RPH BM THN 4 KSSR

  • View
    290

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

4 Bijak

2.40 3.40

Bahasa Melayu

EMK:Nilai Murni berbudi bahasa, jujurKeusahawananTMK belajar melalui TMK

BBM:komputer, kad gambar, lembaran kerja.Tema:Kebudayaan

Tajuk : Makanan Kita

SP:1.4.4 / Literasi 3.2( jika ada murid LINUS)

Obj : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat;i.Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan betul.ii.Bertutur untuk menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul secara bertatasusila.

iii.Literasi:( jika ada murid LINUS)Menyebut dan memadankan frasa yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan gambar.

Aktiviti:1.Menuturkan ayat-ayat permintaan yang telah didengar daripada dialog.2.Mainperanan sebagai penjual dan pembeli.3.Berbincang tentangcarayang betul membina ayat permintaan berdasarkan situasi dan menuturkannya semula.4.Menulis ayat permintaan berdasarkan gambar, slaidpowerpointatau situasi pada komputer, papan tulis atau lembaran kerja.Aktiviti Literasi( jika ada murid LINUS)1.Menyebut frasa menunjukkan permintaan dengan bimbingan guru.2. Memadankan frasa menunjukkan permintaandengan gambar yang sesuai.Penilaian:Murid menuturkan ayat-ayat permintaan berdasarkan gambar situasi yang dipaparkan.

Refleksi:

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif PdP.

Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.

Murid yang telah menguasai diberi latihan pengayaan.

Pentaksiran:BIDLIE1( jika ada )

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

4 Bijak

1.10 2.10

2 Januari 2014Khamis

Bahasa Melayu

EMK:Falsafah Berfikir sebelum bertindak,sayangi ibubapa dan keluarga

BBM:Lembaran kerja perisai kendiriProgram Maju Diri

Tajuk : Perisai Kendiri

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:i.kenal diri sendiriii.mengetahui matlamat hidup dan cita cita mereka.Kaedah Pelaksanaan:1. Guru memastikan murid bersedia untuk menjalankan aktiviti.2. Guru mengedarkan lampiran perisai Kendiri kepada semua murid dan menerangkan cara mengisi lampiran.3. Murid mengisi lampiran perisai kendiri pada keempat empat ruang tersebut.4. Murid tampil membacakan lampiran mereka secara sukarela.5. Guru memberi respon setiap nilai yang negatif.Rumusan1. Guru meminta murid memberi maklumbalas tentang pengalaman yang dialami melalui aktiviti ini.2. Guru membuat rumusan perbuatan yang baik selalu dihargai.Manakala perbuatan yang buruk akan mendapat padah.

Refleksi:

30 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif PdP.

Murid yang belum menguasai akan diberi bimbingan.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

4 Bijak

3.10 3.40

3 Januari 2014Jumaat

Bahasa Melayu

EMK:Falsafah setiap manusia perlu ada matlamat hidup

BBM:Petikan ceritaAzam RahimLembaran kerjaProgram Maju Diri

Tajuk : Azam Rahim

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:i. murid murid dapat menerangkan proses menentukan matlamat.Kaedah Pelaksanaan:1. Guru mengedarkan petikan cerita Azam Rahim2. Murid menjawab lembaran kerja.3. Murid berbincang jawapan yang sesuai untuk soalan di lembaran kerja.4. Murid membina matlamat diri berdasarkan kekurangan dan kelebihan diri.kesimpulanSebelum menentukan matlamat,adalah penting bagi setiap individu untuk mengenalasti kekuatan dan kelemahan diri supaya dapat menetapkan matlamat yang realistik.Refleksi:

36 orang daripada 36 orang murid telah mencapai objektif PdP..

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 2

4 Bijak

2.40 3.40

6 Januari 2014Isnin

Bahasa Melayu

EMK:Falsafah setiap individu perlu yakin diri untuk menyatakan idea masing masing mengikut kreativiti sendiri.

BBM:Benda maujud seperti pensil box dan berus gigi.Program Maju Diri

Tajuk : Kemahiran Berfikir

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:1. Melahirkan idea yang sama dengan cara yang berbeza.2. Mencipta sesuatu yang baru atau mengambil idea yang sedia ada dengan mengubah dan mengembangkannya.Kaedah Pelaksanaan:

Guru meminta murid menamakan barang kesayangan mereka di rumah atau di sekolah dan menyatakan sebab menyayanginya.

1. Guru menunjukkan satu benda maujud.Contoh: pensil box,berus gigi dan sebagainya.2. Murid menulis beberapa kegunaan pensil box,berus gigi tersebut dalam masa yang ditetapkan.3. Guru mengulangi langkah tersebut dengan menunjukkan benda benda lain.4. Murid dipilih secara rawak untuk membentangkan hasil catatan.Penilaian:Kebolehan murid mencetuskan idea kreatif.

Rumusan:Setiap murid berupaya meningkatkan kreativiti apabila diberi bimbingan.Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 2

4 Bijak

2.10 3.10

7 Januari 2014Selasa

Bahasa Melayu

Program Maju Diri

Tajuk : Kesucian Rohani

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:1. Menilai perkara yang baik dan tidak baik dalam kehidupan seharian.2. Menghindarkan diri daripada melakukan perbuatan yang tidak baik.Kaedah Pelaksanan:Meneka aksi guru/lakonan.Contoh lakonan gaya merokok,buli,gaya merempit dan lain lain.

Penilaian:Meniapkan latihan yang diberikan dan jawapan semasa pembentangan dan sumbangsaran.

Rumusan:Nilai murni perlu dipupuk dalam kehidupan seharian.Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 2

4 Bijak

1.10 2.10

8 Januari 2014Rabu

Bahasa Melayu

EMK:Falsafah setiap individu perlu yakin diri untuk menyatakan idea masing masing mengikut kreativiti sendiri.

BBM:Benda maujud seperti pensil box dan berus gigi.Program Maju Diri

Tajuk : Keselamatan Di Sekolah

Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:1. Mengetahui perkara perkara yang boleh mendatangkan kemudaratan dari segi keselamatan dan kesihatan.2. Memahami bahawa keselamatan haruslah diutamakan demi kesejahteraan hidup.Kaedah Pelaksanaan:Guru masuk ke kelas dan memadamkan sementara kipas / lampu di dalam bilik darjah dan bersoal jawab tentang tindakannya.

Penilaian:Murid dapat menyatakan tindakan menjaga keselamatan diri di sekolah.

Rumusan:Keselamatan di sekolah haruslah diutamkan demi keselesaan dan kesejahteraan murid.Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 2

4 Bijak

1.10 2.10

9 Januari 2014Khamis

Bahasa Melayu

Program Maju Diri(TIDAK DAPAT DI JALANKAN).MENGHADIRI TAKLIMAT PROGRAM SUSU 1MALAYSIA(PS1M) TAHUN 2014

Tarikh : 9 Januari 2014Tempat : Blok E,PPDHLMasa : 8.30 Pagi

Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 2

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30

10 Januari 2014Jumaat

Bahasa Melayu

Program Maju Diri.(Tidak dapat dijalankan)

CUTI SAKIT .(DISERTAKAN SALINAN SLIP CUTI)Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 3

4 Bijak

2.40 3.40

13 Januari 2014Isnin

Bahasa Melayu

Tema:Lenggang Kangkung

Tajuk : Berkhemah di Laman Idaman

Standard kandungan:1.2 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

Standard pembelajaran:1.2.6 Mendengar, memahami,dan menyebut frasa dan ayat dengan struktur binaan ayat yang betul dan tepat.

Pengisian Kurikulum:Sistem BahasaMorfologiKata namaKata kerjaSintaksisAyat tunggalAyat majmuk

EMKPendidikan Alam Sekitar

IlmuKajian Tempatan

Nilai Kasih sayangHormat

Kemahiran Berfikir Menjana idea Menghubungkaitkan

Kecerdasan Pelbagai Verbal-linguistikInterpersonal

Belajar Cara BelajarMembaca secara imbasanBuku tekshalaman 1-3

Refleksi:

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 3

4 Bijak

2.10 3.10

14 Januari 2014Selasa

Bahasa MelayuHARI KELEPASAN AM

HARI KEPUTERAAN NABI MUHAMMAD SAW (MAULIDUR RASUL)

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 3

4 Bijak

1.10 2.10

15 Januari 2014Rabu

Bahasa Melayu

Tema:Lenggang Kangkung.

Tajuk: Berimbuhan apitan.

Standard Kandungan:5.2 memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul.Standard Pembelajaran:5.2.1 memahami dan menggunakan imbuhan apitan pada kata kerja,kata nama dan kata adjektif dengan betul dalam pelbagai situasi.Pengisian Kurikulum:Sistem BahasaImbuhan apitanAktiviti:1. cari maksud ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan apitan.2. Menulis ayat berdasarkan perkataan berimbuhan apitan.

Buku tekshalaman 3

Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 3

4 Bijak

1.10 2.10

16 Januari 2014Khamis

Bahasa Melayu

Tema:Lenggang Kangkung.

Tajuk: Berimbuhan apitan.

Standard Kandungan:2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Standard Pembelajaran:2.2.3 Membaca dan memahami ayat dalam petikan daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.Pengisian Kurikulum:Sistem BahasaAyat majmukAktiviti:Membina lima ayat majmuk berdasarkan petikan pelbagai sumber.

Refleksi:

.

TAHUN/ MASA/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK/ CATATAN

MINGGU KE - 3

4 Bijak

3.10 3.40 / 5.00 5.30