RPH Mata Wang Malaysia

  • View
    1.339

  • Download
    1

Embed Size (px)

Transcript

Rancangan Pengajaran Harian 1 Mata pelajaran : Matematik Kelas : 1 Nilam (Pendidikan Khas) Tarikh : 8 Mei 2011 Masa : 9.00 9.30 pagi ( 30 minit ) Bilangan : 5 orang Bidang Pelajaran : Wang Objektif pembelajaran: Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan wang kertas Hasil pembelajaran : Diakhir sesi pembelajaran ini, murid dapat : A Menguasai isi kandungan 1. Menjelaskan dengan contoh ciri-ciri wang syiling dan wang kertas dari segi saiz, bentuk dan warna. 2. Menyatakan simbol-simbol yang terdapat pada wang syiling dan wang kertas B Membina kemahiran saintifik, berfikir dan strategi berfikir. 1. Menjalankan eksperimen dalam kumpulan untuk menentukan ciri dan simbol wang kertas Malaysia. C Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni 1. Melibatkan diri secara aktif dalam menjalankan tugasan berdasarkan arahan guru. 2. Bekerjasama dan saling membantu dalam menjalankan tugasan dengan pantas.

Bahan,peralatan dan bahan sumber: Wang contoh Syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen, Kertas RM1 , RM5 , RM10 ( 5 set ) Wang sebenar Syiling 1 sen, 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen Kertas RM1 , RM5, RM10 ( 1 set ) Gam 5 botol Kertas - 10 helai Jadual 1 5 helai

Pengetahuan sedia ada : Murid telah biasa melihat wang

Fasa Permulaan/ Mencungkil idea (5 minit) Menstruktur/ Menstruktur Semula ( 15 minit)

Isi Kandungan Wang syiling dan wang kertas mempunyai ciri-ciri seperti saiz, bentuk dan warna yang berbeza Wang Syiling a) Simbol berbeza cth 5 sen - gasing 10 sen congkak 20 sen tepak sirih 50 sen wau Wang Kertas a) Simbol berbeza cth RM1 Gabenor , Wau, Gunung RM5 Gabenor, KLIA,KLCC, Menara KL

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid a) Minta murid Murid dapat menyatakan mengeluarkan wang saku yang dibawa dan meletakkan di atas meja. 1.Guru menerangkan tentang symbol-simbol yang terdapat pada wang syiling dan kertas. 2. Guru memberi sampul yang berisi Jadual 1 ( lampiran) dan meminta mengelaskan simbol-simbol pada wang mengikut arahan jadual 1. ciri-ciri wang dari segi saiz, bentuk dan warna. 1. Murid mengambil sampul yang telah diedar oleh guru. 2. Setiap orang murid membuka sampul dan menerima arahan dari guru. 3. Setiap orang murid menanda simbol wang syiling berpandukan wang syiling yang diberikan di dalam sampul. 4. Murid membentangkan hasil kerja yang telah diberikan. 1.Murid mendengar arahan dengan teliti. 2.Murid menggunakan wang syiling yang diberikan untuk menyurih pada lembaran kerja yang telah diberikan.

Nota Strategi/Teknik: Soal Jawab

Strategi / Teknik: Perbincangan Sikap saintifik dan nilai murni : Penglibatan aktif Bekerjasama dan bantu membantu

Aplikasi idea ( 10 minit)

Mengelaskan dan mengenal wang syiling dan wang kertas

1.Guru meminta murid menyurih wang syiling didalam lembaran kerja mengikut pengelasan ciriciri yang terdapat pada wang syiling 3. Dengan bimbingan guru murid menyurih wang

Strategi : Sumbamgsaran Sumber pengajaran: Wang syiling Nilai murni ;

Refleksi Objektif pengajaran dan pembelajaran pada hari ini tercapai, pelajar dapat menguasai dan mengenal simbol-simbol wang kertas dan wang syiling. Selain itu, tugasan yang dilakukan ini adalah berkumpulan dan ianya dapat memupuk kerjasama antara kami dengan idea-idea yang diberikan. Untuk P&P ini kami telah melaksanakan pada pelajar pendidikan khas masalah pembelajaran dan kami banyak mengaitkan alam kehidupan seharian supaya mereka dapat menggunakannya dalam kehidupan seharian. Pada peringkat permulaan, pelajar kurang memberi kerjasama kerana mereka hanya tertumpu pada proses kedua iaitu menstuktur semula kerana pelajar pendidikan khas lebih berminat dengan membuat aktiviti yang telah kami gunakan iaitu sampul surat. Apabila aktiviti dijalankan pelajar bersemangat untuk membentangkan hasil kerja mereka.

Lampiran Unit Pengajaran Pelajaran 1 Fasa 1 : Soal jawab lisan ( Lampiran 1) Fasa 2 : Soal Jawab lisan ( Lampiran 2) Jadual 1 Fasa 3 : Buku skrap Lampiran 3 Fasa 4 : Menjawab soalan menggunakan lembaran kerja (Lampiran 4) Jadual 1 Wang / Simbol 20 sen 10 sen 50 sen RM1 RM5 Wau Tepak Congkak Gasing Raja Gunung KLIA KLCC Kapal Menara LRT Kapal sirih / / / / / / / / / / laut KL Terbang

Fasa 3 : Lampiran 3

Wang Syiling

Wang Kertas

Fasa 4 : Lampiran 4