Rph Bm Peralihan Minggu 2

  • View
    329

  • Download
    14

Embed Size (px)

Text of Rph Bm Peralihan Minggu 2

rph bm peralihan minggu 2

Bahasa MelayuTarikh: 9 Januari 2012Tingkatan:PeralihanHari: IsninMinggu: 2Masa: 4.35-5.45 ptg

TAJUK: Unit 1. Diri SayaTEMA: Menulis butir-butir tentang diri sendiri.OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Di sepanjang proses pengajaran danpembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Menulis butir-butir tentang diri sendiri.

AKTIVITI ;1. Perbincangan tentang tajuk secara umum.2. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.3. Latihan membaca dan menulis.4. Rumusan .

KBKK:Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI:Hormat-menghormati,berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID: Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU: Buku teks .REFLEKSI:Kelas ramai murid yang ada pelbagai kecerdasan dan kemahiran mendengar atau bertutur.

Bahasa MelayuTarikh:10 Januari2012Tingkatan:PeralihanHari:SelasaMinggu: 2Masa: 2.00-3.10 ptg

TAJUK: Unit1. Masyarakat Penyayang .TEMA:Membaca ayat tunggal .OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Di sepanjang proses pengajaran danpembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Menulis ayat majmuk bagi perenggan pengenalan .

AKTIVITI ;5. Perbincangan tentang tajuk secara umum.6. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.7. Latihan membaca dan menulis.8. Rumusan .

KBKK:Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI:Hormat-menghormati,berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID: Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU: Buku teks .REFLEKSI:Hampir separuh murid tidak tahu membaca. Perlu kerja keras.

Bahasa MelayuTarikh: 11 Januari 2012Tingkatan:PeralihanHari: RabuMinggu: 2Masa: 2.00-3.10 ptg

TAJUK: 1. Masyarakat PenyayangTEMA: Kemudahan Awam. Membaca dan memahami teks.OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Di sepanjang proses pengajaran danpembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Menulis mengikut susunatur huruf yang betul.

AKTIVITI ;9. Perbincangan tentang tajuk secara umum.10. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.11. Latihan membaca dan menulis.12. Rumusan .

KBKK:Membuat inferens dan menjana idea.NILAI MURNI:Hormat-menghormati,dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID:Buku teks, buku latihan dan alat tulis.PERSEDIAAN GURU: Buku teksREFLEKSI:Murid menunjukkan minat untuk membaca buku .

Bahasa MelayuTarikh: 12 Januari 2012Tingkatan:PeralihanHari: KhamisMinggu: 2Masa:2.00-3.10ptg

TAJUK: Unit 2 Sekolah Dalam Taman.TEMA: Hari pertama di sekolah baru. Mambaca teks.OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Di sepanjang proses pengajaran danpembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Mencantum perkataan dengan imbuhan.

AKTIVITI ;13. Perbincangan tentang tajuk secara umum.14. Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.15. Latihan membaca dan menulis.16. Rumusan .

KBKK:Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI:Hormat-menghormati,berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID: Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU: Buku teks .REFLEKSI:Ramai murid yang masih lemah membaca ayat 3 suku kata.

rph bm peralihan minggu 4

Bahasa MelayuTarikh : 24 Januari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Isnin Minggu : 4Masa : 4.35-5.45 ptgTAJUK : Membaca teksTEMA : Cita-cita saya.OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Membina ayat perintah dengan betul.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca dan menulis.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat . Perlu banyak latihan.

Bahasa MelayuTarikh : 25 Januari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Selasa Minggu : 4Masa : 12.50-2.00 ptgTAJUK : Unit 1. Masyarakat Penyayang .TEMA : Membaca teks.OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Menulis ayat majmuk bagi perenggan pengenalan .AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca dan menulis.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid yang masih lemah dalam menulis ayat majmuk. Perlu banyak latihan.

Bahasa MelayuTarikh : 26 Januari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Rabu Minggu : 4Masa : 3.25 - 4.35 ptgTAJUK : 1. Masyarakat PenyayangTEMA : Menulis ayat tunggal .OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Menulis mengikut susunatur huruf yang betul.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca dan menulis.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea.NILAI MURNI : Hormat-menghormati, dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks, buku latihan dan alat tulis.PERSEDIAAN GURU : Buku teksREFLEKSI :Ramai murid yang masih lemah dalam membaca dan mengeja. Tetapi murid menunjukkanminat untuk membaca buku .

Bahasa MelayuTarikh : 27 Januari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Khamis Minggu : 4Masa : 2.00 3.10 ptgTAJUK : Unit 2 Sekolah Dalam Taman.TEMA : Membaca teks dan menulis ayat majumuk.OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Mencantum perkataan dengan imbuhan.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca dan menulis.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid yang masih lemah dalam mencantum perkataan dengan imbuhan.

rph bm peralihan minggu 5

Bahasa MelayuTarikh : 31 Januari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Isnin Minggu : 5Masa : 4.35-5.45 ptg

Cuti Ganti 1

Bahasa MelayuTarikh : 1 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Selasa Minggu : 5Masa : 12.50-2.00 ptg

Cuti Ganti 2

Bahasa MelayuTarikh : 2 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Rabu Minggu : 5Masa : 12.50-2.00 ptg

Cuti Peristiwa 1

Bahasa MelayuTarikh : 3 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Khamis Minggu : 5Masa : 12.50-2.00 ptg

Cuti Tahun Baru Cina

rph bm peralihan minggu 6

Bahasa MelayuTarikh : 7 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Isnin Minggu : 6Masa : 4.35-5.45 ptgTAJUK : Unit 2 Sekolah Dalam Taman.TEMA : Melengkapkan teksOBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Melengkapkan teks perkataan dengan imbuhan.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan melengkapkan teks.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid berasa kesukarkan melakukan latihan melengkapkan teks.

Bahasa MelayuTarikh : 8 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Selasa Minggu : 6Masa : 2.00-3.10 ptgTAJUK : Unit 2 Sekolah Dalam Taman.TEMA : Membaca teks dan melengkapkan teks karangan.OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Melengkapkan teks karangan.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca dan melengkapkan teks karangan.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid yang masih lemah dalam membaca.

Bahasa MelayuTarikh : 9 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Rabu Minggu : 6Masa : 2.00-3.10 ptgTAJUK : Unit 2 Sekolah Dalam Taman.TEMA : Menulis ayat ringkas.OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Menulis ayat ringkas.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca dan menulis.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid yang masih perlu usaha dalam menulis.

Bahasa MelayuTarikh : 10 Febuari 2011 Tingkatan : PeralihanHari : Khamis Minggu : 6Masa : 2.00-3.10 ptgTAJUK : Unit 2 Sekolah Dalam Taman.TEMA : Membaca teks.OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat:1. Membaca dengan intonasi yang betul dalam sebutan baku.2. Melengkapkan teks perkataan dengan imbuhan.AKTIVITI ;Perbincangan tentang tajuk secara umum.Murid di bahagikan kepada kumpulan untuk aktiviti membaca.Latihan membaca secara kumpulan kecil.Rumusan .KBKK : Membuat inferens dan menjana idea .NILAI MURNI : Hormat-menghormati, berani dan bertanggungjawabPERSEDIAAN MURID : Buku teks dan buku latihan.PERSEDIAAN GURU : Buku teks .REFLEKSI :Ramai murid boleh membaca secara memuaskan.

Bahasa MelayuTarikh : 12 Febuari 2011 Tingkatan : Pe