RPH Kssr Seni Tahun 1

  • View
    72

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph

Transcript

Tahun: Bidang: Aktiviti:

1 Melur Mengenal kraf tradisional Anyaman

Tema: Alam Benda Tajuk: Anyaman Tikar Masa: 60 minit. Media: Alatan: Gunting, pembaris, dan pensil

Bahan:

Kertas warna dan Gam

BBM: Contoh-contoh hasil Anyaman EMK: Elemen Kreativiti Dan Inovatif Elemen Keusahawanan Sikap Keusahawanan Pemikiran Keusahawanan Nilai moral dan etika STANDARD KANDUNGAN 1. Aplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual. 2. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian dan teknologi dalam karya seni. 3. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.

STANDARD PEMBELAJARAN 4.1 Persepsi Estetik

Murid-murid dapat mengenal, menamakan dan memahami bahasa seni visual yang terdapat pada karya seni. 4.1.1 Unsur Seni: 4.1.1.1 4.1.1.2 Rupa Geometri Warna Primer

4.1.1.4

Jalinan- tampak dan sentuh

4.1.1.4 Garisan lurus dan Selari 4.1.2 Prinsip Rekaan. 4.1.2.1 4.2 Aplikasi Seni Murid boleh mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni. 4.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media. 4.2.1.1 Alatan Gunting , Pembaris dan Pensil Ritma dan Pergerakan Ritma biasa

4.2.1.2 Bahan Kertas Warna dan Gam 4.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses penghasilan karya. 4.1.2.1 Teknik Anyaman kelarai dalam

4.3

Ekspresi Kreatif

Murid boleh mengaplikasi pengetahuan, kefahaman dan kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya seni 2D 4.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. 4.3.2 Menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam penghasilan karya 4.3.3 Memahami teknik dalam penghasilan Kraf

4.3.3.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.4 Apresiasi Seni

Murid boleh membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. 4.4.1 4.4.2 4.4.3 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan. Menceritakan karya kumpulan secara lisan. Menghargai karya kumpulan dan rakan.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

Persepsi Estetik

Bersoal jawab dengan murid-murid tentang cara membuat anyaman tikar. Contoh: Tikar Apakah bahan yang kita guna untuk membuat tikar? Guru mempamerkan contoh tikar yang telah siap dianyam menggunakan tayangan LCD. Guru menunjukkan contoh tikar teknik anyaman Murid ditunjukkan tentang unsur seni yang terdapat di dalam contoh tikar yang dibuat dari segi ulangan dan susunan corak yang seimbang.

Aplikasi Seni

Guru menunjukkan cara menghasilkan tikar dengan menggunakan teknik anyaman Guru berinteraksi dengan murid tentang cara pengunaan media dalam

penghasilan corak teknik anyaman

Ekspresi Kreatif Guru meminta murid memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif. Langkah 1 Guru mengedarkan bahan dan alatan yang berkaitan. Langkah 2 Guru menunjukkan langkah-langkah untuk menghasilkan tikar yang menarik. Langkah 3 Guru menunjuk cara dan membimbing pelajar dalam proses menganyam tikar. Apresiasi Seni Murid mempamerkan hasil kerja kumpulan masingmasing. Guru meminta murid lain memilih hasil kerja terbaik dan mempamerkan hasil tersebut di hadapan kelas. Guru berinteraksi dan bersoal jawab tentang hasil kerja murid dengan memberi penekanan laras bahasa seni. Guru meminta murid melabelkan harga pada hasil

tikar yang dipamerkan. Guru memberi ulasan tentang perbezaan hasil seni yang menarik dan hasil yang kurang menarik mengikut gabungan warna unsur seni yang digunakan.