RPH LINUS THN 2

  • View
    22

  • Download
    11

Embed Size (px)

DESCRIPTION

contoh rph LINUS

Transcript

Tahun 2

Kumpulan Murid Menguasai

Topik: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 1000

Standard Kandungan: 3.1 Menolak sebarang dua hingga tiga digit tanpa mengumpul semula.

Standard Pembelajaran:Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:3.1 (i) Menolak sebarang dua hingga tiga digit tanpa mengumpul semula. Kumpulan Murid Belum menguasai

Topik: TOLAK DALAM LINGKUNGAN 100

Standard Kandungan:3.1.(b) Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula.

Standard Pembelajaran:Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat:3.1(b) Menolak sebarang dua nombor tanpa mengumpul semula. (ii) nombor 1 digit daripada nombor 2 digit

ProsedurKumpulan Murid Sudah MenguasaiKumpulan Murid Belum menguasai

1. Bentukkan murid secara berpasangan. Guru mengedarkan gambar blok dan kertas A4.2. Guru meminta murid untuk membina Think Board berpandukan gambar blok yang diberikan;

Contoh:Blok 100 2 kepingBlok 10 5 kepingBlok 1 9 keping

3. Murid diminta untuk menyingkirkan Blok 100 1 kepingBlok 10 3 kepingBlok 1 4 keping4. Murid diminta untuk mengisi maklumat ke dalam think board.5. Murid diminta untuk membentangkan hasil kerja.6. Edarkan lembaran kerja.

1. Bentukkan kumpulan 3 orang. Guru mengedarkan pembilang dan kertas A4.2. Guru menyuruh murid menulis ayat matematik yang disebut.

Contoh: 38 4 =

3. Minta murid cari baki dengan menggunakan pembilang.4. Bimbing murid untuk mengambil sebanyak 38 pembilang dalam kumpulan sepuluh-sepuluh dan satu-satu. 5. Minta murid untuk mengasingkan 4 pembilang bermula dari pembilang satu-satu. Minta murid untuk membilang pembilang yang tinggal.6. Ulangi langkah 2 hingga 5 dengan memberikan contoh-contoh lain.7. Edarkan lembaran kerja.