ROZWIĄZANIE SOLIDWORKS DLA PROCESÓW OD ?· „Program SOLIDWORKS Simulation pozwala zidentyfikować…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • ROZWIZANIE SOLIDWORKS DLA PROCESW

  ODPROJEKTOWANIA DOPRODUKCJI

 • U podstaw tego rozwizania ley wspdzielony model 3DCAD pozwalajcy na atwe zarzdzanie zmianami zachodzcymi na etapie projektowania i przygotowania do produkcji, ktre s automatycznie wprowadzane do wszystkich zwizanych z produktem rysunkw, systemw produkcyjnych idokumentw technicznych.

  Wykorzystanie modelu 3D CAD w procesach od projektowania do produkcji zapewnia:

  Automatyczne wprowadzanie zmian: zmiany w projekcie s automatycznie wprowadzane we wszystkich kolejnych obszarach funkcjonalnych zwizanych z produktem.

  Brak koniecznoci wstrzymywania produkcji: zmiany pno zaistniae w procesie opracowywania produktu mog by wprowadzane bez przesuwania terminwdostawy.

  Jednoczesne projektowanie i przygotowywanie do produkcji: wszystkie dziay mog szybciej rozpoczyna swoj prac.

  Zarzdzanie gwn reprezentacj projektu: model 3DCAD pozostaje gwn reprezentacj produktu.

  Ju tysice firm zyskay przewag dziki wdroeniu tych narzdzi, a wiele z nich stao si liderami w swojej brany.

  PROJEKTOWANIE, WIZUALIZACJA, TWORZENIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ, WERYFIKACJA, SZACOWANIEKOSZTW, PRODUKCJA, KONTROLA JAKOCI IZARZDZANIE W JEDNYM, WSPLNYM RODOWISKU.Przez wiele lat dziay projektowania oraz produkcji funk-cjonoway w firmach oddzielnie i wykorzystyway rne oprogramowanie. Obecnie jednak, w zwizku ze wzro-stem poziomu konkurencji na rynku, firmy czuj potrzeb szybszego przygotowywania si do produkcji przy jedno-czesnym zwikszeniu przewidywalnoci jakoci produktu orazzmniejszeniu kosztu jego wytworzenia. Wrezultacie firmy te d do uproszczenia przepywu pracy wprocesach od projektowania do produkcji.

  Rozwizanie SOLIDWORKS dla procesw od projektowania do produkcji to zintegrowany system umoliwiajcy wspln, rwnoczesn prac zespow ds. projektowania i produkcji. Dziki dostpnoci wszystkich narzdzi w pojedynczym rodowisku pracy nie zachodzi potrzeba tumaczenia ani kon-wersji dokumentw dla innych dziaw, co zapobiega bdom i problemom ze zrozumieniem. Projektanci i inynierowie mog w ten sposb powici wicej czasu na doskonalenie swoich projektw bez obaw, e wprowadzone przez nich zmiany zagro przyjtym terminom realizacji. W efekcie przejcie przez wszystkie fazy od projektu koncepcyjnego a do finalnego wytworzenia czci przebiega atwiej i szybciej ni kiedykolwiek.

  ZINTEGROWANY, RWNOCZESNY PROCES SOLIDWORKS A STANDARDOWY PROCES SEKWENCYJNYStandardowy proces od projektowania do produkcji

  Zintegrowany, rwnoczesny proces od projektowania do produkcji

  Oszczdno czasu i pienidzy

  Koncepcja i schematy

  Projekt mechaniczny

  Projekt elektryczny

  Rysunki wykonawcze

  CAM, narzdzia, doku-mentacja techniczna ikontrola jakoci

  PRODUKCJA

  Zarzdzanie danymi rozproszonymi

  Koncepcja i schematy Projekt

  mechaniczny Projekt elektryczny Rysunki

  wykonawcze CAM, narzdzia, doku-mentacja techniczna ikontrola jakoci

  PRODUKCJA

 • PROJEKTOWANIEDoskonae produkty maj swj pocztek w doskonaych pro-jektach. Dlatego SOLIDWORKS zapewnia narzdzia niezbdne do opracowywania produktu, od koncepcji po gotowe czci izoenia. Oprogramowanie jest uywane przez ponad 4,7mln projektantw, inynierw, kierownikw i producentw na caym wiecie, pomagajc we wdroeniu szybszego, atwiej-szego i sprawniejszego procesu opracowywania produktw. SOLIDWORKS pomaga firmom wyrni si innowacyjnoci dziki wiodcym na rynku funkcjom:

  Projekt koncepcyjny: narzdzia opracowane specjalnie do wzornictwa przemysowego i projektowania mechanizmw.

  Tworzenie powierzchni: zaawansowane narzdzia umoliwiaj szybkie tworzenie nawet najbardziej skomplikowanych ksztatw.

  Bezporednia edycja: bezporednie manipulowanie geometri modelu 3D CAD.

  Rysunki 2D w jakoci produkcyjnej: komunikacja obejmujca sposb wytwarzania.

  Due zoenia: moliwo obsugi wyjtkowo duych projektw skadajcych si nawet z setek tysicy czci.

  Inynieria wsteczna: narzdzia do manipulowania ibudowania powierzchni z danych chmur punktw isiatki.

  Funkcje dostosowane specjalnie do projektowania: projektowanie form, arkuszy blachy, konstrukcji spawanych, a take prowadzenie instalacji rurowych ielektrycznych.

  Automatyzacja: moliwo konfiguracji produktu irysunku, bezpatne interfejsy API oraz przetwarzanieseryjne.

  Generative Design: automatyczne wyprowadzanie ksztatu czci w oparciu o wymagania funkcjonalne iprodukcyjne.

  Biblioteka obiektw CAD: ponad 1 milion komponentw sprztowych, elementw elektrycznych i symboli, ktre mona doda do projektu.

  Katalogi internetowe: komponenty zaprojektowane przez uytkownikw i certyfikowanych dostawcw.

  Import/eksport: sprawdzone w systemach produkcyjnych funkcje importu i eksportu plikw 2D i 3D z i do wszystkich kluczowych formatw.

  Bezporednia zgodno operacyjna: oprogramowanie SOLIDWORKS 3D Interconnect przeznaczone jest do importowania plikw pochodzcych z innych programwCAD.

  Projektowanie pod ktem produkcji (DFM): kontrola pod ktem przenikania, tolerancji i standardw rysunku.

  WIZUALIZACJASOLIDWORKS Visualize jest aparatem SOLIDWORKS, pozwa-lajcym atwo i szybko tworzy profesjonalne obrazy o jakoci zdj, animacje i interaktywne treci 3D. Pomaga firmom podejmowa lepsze decyzje dotyczce projektu i estetyki produktu na wczeniejszym etapie projektowania. Inne cechy:

  Renderowanie: fotorealistyczne obrazy i animacje owysokiej jakoci.

  atwo obsugi: zaprojektowane z myl o kadym uytkowniku, nie tylko inynierach.

  Wszechstronno: moe by uywane z dowolnym narzdziem CAD.

  Obrazy o doskonaej jakoci wygenerowane przez SOLIDWORKS Visualize pomagaj nam usprawni proces zatwierdzania projektu i wprowadza produkty na rynek sze miesicy szybciej ni miao to miejsce wczeniej. Wiedzc, jak atwa i szybka jest zmiana materiau produktu czy owietlenia woprogramowaniu SOLIDWORKS Visualize, stao si ono naszym oczywistym wyborem spord konkurencyjnych rozwiza.

  Jenny DeMarco Staab, starszy projektant przemysowy, Mary Kay Inc.

  ZINTEGROWANY PROCES OD PROJEKTOWANIA DO PRODUKCJIRozwizanie SOLIDWORKS dla procesw od projektowania do produkcji umoliwia projektantom, inynierom, zespoom produkcyjnym, a take podwykonawcom zewntrznym rwnoczesn i bezproblemow prac w pojedynczym, zintegrowanym i odpowiednio zarzdzanym systemie. Takie rozwizanie jest korzystne dla wszystkich dziaw i etapw, od projektowania do produkcji.

 • Program SOLIDWORKS Simulation pozwala zidentyfikowa i rozwiza potencjalne problemy ju na etapie projektowania, dziki czemu nawet pierwsze wypraski nie wymagaj poprawek. To niezwyke narzdzie pozwolio nam na zaoszczdzenie od 30 do 60 procent kosztw kapitaowych zwizanych z opracowywaniem nowych produktw.

  Todd Turner, starszy inynier ds. opracowywania produktw, Macro Plastics

  KOMUNIKACJASOLIDWORKS MBD (Model-based Definition) umoliwia uytkownikom sprawne komunikowanie swoich intencji pro-jektowych bezporednio w modelu 3D CAD bez potrzebny tworzenia dodatkowych rysunkw 2D. Usprawnia okrelanie, organizowanie i publikowanie informacji dotyczcych produkcji (PMI), w tym danych modelu 3D, z wykorzystaniem przyjtych w brany formatw plikw. Jeeli na potrzeby archiwizacji trzeba utworzy plik PDF lub eDrawings, mona tego dokona automatycznie z modelu 3D, podobnie jak tworzy si plik PDF lub eDrawings z rysunku 2D, znaczco skracajc czas projektowania. SOLIDWORKS MBD pomaga usprawni wytwarzanie, skrci czas cyklu produkcyjnego, zmniejszy liczb bdw i zacho-wa zgodno ze standardami branowymi, na co pozwalaj nastpujce funkcje: Widok szczegw w modelu 3D: rejestrowanie,

  zapisywanie i widoki szczegw w modelu 3D. Dostosowywanie szablonw wyjciowych 3D dla wielu

  rnych celw: generowanie rysunkw technicznych na potrzeby opracowywania wycen realizacji projektw dla dziaw (RFQ), takich jak operacyjny, produkcji, jakoci czy zaopatrzenia.

  Bezporednie udostpnianie i archiwizowanie danych 3D: brak koniecznoci ponownego budowania modelu 3D z rysunku dla aplikacji wymagajcych modeli 3D wykorzystywanych w pniejszych etapach pracy; wystarczy przesa model 3D zawierajcy PMI.

  Moliwo programowalnego odczytu i interpretacji PMI: umoliwia zautomatyzowanie programowania CAM oraz tworzenia dokumentacji kontroli jakoci orazwyeliminowanie bdw wystpujcych podczas rcznego wprowadzania danych.

  WERYFIKACJA Wirtualne symulacje 3D stay si niezastpionym narzdziem dla przedsibiorstw produkcyjnych ze wszystkich sektorw przemysu. Teraz inynierowie ds. produktu i produkcji mog w jeszcze wikszym stopniu posikowa si danymi z wynikw symulacji podczas podejmowania decyzji technicznych. Wten sposb wszyscy inynierowie zyskuj przewag innowacyjn oraz lepsze zrozumienie planowanego procesu produkcyjnego. Dziki nowoczesnym rozwizaniom SOLIDWORKS zyskay naj-bardziej dwa obszary weryfikacji projektu. Weryfikacja produktu: Dziki zaawansowanym

  iintuicyjnym narzdziom SOLIDWORKS Simulation projektanci mog wirtualnie przetestowa nowe pomysy, szybko i efektywnie oceni wydajno, poprawi jako oraz uzyska potrzebn im przewag w celu wdroenia innowacji do produkcji. Oprogramowanie SOLIDWORKS Simulation pomaga inynierom ds. produktu i produkcji w stawianiu pyta i formuowaniu odpowiedzi dotyczcych wanych i zoonych kwestii inynieryjnych.

  Weryfikacja produkcyjna: Projektanci i wytwrcy mog wykorzysta szereg narzdzi SOLIDWORKS sucych do weryfikacji produkcyjnej projektw. SOLIDWORKS zapewnia narzdzia pomagajce wprawidowym przygotowaniu projektu, zanim jeszczetrafi on do produkcji. Obejmuj one narzdzia do kontroli prawidowego przygotowania szkicu, podci, moliwociobrbki skrawaniem, jak rwnie bardziej zaawansowane narzdzia do symulacji procesu formowania wtryskowego.

  KOSZTSOLIDWORKS Costing zapewnia narzdzia umoliwiajce szaco-wanie kosztw arkusza blachy, obrbki skrawaniem, tworzenia konstrukcji spawanych, odleww, czci z tworzyw sztucznych oraz wyd