RPH MATEMATIK PERPULUHAN THN4

  • View
    33

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Standard Kandungan & Pembelajaran:Mengenal pasti konsep perpuluhan- Menukar pecahan satu persepuluh hingga lima persepuluh kepada perpuluhan- Menyebut perpuluhan- Melorek gambarajah mengikut perpuluhanMenulis perpuluhan

Text of RPH MATEMATIK PERPULUHAN THN4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK PERPULUHAN TAHUN 2Mata Pelajaran

: MatematikTarikh

: 16.04.2015 (Khamis)Masa

: 08.00 09.00 pagi Tempoh

: 60 minitTahun

: 2A Bilangan Murid

: 27 (12 lelaki, 15 perempuan) Bidang Pembelajaran

: PerpuluhanStandard Kandungan

: 7.1 Mengenal pasti konsep perpuluhan & Standard Pembelajaran i) Menukar pecahan satu persepuluh hingga lima persepuluh kepada perpuluhan 10

ii) Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan lima dengan betul.0.10.5

iv) Melorek gambarajah mengikut perpuluhan yang diberi. 7.2 Menulis perpuluhan i) Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan lima apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.0.10.5 Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, 24 daripada 27 murid berupaya untuk:

1. Menyatakan secara lisan serta menulis perpuluhan dalam bentuk angka dan perkataan apabila ditunjukkan

pecahan satu persepuluh hingga lima persepuluh yang berkenaan.2. Menyebut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan lima secara lisan apabila ditunjukkan lorekan

gambarajah yang berkenaan.3. Menulis sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan lima dalam bentuk angka dan perkataan apabila disebut dan mengikut lorekan pada gambarajah.4. Melorek gambarajah mengikut perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan lima yang diberi.Pengetahuan Sedia Ada: 1. Murid telah mempelajari nombor bulat hingga 1000.

2. Murid telah mempelajari pecahan wajar pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.KTP

: Kecerdasan Logik Matematik, Kecerdasan Visual Ruang, Kecerdasan Interpersonal

Penerapan Nilai

: Bekerjasama, Bahan Bantu Belajar

: Komputer, LCD & Projektor, FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

Persediaan

( 5 minit )

Soalan berkaitan Permainan Ya atau Tidak:

1. Murid diterangkan peraturan permainan Ya atau Tidak.i. Murid memegang buku teks pada tangan kiri dan pensil pada tangan kanan.

ii. Murid dikemukakan soalan mengenai konsep pecahan wajar pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10.iii. Murid diberi 5 saat untuk memikirkan jawapan selepas membaca soalan.

iv. Sekiranya jawapan adalah betul, buku teks (tangan kiri) diangkatkan. Sekiranya jawapan adalah salah, pensil (tangan kanan) diangkatkan.

2. Perbincangan dan pengukuhan konsep dijalankan antara murid dengan guru.

3. Pujian diberikan kepada murid mengikut kesesuaian.

4. Murid dihubungkaitkan konsep pecahan wajar pengangkanya hingga 9 dan penyebutnya 10 dengan topik pengajaran, Perpuluhan.1. Bacakan soalan ini. Dalam kiraan 3, angkat buku sekiranya jawapan adalah betul atau angkat pensil sekiranya jawapan adalah salah.BBM: Buke teks, Pensil

Nilai: Mematuhi Peraturan

FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

ImaginasiLangkah 1(25 minit)

Slaid Penerangan Perpuluhan 0.1 0.5:

1. Murid ditunjukkan kit perpuluhan di mana satu daripada sepuluh bahagiannya berwarna merah.2. Murid menyatakan pecahan yang mewakili bahagian merah sebagai satu persepuluh.3. Murid diperkenalkan konsep perpuluhan.

4. Murid diterangkan perkaitan antara pecahan satu persepuluh dengan nombor perpuluhan sifar perpuluhan satu.

5. Murid dibimbing menukarkan pecahan wajar satu persepuluh kepada sifar perpuluhan satu.

6. Murid diterangkan maksud sifar perpuluhan satu.

7. Murid dibimbing cara membaca nombor perpuluhan sifar perpuluhan satu.

8. Murid dibimbing menulis sifar perpuluhan satu di atas langit dalam bentuk angka.

9. Murid ditunjukkan kit perpuluhan di mana dua daripada sepuluh bahagiannya berwarna merah.1. Berdasarkan tayangan satu persepuluh dan perpuluhan sifar perpuluhan satu, apakah perkaitan antara kedua-dua?2. Terangkan cara menukar pecahan persepuluh kepada perpuluhan.

BBM: Laptop, LCD Projektor, Kit Perpuluhan

FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

ImaginasiLangkah 1

(25 minit)

Slaid Penerangan Perpuluhan 0.1 0.5:

3. Murid menyatakan pecahan yang mewakilinya, iaitu dua persepuluh.

4. Murid menerangkan cara menukarkan pecahan dua persepuluh kepada perpuluhan secara lisan.

5. Murid ditanyakan apakah perpuluhan yang mewakili kit perpuluhan apabila urutan bahagian merah berubah.

6. Murid menulis sifar perpuluhan dua di atas langit dalam bentuk angka.

7. Murid ditunjukkan gambarajah di mana tiga daripada sepuluh bahagian dilorek diikuti empat bahagian berlorek dan lima bahagian berlorek.

8. Murid dikehendaki menulis pecahan wajar yang mewakilinya dan menukarkannya kepada perpuluhan pada papan yang disediakan dalam bentuk angka dan perkataan.

9. Perbincangan jawapan dijalankan. Pujian diberikan kepada murid mengikut kesesuaian.3. Apakah perpuluhan yang mewakili kit perpuluhan apabila urutan bahagian merah berubah?4. Tunjukkan cara menulis sifar perpuluhan dua.

5. Apakah pecahan yang mewakili bahagian lorekan dalam gambar ini?6. Tunjukkan cara menukarkan pecahan persepuluh kepada perpuluhan.7. Berdasarkan jadual ini yang berkaitan antara bahagian lorekan, pecahan dan perpuluhan yang mewakilinya, apakah yang dapat anda rumuskan?

FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

ImaginasiLangkah 1

(25 minit)

Slaid Penerangan Perpuluhan 0.1 0.5:

8. Murid memerhatikan jadual yang mengandungi perpuluhan sifar perpuluhan satu hingga sifar perpuluhan lima dan pecahan wajar yang mewakilinya.

9. Murid merumuskan cara mengenalpasti perpuluhan yang mewakili bahagian lorekan dalam gambarajah tanpa penukaran daripada pecahan wajar.

10. Murid dibimbing merumuskan nombor bulat pada perpuluhan yang bernilai sifar dikenali sebagai perpuluhan tulen.

11. Murid dikemukakan satu gambarajah yang mempunyai empat daripada sepuluh bahagian dilorek.

12. Murid menyatakan perpuluhan yang mewakilinya secara lisan, iaitu sifar perpuluhan empat.

8. Apakah perpuluhan yang mewakili bahagian lorekan dalam gambar?9. Berdasarkan perpuluhan 0.1 hingga 0.5, apakah persamaan antara mereka?

10. Apakah yang dikenali sebagai perpuluhan tulen?

FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

ImaginasiLangkah 2(6 minit)

Slaid Lorekan Perpuluhan 0.1 0.5:

1. Murid ditunjukkan perkataan sifar perpuluhan dua.

2. Murid menerangkan bahagian yang perlu dilorek.3. Murid ditunjukkan perkataan sifar perpuluhan tiga dan dikehendaki melorek bahagian yang mewakili pada papan perpuluhan dan menuliskan perpuluhan dalam bentuk angka.

4. Murid ditunjukkan angka sifar perpuluhan lima dan melorek bahagian yang mewakili pada papan perpuluhan dan menuliskan perpuluhan dalam bentuk angka.

5. Perbincangan jawapan dijalankan. Pujian diberi mengikut kesesuaian.1. Berdasarkan perpuluhan yang ditunjukkan, berapakah bahagian yang perlu dilorek?2. Tunjukkan lorekan anda berdasarkan perpuluhan yang diberi.

BBM: Papan Lorekan, Laptop, LCD Projektor

Perkembangan

Langkah 1

(8 minit)1. Murid diagihkan kepada dua orang satu kumpulan.2. Setiap kumpulan diberi satu kad tugasan Menyelamatkan Mangsa.

3. Murid diterangkan peraturan tugasan.

1. Berdasarkan hasil perbincangan anda, mangsa yang perlu diselamatkan dalam rumah mana? Mengapa anda mengatakan begitu?

FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

Perkembangan

Langkah 1

(8 minit)Kad Tugasan Menyelamatkan Mangsa:

2. Dalam tempoh 3 minit, murid dikehendaki menyiapkan tugasan dan mencari rumah yang betul.

3. Perbincangan jawapan dijalankan.

4. Pujian diberikan kepada kumpulan yang berjaya menyelamatkan mangsa.BBM: Kad Tugasan, Laptop, LCD ProjektorNilai: Kerjasama

Perkembangan

Langkah 2

(12 minit)Kad Tugasan Mereka Cipta Kertas Hadiah.

1. Murid diagihkan kepada dua orang satu kumpulan untuk menjalankan tugasan Mereka Cipta Kertas Hadiah.2. Murid diterangkan peraturan tugasan.

3. Dalam tempoh 6 minit, murid dikehendaki bekerjasama untuk mereka cipta kertas hadiah berdasarkan kehendak tugasan dan kreativiti sendiri.4. Pembentangan hasil kerja dijalankan.

5. Penerangan lanjutan dan pujian diberi mengikut kesesuaian.1. Bentangkan hasil tugasan kumpulan anda. Terangkan reka cipta anda.BBM: Kad Tugasan, Laptop, LCD Projektor

Nilai: Kerjasama, Harga Diri

FASAISI KANDUNGANCADANGAN AKTIVITICADANGAN KOMUNIKASI

Tindakan

(4 minit)1. Murid merumuskan konsep perpuluhan.2. Murid menerangkan situasi harian yang melibatkan perpuluhan seperti menimbang berat, mengisi minyak kenderaan dan membeli barang.3. Murid diagihkan lembaran kerja.1. Mengapakah kita hendak mempelajari tajuk perpuluhan?2. Ceritakan situasi harian yang melibatkan perpuluhan.

Pentaksiran & Refleksi:

Peraturan Tugasan:

Untuk menyelamatkan mangsa, murid dikehendaki memilih perpuluhan berdasarkan pecahan persepuluh atau lorekan gambar yang ditunjukkan.