RPH Bm Tahun 3 Minggu Ke 8

 • View
  254

 • Download
  5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH Bm Tahun 3

Text of RPH Bm Tahun 3 Minggu Ke 8

 • SEMESTER 2 SESI 2014/2015

  KPR3974 - Latihan Mengajar 1

  TAJUK TUGASAN:

  RANCANGAN MENGAJAR HARIAN

  MINGGU 8

  NAMA NO. KAD MATRIK

  NORAIDAH BINTI JEMAIN @

  JAMAIN

  D20112052968

  KUMPULAN : K00386(A142PJJ)

  PENSYARAH PENYELIA : DR. ABU HASSAN BIN ABDUL

 • RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3

  Mata pelajaran : Bahasa Melayu

  Tarikh : 6 Mei 2015

  Tahun : 3 Permata

  Bil. Murid : 25 orang

  Masa : 7.45 pagi 8.45 pagi

  Tema : Kesihatan dan Kebersihan

  Tajuk : Penjagaan Diri dan Rawatan Luka

  Standard Kandungan : 5.1 Memahami menggunakan golongan kata dengan betul mengikut

  konteks.

  Standard Pembelajaran : 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata sendi nama dan kata seru

  dengan betul mengikut konteks.

  Objektif Pembelajaran : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya:

  i) Menyenaraikan contoh kata sendi nama yang terdapat dalam petikan.

  ii) Mengisi tempat kosong dengan kata sendi nama yang betul.

  iii) Membina ayat tunggal dengan menggunakan kata sendi nama yang diberikan oleh

  guru.

  Kemahiran Bahasa : Kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca,

  kemahiran menulis

  Kemahiran Berfikir : Menjana idea , mengenal pasti

  Nilai murni : berhemah tinggi , rajin, aktif, berani, bekerjasama, tolong-

  menolong, menghormati, jujur

  Elemen Merentasi Kurikulum : Kreativiti dan Inovasi

  Sistem bahasa : Ayat tunggal, ayat majmuk dan sebutan

  Bahan Bantu Belajar : Komputer, LCD, slaid gambar, alat untuk rawatan luka, bahan

  grafik rawatan luka, carta alir dan gambar luka.

 • LANGKAH ISI PELAJARAN

  AKTIVITI

  PENGAJARAN DAN

  PEMBELAJARAN

  CATATAN

  Set induksi

  ( 5 minit )

  Permainan Treasure Hunt

  Sampul surat:

  Kata sendi nama :

  1. Guru menyorokkan 6

  sampul rahsia di dalam

  kelas.

  2. Murid dibahagikan kepada

  lima kumpulan.

  3. Setiap ahli kumpulan

  diminta mencari sampul

  tersebut.

  4. Setelah ke semua sampul

  dijumpai, setiap ketua

  kumpulan diminta

  menampal perkataan

  tersebut di papan tulis.

  5. Murid menyebut perkataan

  tersebut dan guru

  mengaitkannya dengan

  tajuk pengajaran iaitu

  Kata Sendi Nama.

  BBM:

  - gambar

  - KB

  - Kemahiran

  berfikir

  Teknik :

  - soaljawab

  - sumbangsara

  n

  BCB:

  - kemahiran

  - mendengar

  - kemahiran

  - bertutur

  Langkah 1

  ( 20 minit )

  Teks bacaan :

  1. Murid membaca teks

  bacaan berkenaan Hari

  Terbuka Taman Damai.

  2. Murid berbincang isi

  kandungan petikan

  tersebut.

  3. Murid memahami

  penerangan maksud kata

  BBM:

  - bahan grafik

  persembahan

  powerpoint

  - komputer

  LCD

  KB

  - Kemahiran

  di

  ke

  untuk

  kepada

  pada

 • - Maksud kata sendi nama ialah

  kata tugas yang digunakan

  sebelum kata nama atau frasa

  nama. Contohnya: Di, ke,

  dari, daripada, kepada, pada,

  untuk, oleh

  - Peta buih

  sendi nama yang

  diterangkan oleh guru

  dengan menggunakan peta

  bulatan.

  4. Guru membahagikan

  murid kepada lima

  kumpulan. Setiap

  kumpulan diminta

  menyenaraikan kata sendi

  nama yang terdapat pada

  petikan dan menulisnya

  pada kad manila.

  5. Murid membaca peta buih

  tentang kata sendi nama

  yang ada pada teks.

  6. Setiap ketua kumpulan

  membentangkan hasil

  dapatan mereka.

  - berfikir

  - Menaakul

  - Menjana idea

  Langkah 2

  ( 15 minit )

  Teks yang tidak lengkap:

  1. Setiap kumpulan diberikan

  teks yang tidak lengkap.

  2. Ahli kumpulan diminta

  membaca dan berbincang

  untk melengkapkan teks

  tersebut dengan kata sendi

  nama.

  3. Hasil kerja murid ditampal

  di papan putih.

  4. Semua murid menilai

  setiap jawapan yang

  dilengkapkan oleh setiap

  BBM:

  - Murid

  KB:

  - mengenal

  pasti

  - menjana idea

  Teknik:

  - penerangan

  BCB:

 • kumpulan dengan

  dibimbing oleh guru.

  5. Setiap kumpulan yang

  memberi jawapan yang

  betul kesemuanya akan

  diberikan hadiah sebagai

  penghargaan oleh guru.

  - kem.

  mendengar

  - kem. bertutur

  Langkah 3

  ( 15 minit )

  1. Setiap kumpulan diberi

  lima belon.

  2. Setiap belon akan ditiup

  oleh setiap ahli kumpulan

  sehingga pecah kerana di

  dalam belon tersebut

  mengandungi perkataan

  kata sendi nama.

  3. Setiap kumpulan diminta

  membina ayat daripada

  perkataan yang terdapat

  dalam belon itu tadi.

  4. Setiap kumpulan akan

  menulis ayat tersebut pada

  kad manila.

  5. Hasil perbincangan

  mereka perlu ditampal

  pada papan putihMurid

  akan membincangkan dan

  menilai tahap binaan ayat

  dari setiap kumpulan.

  SetiaBBM:

  - Carta alir

  KB

  - menjana idea

  - mengenal

  pasti

  BCB:

  - kem.

  mendengar

  - - kem.

  bertutur

 • Penutup

  ( 5 minit )

  Ayat yang mengandungi kata sendi

  nama :

  1. Murid membaca beberapa

  ayat yang ditunjukkan

  melalui persembahan

  powerpoint dan mengenal

  pasti kata sendi nama.

  2. Murid menyatakan kata

  sendi nama yang terdapat

  pada ayat tersebut.

  3. Guru merumuskan

  pelajaran pada hari

  tersebut

  BBM:

  - persembahan

  powerpoint

  - komputer

  - LCD

  KB:

  - merumus

  Refleksi :

  i) Dalam aktiviti yang dilaksanakan sepanjang pengajaran dan pembelajaran ini

  didapati semua murid dapat menjalankan aktiviti dan memberikan respon yang

  baik. Mereka sangat aktif dan saling bekerjasama di antara ahli kumpulan. Mereka

  juga dapat menyiapkan tugasan kumpulan dan individu pada masa yang

  ditetapkan. Pengajaran ini dapat dilaksanakan dengan lancar. Murid berasa

  seronok dan minat untuk menjalankan setiap aktiviti dengan keadaan yang

  terkawal. Impak pengajaran ini ialah seramai 25/25 orang murid dapat menguasai

  objektif pengajaran dan pembelajaran dengan menyenaraikan contoh kata sendi

  nama yang terdapat dalam petikan, mengisi tempat kosong dengan kata sendi

  nama yang betul dan membina ayat tunggal dengan menggunakan kata sendi nama

  yang diberikan oleh guru.

 • LAMPIRAN 1

 • Lampiran 2

  Kata sendi nama yang terdapat pada teks.

  Kata Sendi

  Nama

  pada

  dari

  di

 • LAMPIRAN 3

 • LAMPIRAN 4

  untuk

  ke

  dari

  kepada

  pada

 • LAMPIRAN 5

  Nyatakan kata sendi nama yang terdapat pada ayat tersebut :

  1. Kek itu dibeli oleh ibu saya.

  2. Ziana ke sekolah dengan menaiki bas sekolah.

  3. Mustamin berasal dari negeri Sarawak.

  4. Kasut yang ayah beli itu diperbuat daripada kulit haiwan.

  5. Surat tidak rasmi itu akan dihantar kepada kawan karib saya yang berada di luar

  negara.

  6. Latihan Matematik yang diberi itu perlu dihantar pada hari Jumaat.

  7. Ubat itu dimakan untuk memberikan kesihatan tubuh badan.

  8. Majlis perkahwinan itu berlangsung di dewan orang ramai.