of 7/7
Tarikh/Hari:4-10-2012(Khamis) Masa:4.30pm-5.00pm Kelas : 3A Bil. Pelajar : 40 orang M/Pel : Bahasa Melayu Tajuk : Kata Kerja Transitif Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat : i) membina 5 ayat yang mengandungi kata kerja transitif berpandukan gambar dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah didedahkan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Konsep : Kata kerja transitif ialah kata kerja yang harus diikuti oleh objek dan kata kerja transitif dapat menjawab soalan apa atau siapa . Bahan: Kad-kad perkataan, kad gambar Nilai : Bekerjasama, menjaga kebersihan sekolah Kemahiran : 8.2 Aras 1 (i) Langkah / Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Catatan Aktiviti Guru Aktiviti Murid

Rph Bina Ayat

  • View
    629

  • Download
    9

Embed Size (px)

Text of Rph Bina Ayat

Tarikh/Hari:4-10-2012(Khamis) Kelas : 3A M/Pel : Bahasa Melayu Tajuk : Kata Kerja Transitif Objektif : Pada akhir pelajaran pelajar dapat :

Masa:4.30pm-5.00pm Bil. Pelajar : 40 orang

i) membina 5 ayat yang mengandungi kata kerja transitif berpandukan gambar dengan betul. Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar sudah didedahkan dengan ayat tunggal dan ayat majmuk. Konsep : Kata kerja transitif ialah kata kerja yang harus diikuti oleh objek dan kata kerja transitif dapat menjawab soalan apa atau siapa. Bahan: Kad-kad perkataan, kad gambar Nilai : Bekerjasama, menjaga kebersihan sekolah Kemahiran : 8.2 Aras 1 (i) Langkah/ Masa Set induksi (3 minit) Memadam kan papan hitam Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru 1. Guru meminta seorang murid keluar dan berlakon berdasarkan kad perkataan yang diberi oleh guru. 2. Guru menyuruh murid-murid meneka apa yang dilakonkan oleh kawannya. 3. Guru meminta murid membina ayat yang lengkap berdasarkan lakonan tersebut. 3.Muridmurid memberi respon. 2.Murid-murid memberi respon. Aktiviti Murid 1. Murid keluar dan berlakon. Kad perkataan Catatan

Langkah 1 (8 minit)

mengecat mengelap menyabit membersihkan

1.Guru mempamerkan 5 kad perkataan satu demi satu dan menerangkan makna setiap perkataan.

1. Murid mendengar penerangan guru.

Kad perkataan. Kad gambar

Kaedah 2. Guru meminta murid menyatakan contoh objek bagi kata kerja transitif yang ditunjukkan. 3. Guru menerangkan struktur ayat yang mengandungi kata kerja transitif 3. Murid mendengar penerangan guru. 2. Murid memberi respon. Bersoal jawab penerangan

mencantas

Langkah 2 (10 minit)

(lampiran 1)

1.Guru meminta muridmurid duduk dalam kumpulan masingmasing. 2.Guru meminta murid membina ayat berdasarkan gambar yang diberi. 3.Guru meminta ketua kumpulan membentangkan hasil perbincangan.

1.Murid duduk dalam kumpulan.

Kaedah perbincangan.

2.Murid berbincang dalam kumpulan.

3. Murid-murid mendengar pembentangan.

Langkah 3 (7 minit) Penutup (2 minit)

(lampiran 2)

1.Guru mengedarkan lembaran kerja. 1.Guru meminta murid merumuskan kata kerja transitif yang telah dipelajari pada hari ini.

1. Murid menjawab lembaran kerja. 1.Murid memberi respon. Kaedah jawab soal

Refleksi : Objektif tercapai. Disiplin kelas terkawal Murid melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Saya perlu mengutamakan aktiviti latih tubi kepada murid untuk mengukuhkan pemahaman murid.

(lampiran 1) Bina 5 ayat berdasarkan gambar yang diberi.

(lampiran 2)

Nama: ____________ Darjah: 3 ( Bina ayat 1. mengecat )

Tarikh:___________

________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 2. mengelap ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 3. menyabit ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 4. membersihkan ________________________________________________________________ ________________________________________________________________ 5. mencantas ________________________________________________________________ ________________________________________________________________