RPH DSV THN 1 2012-2.doc

  • View
    337

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PSV thun 1

Text of RPH DSV THN 1 2012-2.doc

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIAN

DRAFF RANCANGAN TAHUNAN DSV TAHUN 1

SARKAWI MD. ARSHAD JU KSSR DSV DAERAH PONTIAN

0167565129

RANCANGAN PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN HARIANDUNIA SENI VISUAL TAHUN 1Minggu : 1

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun : 1 IntanMasa :

Bidang: Menggambar

(Lukisan)

Tema : Alam Semula

Jadi

Tajuk : Pokok Kelapa 1.1 Persepsi

Estetik1.2 Aplikasi

seni1.3 Ekspresi

Kreatif1.4 Apresiasi

SeniEMK

Keusahawanan,(EK1-EK5), TMK

Kreativiti, inovasi,

Dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

1.Contoh gambar

Pokok Kelapa2.Media:

Kertas lukisan

Pensel dan pensel

warna

Refleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

1.1.1 Unsur

Seni

1.1.1.1

1.1.1.2

1.1.1.3

1.1.2 Prinsip

Rekaan

1.1.2.1

1.1.2.2

1.2.1 Media

1.2.1.1

1.2.1.2

1.2.2 Proses

Teknik

1.2.2.11.3.1

1.3.2

1.3.31.4.1

1.4.2

1.4.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat (rujuk 4 standard kandungan):

1. Memahami dan mengetahui bahasa seni visual yang terdapat dalam

karya seni

2. Mengetahui dan menyatakan jenis-jenis media, serta proses dan

teknik dalam menghasilkan lukisan pokok kelapa.

3. Menghasilkan gambar dengan mengaplikasi unsur seni dan prinsip rekaan dalam lukisan

4. Membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan

bahasa seni visual

Aktiviti P&P1. Guru menunjukkan contoh gambar pokok kelapa menggunakan

persembahan slaid.

2. Guru menunjukkan cara melakar gambar pokok kelapa menggunakan pensel.

3. Guru menunjuk cara mewarna menggunakan teknik garisan selari.4. Murid menghasilkan lukisan menggunakan teknik garisan selari

dengan menggunakan pensel warna.5. Murid mempamer dan menceritakan karya lukisan yang dihasilkan

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menggambar pokok kelapa menggunakan teknik lukisan berdasarkan empat standard kandungan

Minggu : 2

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun : 1 IntanMasa : 11.10 12.10Bidang: Membuat Corak dan

Rekaan(Capan)Tema : Alam Semula jadi

(daun)Tajuk : Hiasan Tabung 2.1 Persepsi

Estetik2.2 Aplikasi

seni2.3 Ekspresi

Kreatif2.4 Apresiasi

SeniEMK

TMK,Keusahawanan (EK1-EK5)

Kreativiti ,Inovasi dan nilai murni.

Bahan Bantu Belajar

1. Contoh: Hasil Karya

2. 2. Kertas lukisan, warna poster, palet, berus, surat khabar, daun.

Refleksi

seramai ..../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan .

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

2.1.1 Unsur Seni

2.1.1.1

2.1.1.2 2.1.1.32.1.2 Prinsip Rekaan

2.1.2.1 2.1.2.2 2.2.1 Media

2.2.1.1

2.2.1.2

2.2.2 Proses

dan Teknik

2.2.2.1 2.3.1

2.3.2

2.4.1

2.4.2 2.4.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran murid dapat:( Rujuk 4 standard kandungan mengikut tajuk)

1. Memahami bahasa seni visual dalam penghasilan corak menggunakan teknik capan.

2. Mengetahui dan memahami bahasa seni visual menerusi media serta proses dan teknik dalam membuat corak hiasan tabung.

3. 3. Mengaplikasikan proses dan teknik capan dalam penghasilan corak hiasan tabung.

4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang dipelajari.

Aktiviti P&P

1. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang pelbagai corak capan.

2. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan corak teknik capan.

3. Murid menghasilkan corak hiasan tabung dengan teknik capan.

4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat hiasan tabung dengan teknik capan berdasarkan empat Standard Kandungan.

Minggu : 3

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun : 1 IntanMasa : 11.10 12.10Bidang : Membentuk dan

Membuat Binaan

(Model)

Tema : Alam BendaTajuk : Kenderaan

3.1 Persepsi

Estetik3.2 Aplikasi

seni3.3 Ekspresi

Kreatif3.4 Apresiasi

SeniEMK

Kreativiti, keusahawan

(EK1-EK5)

TMK dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

1. Contoh: model

kenderaan

2. Media: kertas

warna, gam,

gunting, kotak,

magic pen.

Refleksi

seramai ../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

3.1.1 Unsur

Seni

3.1.1.1

3.1.1.2

3.1.2 Prinsip

rekaan

3.1.2.13.2.1 Media

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.2 Proses

DanTeknik

3.2.2.1

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.)

1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat model kenderaan.

2. Mengenal media ,proses dan teknik dalam menghasilkan model kenderaan.

Aktiviti P&P

1. Murid menyanyikan lagu Geng Bas Sekolah.

2. Guru menunjukkan contoh model kenderaan dan bersoal jawab dengan murid-murid.

3. Guru memperkenalkan alat-alat dan bahan yang diperlukan.

4. Guru menunjukkan cara-cara menghasilkan model kenderaan.5. Murid cuba meneroka media dan teknik menghasilkan model

dengan bimbingan guru.

Penilaian P&P

Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat model kenderaan berdasarkan dua Standard Kandungan.

Catatan:

Proses pembelajaran disambung pada minggu akan datang.

Minggu : 4

Hari : ................

Tarikh : ................TAHUN/MASA/MATA PELAJARANSTANDARD PEMBELAJARANREFLEKSI/CATATAN

Dunia Seni Visual

Tahun : 1 IntanMasa : 11.10 12.10Bidang : Membentuk dan

Membuat Binaan

(Model)

Tema : Alam Benda

Tajuk : Kenderaan

3.1 Persepsi

Estetik3.2 Aplikasi

seni3.3 Ekspresi

Kreatif3.4 Apresiasi

SeniEMK

Kreativiti dan inovasi, keusahawan (EK1 EK5)

TMK dan Nilai Murni

Bahan Bantu Belajar

1. Contoh: model

kenderaan

2. Media: Kertas

warna, gam,

gunting, magic penRefleksi

seramai .../... orang

murid dapat mencapai

objektif yang

telah ditetapkan.

...... orang murid yang tidak menguasai akan diberi bimbingan di luar waktu P&P.

3.3.1

3.3.2

3.3.33.4.1

3.4.2 3.4.3

Objektif Pembelajaran

Pada akhir pembelajaran, murid : (Rujuk 2 standard kandungan mengikut tajuk.)

1. Menghasilkan model kenderaan yang menarik dengan menggunakan bahan-bahan yang disediakan.

2. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah

dipelajari.