Rph Kssr Sains Tahun3

 • View
  222

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 8/13/2019 Rph Kssr Sains Tahun3

  1/2

  MATA PELAJARAN : DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI

  KELAS : 3 BIJAK

  TEMA : TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI

  TAJUK : ASAS TEKNOLOGI

  MASA : 11.0012.00 PAGI (1 JAM)

  STANDARD PEMBELAJARAN : 8.1.7, 8.1.8, 8.1.9, 8.1.10

  OBJEKTIF PEMBELAJARAN : PADA AKHIR PENGAJARAN MURID DAPAT :

  1. MELAKARKAN HASIL BINAAN MENGGUNAKAN BENTUK

  ASAS

  2. MEMBUKA HASIL BINAAN MENGIKUT URURTAN YANG

  BETUL

  3. MENYIMPAN KOMPONEN MODEL YANG TELAH DIBUKA

  KE BEKAS PENYIMPANAN

  KPS : MEMERHATIKAN, BERKOMUNIKASI,

  AKTIVITI

  INDUKSI

  1. Guru menunjukkan kad bergambar bentuk asas seperti bulat, segitiga, segiempat tepat, dansegiempat sama.

  2. Murid menyebut bentuk-bentuk asas yang ditunjukkan.3. Ketua kumpulan diminta mengambil model binaan yang telah siap dipasang pada kelas yang

  lalu.

  LANGKAH 1

  1. Murid memerhatikan model yang telah siap .2. Guru menunjukkan contoh lakaran model binaan menggunakan bentuk asas.3. Murid diminta melakarkan sendiri model binaan kumpulan mereka menggunakan bentuk asas4. Ketua kumpulan menceritakan hasil binaan secara lisan di hadapan kelas.LANGKAH 2

  1. Guru menunjukkan demonstrasi untuk membuka hasil binaan di hadapan kelas.2. Murid diminta membuka hasil binaan mengikut urutan yang telah diberikan.3.

  Guru memantau dan membimbing murid.

 • 8/13/2019 Rph Kssr Sains Tahun3

  2/2

  LANGKAH 3

  1. Guru memberi penerangan cara menyimpan komponen model yang dibuka dengan carayang betul.

  2. Murid menyimpan komponen model yang telah dibuka ke bekas penyimpanan yang telahdisediakan.

  3. Guru memantau dan membimbing murid.

  PENUTUP

  1. Guru mengumumkan kumpulan yang terbaik berdasarkan hasil kerja murid dalam kumpulan.2. Guru menerangkan nilai murni yang telah diamalkan semasa aktiviti berkumpulanContohnya : bekerjasama, bertanggungjawab, berhati-hati

  EMK

  1. BAHASA2. KREATIVITI DAN INOVASI

  BBB

  1. KAD BERGAMBAR BENTUK ASAS2. MODEL BINAAN MURID3. BEKAS PENYIMPANAN4. KERTAS LUKISANPENILAIAN P&P

  1. Murid boleh melakarkan model binaan yang telah dihasilkan dengan menggunakan bentukasas.

  2. Murid boleh membuka model mengikut urutan.3. Murid menyimpan set binaan berfungsi yang telah dibuka ke bekas penyimpanan.REFLEKSI

  1. Semua murid dapat melakarkan model binaan dengan betul.2. Seramai 25 orang murid boleh membuka model mengikut urutan.3. Seramai 5 orang murid menghadapi kesukaran membuka model4. 5 orang murid tersebut telah dibimbing oleh rakan sekumpulan untuk membuka model