Rothschild – demony atakują” .“ROTHSCHILD – DEMONY ATAKUJĄ” Grupa Brzoza

  • View
    217

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Rothschild – demony atakują” .“ROTHSCHILD – DEMONY ATAKUJĄ” Grupa Brzoza

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 1

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 2

Wykonywanie kopii fragmentw publikacji Rothschild demony atakuj moliwe jest tylko

po podaniu rda publikacji - oryginalnego tytuu, nazwiska autora i linku do strony

internetowej - RobertBrzoza.pl

Wszystkie znaki, nazwy, marki wystpujce w tekcie s zastrzeonymi znakami firmowymi,

bd towarowymi wacicieli tej publikacji.

Autorzy dooyli wszelkich stara, aby zawarte w tej publikacji informacje, byy kompletne i

rzetelne. Nie bior jednak adnej odpowiedzialnoci ani za ich wykorzystywanie, ani za

zwizane z tym ewentualne naruszenie praw autorskich, patentowych lub innych.

Autorzy nie ponosz adnej odpowiedzialnoci za ewentualne szkody i straty wynike z

wykorzystania informacji zawartych w tej publikacji.

Copyright 2014-2018

biuro@robertbrzoza.pl

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 3

Rodzina Rothschild jest najbogatszym klanem na wiecie. Finanse baronw synnej rodziny

nigdzie nie s publikowane, poniewa cyfry mogyby zaszokowa spoeczestwo.

Majtki najbogatszych ludzi wiata, jak Bill Gates czy Carlos Slim Helu liczone s w miliardach

dolarw, natomiast Rothschildw w bilionach dolarw.

Rothschildowie s bardzo bogaci, ale nie to jest intrygujce.

Najgorszy jest fakt, e od ponad dwch wiekw rzdz i dziel ekonomi w wikszoci czci

wiata. Przejli centralny bank Anglii, nastpnie gwny bank w USA, maj udziay w

najwikszych korporacjach, sprawuj kontrol nad wikszoci bran (np. medycyna, ropa,

gieda papierw), od wiekw uywaj najskuteczniejsz bro niszczenia gospodarek, czyli

regulacje poda pienidza.

Po drugiej wojnie wiatowej zbudowali najwiksze organizacje midzynarodowe, ktre niszcz

finanse poszczeglnych krajw, jak midzy innymi: Midzynarodowy Fundusz Walutowy, BIS,

Bank wiatowy czy Unie Europejsk.

Gdyby rzdzili finansami wiata uczciwie, nikt nie miaby do nich pretensji. Oni natomiast

wywouj wojny, wdraaj kryzysy, powodujc bogacenie si korporacji i doprowadzaj do

wyniszczania finansw poszczeglnych krajw i spoeczestwa.

Przez cay okres swojego rzdzenia realizuj plan, ktry sprowadza si do prostego sloganu: im

kraje i spoeczestwo biedniejsze, tym sabsze.

System, ktry zbudowali Rothschildowie, opisaem w innych ebookach.

W tej publikacji chc uwiadomi Ci: Jak Rothschildowie wykorzystali projekt ydzi do

zbudowania systemu kredytowo-finansowego?

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 4

Pochodzenie Rothschildw

Najstarszym znanym przodkiem Rothschildw by Uri Feibesh, ktry y w XVI wieku.

Moses Bauer by prawnukiem Uri Feibesha, a Mayer Amschel, ktry rozpocz potg klanu

Rothschildw, by synem Mosesa Bauera.

Rothschildowie jako ydzi aszkenazyjscy posugiwali si symbolami, ktre identyfikoway ich

rodzin. Umieszczali je na frontonach domw. Niektrzy ydzi przyjmowali nazwiska

pochodzce od wasnych symboli rodzinnych.

Przodkowie obecnych Rothschildw przyjli nazwisko Bauer. Po niemiecku oznacza mao

dostojnie: chop, rolnik, wieniak. Mayer Amschel zmieni chopa na czerwony szyld.

Przyj nazwisko Rothschild od herbu rodzinnego, a raczej opracowanego na poczet przyszej

sawy.

Oglny podzia jest nastpujcy: ydowski Izrael w Palestynie zajmuj ydzi Aszkenazyjscy.

Bankierzy to ydzi Sefardyjczycy.

Jest to bardzo umowny podzia, poniewa dana rodzina bankowa moe mie korzenie

Aszkenazyjskie.

Na przykad w ydowskim Izraelu, Sefardyjczycy z USA traktowani s, jak ludno drugiej

kategorii.

ydzi amerykascy nie chcieli ratowa i pomaga Aszkenadom podczas II wojny wiatowej.

ydzi aszkenazyjscy pochodzili z Francji, Niemiec i Wschodniej Europy. ydzi sefardyjscy z

Hiszpanii, Portugalii, Afryki Pnocnej, i Bliskiego Wschodu. Sowo aszkenazyjski pochodzi

od hebrajskiego okrelenia Niemiec. Sowo sefardyjski wywodzi si od hebrajskiej nazwy

Hiszpanii.

Kim byli ydzi, od ktrych pochodz Rothschildowie ?

Klan Rothschildw pochodzi od ydw wschodnich chazarskich lub od mieszanych

aszkenazyjsko-sefardyjskich. Obydwa te odamy zostay zmiksowane w wiekach poprzednich.

Mimo e w XI wieku ydzi aszkenazyjscy stanowili jedynie 3% ludnoci ydowskiej na wiecie,

to w 1931 roku byo ich okoo 92%.

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 5

Wikszo osb, gdy syszy sowo yd, ma dziwne skojarzenia. Z jednej strony sowo to jest

negatywnie eksponowane z drugiej strony Chrystus by Nazarejczykiem, a nazywany jest

ydem. Wielu wyznawcw Boga opisanych w Nowym Testamencie byo Judejczykami.

W Nowym Testamencie nie ma sowo yd. Odwouj si do katolickiego przekadu

interlinearnego prof. Popowskiego.

Nie wiadomo dlaczego sowo Judejczyk, tumaczone jest na sowo: yd.

Przykad:

Jana 4:9-10 bt

Tam, gdzie jest sowo Judejczykiem, Judejczycy tumacze wpisuj sowo: yd. Jest to

bdne tumaczenie. Sowo yd pojawio si po Chrystusie i bdnie czone jest z

wyznawcami Chrystusa.

https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd

Sowo yd odnosi si do przebieracw, do Chazarw, ktrzy przeszli na judaizm i faszywie

podszyli si pod biblijnych Judejczykw.

Jak to wszystko zrozumie?

Ten zakamany i zagmatwany wiat, spowodowa zbudowanie potgi ydowskiej kosztem

biblijnych Izraelitw.

Ot naley stwierdzi, e na wiecie jest niewielki procent Izraelitw, pochodzcych od

Abrahama. Ponad 80-90%, to przebieracy z Azji znani pod nazwami: Chazar czy Aszkenaz.

Takimi przebieracami s Rothschildowie ...

https://zastopujczas.pl/badanie-pism/w-nowym-testamencie-nie-ma-ani-jednego-slowa-zyd

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 6

Bardzo wana dla rodu Rothschildw jest religia.

ydzi (czyli osoby niepochodzce od biblijnego Izraela) uwaani s za wyznawcw judaizmu.

Jest to typowa religia ydowska. Wiele osb traktuje nard Izrael i ydw, jako przedstawicieli

prawdziwej religii pochodzcej od Chrystusa. Nic bardziej mylnego.

Jest dua rnica pomidzy religi ydw judaizmem a prawdziwymi wyznawcami Boga

Judejczykami (inaczej: Izraelitami czy Hebrajczykami). T rnic przedstawia znawca biblijny,

Krzysztof Krl w artykule http://www.jeszu.pl/2013/12/synagoga-szatana-czyli-faszywi.html

Oto fragment tego artykuu:

Wyznawcw prawdziwego Boga nazywano Judejczykami (czcicielami

JHWH) od Judy, z ktrego pokolenia mia pochodzi Mesjasz (Chrystus -

dopisek). Jednak ci, co twierdz, e nimi s, faktycznie odrzucili Mesjasza,

gdy przyszed, zaparli si jego imienia Jeszu (Chrystusa - dopisek), ktre

znaczy Zbawiciel i stali si synagog szatana. Judejczykiem, wic by kto

pokadajcy nadziej w Mesjaszu wywodzcym si z plemienia Judy. Jednak

wol Boga byo, by nie tylko zapocztkowa od Judy wyczekiwanie na

Mesjasza, ale take stao si jego wol, by w pewnym momencie na Judzie

zamkn wyczekiwanie. Ten drugi Juda okaza si zdrajc i zapar si wiary

w Boga, a wic zaprzeczy imieniu, ktre nosi. Znamy go dzi pod nazw

Judasz, ale faktycznie to jest dokadnie to samo imi, od ktrego wywodzi

si Judaizm.

Jeli wic dzi nazywamy religi ydw (chazarskich - dopisek) judaizmem

to tylko w tym sensie, e poszli oni drog Judasza, ktry zapar si Boga i

Jego Syna.

Religia Rothschildw

http://www.jeszu.pl/2013/12/synagoga-szatana-czyli-faszywi.html

ROTHSCHILD DEMONY ATAKUJ ZastopujCzas.pl

Grupa Brzoza robertbrzoza.pl Page 7

Powysze rozrnienie jest o tyle wane, abymy nie utosamiali ydw z prawdziwymi

wyznawcami Boga.

Tego wanie chc Rothschildowie, aby traktowa ich jako pokolenie pochodzce od Boga, a tak

naprawd uprawiana przez nich religia pochodzi od Judasza i Kabay.

Mayer Amschel Rothschild by wychowany przez rabinw dziadkw w duchu judaizmu

tradycyjnego, talmudycznego. Judaizm talmudyczny to nie jest nauka biblijna,

starotestamentowa, tylko judaizm rabiniczny. Polega on na podporzdkowaniu si Kabale.

Izrael Szahak w ksice ydowskie dzieje i religia. ydzi i goje - XXX wiekw historii pisze,

e judaizm rabiniczny by daleki od monoteizmu i to samo dotyczy wspczesnego judaizmu

ortodoksyjnego.

Wedug Kabay, wszechwiatem nie rzdzi jeden Bg, lecz wiele bstw. Kabaa nie jest nauk

biblijn tylko satanistyczn, poniewa Bg zwalcza wszelkie bstwa rkami Izraelitw.

Wszdzie tam, gdzie ydzi postpuj zgodnie z Kaba, uprawiaj typowy satanizm. Wielbienie

bokw jest niczym innym jak oddawanie czci szatanowi i jego demonom.

Dokadnie tak religi wynis z domu Mayer. Pozna on Henryka, ksi Hesse-Hanau, ktry

by zwizany z Iluminatami Weishaupta.

W artykule Iluminaci religia satanistyczna http://robertbrzoza.pl/rzad-nwo/rzad-nwo-

iluminaci/ moemy przeczyta:

Adam Weishaupt (1748 - 1839) w maju 1776 roku, zaoy tajne

stowarzyszenie - Zakon Iluminatw. Weishaupt wnikliwie studiowa

okultyzm. Wiele znakw satanistycznych zostao prze