RPH Minggu 1 (MATEMATIK Thn4).pdf

 • View
  74

 • Download
  2

Embed Size (px)

Text of RPH Minggu 1 (MATEMATIK Thn4).pdf

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  0

  PPG PJJ SEMSETER 1 SESI 2014/2015

  KPR 3974 : LATIHAN MENGAJAR

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NO.ID NO. TELEFON

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK D20112053570 0125790429

  KUMPULAN : K00846

  NAMA PENSYARAH PENYELIA : DR. AZHAR BIN AHMAD

  TARIKH SERAH : 27 MAC 2015

  KURSUS:

  EDU 3056 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

  REFLRKSI MENGAJAR MIKRO TEACHING

  NAMA:

  WAN RAHIMAH BT WAN HUSAIN

  NO. MATRIK:

  D20081032937

  SEMESTER 6

  PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

  KUMPULAN O

  PENSYARAH:

  DR. ABDUL KADIR BIN ARIFFIN

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

  MINGGU 1

  PEMARKAHAN

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  1

  Kelas : 4 Budi

  Mata Pelajaran : Matematik

  Masa : 60 minit (2 waktu)

  Bilangan Murid : 22 orang

  Bidang : Nombor dan Operasi

  Tajuk : 1. Nombor bulat hingga 100 000

  Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:

  1.1 Mengetahui nilai nombor.

  Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:

  A. Menguasai isi kandungan (kognitif)

  1.1 (iv) Menentukan nilai nombor hingga 100 000 dengan menyusun

  nombor mengikut tertib menaik dan tertib menurun.

  B. Menguasai kemahiran berfikir/saintifik/psikomotor

  (i) Membuat pemerhatian dan menganalisis urutan nombor mengikut

  tertib menaik dan tertib menurun.

  C. Menunjukkan sikap dan nilai murni (afektif)

  (i) Bekerjasama dan saling membantu semasa melakukan aktiviti.

  (ii) Bersaing secara sihat dalam aktiviti kumpulan.

  Standard Kandungan Merentas Kurikulum (SKMK):

  Bahasa Malaysia (BM): 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, dan ayat dengan

  betul.

  Elemen Merentas Kurikulum (EMK):

  Keusahawanan

  Kreatif dan kritis

  TMK

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  2

  Strategi/Kaedah P&P Utama: Pembelajaran Koperatif

  Isi kandungan/Konsep Matematik:

  Urutan nombor * tertib menaik nilai nombor semakin besar

  * tertib menurun nilai nombor semakin kecil

  Bahan dan Peralatan:

  Kad nombor

  Kad huruf

  Lembaran kerja

  Aktiviti 1:

  Set kad nombor

  Kad manila

  Pengetahuan Sedia Ada:

  Murid telah mempelajari dan mengetahui nombor hingga 100 000.

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  3

  Fasa Cadangan Aktiviti P&P

  Cadangan Komunikasi

  (fokus kepada

  penyebatian kemahiran

  berfikir dan menaakul)

  Cadangan

  Integrasi SKMK

  dan EMK

  Cadangan

  Penyebatian Sikap

  & Nilai

  Bahan dan

  Peralatan

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  4

  1. Persediaan

  - Mencungkil

  idea

  i. Guru pamerkan lima kad

  nombor secara rawak seperti

  berikut:

  ii. Minta lima orang murid

  mengambil sekeping kad

  nombor dan sebut nombor

  pada kad tersebut.

  iii. Sediakan lima kad huruf

  yang dilekatkan pada

  bahagian bawah papan

  putih.

  iv. Murid yang memegang kad

  diminta bergerak dan

  menyusun nombor tersebut

  dari nilai terkecil hingga nilai

  i. Sebutkan nombor

  yang ditunjukkan pada

  kad nombor.

  ii. Susun nombor dari

  nilai terkecil ke nilai

  terbesar.

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila menyebut

  nilai nombor.

  Murid diterapkan

  dengan sikap yakin

  diri.

  Kad nombor

  Kad huruf

  (Lampiran 1)

  Blue tack 70 000 30 000

  50 000

  40 000 60 000

  A B C D E

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  5

  terbesar pada kad huruf.

  v. Murid-murid lain diminta

  menyebut nombor tersebut

  mengikut tertib menaik.

  vi. Bersoaljawab dengan murid

  tentang pola nombor yang

  terbentuk.

  vii. Ulang aktiviti mengikut tertib

  menurun.

  viii. Tunjuk dan terangkan

  standard pembelajaran

  yang ingin dicapai.

  iii. Apakah corak susunan

  nombor yang

  ditunjukkan?

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  6

  2. Imaginasi

  - Penjanaan idea

  i. Pamerkan suatu nombor dan

  minta murid sebutkan.

  ii. Bimbing murid membilang

  seribu-seribu mengikut tertib

  menaik.

  iii. Soaljawab cara mendapatkan

  nombor seterusnya.

  iv. Jelaskan cara untuk

  mendapatkan nombor

  seterusnya dengan

  menambah seribu pada

  nombor selepasnya.

  v. Minta wakil murid membina

  rangkaian nombor dalam

  tertib menaik.

  vi. Bimbing murid membilang

  i. Sebutkan nombor ini.

  ii. Bagaimanakah cara

  untuk mengetahui

  nombor seterusnya

  jika tertib menaik pola

  seribu?

  iii. Cuba bina satu

  rangkaian lima nombor

  dalam tertib menaik.

  iv. Bilang mengikut tertib

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila memberi

  penerangan

  justifikasi kaedah.

  EMK :

  Penerapan

  keusahawanan

  membilang wang

  kertas seratus-

  Murid diterapkan

  dengan sifat ingin

  mencuba dan rasa

  ingin bersaing.

  Kad nombor

  Blue tack

  45 650

  +1 000 +1 000

  45 650 47 650 46 650

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  7

  nombor seribu-seribu

  mengikut tertib menurun.

  vii. Soaljawab bagaimana cara

  mendapatkan nombor

  seterusnya dalam tertib

  menurun.

  viii. Murid lengkapkan rangkaian

  nombor dalam tertib menurun

  dalam gambar rajah.

  ix. Aktiviti diulang dengan

  membilang:

  1. seratus-seratus

  2. sepuluh-sepuluh

  3. satu-satu, dua-dua, tiga-

  tiga, empat-empat hingga

  sembilan-sembilan;

  secara tertib menaik dan

  menurun.

  menurun.

  v. Bagaimanakah cara

  untuk mengetahui

  nombor seterusnya

  jika tertib menurun

  pola seribu?

  seratus, sepuluh-

  sepuluh, lima-lima

  dan satu-satu.

  -1 000

  45 650 44 650 43 650

  -1 000

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  8

  3. Perkembangan

  - Penambahbaikan

  - Menilai

  Aktiviti Kumpulan:

  Cepat Susun Naik Turun

  i. Murid membentuk lima

  kumpulan.

  ii. Setiap kumpulan dibekalkan

  empat set kad nombor dan

  kad manila.

  iii. Setiap kumpulan diminta

  menyusun dua set kad

  nombor mengikut tertib

  menaik dan dua set kad

  nombor mengikut tertib

  menurun berdasarkan

  bentuk kad.

  iv. Murid menampal kad

  nombor pada kad manila.

  v. Pamerkan hasil kerja di

  hadapan kelas.

  vi. Perbincangan jawapan dan

  semakan hasil kerja

  kumpulan.

  vii. Kumpulan yang berjaya

  i. Bentukkan lima

  kumpulan yang terdiri

  daripada 4 hingga 5

  orang.

  ii. Bincang dan susun dua

  set kad nombor

  mengikut tertib menaik

  dan dua set lagi

  mengikut tertib

  menurun berdasarkan

  bentuk kad.

  iii. Semak jawapan

  bersama-sama.

  iv. Tahniah dan syabas

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila

  menerangkan cara

  menyusun

  rangkaian nombor.

  Kreatif dan Kritis:

  Kreatif membentuk

  rangkaian nombor

  mengikut tertib

  menaik dan

  menurun.

  Murid diterapkan

  dengan sifat

  kerjasama dan

  saling membantu di

  dalam kumpulan.

  Set kad

  nombor

  (Lampiran 2)

  Kad manila

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  9

  membina rangkaian nombor

  dengan betul diberi

  peneguhan.

  kepada kumpulan yang

  berjaya menjawab

  dengan betul

  kesemuanya.

  4. Tindakan

  - Pelaksanaan

  amalan

  berterusan

  i. Edarkan lembaran kerja

  kepada setiap murid.

  ii. Bincangkan hasil kerja

  murid.

  iii. Murid membuat rumusan

  dan refleksi.

  i. Selesaikan tugasan

  yang diberi.

  ii. Apakan yang dipelajari

  hari ini?

  iii. Apakah nilai yang

  dipupuk dalam

  pelajaran hari ini?

  iv. Bagaimana nilai itu

  dipupuk?

  v. Adakah murid berasa

  seronok dengan

  pembelajaran hari ini?

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila menjawab

  soalan

  Murid diterapkan

  dengan sifat ingin

  mencuba.

  Lembaran kerja

  (Lampiran 3)

 • KPR3974 : RPH MINGGU 1

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  10

  Pentaksiran Kognitif dan kemahiran:

  i. Berdasarkan jawapan kepada soalan lisan.

  ii. Berdasarkan keupayaan murid-murid menjawab soalan di Lembaran Kerja

  Afektif:

  Berdasarkan jawapan soalan lisan tentang sifat kerjasama serta saling membantu dan bersaing secara sihat.

  Aktiviti susulan:

  1. Pengayaan: Murid dibekalkan latihan dalam lembaran kerja.

  2. Murid diminta membuat pembetulan lembaran kerja di dalam buku tulis. (MT1)

  Integrasi Inovasi yang diterap