Rph bm tahun 4

  • View
    9.654

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Rph bm tahun 4

  • 1. Bahasa Melayu Tahun 4TAJUK: KELUARGA BAHAGIAOBJEKTIF:MURID DAPAT MEMBINA AYAT TUNGGAL MENGGUNAKANKATA PANGGILAN DAN KATA KERJA

2. KeluargaKeluarga bermaksud seisi rumahtangga ( yang terdiri daripadasuami dan isteri atau besertaanak-anak) 3. Kata panggilan untuk ahli keluarga:ayah 4. Kata panggilan untuk ahli keluarga: ibu 5. Kata panggilan untuk ahli keluarga:kakak 6. Kata panggilan untuk ahli keluarga: abang 7. Kata panggilan untuk ahli keluarga: adik 8. Baca petikan berikut:Selepas sarapan,Farahdan keluarganyamengemaskan rumah mereka. Ayah Farahmembuang habuk dan sesawang pada siling rumah.Ibu Farah membersihkan permaidani . Abang Farahmengelap barang-barang hiasan dan bingkaigambar. Kakak Farah membuka langsir tingkapuntuk dibasuh. Farah pula menolong adiknyamenyimpan barang-barang mainan ke dalam bakul. soalan Terus 12 9. Aktiviti 1: 1. Senaraikan kata panggilan yang terdapat dalam petikan tersebut.j 2. Bina ayat tunggal menggunakan kata panggilanitu.j 10. Kata panggilan: Selepas sarapan, Farah dan keluarganyamengemaskan rumah mereka. Ayah Farahmembuang habuk dan sesawang pada siling rumah.Ibu Farah membersihkan permaidani . Abang Farahmengelap barang-barang hiasan dan bingkaigambar. Kakak farah membuka langsir tingkapuntuk dibasuh. Farah pula menolong adiknyamenyimpan barang-barang mainan ke dalam bakul. balik 11. Contoh Jawapan: 1. Ayah saya bernama Ahmad 2. Ibu sedang mengemas rumah. 3. Abang sedang membaca buku. 4. Kakak saya belajar di Sekolah KebangsaanMurni. 5. Adik saya berumur satu tahun.K 12. Kata kerja: Kata kerja ialah kata yang digunakan untukmenunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh orangdan binatang atau sesuatu yang berlaku. Contoh:1. Pak Karim menembak tupai. (perbuatan)2. Kucing itu sedang minum susu ( perbuatan)3. Kipas angin di dalam kelas itu masih berpusing. ( sesuatu berlaku) K 13. Senaraikan kata kerja yang terdapat dalam petikan di bawah: Selepas sarapan,Farahdan keluarganya mengemaskan rumah mereka. Ayah Farah membuang habuk dan sesawang pada siling rumah. Ibu Farah membersihkan permaidani . Abang Farah mengelap barang-barang hiasan dan bingkai gambar. Kakak Farah membuka langsir tingkap untuk dibasuh. Farah pula menolong adiknya menyimpan barang-barang mainan ke dalam bakul k 14. Jawapan:Selepas sarapan,Farahdan keluarganyamengemaskan rumah mereka. Ayah Farahmembuang habuk dan sesawang pada siling rumah.Ibu Farah membersihkan permaidani . Abang Farahmengelap barang-barang hiasan dan bingkaigambar. Kakak Farah membuka langsir tingkapuntuk dibasuh. Farah pula menolong adiknyamenyimpan barang-barang mainan ke dalam bakul. k 15. Latihan: Bina ayat berdasarkan gambar di bawah: k 16. Contoh jawapan:1.Ibu sedang memasak.2.Abang sedang mencuci pinggan mangkuk.3.Kakak sedang menyusun pinggan mangkuk.4.Adik sedang menyimpan sayur-sayuran ke dalampeti sejuk.5. Ayah sedang minum di meja.