Rph Kssr Dunia Muzik Tahun 3.Docx

  • View
    1.479

  • Download
    478

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph tahun 3 dari minggu 1 hingga minggu 40

Transcript

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 1Minggu:1

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari: Isnin

Tarikh:2.1.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

MODUL 1:PENGALAMAN MUZIKAL

Nyanyian

Fokus Ekspresi:Warna Ton

Standard Kandungan:

1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran :

1.1.1 Mendemontrasi warna ton bunyi

-alam semula jadi

-haiwan

-aktiviti harian

-kenderaan

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 3.

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid mendemonstrasi warna ton bunyi mengikut ikon gambar

yang ditunjuk oleh guru.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada:

Murid pernah mendengar warna ton bunyi.

Bahan Bantu Mengajar:

Kad ikon - warna ton suara manusia, radio, CD lagu Tahun 3

Penyerapan Nilai: Kerjasama, Bertolak ansur

Kemahiran Berfikir : Membezakan warna ton bunyi.

TMK: Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video,

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid demontrasi warna ton bunyi secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 2Minggu:2

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari:Isnin

Tarikh:6.1.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:PosturStandard Kandungan:1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran :1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan yang betul.

postur duduk

postur berdiri

pengambilan nafas

pengeluaran nafas

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1.Murid menyanyi lagu dengan ton suara, postur dan pernafasan yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD Tahun 3

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid menyanyi dengan cara postur dan pernafasan.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada:

Murid pernah menyanyi lagu Tahun 2.

Bahan Bantu Mengajar:

Kad ikon - pengambilan nafas dan pengeluaran nafas, postur duduk dan

berdiri, radio dan CD lagu Tahun 3.

Penyerapan Nilai: Hormat-menghormati, Menyanjung budaya

Kemahiran Berfikir :Membezakan pengambilan nafas dan pengeluaran nafas, postur duduk dan

berdiri semasa nyanyian.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 3Minggu:3

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari:Isnin

Tarikh:13.1.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:SolfaStandard Kandungan :1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran :1.1.3 Menyanyi solfa do , re , mi.

- menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara, solfa yang betul.

2. Menyanyi dengan pic yang betul.

Aktiviti:

1. Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD Tahun 3

2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3. Murid menyanyi dengan solfa dan pic.

4. Murid dibimbing oleh guru.

5. Guru membuat penyerapan nilai murni.

6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada:

Murid pernah menyanyi lagu Tahun 2.

Bahan Bantu Mengajar:

Kad ikon - solfa do re mi, radio dan CD lagu Tahun 3

Penyerapan Nilai:Menghargai alam sekitar, Tolong menolong

Kemahiran Berfikir :Membezakan solfa dan pic.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat gerakan solfa do re mi dan pic secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 4Minggu:4

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari:Isnin

Tarikh:20.1.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:TempoStandard Kandungan :1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran :1.1.4 Menyanyi mengikut tempo. - cepat - lambat

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan pernafasan yang betul mengikut tempo.

2.Menyanyi dengan bunyi panjang dan pendek dengan betul mengikut tempo.

Aktiviti:

1. Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 3

2. Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3. Murid menyanyi lagu mengikut tempo dan bunyi.

4. Murid dibimbing oleh guru.

5. Guru membuat penyerapan nilai murni.

6. Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada:

Murid pernah menyanyi lagu Tahun 2.

Bahan Bantu Mengajar:

Kad ikon - tempo cepat dan tempo lambat, radio dan CD lagu Tahun 3.

Penyerapan Nilai:Kebersihan, Berusaha

Kemahiran Berfikir :Membezakan tempo cepat dan lambat dan bunyi panjang juga pendek

semasa nyanyian.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan membuat pergerakan tempo cepat dan lambat serta bunyi panjang dan pendek secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 5Minggu:5

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari:Isnin

Tarikh: 27.1.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:DinamikStandard Kandungan :1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran :1.1.5 Menyanyi dengan dinamik.

lembut ( p ) - kuat ( f )

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan dinamik yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 3

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid menyanyi dengan dinamik lembut dan dinamik kuat.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada:

Murid pernah menyanyi lagu Tahun 2.

Bahan Bantu Mengajar:

Kad ikon - dinamik lembut dan kuat, radio dan CD lagu Tahun 3.

Penyerapan Nilai:Rajin, Tidak sombomg

Kemahiran Berfikir :Membezakan dinamik lembut dan kuat.

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video.

EMK (Elemen Merentas Kurikulum) : Kreativiti murid menyanyi dengan aksi dinamik lembut dan kuat secara kreatif.

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 6Minggu:6

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari:Isnin

Tarikh:3.2.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

Tajuk:MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALNyanyianFokus Ekspresi:Sebutan Huruf VokalStandard Kandungan :1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.

Standard Pembelajaran :1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal - a , e , o , i , u.

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1.Murid menyanyi lagu dengan ton suara dan sebutan yang betul.

Aktiviti:

1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 3

2.Murid menyanyi dengan ton suara mengikut melodi.

3.Murid menyanyi lagu dengan vokal a, e, o, i,u.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerapan nilai murni.

6.Guru membuat ulasan ringkas topik hari ini.

Pengalaman Sedia Ada:

Murid pernah menyanyi lagu lagu Tahun 2

Bahan Bantu Mengajar:

Kad ikon - huruf vokal a, e, o, i ,u, kibod, radio, CD lagu Tahun 3.

Penyerapan Nilai:Kerjasama, bertolak ansur

Kemahiran Berfikir :Membezakan vokal a, e, o, i, u

TMK:Penggunaan laptop dan LCD Projektor / TV untuk audio dan video

RPH KSSR DUNIA MUZIK TAHUN 3

Page 7Minggu:7

Mata Pelajaran:Dunia Muzik

Kelas:Tahun 3 Cemerlang

Hari:Isnin

Tarikh: 10.2.2014

Masa:30 Minit (7.45 - 8.15 pagi)

Tajuk: MODUL 1-PENGALAMAN MUZIKALPERKUSIFokus Ekspresi: Corak iramaStandard Kandungan :1.2 Memainkan perkusi secara solo atau berkumpulan daripada pelbagai repertoir.

Standard Pembelajaran :1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi. -postur

-cara memainkan

Objektif Pengajaran : -Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1. Murid memainkan perkusi dengan postur yang betul.

2 . Murid cara memainkan perkusi mengikut detik dengan betul

Aktiviti:

1.Mendengar lagu dari rakaman radio dan CD lagu Tahun 3

2.Murid memainkan perkusi dengan postur duduk dan berdiri.

3.Murid cara memainkan perkusi mengikut corak irama.

4.Murid dibimbing oleh guru.

5.Guru membuat penyerap