RPH DST THN 1baru 11.doc

  • View
    23

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of RPH DST THN 1baru 11.doc

\ MASA/ KELAS/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK / CATATAN

M.P : Dunia Sains dan

TeknologiMASA : 11.30-12.30tghKELAS : 1 JasminTARIKH : 1 .2.2012

Tajuk : Hidup Atau bukan Hidup

Ringkasan: Di dalam tajuk ini, murid mengenal pasti ciri-ciri benda

hidup iaitu perlukan air dan makanan, bernafas,

bergerak, membesar dan membiak

Standard Kandungan : Sains Hayat

1.1 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

Standard Pembelajaran:

1.1.1Mengenalpasti benda hidup dan bukan hidup.

1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu : perlukan

air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar

dan membiak.1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK,

penulisan atau lisan

Aktiviti

1. Guru memanggil seorang murid kehadapan dan meletakkan patung haiwan di sebelahnya.

2. Guru bersoal jawab dengan murid

i. Apakah perbezaan di antara kedua-dua objek ?

(Guru menerima sebarang jawapan)3. Guru memberi respon pada jawapan murid.

4. Guru menunjukkan kad perkataan ciri-ciri benda hidup iaitu air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

5. Guru menerangkan ciri-ciri benda hidup iaitu memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

6. Guru menunjukkan gambar 2 pokok yang subur dan layu

7. Guru bersoal jawab dengan murid

8. Guru membimbing murid untuk menyatakan ciri benda hidup iaitu air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

9. Murid menjalankan aktiviti memadankan kad gambar dan kad perkataan yang telah disediakan (guru membimbing murid yang tidak boleh membaca)

10. Murid menyiapkan buku aktiviti11. Murid menjalankan aktiviti pengayaan atau pemulihan berdasarkan buku kerja12. Murid menjalani penilaian B1D1E1 dan membuat rumusan

Aktiviti Pemulihan:

Buku AktivitiGuru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian

Aktiviti Pengayaan:

Murid menyiapkan buku kerjaPenilaian

B1D1E1

B2D1E1Sumber :

1. Kad gambar

2. Kad perkataan

3. Lembaran aktiviti Pemulihan

4. Buku kerjai Pengayaan

5. Patung mainan

EMK : Pendidikan Jasmani / Kesihatan Bahasa Malaysia

IMPAK :

Science3 Anggerik8.00-8.30 pagi

3 Jasmin10.30-11.30

Theme : Learning About Living Things

L. Area : 1.0 Animals

L Objective : 1.3 That animals can be

grouped in many ways.

L.Outcomes : 1.3.1 Group animals in

different way.

Activity : 1. Explanation

2. Discussion

3. Individual activity

- grouping animals picture

in the exceisice book. 4. Exercise in the excise book. KPS : ObservingIMPAK :

MASA/ KELAS/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK / CATATAN

M.P : Dunia Sains dan

Teknologi

MASA : 11.00 -12.00 tgh

KELAS : 1 Bakawali

TARIKH : 18 .01.2011

Tajuk : Hidup Atau bukan Hidup

Ringkasan: Di dalam tajuk ini, murid mengenal pasti ciri-ciri benda

hidup iaitu perlukan air dan makanan, bernafas,

bergerak, membesar dan membiak

Standard Kandungan : Sains Hayat

1.2 Memahami ciri benda hidup dan benda bukan hidup.

Standard Pembelajaran:

1.1.1 Mengenalpasti benda hidup dan bukan hidup.

1.1.2 Mengenal pasti ciri-ciri benda hidup iaitu : perlukan

air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar

dan membiak.

1.1.3 Menjelaskan pemerhatian secara lakaran, TMK,

penulisan atau lisan

Aktiviti

13. Guru memanggil seorang murid kehadapan dan meletakkan patung haiwan di sebelahnya.

14. Guru bersoal jawab dengan murid

ii. Apakah perbezaan di antara kedua-dua objek ?

(Guru menerima sebarang jawapan daripada murid)

15. Guru memberi respon pada jawapan murid.

16. Guru menunjukkan kad perkataan ciri-ciri benda hidup iaitu air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

17. Guru menerangkan ciri-ciri benda hidup iaitu memerlukan air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

18. Guru menunjukkan gambar 2 pokok yang subur dan layu

19. Guru bersoal jawab dengan murid

4 Apakah perbezaan di antara kedua-dua pokok tersebut?

(Guru menerima sebarang jawapan daripada murid.

5 Mengapa pokok layu?

(Guru menerima sebarang jawapan daripada murid)

20. Guru membimbing murid untuk menyatakan ciri benda hidup iaitu air dan makanan, bernafas, bergerak, membesar dan membiak.

21. Murid menjalankan aktiviti memadankan kad gambar dan kad perkataan yang telah disediakan (guru membimbing murid yang tidak boleh membaca)

22. Murid menyiapkan Lembaran Kerja 123. Murid menjalankan aktiviti pengayaan atau pemulihan berdasarkan Lembaran Kerja 1.

24. Murid membuat rumusan.

Aktiviti Pemulihan:

Lembaran Kerja 1

Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian

Aktiviti Pengayaan:

Murid menyiapkan Lembaran Kerja 2

Murid menyiapkan Buku aktiviti.

Sumber :

6. Kad gambar

7. Kad perkataan

8. Lembaran Kerja 1- Pemulihan

9. Buku Aktiviti Pengayaan

10. Patung mainan

EMK : Pendidikan Jasmani / Kesihatan

Bahasa Malaysia

IMPAK :

MP : Pendidikan

Muzik.

KELAS : 1 Jasmin

MASA : 8.309.30 pg

TARIKH : 18.01.2011

KELAS : 1 Dahlia

MASA : 12.00-1.00 tgh

Tajuk : Modul 1 ( Pengalaman Muzikal)

Objektif : Murid dapat menyanyi dengan ton suara yang betul

mengikut tempo

Standard Pembelajaran : 1.1 Menyanyi pelbagai reptoir secara

solo atau kumpulan

Standard Kandungan : 1.1.1 mendemonstrasi warna ton suara

manusia dengan betul :suara bercakap, menyanyi,

memanggil, suara berbisik, suara lelaki / perempuan.

Aktiviti :

1. Murid memberi tumpuan pada lagu Selamat Pagi

2. Murid mendengar dan menepuk detik lagu Selamat Pagi dengan bimbingan guru.

3. Guru membimbing murid menyanyikan lagu Selamat Pagi.

4. Murid murid menyanyikan lagu bersama mengikut tempo.

5. Muid menyanyi sambil menepuk mengikut tempo cepat dan lambat dengan bimbingan guru.

6. Murid dibahagikan kepada dua kumpulan

Menyanyi sambil menepuk mengikut tempo cepat

Menyanyi sambil meneput mengikut tempo lambat.

7.Guru bertanya dan berbincang dengan murid mengenai

perbezaan tempo yang dapat dilakukan.

Isi kandungan :Menepuk detik

Menepuk mengikut tempo

ABM :

CD Track 1

Lirik lagu Selamat Pagi.

IMPAK :

MASA/ KELAS/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK / CATATAN

PENDIDIKAN JASMANI

1 KENANGA

7.30 -8.00Tunjang : Kecergasan

Kemahiran : Pergerakan Lokomotor.

Melompat

Merangkak

Objektif : Di akhir p n p murid-murid dapat :

Membuat pergerakan bukan lokomotor dengan

betul.

Aktiviti :

1. Memanaskan badan

2. Penerangan daripada guru mengenai aktiviti yang akan dijalankan.

3. Tunjuk cara.

4. Aktiviti murid secara berpasangan.

5. Permainan kecil.

Alatan :

Gelung rotan

Sketel

Nilai :

Bekerjasama

Menghormati

M.P : DST

( Teknologi Maklumat Komunikasi)

MASA : 11.00 -11.30 tgh

KELAS : 1 Anggerik

TARIKH : 6.4.2011

Rabu MASA : 12.00 1.00 tgh

KELAS : 1 Jasmin

TARIKH : 6.4.2011

Tajuk : Komputer SayaStandard Kandungan :

1.0 Menggunakan TMK secara bertanggungjawab dan beretika.

Standard Pembelajaran:

1.1 Mengenalpasti kedudukan kekunci abjad dan nombor

1.2 Menyatakan fungsi kekunci enter, Spacebar, Backface, dan delete.

Aktiviti

1. Guru menunjukkan papan kekunci.

2. Guru bersoal jawab dengan murid-murid mengenai pembelajaran lalu.

3. Murid memberikan pendapat mengenai papan kekunci

4. Guru menerangkan mengenai fungsi fungsi kekunci

enter, Spacebar, Backface, dan delete. 5. Aktiviti kumpulan melabel kedudukan di papan kekunci.6. Latihan menggunakan / memahirkan jari dengan papan kekunci.

Aktiviti Pemulihan:

Lembaran Kerja 1

Guru membimbing murid untuk menguasai unit pembelajaran dengan menggunakan teknik yang bersesuaian

Aktiviti Pengayaan:

Murid mengaplikasi apa yang diterangkan guruSumber :

1. Kad gambar

2. Kad perkataan

3. Lembaran Kerja 1- Pemulihan

EMK : Kemahiran Hidup

Bahasa Inggeris

IMPAK :

MASA/ KELAS/ MATA PELAJARANKANDUNGANIMPAK / CATATAN

M.P : Dunia Sains dan

Teknologi

MASA : 11.00 -12.00 tgh

KELAS : 1 Anggerik

TARIKH : 23 .01.2011MASA : 12.00 1.00 tgh

KELAS :