

  Ali, snovi uvek imaju svoj kraj. Polako, Denzel je odvojio od sebe. Pogledao je iznenaeno i

  zaprepaeno. Korina je znala da je i njega ovo sve potreslo. Vie nego to je eleo. Niko od

  njih dvoje nije progovorio ni re. Pogledi su im se sreli. Pitala se ta li e joj Denzel rei.

  - Tvoj bivi mu je budala - rekao je mirno.

  Korina se nasmejala.

  Denzel je nastavio da govori mnogo ozbiljnije.

 • Zvonica & nymphe

  16

  - Mislim da sam bio dovoljno jasan od samog poetka, Korina. Ti zna ta oseam

  prema tebi. elim te od trenutka kada sam te ugledao. A sada... bie mi teko noas da

  zaspim. Ali ne elim da te prisiljavam na neto zbog ega bi ujutru poalila. Znam da je sve

  ovo suvie brzo za tebe. Poeleu ti samo laku no i rei u ti da u otkljuati vrata sa svoje

  strane.

  Ve sledeeg trenutka se okrenuo i otiao. Uao je u svoju kabinu, ostavljajui Korinu

  sasvim zbunjenu. Ula je u svoju kabinu. ula je kako je Denzel otkljuao vrata. Znai, odluku

  je trebalo da ona donese. Mogla je da se zakljua i da proba da zaspi, ali znala je da e

  poaliti ako to uini. Kada ujutru stigne u Budimpetu, alie za ovom noi. A i on to nije

  eleo. Bez obzira na to to se dogodi izmeu njih, bez obzira na to koliko njihova veza bude

  kratka, on je eleo da ona bude srena zbog svega.

  Nikada u svom ivotu nije elela ni jednog mukarca tako kao Denzela. Ali, ta veza bila je

  osuena da traje samo jednu no, ak ni toliko. A ona se do sada zgraavala nad takvim

  odnosima. Nije bilo nikakvih obeanja, niti budunosti. On e provesti jo nekoliko meseci u

  Evropi kada ja budem u Providensu. Neemo moi da se viamo ak ako to budemo i eleli.

  Korina je konano morala da prizna sebi da je elela Denzela otkako je poljubio. ak i ako

  sve bude trajalo samo jednu no bie sasvim dovoljno.

  Korina je stupila u brak sasvim slepa za probleme koji su jo od samog poetka bili

  oigledni. U ovu aferu sa Denzelom ula je irom otvorenih oiju. Znala je kakvo e biti njeno

  sutra.

  Pritrala je vratima, otkljuala ih je, a zatim se vratila u krevet. Sklupala se u uglu i

  oslukivala. ekala je.

  * * *

  Mada je prolo samo nekoliko sekundi, Korina je zakljuila da je nekoliko trenutaka stajao

  na vratima kao da je oklevao. Korina nije mogla u mraku sasvim jasno da vidi izraz njegovog

  lica.

  Polako joj je priao. Jedini zvuk koji je remetio tiinu bilo je divlje lupanje njenog srca.

  Seo je na krevet pored nje. Njegovo lice bilo je blizu njenog. Videla je strast u njegovim

  oima i znala je da u njenim gori ista takva strast.

  - Ne zna ta sam sve preivljavao dok sam oslukivao da li e otvoriti vrata ili nee -

  promrmljao je.

  Korina se nasmeila. Trudio se da je oraspoloi i da joj olaka situaciju. Krajevi njenih

  usana izvili su se u provokativni osmeh.

 • Zvonica & nymphe

  17

  - Da li si nervozna? - upitao je neno.

  - Nisam - proaptala je.

  Bila je preplavljena mnogobrojnim oseanjima koje nije mogla da definie niti da razlui

  sasvim jasno, ali jedino u ta je bila sigurna je to da nije nervozna. elela je da doivi ovo

  novo iskustvo sa Denzelom. Donela je odluku i nije elela vie da se predomilja.

  - Zato si se predomislila i odluila da ipak bude sa mnom? - upitao je Denzel. Glas mu

  je bio miran i tih.

  Korina nije oekivala ovakvo pitanje. Mogla je da mu odgovori da je to zbog njegovog

  poljupca, ali to nije bila prava istina. Taj poljubac pokrenuo je buru oseanja u njoj, ah to nije

  dovelo do ove situacije.

  - U poetku sam se odupirala, jer sam se plaila da ne budem povreena - govorila je

  vie sebi nego njemu.

  - A onda sam shvatila da sve dok budem realna i ne budem gajila iluzije o svemu

  ovome, nemam ime da budem povreena. U stvari, za enu, predaja ne mora da ukljuuje i

  odbranu.

  Denzel se nasmeio. - Zna, ja sam duboko uveren u jednu stvar. Strast je greh samo ako

  ne donosi radost. A veeras sam siguran da e ti u svemu uivati isto toliko kao i ja. Ne bih

  bio sa tobom kada bih verovao u suprotno. I rei u ti jo jednu stvar, Korina Johansen. Ako

  e neko veeras biti pobeen, to u biti ja.

  Kasnije su leali vrsto pripijeni jedno uz drugo. Do sada nikada nije upoznala ovakvu

  radost sjedinjenja. To je i bio razlog to je njen brak bio tako prazan. Erik nije mario za njene

  potrebe. Kada mu je to jednom spomenula, on joj je odgovorio da svako treba da se pobrine

  za sopstveno zadovoljstvo. Ako ona nije bila zadovoljna to je bila njena greka, a ne njegova.

  Posle toga vie nije ni pokuavala da razgovara o svojim oseanjima s njim.

  Pomislila je na Denzela. elela je da mu kae da ga voli. Ta pomisao sasvim je zatekla. Ali,

  uspela je da potisne to oseanje duboko u sebe. Ovo to se dogodilo bio je rezultat strasti, a

  ne ljubavi, podsetila je samu sebe. Zar jo pre sat vremena nije tvrdila da ne veruje u ljubav

  na prvi pogled?

  Zapamti, podsetila je sebe, bez iluzija.

  - Srena sam to je veeras na nebu pun mesec - promrmljala je. Denzel je zamiljeno

  pogledao.

  - Uopte te ne razumem. U stvari, ti si prava zagonetka - nagnuo se i neno je poljubio.

  - Samo sam srean to si odluila da putuje ovim vozom!

 • Zvonica & nymphe

  18

  - A ja sam srena to si mi priao i seo za moj sto - odgovorila je. - U suprotnom, nikada

  te ne bih upoznala.

  - Moram ti neto priznati, Korina. - Njegov glas je bio toliko ozbiljan da se Korina

  uplaila. Da li e joj sada priznati da je oenjen? Ih veren? Ih e je samo podsetiti da mu je

  bilo lepo, ah da se verovatno nikada vie nee videti.

  - ta je u pitanju?

  - Umirem od gladi. Kako bi bilo da pozovemo Bertolda i naruimo neto za jelo. Nije

  prerano za doruak, zar ne? ta kae za omlet i ampanjac?

  Olakanje koje je osetila bilo je toliko da je Korina poela da se smeje. Nekoliko trenutaka

  kasnije Denzel se vratio u krevet.

  - Bertold je tako hladnokrvan. Nije ni trepnuo kada si naruio doruak za dvoje, zar ne?

  - Za njega je to uobiajena stvar - odgovorio je Denzel. - Iz onog to mi je Bertold

  ispriao zakljuio sam da su se oni nagledali mnogih stvari,ali on je previe dentlmen da bi

  priao o tome.

  - Ali, sviaju mi se ta vremena kada su mukarci bili dentlmeni - promrmljalaje Korina.

  - Da zna da si u pravu. Pa, biu i ja dentlmen i poklonicu ti neto - odgovorio je

  Denzel. Ustao je za trenutak, a onda se vratio sa olovkom i blokom u krevet. - Ne mii se -

  naredio je kada je Korina pokuala da ustane. - elim ba ovakvu da te nacrtam.

  - Oh, Denzele, mora da grozno izgledam. Tako se oseam smeno.

  - Trebalo bi da si ozbiljna. Pokuaj da zamisli kako se oseala Mona Liza kada je slikao

  Leonardo.

  Korina se nasmejala - Da li je to isto?

  - Skoro. Osim to pretpostavljam da oni pre toga nisu vodili ljubav.

  - Da li si siguran? Lino smatram da je njen osmeh veoma zavodljiv.

  Denzel se nasmejao. - Moda si u pravu. - Onda se potpisao u uglu i pruio je papir Korini

  da bi ga ona mogla videti.

  - Denzele, ovo je divno.

  - Hvala ti - rekao je. - Crte je tvoj. Tako me nikada nee zaboraviti.

  Korina samo to nije rekla da je tako neto nemogue, ali se ipak predomislila. Nije imalo

  svrhe stavljati mu do znanja koliko je poeo da joj znai za tako kratko vreme.

  - elela bih kada bih i ja tebi mogla tako neto lepo da poklonim.

 • Zvonica & nymphe

  19

  - Ti si to ve uinila.

  Nekoliko trenutaka su se posmatrali. Denzel je izgledao kao da je eleo mnogo toga da

  kae. Otvorio je usta i oklevajui je pozvao. - Korina, ja...

  Kucanje na vratima ga je prekinulo. arobni trenutak je nestao zauvek. Denzel se vratio u

  kabinu nosei posluavnik sa hranom.

  Denzel je pruio Korini au ampanjca. - Za na iznenadni susret - nazdravio je. - Mislim

  da je za oboje ovo bila prava avantura.

  * * *

  Korina se prenula iz sna. Pre nego to je uspela da otvori oi osetila je prazninu pored

  sebe. Tako bunovna pitala se zato nije obukla spavaicu. A onda se svega setila. Otvorila je

  oi i pogledom je potraila Denzela. Ali njega nije bilo. Bila je sasvim sama. Moda je ona sve

  ovo samo sanjala. Nije bilo nikakvog dokaza da se sino bilo ta dogodilo. Vrata koja su vodila

  u susednu kabinu bila su zatvorena, a onda joj je pogled pao na njen portret koji joj je Denzel

  poklonio. Korina se zagledala u crte. On je bio ovde prole noi. To nije bio san. Ali on je

  sada otiao, ostavljajui je da se sama suoi sa novim jutrom.

  Razmiljala je o tome zbog ega je Denzel ostavio. Oigledno da nije eleo da bude pored

  nje kada je dobio ono to je eleo. U hladno jutro Korina je morala da se suoi sa stvarnou.

  Nona romansa koja se zavrila pre svitanja. I mada Korina nije alila za onim to se dogodilo,

  nije joj bilo lako da ivi s tim.

  Korina je osetila da su joj oi pune suza. Pokuavajui da ih suzbije u sebi trudila se da

  uveri sebe u to da je ona odrasla ena, a ne iparica koja veruje u bajke. Denzel je nije lagao

  niti je zavaravao. Dao joj je ono to je i obeao. A ako se ona nadala neem drugom, to je bila

  njena greka, a ne njegova. Ako je pomislila da se zaljubila u njega bilo je to zbog njegovog

  arma i zbog ampanjca koji je popila. Osim toga, njen promaeni brak bio je najbolji dokaz

  da nije znala da procenjuje ljude.

  Sve je bilo gotovo. Shvati to i potisni noanje dogaaje negde iza sebe. Govorei to sama

  sebi, utonula je u san. Kada se ponovo probudila sunce je bilo visoko na nebu. Za nekoliko

  sati, znala je, stii e u Budimpetu. Korina se sada oseala mnogo bolje. Uprkos svemu, po

  ovakvom divnom sunanom danu bilo je divno iveti. ak i sa injenicom da si ono za im si

  tragao, naao i brzo izgubio.

  Dok se pripremala da poe na doruak ponovo je poela da razmilja o Denzelu. Nee joj

  biti nimalo lako da se pretvara pred njim. Osetila je paniku zbog toga.

 • Zvonica & nymphe

  20

  Budi samo hladnokrvna, podsetila je samu sebe. Osmehuj se, budi prijatna. Stavi mu do

  znanja da si svesna da je sve zavreno. Ne dozvoli mu da nijednog trenutka ne dokui kako se

  osea.

  Njeno razmiljanje bilo je prekinuto odlunim kucanjem na vrata. Korina je znala da je to

  Bertold koji je hteo da je obavesti da e uskoro stii u Budimpetu.

  Otvorila je vrata i nala se licem u lice sa Denzelom.

  Stajao je miran. Izgledao je fantastino u svetloj svilenoj koulji i teget pantalonama.

  - Dobro jutro, spavalice. Mislio sam da nikada nee ustati. ekao sam te vie od pola

  sata. Umirem od gladi. Kako moe stii da obavi sve poslove ako tako dugo spava ujutni?

  Izgleda fantastino jutros - rekao je, sputajui poljubac na vrh njenog nosa.

  - Mislila sam... - zaustila je Korina. Jednostavno nije znala ta da kae.

  - Zato o tome ne bismo razgovarah dok budemo dorukovali? - predloio je. Uhvatio

  je za ruku i poveo prema restoranu.

  Nekoliko trenutaka kasnije sedeli su za stolom za dvoje i pili us. Oseajui ta je muilo

  Korinu, Denzel je pogledao i poeo da pria. - Tvoj krevet je predvien za jednu osobu, a ne

  za dve. Naroito ne za dve visoke osobe. Poto si zaspala, odluio sam da je najbolje da se

  vratim u svoju kabinu. A jutros sam hteo da ti pruim priliku da se sredi bez mene. Mislio

  sam da e ti biti mnogo prijatnije da se oblai kada si sama.

  Korina je znala da je bio u pravu. Znala je da jutros ne bi mogla da se oblai pred njim. Jer

  bez obzira na sve, on je za nju bio jo uvek samo stranac.

  - Kada sam uo da si ustala ekao sam nekoliko trenutaka da bih ti dao priliku da se

  obue, a onda sam pokucao na vrata - dovrio je Denzel ispijajui svoj sok.

  - Cenim tvoju brigu. Kao i veina ena, ne volim ni samu sebe ujutru da ugledam na

  ogledalu.

  - Siguran sam da i onda izgleda ljupko - protivio se Denzel. - Bar si tako izgledala sino

  kada sam te ostavio. Da je taj krevet samo nekoliko santimetara iri imao bih prilike i jutros

  da te vidim dok se budi.

  Korina se nasmejala. - Morau preneti Bertoldu tvoju poruku. A on neka prosledi dalje.

  - Toliko sam gladna - rekla je Korina sreno pljesnuvi rukama.

  - Ima dobar apetit jutros - primetio je Denzel, pogledavi je znaajno. Uzvrativi mu

  osmeh, Korina je odgovorila. - Mora da je to zbog ljuljanja voza.

 • Zvonica & nymphe

  21

  - Mora biti - sloio se Denzel, a onda su oboje prasnuli u smeh. Korina nije mogla da

  veruje koliko se prijatno sada oseala pored Denzela. Samo nekoliko trenutaka ranije bila je

  zamiljena i nije znala kako e reagovati kada ga bude videla. A sada su dorukovali i alili se,

  kao da su to ve godinama radili. I to sve zahvaljujui Denzelu. Njegov otvoreni nastup i

  iskrenost u svakom trenutku spreih su na vreme sve mogue nesporazume.

  Korina je zbog toga oseala veliko olakanje. Uivali su u drutvu jedno drugog bez obzira

  na injenicu da se voz sve vie pribliavao Budimpeti.

  Bie bolno ostaviti uskoro Denzela u Budimpeti. Rastae se kao prijatelji i kao ljubavnici. I

  mada je znala da e Denzel sledeih nekoliko meseci provesti u Evropi, nije gubila nadu da e

  je pozvati telefonom jednom kada se bude vratio u Njuport. Dok je ispijala poslednji gutljaj

  kafe, Korina je mislila kako je danas zaista sjajan dan.

  - Zato se ne bismo vratili u moju kabinu? - predloio je Denzel. - Sada vredi gledati

  kroz prozor. Proi emo kroz divne predele pre nego to konano stignemo u Budimpetu.

  - Sjajno - sloila se Korina. - Zna, nikada ranije nisam putovala ovim krajevima. Samo

  sam ih preletela avionom.

  Denzel je zagrlio i vrsto pripijeni jedno uz drugo poli su prema kabini.

  Iznenada, Korina je ugledala Beti Stanton kako im prilazi. Vodila je Dona na uzici.

  - Dobro jutro - srdano ih je pozdravila. Nain na koji je pogledala Korinu govorio je

  vie od svake rei.

  - Dobro jutro - odgovorili su Korina i Denzel uglas.

  - Divan put je pri kraju, zar ne? - promrmljala je Beti ljubazno.

  - Da! Prola no bila je naroito divna - sloila se Korina znaajno pogledavi u Denzela.

  Toplo joj se osmehnuo dok su mu oi zasvetlele.

  - Ah, da, prola no. Mesec je svemu kriv, zar ne? - Beti se nasmeila eretski.

  - I ja verujem da jeste - odgovorila je Korina susrevi njen pogled.

  - Pa, dovienja! Nadam se da ete provesti lepo ovaj divni dan.

  - Dovienja!

  - Oseam da je bilo vie od dve prenesene poruke za vreme ovog kratkog razgovora -

  promrmljao je Denzel kada su nastavili da idu prema njegovoj kabini.

  - Moda - priznala je Korina. - Ali, u vozu uvek pomalo ima misterije, inae ne bi bio to

  to jeste.

 • Zvonica & nymphe

  22

  - l romantike - dodao je ljubei je.

  Bio je to naivan poljubac, ali Korina je uivala u njemu. ak i takav bezazlen poljubac

  izazivao je vatru u njoj. Znala je da e biti teko izdrati dananji dan pored Denzela, a

  nemajui mogunosti da vodi ljubav s njim.

  - Priaj mi o sebi - rekla je Korina. Samo na taj nain mogla je bar na neki nain da umiri

  svoja oseanja.

  - Kada sam u Evropi ivim u kui mog ujaka. Volim da putujem, ali isto tako volim i da

  imam neko mesto kome se uvek mogu vratiti.

  - Gde tvoj ujak ivi?

  - U predivnoj palati u Firenci. On poseduje i imanje o kome sam ti ve priao.

  - Tamo su se upoznali tvoj otac i majka.

  - Da! Moj ujak je sada glava porodice i njemu sve pripada. Oba zamka su veoma stara.

  Kada ponem da mu prigovaram to nema parno grejanje uvek me podseti da e sve to

  jednoj: dana pripasti meni i da u onda imati dovoljno vremena da mislim na modernizaciju.

  - Ali, Denzele, pa to je predivno. Sama injenica to poseduje tako neto, imanje koje

  je pripadalo tvojim precima. Danas se stvari brzo menjaju i sigurno je uteno saznanje da su

  neke stvari uprkos takvim promenama ostale iste.

  - Mada ja zadirkujem Alberta u vezi sa tim, u potpunosti se slaem sa ujakom. Njuport

  e zauvek ostati moj dom, ali ja oboavam ovo imanje u Maarskoj i dvorac u Firenci.

  Oseam neki dah istorije svaki put kada sam tu. I to oseanje je predivno.

  - Moja kua potie iz prolog veka, a ja ipak oseam neto poput tebe. Ba ti zavidim -

  odgovorila je Korina iskreno. - Ponekad dok stojim pored prozora koji gleda na more i pitam

  se da li je i moja prabaka gledala brodove kako uplovljavaju u luku. Na taj nain ini mi se da

  sam joj bliska.

  Denzel joj se neno osmehnuo. - Divno je znati da razume kako se ja oseam. Moji

  prijatelji u Njuportu misle da sam lud to cenim vie taj dvorac od udobnosti svog stana.

  Korina je oborila pogled. Shvatila je da su njih dvoje postigli na odreeni nain

  emocionalnu vezu. To oseanje duhovnog jedinstva bilo je sasvim drugaije od fizikog. Na

  neki nain to oseanje bilo je snanije. Upoznati neiju duu bilo je mnogo tee nego neije

  telo.

  Iznenada, Korina se rastuila. Zato je i razmiljala o takvim stvarima kada e se uskoro

  rastati?

  Pretpostavljajui o emu je razmiljala, Denzel je vratio u stvarnost.

 • Zvonica & nymphe

  23

  - Priaj mi o svom poslu.

  Korina je sumnjala da Denzel samo eli da odri razgovor i da nije zaista zainteresovan za

  njenu galeriju. Ali je ipak odgovorila. - Poela sam skoro ni od ega. Radila sam sve sama. Od

  prodaje, preko nabavke stvari do ienja prostorija uvee kada bih je zatvorila. Vremenom

  sam sve vie razvijala posao. U tome su mi nesebino pomagali roaci moje tetke koji ive u

  Portugaliji. Sada redovno nekoliko puta godinje odlazim tamo po robu isto kao i u druge

  delove Evrope.

  - Ko je u galeriji dok si ti na putu?

  - Moja roaka Dijana. Moja i njena majka su sestre. Ona je starija od mene. Ima etiri

  sina i veoma nezgodnog mua. Svaki put kada otputujem kae mi da to due ostanem, jer je

  njoj boravak u galeriji kao odmor. To joj je dobar razlog da ne sprema i ne kuva.

  - Da li bi elela i ti jednog dana da ima decu? - upitao je Denzel neoekivano.

  - Da - odgovorila je polako. 0 tome je esto razmiljala, ali bila je zbunjena to je o

  tome sada razgovarala sa Denzelom. Erik je odbijao svaku pomisao na decu i zbog toga se od

  samog poetka kod nje probudilo razoaranje i neka vrsta otpora prema njemu. Otkako se

  razvela iskljuivala je i svaku pomisao da ponovo stupi u brak, a to je znailo i da nee imati

  dece. Mada je bila nezavisna i slobodnih shvatanja, nije mogla da zamisli da ima dete van

  braka. - Oduvek sam smatrala da u neto izgubiti, neto veoma vano ako ne budem imala

  decu - nastavila je zamiljeno. - Ali, u drugu ruku, moj posao mi je vaniji od svega. Ja volim

  svoj posao i nikada ne bih mogla da ivim kao Dijana, da podredim sve svoje potrebe i ceo

  svoj ivot muu, deci i kui.

  - Zar ne bi mogla da ima i karijeru i decu?

  - Govori kao tipian mukarac - odgovorila je. - Ti nema pojma kako je to

  komplikovano. To bi bilo ostvarljivo samo u sluaju kada bi i druga strana pristala da jedan

  deo obaveza preuzme na sebe. U tome i jeste problem.

  - Ne mora da bude problem. Kompromisi su uvek mogui. Korina se zagledala u

  Denzela, pitajui se da li bi on eleo da napravi takav kompromis. Predoseala je da bi se on

  teko odvikao od svog bezbrinog naina ivljenja da bi pomogao u podizanju i vaspitavanju

  dece. - Lake je razgovarati o tome, nego to postii - najzad je rekla.

  Denzel se nasmejao. - U pravu si. Mislim da sam oduvek znao da neu biti sposoban za

  tako neto kada se budem oenio. Podizanje dece je enski posao.

  - Ti si uobraen, Denzele Stoper.

  Korina se nasmeila. Sada su razgovarah o svakodnevnim stvarima. Uskoro, ona i Denzel

  e se rastati i verovatno da se nikada vie nee videti. Zbog toga i nije bilo vano da li su se

  sloili ili ne u tako vanoj stvari kao to je podizanje dece.

 • Zvonica & nymphe

  24

  A onda je Korina primetila neto to do tada nije videla: Denzelov kofer, koji je bio blizu

  vrata. Sve je bilo spakovano i spremno za njegov silazak s voza. To je podsetilo na to koliko

  malo vremena im je jo ostalo. U stvari, pre nego to je i shvatila uli su u predgrae

  Budimpete.

  Uskoro e stii, a pre toga bilo je neto to je ona jo elela da kae. Ah nije znala na koji

  nain to da izvede da ne bi ispala glupa. Konano je rekla.

  - Denzele... ima neto to bih elela da ti kaem.

  Izraz njegovog lica bio je sasvim miran. - Da?

  Skupila je svu hrabrost. Ipak, spustila je pogled, jer nije mogla da sretne njegove prodorne

  oi. - Drago mi je to sam te srela. I drago mi je zbog svega to se noas dogodilo. Ti

  verovatno misli da ja imam obiaj da radim te stvari na ovakav nain, ali...

  Pre nego to je mogla jo neto da kae Denzel joj je priao. Naterao je da ga pogleda.

  Izraz lica bio mu je ljubazan, a njegov pogled pun razumevanja. - To uopte nisam ni

  pomislio. Verovala ih ne, to nije ni moj obiaj. I meni je drago to smo se sreli.

  Onda je spustio poljubac na njene usne. Bio je to isti onakav poljubac kao prethodne noi,

  poljubac koji je razbuktao svu njihovu strast. Korina je elela da ga jo vre privije k sebi, da

  oseti svu radost kao i prethodne noi. Umesto toga, izborila je svu samokontrolu nad sobom

  i udaljila se od njega.

  Voz se zaustavio u stanici.

  - Najbolje da se sada vratim u svoju kabinu - promrmljala je. Bila je iznenaena kako je

  uspevala da joj glas zvui tako prirodno. Kasnije, znala je, bilo je dovoljno vremena da bude

  tuna. A sada, elela je da do kraja odigra ulogu u ovoj romansi.

  - Korina... - Denzel je oklevao.

  Njeno srce bre je zakucalo. Nadala se da e je pitati za adresu i broj telefona. Ona mu to

  sama nije mogla ponuditi. Bilo bi to suvie napadno i slobodno. Ali ako on to bude pitao, to

  e biti neto sasvim drugo.

  A onda, na njeno veliko razoaranje dodao je. - Zbogom!

  - Zbogom, Denzele! uvaj se.

  Nekoliko trenutaka kasnije nala se u svojoj kabini. Spustila je zastore na prozorima. Nije

  elela da gleda kako Denzel Stoper odlazi iz njenog ivota.

  Kada je neko pokucao na vrata njene kabine brzo ih je otvorila, ali bio je to samo Bertold.

 • Zvonica & nymphe

  25

  - Kao to sam siguran da znate, gospoice, stigli smo u Budimpetu. Ako elite da

  izaete napolje podseam vas da stojimo samo dvadeset minuta.

  - Hvala vam, Bertolde. Ah radije ne bih izlazila.

  Korina je zatvorila vrata i sela na ivicu kreveta. Zamurila je i pokuala je da oivi Denzelov

  lik u svom pamenju. Bilo je toliko stvari u vezi s njim koje nije elela da zaboravi, na primer,

  izraz njegovih oiju kada se smejao. Ih njegove usne kada je zadirkivao. Izraz njegovog lica u

  trenucima strasti.

  elela je da ga se sea celog svog ivota.

  * * *

  Denzel se polako probijao kroz gomilu sveta prema izlazu iz eleznike stanice. U to doba

  dana naroito je bila guva, jer su mnogi turisti pristizali u grad. Spustio je kofer i za trenutak

  zastao.

  Pogled sa stanice bio je predivan. Bez obzira koliko puta je do sada bio u Budimpeti svaki

  put je ponovo bio impresioniran lepotom tog grada.

  Ali, ovog puta neto ipak nije bilo u redu. Denzel je pogledao mnogobrojne parkirane

  automobile i taksiste. Neto ga je ipak vuklo nazad. Oseao je to celog jutra. Znao je ta je to,

  ali nije eleo samom sebi to da prizna.

  Korina. Mislio je na njen pogled i ono to je probudila u njemu prethodne veeri. eleo je

  da je dri u svom naruju i da je titi od svega. Ali sa svojom odlunou i nezavisnou bila je

  mnogo vie od lepe devojke.

  Korina. Prole noi bila je samo ena koja je u njemu probudila najdublja i njemu do tada

  nepoznata oseanja. Ovog jutra bila je linost koju nije mogao da izbaci iz svojih misli.

  - Bestraga - promrmljao je Denzel. Usta su mu se skupila u tanku crtu.

  Moda je sino traio samo provod za jednu no. Moda nije bio u ovom trenutku

  spreman za ozbiljniju vezu. Ali uprkos svemu tome, injenica je bila da nije mogao da ode od

  nje. Nije znao ta je jo eleo od nje, ali je znao da ne moe da dozvoli da se na ovome zavri.

  Pourio je prema najbliem taksiju.

  - Stavite moje stvari unutra. Odmah se vraam - rekao je. Ne saekavi odgovor

  okrenuo se i potrao nazad prema eleznikoj stanici.

  Dva minuta kasnije zakucao je na vrata Korinine kabine.

  - Denzele! ta ti je, zaboga? - izraz njenog lica bio je zbunjen. Mislila je da sanja.

 • Zvonica & nymphe

  26

  - Ne elim da te ostavim - rekao je jednostavno. Kada je uao u njenu kabinu upitao je.

  - Gde ti je prtljag?

  - Tamo je - odgovorila je Korina, pokazujui u ugao.

  - Ali...

  - Ima li jo stvari u prtljanom vagonu?

  - Da.

  - Onda emo zamoliti Bertolda da nam izvadi tvoje stvari. Voz kree za nekoliko

  minuta.

  - Denzele, molim te, hoe li mi dozvoliti da dovrim reenicu! - uzviknula je. Hrabro ga

  je pogledala. - ta ti trai ovde?

  - Rekao sam ti. Ne mogu da te ostavim. Zato sam odluio da i ti sie i provede

  nekoliko dana sa mnom u Budimpeti!

  - Ti si odluio! - ponovo je uzviknula sevajui oima.

  Denzel je znao da je Korina ljuta zbog njegovog samouverenog nastupa, ali sada nije bilo

  vremena za raspravljanje.

  - Moramo da pourimo... - poeo je.

  Ali ona ga je presekla. - Moda ti nije palo na pamet da ja imam svoje planove i da ih neu

  menjati zbog tvojih.

  Nije mu palo na pamet da ona moda ne eli da ide s njim. Brzo procenivi situaciju rekao

  je. - Ne postoji nijedan razlog zbog kog ne bi promenila svoje planove. Nazovi Dijanu i kai joj

  da si promenila plan i da e se jo neko vreme zadrati u Budimpeti. To je sve. Iz onoga to

  si mi ispriala o njoj, bie joj ak drago.

  - Denzele!

  - Korina, nemamo vremena za raspravljanje. Sada imamo manje od tri minuta da

  izaemo iz voza i pokupimo tvoje stvari.

  - Zbog ega bih ja sila s voza i bila s tobom? - upitala je odsutno. - ta mi nudi,

  Denzele? Duu aferu u Budimpeti umesto provoda od jedne noi u vozu?

  Glas joj je bio miran, a izraz lica sasvim nedokuiv. Ah on je znao koliko je bila ponosna i

  koliko snage joj je trebalo da bi mu postavila takvo pitanje. Na sreu, nije bilo vremena da

  raspravlja s njom o svojoj ponudi.

  - Ne znam ta nudim - priznao je konano.

 • Zvonica & nymphe

  27

  - Zbog ega bih onda ja menjala svoje planove?

  Denzel je oklevao. Mora da kae pravu stvar, odluio je. Nije bilo vremena ni za ta drugo.

  - Zato to postoji mnogo toga kod tebe to bih eleo da upoznam - najzad je rekao.

  Korina je stajala na istom mestu nekoliko trenutaka. Denzel je oseao kako vreme prolazi.

  Ali sada nije smeo da je pouruje. Morala je da donese odluku i on nije smeo ni na kakav

  nain da utie na nju. Veoma dobro je znao ta se deava u njenoj glavi. Oboje su morali

  mnogo toga da naue jedno o drugom, ali ovog puta moglo je da se zavri i drugaije. Mogli

  su da se razoaraju jedno u drugo. Ako budu imali vie vremena da provedu zajedno moda

  e im se uiniti da je sve bio samo jedan san koji je i trebalo da traje samo jednu no. Moda

  e omrznuti jedno drugo zbog toga i poeleti da se sve zavrilo na eleznikoj stanici.

  Ali, u drugu ruku, moda e sve biti u najboljem redu.

  Denzel je paljivo posmatrao izraz Korininog lepog lica. Onda se nasmeio. - Hoe li da se

  igra malo sa mnom, Korina?

  Polako mu je uzvratila osmeh, znajui na ta je mislio. Denzel je primetio da strah, sumnje

  i neverica naputaju njeno lice.

  - Pa... nisam sasvim sigurna. Ali volela bih da naem odgovor. - Denzelov jedva

  primetni osmeh pretvorio se sada u iroki i srdaan. Ah nije bilo vremena ni za poljubac ni za

  zagrljaj. Zgrabio je Korinine stvari i odluno je povukao za ruku. Brzo je otvorio vrata kabine i

  poeo da doziva Bertolda.

  Kada se Bertold pojavio Denzel mu je objasnio da su im potrebne ostale Korinine stvari.

  - Ali mi upravo kreemo - protivio se Bertold.

  - Znam. Gospoica Johansen je odluila da ostane nekoliko dana u Budimpeti. Zato

  pouri, Bertolde - pourivao je stjuarta, stavljajui mu u ruku krupnu novanicu.

  - U redu, u redu! - pomirljivo je rekao Bertold.

  Nekoliko sekundi kasnije Denzel i Korina stajali su na peronu. Dva minuta kasnije pojavio

  se Bertold nosei u rukama ostatak Korininih stvari. A onda je voz uz poznati zviduk

  napustio stanicu.

  Denzel je pogledao Korinu i snano je zagrlio. - Dobro dola u Budimpetu, ljubavi!

  Njen odgovor se izgubio u dugom poljupcu.

 • Zvonica & nymphe

  28

  * * *

  - Ujakova kua je tamo - objasnio je Denzel, kada je taksi preao preko lananog mosta

  u njemu tako poznati deo grada.

  Korina se zagledala u raskone vile i lepo ureene travnjake, male prodavnice suvenira i

  kafie.

  - Ovo je fantastino, Denzele. Ima neki udan arm i uspavljujui vazduh.

  - Neke porodice ive ovde stoleima - nastavio je da joj objanjava.

  - Mogu i da razumem zato - odgovorila je Korina, gledajui kroz prozor as na jednu,

  pa onda na drugu stranu.

  - Ovo je sada najekskluzivniji deo Budimpete. I u Firenci, moj ujak ivi u prestinom

  delu grada - objanjavao je.

  - Ovo je kao iz bajke - promrmljala je Korina.

  - Zaista je izuzetno mesto - sloio se Denzel s ponosom.

  - Evo nas, stigli smo - rekao je Denzel.

  Taksi se zaustavio pred prelepom vilom. Poto je platio taksisti, Denzel je poveo Korinu

  kroz metalnu kapiju preko irokog lepo ureenog vrta.

  - Oh, ovde je predivno! - Korina je pljesnula rukama u oduevljenju.

  - Predivno je ovde - zamiljeno je ponovio njene rei. - A i ti si predivna - odgovorio je

  Denzel, povijajui je blie sebi.

  Korina se okrenula da bi pogledala Denzela. U njegovim oima primetila je udni sjaj. Za

  trenutak je bila opijena Budimpetom, ovom kuom, ali najvie Denzelom. Znala je da je

  donela pravu odluku kada je odluila da mu se pridrui. Nije vie bilo vano ta e se dogoditi

  meu njima u budunosti. Vano je bilo da je Denzel zavredeo da zbog njega promeni neka

  svoja miljenja.

  A onda su se ulazna vrata otvorila. Punaka starija ena u crnoj haljini i opasanoj beloj

  kecelji izala je da ih pozdravi.

  - Dragi moj deko! - uzviknula je sreno, zagrlivi snano Denzela.

  - Bela, svaki put kada te vidim sve si lepa - rekao je Denzel srdano.

  - Hoe da kae da svaki put mora mnogo vie da me pozdravi - dodala je smejui

  se, pokazujui na svoju korpulenciju. - A ko je tvoja lepa prijateljica?

 • Zvonica & nymphe

  29

  - Bela, eleo bih da ti predstavim Korinu Johansen. Ona e nekoliko dana biti naa

  goa.

  - Drago mi je to smo se upoznale. Uite unutra! Dugo smo stajali na ovom suncu. Oh,

  deko moj, tvoj ujak e biti zadovoljan. Oekivao te je cele nedelje.

  - Da li je Alberto kod kue? - upitao je Denzel.

  - Jeste, ali jo nije siao na doruak. Ulenjio se u poslednje vreme.

  - Nemoj ga buditi. Mi emo se raspakovati, a dotle e se on valjda probuditi.

  - Tvoja soba je spremna kao i uvek. Da li e biti u redu da gospoicu Johansen smestim

  u zlatnu sobu?

  - Odlino.

  Soba je bila prostrana sa dvokrilnim vratima, koja su vodila na terasu sa ogradom od

  kovanog gvoda, prepunu cvea. Zidovi u sobi su bili svetio zeleni. Takva je bila i zavesa od

  markizeta dok je sav nametaj bio od mesinga. Ova soba bila je olienje Korininog sna o

  savrenoj spavaoj sobi.

  To je i rekla Beli koja je bila zadovoljna. - Drago mi je to vam se dopada. Sada me izvinite,

  moram da pourim da bih dovrila doruak. Da li bi voleo da ga serviram u bati, sinko?

  - Naravno, ali Korina i ja smo ve dorukovali. Zato emo popiti samo kafu.

  Kada je Bela izala, Korina je otvorila vrata i izala na suncem okupan balkon. Sa terase

  pruao se predivan pogled na vrt. Na sredini vrta nalazio se okrugli sto od prua i etiri

  stolice. Verovatno e Bela tamo posluiti doruak.

  - O emu razmilja? - upitao je Denzel, prilazei joj. Spustio je ruku na njeno rame.

  - Mislim koliko si srean to ivi bar povremeno na ovakvom mestu.

  - I ja to mislim. Drago mi je to ti se ovde dopada. Moja soba je preko puta tvoje.

  - Oh, da li je zbog toga predloila da me smesti u ovu sobu?

  - Ona je suvie staromodna da bi tako neto priznala ak i da je to istina - nasmejao se

  Denzel.

  Korina je posmatrala kako Bela postavlja sto u vrtu. A onda se polako vratila u kuu.

  - Da li tvoje goe redovno odsedaju u ovoj sobi? - upitala je pokuavajui da joj glas

  bude miran.

  - Poto si ti jedina goa koju sam pozvao da odsedne u ovoj kui, pretpostavljam da je

  odgovor potvrdan - odgovorio je Denzel, ljubei je u vrat. A onda je polako okrenuo prema

 • Zvonica & nymphe

  30

  sebi prisilio je da ga pogleda - Ovo je kua mog ujaka i u nju nikada nikog nisam pozivao.

  Kada sam tebi to predloio... veruj mi da mi nije bilo lako da donesem takvu odluku.

  - Denzele... - Korina je oklevala. Bilo je potrebno neto da se kae. Morala je da bude

  iskrena i da do kraja raisti neke stvari. - Kada voz stigne sledeeg etvrtka u Pariz, ja u biti

  u njemu. Zaista ne mogu due odsustvovati iz galerije. A pored toga...

  - Ne eli da koristi due nae gostoprimstvo - odgovorio je Denzel umesto nje.

  Bio je iznerviran i Korina je mislila da zna ta je razlog za takvo njegovo ponaanje.

  Oigledno da nije navikao da mu ene saoptavaju kada je kraj neke veze. To je do sada bila

  njegova privilegija, osim devojke koja ga je odbila pre nekoliko godina.

  - Bili smo iskreni jedno prema drugom do sada - rekla je Korina neoekivano. - Nemoj

  da sada izneverimo taj princip. Oboje znamo ta imamo, i kakvi su nai odnosi, nemoj da se

  pretvaramo da je u pitanju neto vie. Sigurna sam da sada negde duboko u tebi postoji

  olakanje to nee morati da trai izgovor kako da me se oslobodi.

  Ovo zadirkivanje i njen veseli ton prikrio je Korinina prava oseanja. Ona je znala da se

  zaljubila. Oseala je to od samog poetka, ali se borila protiv toga plaei se da ne bude

  povreena.

  Sada, dok je gledala Denzela, koji je stajao samo nekoliko santimetara daleko od nje,

  elela je da mu prizna svu svoju ljubav, svoja strahovanja i nadu. Ali to je bilo protivno svim

  pravilima u odnosu kao to je bio njihov gde se nije znalo ta znai re ljubav.

  Korina je posle razvoda sa Erikom dugo lutala i dobro je znala da je mogue voditi ljubav

  sa mukarcem isto iz fizike potrebe. Ali, to nije bio sluaj sa Denzelom. Ona je elela mnogo

  vie od njega nego to je bio ist fiziki odnos. Ali, nije smela da pomea injenice. Ovu igra

  morala je da igra po Denzelovim pravilima. Poteno i otvoreno, ali bez ikakvih obeanja i

  vezivanja. Na odreeni nain, ovo joj je u poetku i odgovaralo. Napravila je mladalaku

  greku sa Erikom. Sada je znala da mora da eka i da upozna sebe ba koliko i Denzela.

  Bela je jo jednom izala iz kue, nosei pun posluavnik raznobojnih inija. - Doruak je

  gotov. Bolje da siemo - rekao je Denzel. - Nadam se da si bar malo gladna, jer je Bela

  najbolja kuvarica koju znam.

  - Ba sam gladna - priznada je Korina dok su silazili niz stepenice.

  - l ja sam gladan - rekao je Denzel.

  - I poto si toliko uporna da budemo iskreni jedno prema drugom, zato ne bismo

  priznali da nismo ni estito pojeh onaj doruak u vozu, jer smo oboje bili suvie nervozni

  zbog skorog rastanka koji nas je oekivao.

 • Zvonica & nymphe

  31

  - Priznajem - rekla je smejui se. Pre nego to je bilo ta drugo mogla da kae vrata su

  se otvorila i jedan mukarac je izaao iz sobe. Korina je odmah znala da je to Alberto Belini.

  Bio je visok, ba kao i Denzel, sa tamnijom kosom koja je bila proarana sedim vlasima. Imao

  je potpuno iste oi kao njegov neak, a njegov osmeh bio je armantan bar isto toliko kao i

  Denzelov.

  - Bela mi je upravo rekla da imamo goste - rekao je prilazei im. Zagrlio je Denzela i

  poljubio ga u oba obraza, a onda se okrenuo prema Korini.

  - Moram da priznam da nisam oekivao nekog ovako lepog. Tvoj ukus, mladiu, postaje

  sve bolji to godine prolaze.

  - Hvala ti, Alberto - odgovorio je Denzel. - Alberto, ovo je Korina Johansen - dodao je.

  Alberto je poljubio Korinu u ruku. - Dobrodoli na moj posed, gospoice. Mogu li rei da

  ste ga svojim prisustvom uveliko ulepali.

  - Pre nego to te moj ujak zavede pred mojim sopstvenim oima, krenimo na doruak -

  rekao je Denzel.

  - Bela je nadmaila ovog puta ak i samu sebe. Pretpostavljam da je to u tvoju ast.

  - Voli da impresionira goste svojim kulinarskim umeem - objasnio je Alberto

  osmehujui joj se.

  - Ovi kolai su zaista odlini. Posle nedelju dana ovakve hrane sumnjam da u bilo ta

  moi da obuem - odgovorila je.

  - Nedelju dana? Zar samo toliko ostajete? - upitao je Alberto i prekorno pogledao

  Denzela.

  - Korina e nastaviti put sledeeg etvrtka vozom do Pariza - objasnio je Denzel.

  - ao mi je to e vaa poseta biti tako kratka, gospoice Johansen - rekao je Alberto,

  pruajui joj galantno oljicu kafe.

  - Molim vas, zovite me Korina.

  - Dobro. I ja bih onda voleo da me zovete Alberto. Oseam se mnogo mlaim. Kasnije

  u vas povesti u etnju. Kada moji susedi budu videli sa kakvom predivnom mladom damom

  etam, koja me oslovljava po imenu, pozelenee od zavisti. Ve ih ujem kako se

  doaptavaju.

  Korina se od sveg srca nasmejala. Alberto je bio zabavan i Korina nije mogla da se naudi

  zbog ega nije oenjen. Mora da je bio atraktivan mukarac kada je bio mlad, jer je jo uvek

  zadrao neto od svoje privlanosti.

 • Zvonica & nymphe

  32

  - Nameravao sam da odem do sledee nedelje - obratio se Denzelu.

  - Malo emo izmeniti plan da bi i Korina mogla da vidi nae porodino imanje.

  - To je odlina ideja, Alberto. Ostaemo u Budimpeti nekoliko dana, a onda odlazimo

  na selo.

  Alberto se ponovo obratio Korini.

  - To je zaista staro mesto. Veoma je mimo i ponekad i dosadno. Naroito zimi kada ne

  prestaje da pada kia. Ali u ovo doba godine tamo je predivno. A ovo je savreno vreme za

  jahanje kroz park. Da li jaete, Korina?

  - Skoro nikako - priznala je.

  - Nai emo vam u tom sluaju neku dobrodunu kobilu. A sada, Lorenco, ispriaj mi

  neto o svom poslu. Nadam se da e biti prezauzet ovih dana tako da u ja moi da se

  druim sa Korinom.

  - ao mi je to u te na tom polju razoarati, ali svratio sam u Budimpetu samo da bih

  tebe video i da obavim nekoliko sitnih poslova. A tamo nameravam da vodim Korinu. Ona

  zna mnogo o umetnosti i nadam se da e uivati u tome.

  - eli neto da kupuje? - upitala je Korina.

  - Da. Muzej je zainteresovan za nekoliko slika. Mogli bismo sutra da ih pogledamo.

  - Oh, zaista bih to volela - odgovorila je puna entuzijazma.

  - U pitanju je Pol Mari. Jedan od njegovih ranih radova.

  - Morski pejza? - upitala je.

  - Da - odgovorio je Denzel impresioniran njenim znanjem. - Vie volim radove njegovog

  kasnijeg doba, ali su pejzai morskih gradova mnogo interesantniji.

  - Da li znate mnogo o umetnosti? - upitao je Alberto.

  - Korina je zavrila istoriju umetnosti - odgovorio je Denzel umesto nje.

  Alberto je pogledao sa jo veim interesovanjem. Kratki pogled koji je nakon toga uputio

  Denzelu, kao da je govorio: ne samo da je lepa nego je i pametna. - U tom sluaju morate

  upoznati moju vernu prijateljicu Evelin Vemer - obratio se Korini. - Ona poseduje zavidnu

  kolekciju slika.

  - Bie mi drago - oduevljeno je rekla Korina.

 • Zvonica & nymphe

  33

  Nekoliko trenutaka kasnije kada su dovrili sa dorukom Denzel je ustao od stola. - Bolje

  bi bilo da to pre poemo u obilazak. Krenuemo po centru grada tako da emo ispuniti ovo

  popodne.

  - Sjajno! Alberto, hoete li nam se pridruiti? - upitala gaje.

  - Vrlo rado, ali imam jedan sastanak koji e verovatno dugo trajati. Ali u sutra poi sa

  vama.

  - Idem da se presvueni. Dolazim odmah - obratila se Korina Denzelu.

  - Saekau te ovde.

  Dok se vraala u kuu Korina se oseala srenom i zadovoljnom. U stvari, inilo joj se da je

  kao princeza iz neke bajke. I poto je znala da e svemu ovome uskoro doi kraj odluila je da

  uiva u svakom trenutku koji je ekao. Budimpeta, ba kao i njeno magino putovanje

  vozom, bilo je poput sna. Uskoro e se vratiti u stvarnost, u Providens, na svoj posao i u ivot

  bez Denzela. Do tada nee misliti ni o emu osim da ivi za taj trenutak kada je Denzel pored

  nje. Kada je Korina ula u kuu, Alberto se okrenuo prema Denzelu. - Ona je predivna,

  Denzele. Tako lepa, obrazovana i ljupka. Gde si je upoznao?

  - U vozu.

  - Ba romantino. Mislio sam da su se ljudi tako upoznavali dok sam ja bio mlad i da

  takvih sluajnosti danas nema.

  - Alberto, ne preteruj! Za nedelju dana ona e otii.

  - Shvatam. A ti to i eli, zar ne? - upitao je Alberto dok je ispitivaki posmatrao svog

  neaka.

  - Naravno - odgovorio je Denzel, ali nije sreo pogled svog ujaka. A onda je nastavio

  branei se. - Ovo je savreni aranman. Nema obeanja, niti nade. Ona ne eli ozbiljnije da se

  vezuje, a ni ja. Dopada mi se ivot kakav ivim.

  - Moda ona ne eli da se vezuje. Ona je veoma nezavisna mlada dama. Ali, da li si ti

  siguran da ti to ne eli?

  - Ti si poslednja osoba koja bi to trebalo da me pita, Alberto. Seti se Emanuele!

  - To je bilo pre deset godina. Bio si suvie mlad i nisi dobro poznavao sebe tada. I ne

  znam ta bi radio sa enom koja nije imala ni mozga ni karaktera.

  - Alberto!

  - Ah, Denzele, ne podseaj me na tu devojku. Znam da si mislio da se ceo svet vrti oko

  nje.

 • Zvonica & nymphe

  34

  - Pa, Emanuela i ja smo sada drugovi.

  - Znam to. Hajde da promenimo temu razgovora.

  - Odlino.

  Ali ljutiti ton nije nestao iz Denzelovog glasa. Bilo mu je bolno i posle tolikog vremena da

  misli na svoju vezu sa Emanuelom. Razmiljao je o tom vremenu kada je imao dvadeset tri

  godine i kada se borio da postane umetnik, i kada mu je prijala ta borba. Kada je upoznao

  Emanuelu, sve u njegovom ivotu je bilo na svom mestu. Ona je bila uzbudljiva, lepa i od

  samog poetka ta veza bila je puna strasti. Bio je srean to je voljen i to voli takvu devojku.

  Svi drugovi su mu zavideli. Dok je Denzel tog prolea etao Firencom inilo mu se kao da je

  lebdeo.

  A onda je dola patnja. Pogreio je to je Emanueli ispriao svoje planove za budunost.

  eleo je da se venaju i da ive u studiju u kom e on nastaviti da radi. Ali kada mu je ona

  odluno i ljubazno rekla da ima druge planove, bio je sasvim zbunjen. Priznala mu je da joj je

  lepo sa njim i da uiva u njihovoj vezi, ali da je sada svemu kraj. A pored toga da namerava da

  se uda za nekog mnogo bogatijeg od njega.

  Denzel je bio izgubljen. Ah ono to ga je najvie bolelo bilo je to to je ve svima rekao da

  e se venati sa Emanuelom. Ispao je budala. Smatrao je sebe srenikom. iveo je u Firenci,

  slikao je, imao je stan i pored toga zabavljao se sa najlepom devojkom. Sve do tada nije bio

  svestan kakav je romantik bio.

  Bila je to teka lekcija. Ali je nikada nee ni zaboraviti. Sada dok je posmatrao Alberta,

  njegovo lice postalo je mnogo oputenije.

  Ujak je klimnuo glavom i nasmeio se. - Tvoj latinski temperament dolazi do punog

  izraaja u nekim situacijama. Povrh toga, tu je i tvoj a arogancija i samosvest, to je, ini mi

  se, uroeno svim Amerikancima. Zbog toga je i teko da se pomiri sa mogunou da e

  izgubiti. Ova nepoznata devojka te je dobro uzdrmala, zar ne?

  - Ne znam ta jo da kaem - bio je uporan Denzel. Ali, vrlo dobro je znao. Pokuao je

  da ode od Korine iz tog voza, ali nije uspeo, sam sebi je govorio da eli jo malo da se zabavi s

  njom. Ali, nije bio ubeen da je to ono to stvarno eli. to je vreme vie odmicalo inilo mu

  se da je to sve dalje od istine.

  Bio je do sada sa mnogim enama, neke su bile i mnogo lepe od Korine, a neke skoro isto

  toliko armantne kao i ona. Ali nijedna od njih nije uspela da u njemu pobudi neto dublje

  posle afere sa Emanuelom. Njegov munjeviti uspon u poslu bio mu je dobar razlog da se

  dublje ni sa kim ne vezuje. Uivao je u svom poslu i u svom uspehu.

 • Zvonica & nymphe

  35

  Ovo putovanje bio je njegov prvi samostalni projekat. Do tada je uvek bio neiji asistent.

  Moda je Korina zato toliko ostavila utisak na njega. Konano posle dueg vremena imao je

  dovoljno vremena da se opusti i da razmisli o ivotu bez trke za uspehom.

  Dok je Denzel razmiljao o tome Alberto se nakaljao i nastavio. - Do sada nijednu devojku

  nisi pozvao da odsedne ovde. I nikada nisi izgledao toliko sreno i preokupirano ak ni u

  vreme kada si bio sa Emanuelom. Ako je Korina uspela za tako kratko vreme da ti zavrti

  mozak onda joj svaka ast.

  - Ljuti me, Alberto. Ti si nepopravljivi romantiar!

  - Takva nam je reputacija, to je istina. Ali smo i dalekovidi. A naroito kada su ozbiljne

  stvari u pitanju, kakav je brak.

  - Niko brak ovog puta nije ni spomenuo. Korina je razvedena i ne eli ponovo da se

  udaje. A ja sigurno nisam razmiljao o takvim stvarima.

  - Zar? - upitao je Alberto dok mu se na licu ogledao izraz neverice. Pre nego to je

  Denzel mogao bilo ta da kae, njegov ujak je nastavio. - Nije ni vano. Prihvatam da si u

  ovom razgovoru bio iskljuen. Nijedno od vas dvoje nije ozbiljno zainteresovano za ovu vezu i

  za nedelju dana ete se rastati i verovatno da se nikada vie nee videti. Vratie se svom

  ivotu neenje i pustolova. To ti odgovara, zar ne? A Korina e biti samo jedan osmeh koji je

  za trenutak ukrasio tvoje lice. A ta e ti biti za nju posle svega?

  - Mukarac koji joj je pokazao Budimpetu. To je sve.

  - Dobro. Mada mi sve ovo zvui nelogino. A to nije svojstveno tebi. Mogu li vas

  veeras izvesti na veeru? Evelin i ja smo se dogovorili da veeramo u jednom lepom

  restoranu. Ona bi volela da te vidi.

  - U redu - odgovorio je hladno. A onda je dodao mnogo ljubaznije. - Hvala ti, Alberto.

  Lepo je to si mi to ponudio.

  - Nema na emu. Zna da te Evelin oboava.

  - Kako je ona?

  - Uvek isto. Lepa i odluna. esto estitam sebi to sam je zadrao pored sebe tolike

  godine. A ponekad mi padne na pamet i to da e joj jednog dana moda dosaditi ovo nae

  druenje i da e hteti da se uda. To bi mi najvie i odgovaralo.

  - Da li si ozbiljan?

  - Jesam. Nemam jo puno vremena.

  - To bi bilo dobro i za tebe. Znam koliko ti nedostaje ujna Martina.

 • Zvonica & nymphe

  36

  - Prolo je mnogo godina otkako je nema - dovrio je Alberto zamiljeno. - Da, znam.

  Kada je umrla mislio sam da se nikada vie neu oeniti zato to sam bio srean s njom. Sada

  sam shvatio da hou ponovo da se oenim ba zbog toga to sam bio toliko srean sa njom.

  To nee biti isto, ali u imati neto to e verovatno biti dobro na neki drugi nain.

  - Dosta smo ozbiljno razgovarali - rekao je ispijajui kafu. - Nas dvojica smo dovoljno

  ostarili kada moemo da razgovaramo o enama i braku na ovakav nain.

  Denzel se nasmejao i pogledao svog ujaka sa oboavanjem. - Ti si me nauio sve to znam

  o enama, Alberto. Ponekad mislim da si me nauio svemu to treba da znam.

  - l do danas si zadrao takvo miljenje?

  - Sada ne verujem da se o njima uopte moe sve nauiti - odgovorio je Denzel

  razmiljajui o Korini.

  - To je istina, Denzele. ene su same po sebi uitelji. One nas ue o njima samima. Ali

  nam dozvoljavaju da saznamo o njima samo to one ele da saznamo. One su kao kameleoni.

  Kada pomisli da si ih razumeo one se promene i pokazuju neko drugo lice sasvim suprotno

  od onog to si oekivao. Priaj mi sada o tvojoj ljupkoj prijateljici Korini. Rekao si da je

  razvedena. Ne mogu da zamislim kakav je to mukarac, koji je pustio da ode od njega.

  - Njen mu je budala - promrmljao je Denzel. - Ostavio je zbog neke mlade

  studentkinje.

  - Ah vi, Amerikanci! - uzdahnuo je Alberto. - Cenite samo mladost, a ne zrelost i

  iskustvo. ene su ti poput dobrih vina. Postaju sve bolje s godinama. Mlade devojke mogu

  mukarcu da ponude samo zategnuto lice i svoja miiava tela. Starije ene imaju iskustvo, a

  to je dra svake veze s njima.

  - To iskustvo sa njenim muem je razoaralo. Povukla se u sebe. Nije vie tako sigurna

  u sebe. To je i razumljivo, zar ne?

  - Naravno. Ona je mlada i lepa. To to je ostavio zbog jo mlae mora da je bio veliki

  udarac za nju. ta je ona radila u vozu?

  - Vraala se sa malog odmora pre povratka u Providens.

  - Da, pomenula je Providens. To ba nije tako blizu Njuportu, zar ne?

  - l sam zna.

  - Zato te je to toliko pogodilo? Ja se samo alim na poloaj koji ti poznaje mnogo

  bolje od mene. Ti vidi dvosmislenost u mojim recima ak i kada je nema.

  Alberto je izgledao tako naivno da je Denzel morao da se nasmeje. - Ima tamo galeriju i

  kupovala je neke stvari u Atini za radnju.

 • Zvonica & nymphe

  37

  - Shvatam. Veoma nezavisna mlada ena. Nije ni udo to ne eli da se maltretira s

  tobom.

  - Alberto!

  - Samo ponavljam tvoje rei. Danas si toliko osetljiv. To je zbog sunca, zar ne?

  - Ti si nemogu.

  - Naravno. To je jo jedna stepenica ka iskustvu. Ja mogu da budem i nemogu, ali se

  ljudi ne usuuju to da mi kau. Imam privilegija.

  Pre nego to je Denzel uspeo da kae bilo ta, Korina im se pridruila. Posmatrao je dok

  mu je prilazila. Bila je tako mlada i bezbrina. Osetio je kako mu srce ubrzano lupa. Ona je

  bila neto posebno. A bie pored njega samo nedelju dana. Iznenada, nedelju dana uinilo

  mu se kao najkrae vreme na svetu.

  * * *

  Korina i Denzel polako su ili po gradu. - Plan grada je veoma jednostavan - objasnio joj je

  dok su se etali ulicama prepunim sveta, prodavnica i prodavaa koji su na ulici nudili svoju

  robu. Skoro jedno pored drugog nalazili su se mali barovi sa stolovima ukraenih predivnim

  cveem, koji su se nalazili na plonicima.

  - Ovde je sve kao iz bajki - rekla je Korina. - Sve je savreno. - Da. Kue su razliite samo

  po veliini i obliku, ali sve su izgraene u istom stilu. Jedino to je popravljano od tog

  vremena je saobraajna infrastruktura.

  - Ti si sjajan vodi, Denzele. Zna dosta stvari, interesantan si i ne gnjavi kao svi vodii

  - nasmejala se.

  - Hvala ti. Ah, od tog posla plaim se da ne bih zaradio ni za jedno pie - rekao je on

  uz irok osmeh.

  * * *

  Te veeri Korina se obukla sa naroitom panjom. Na svu sreu, ponela je sa sobom

  veernju haljinu, jer je u Atini Bernadet pozvala na jedan prijem. Haljina je bila napravljena

  od crne svile sa dubokim dekolteom na leima. Pripijalajoj se uztelo, istiu-' i sve njene

  obline. Jedini ukras koji je stavila bila je dijamantska ogrlica. Kosu je skupila u punu.

  Pogledala se u ogledalu. Boja se ponovo vratila u njene obraze. Bernadeti bi se svidela ova

  promena, pomislila je. Priznala je sebi da izgleda veoma lepo i atraktivno, a sve je to bilo

  zbog Denzela.

 • Zvonica & nymphe

  38

  Korina je izala iz sobe. Denzel i Alberto su je ve ekali u biblioteci. Obojica su bili

  elegantni u veernjim odelima. Korina nije mogla da odvoji pogled od Denzela. Veernje

  odelo mu je savreno pristajalo. Za razliku od mnogih mukaraca koje je poznavala inilo se

  da on i uiva u njemu. Bela sveana koulja odudarala je od njegovog tamnog tena.

  - Bella!

  Korina se okrenula prema Denzelu.

  - Lepo zvui bez obzira na to to ne znam ta znai.

  - Kae da si zanosna - objasnio je Denzel. - l u pravu je - njegov glas je bio prepun

  emocija koje Korina nije razumela, a njegov pogled bio je pun strasti.

  Za trenutak Korina je zaboravila na sve. inilo joj se da je sve nestalo. Postojali su samo

  ona i Denzel.

  A onda se Alberto nakaljao. - Hajdemo, deco! Mislim da smo veeras svi predivni i da

  emo morati malo da se proetamo da bi i ostali to primetili.

  - Za Italijane ne postoji skromnost, Korina - objasnio joj je Denzel. - Morae da se

  navikne na to.

  Kada je uhvatio pod ruku i poveo napolje ona je odgovorila. - Mislim da je Alberto u

  pravu. Svi izgledamo sjajno.

  - Dovoljno dobro za veeru u ,,Maa Pince? - upitao je Denzel.

  - Da li tamo idemo? ula sam za to mesto.

  - Nadam se. Mada o tom restoranu krue svakakve prie, to ostaje najbolji restoran u

  Budimpeti. Moda je ba i zbog toga toliko popularan.

  - Ne u Budimpeti, ve u svetu - dodao je Alberto.

  Korina i Denzel su se samo pogledali i prasnuli u smeh. - ta sam ti rekao? Nepopravljiva

  samouverenost.

  Nekoliko trenutaka kasnije vozili su se limuzinom. Sa desne strane sva osvetljena izronila

  je Citadela, koji se vinula visoko iznad Budimpete. - Predivno je - promrmljala je Korina.

  - Tako je sve lepo i svetio. Dopada mi se kako izgleda po noi. - U ovom kratkom

  trenutku njenog ivota vie joj je prijala fantazija od stvarnosti. Nije imala nikakvih iluzija to

  se tie njene veze sa Denzelom. Znala je kakav e biti kraj. Ah do tada, kada je evropska

  eleznica odnese iz njegovog ivota, elela je da zaboravi na stvarnost i uiva u ovom.

  Evelin Vemer ivela je u raskonoj vili. Soba u koju ih je uvela domaica, bila je prepuna

  stilskog nametaja. Mada je sve u ovoj prostoriji odavalo skupou i eleganciju ipak je vladala

 • Zvonica & nymphe

  39

  prijatna atmosfera. Kada se Evelin pojavila na vratima Korina je razumela zato joj se ova

  osoba toliko svidela.

  Visoka, elegantna ena odavala je ukus pravih dama. Obuena u jednostavnu haljinu od

  ute svile izgledala je jednostavno i elegantno. Njen klasini nain oblaenja i savrena graa

  inili su je veno mladom. Nije pokuavala da prikriva godine, ali je znala dostojanstveno da

  ih nosi. Korina je znala da je ova ena bila prava zavodnica kada je bila mlaa. Cak i sada, kao

  sredovena ena, bila je atraktivna.

  Ali slava i bogatstvo nisu umanjile njenu srdanost, ta toplina zraila je u njenom domu.

  - Dobro vee, Alberto i Denzele - rekla je, ljubei obojicu. A onda se okrenula prema

  Korini. - Vi mora da ste Denzelova prijateljica Korina Johansen. Da li bi vam smetalo da

  zaboravimo na formalnosti i preemo samo na Korina.

  - Naravno.

  - Zovi me samo Evelin, jer sam sigurna da emo postati dobre prijateljice - osmehnula

  se, a onda se okrenula prema Albertu. - Da li imamo vremena za po au vina?

  - Naravno - odgovorio je.

  - Sedimo onda i opustimo se. Toliko mi je drago to ne moramo odmah da trimo u

  restoran.

  Devojka se vratila nosei na pozlaenom posluavniku kristalni bokal vina. Spustila je

  posluavnik na sto ispred Evelin i tiho se izgubila. Evelin ih je ponudila piem, a onda se

  okrenula prema Korini. - Alberto mi je rekao da zna dosta o Flamenku. Doi. Pokazau ti

  neto to e ti se pretpostavljam svideti.

  Uhvatila je Korinu za ruku i povela je prema zidu gde su se nalazile slike koje je Alberto

  pomenuo. - Nisu njegova najbolja dela, plaim se. Ali, po mom miljenju svako njegovo delo

  je interesantno.

  - Ovo je sjajno! Mogla bih da ih g