RPH Minggu 2 (MATEMATIK Thn4).pdf

 • View
  257

 • Download
  5

Embed Size (px)

Text of RPH Minggu 2 (MATEMATIK Thn4).pdf

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  0

  PPG PJJ SEMSETER 1 SESI 2014/2015

  KPR 3974 : LATIHAN MENGAJAR

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NO.ID NO. TELEFON

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK D20112053570 0125790429

  KUMPULAN : K00846

  NAMA PENSYARAH PENYELIA : DR. AZHAR BIN AHMAD

  TARIKH SERAH : 4 APRIL 2015

  KURSUS:

  EDU 3056 PENGAJARAN TEKNOLOGI DAN PENAKSIRAN 2

  REFLRKSI MENGAJAR MIKRO TEACHING

  NAMA:

  WAN RAHIMAH BT WAN HUSAIN

  NO. MATRIK:

  D20081032937

  SEMESTER 6

  PROGRAM PENDIDIKAN ISLAM

  KUMPULAN O

  PENSYARAH:

  DR. ABDUL KADIR BIN ARIFFIN

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (RPH)

  MINGGU 2

  PEMARKAHAN

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  1

  Kelas : 4 Budi

  Mata Pelajaran : Matematik

  Masa : 8:15 a.m - 9:15 a.m (60 minit )

  Bilangan Murid : 22 orang

  Bidang : Nombor dan Operasi

  Tajuk : 1. Nombor bulat hingga 100 000

  Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk:

  1.4 Mengaplikasi sebarang nombor.

  Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:

  A. Menguasai isi kandungan (kognitif)

  i. Membundarkan sebarang nombor hingga puluh ribu terdekat.

  ii. Mengenal pasti nombor yang boleh mewakili suatu nombor yang

  telah dibundarkan hingga puluh ribu terdekat.

  B. Menguasai kemahiran berfikir/saintifik/psikomotor

  (i) Membuat pemerhatian dan menganalisis nilai kecil yang terdiri

  daripada angka 0,1, 2, 3 dan 4 serta nilai besar yang terdiri daripada

  angka 5, 6, 7, 8 dan 9 untuk membundarkan sebarang nombor.

  C. Menunjukkan sikap dan nilai murni (afektif)

  (i) Bekerjasama dan saling membantu semasa melakukan aktiviti.

  (ii) Bersaing secara sihat dan yakin diri dalam aktiviti kendiri.

  Standard Kandungan Merentas Kurikulum (SKMK):

  Bahasa Malaysia (BM): 3.3 Membina frasa, dan ayat dengan betul.

  Dunia Seni Visual : Menghasilkan lukisan garis Bukit Bundar mengikut kreativiti.

  Elemen Merentas Kurikulum (EMK):

  Keusahawanan

  Kreatif dan kritis

  TMK

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  2

  Strategi/Kaedah P&P Utama: Pembelajaran Masteri

  Isi kandungan/Konsep Matematik:

  Pembundaran * Dua kumpulan nilai nombor yang perlu diperhatikan;

  Nilai kecil yang terdiri daripada angka 0,1, 2, 3 dan 4

  Nilai besar yang terdiri daripada angka 5, 6, 7, 8 dan 9

  +0 jika nilai nombor yang dibundarkan adalah kumpulan nilai besar

  +1 jika nilai nombor yang dibundarkan adalah kumpulan nilai besar

  Bahan dan Peralatan:

  Kad imbasan

  Kad garis nombor

  Lembaran Garis Bukit Bundar

  Carta nilai tempat

  Lembaran kerja

  Komputer riba

  LCD

  https://youtu.be/4XXWOJUBGgA (AJ Math)

  Pengetahuan Sedia Ada:

  Murid telah mempelajari serta mengetahui nilai tempat dan nilai nombor hingga

  100 000.

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  3

  Fasa Cadangan Aktiviti P&P

  Cadangan Komunikasi

  (fokus kepada

  penyebatian kemahiran

  berfikir dan menaakul)

  Cadangan

  Integrasi SKMK

  dan EMK

  Cadangan

  Penyebatian Sikap

  & Nilai

  Bahan dan

  Peralatan

  1. Persediaan

  - Pemerhatian

  dan Analisis

  i. Murid diminta memerhatikan

  beberapa keping gambar

  dalam kad imbasan yang

  ditunjukkan dan menjawab

  soalan-soalan yang diajukan

  oleh guru.

  (Lampiran 1)

  i. Siapakah yang paling

  hampir dengan Aqil?

  ii. Bola dekat dengan

  siapa?

  iii. Antara nombor 1 dan

  9, nombor apakah

  yang paling dekat

  dengan nombor 3?

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila menyebut

  nilai nombor.

  Aktif dalam

  perbincangan

  Kad imbasan

  2. Imaginasi

  - Penjanaan idea

  - Sintesis Idea

  i. Murid menonton tayangan

  video youtube Bukit

  Bundar.

  https://youtu.be/4XXWOJUBGgA

  (AJ Math)

  i. Teliti dan fahami video

  berikut.

  Minat dan memberi

  tumpuan.

  Komputer riba

  LCD

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  4

  ii. Minta murid melengkapkan

  lukisan sebuah garis Bukit

  Bundar dalam lembaran

  yang diedarkan.

  (Lampiran 2)

  iii. Soaljawab antara guru

  dengan murid berkaitan

  lukisan dengan konsep

  pembundaran.

  ii. Lengkapkan Bukit

  Bundar masing-

  masing.

  iii. Perhatikan dua

  kumpulan nilai

  nombor

  Nilai kecil terdiri

  daripada 0, 1, 2, 3 dan

  4.

  Nilai besar terdiri

  daripada 5, 6, 7, 8 dan

  9.

  iv. Apakah yang perlu

  dilakukan jika nilai

  sebelah kanan angka

  yang dibundarkan

  terdiri daripada

  kumpulan nilai

  kecil/besar?

  DSV:

  Melengkapkan

  lukisan garis bukit

  bundar

  Kreatif dan Kritis:

  Kreatif membentuk

  rangkaian nombor

  mengikut tertib

  menaik dan

  menurun.

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila memberi

  penerangan

  justifikasi konsep.

  Murid diterapkan

  dengan sifat ingin

  mencuba dan rasa

  ingin bersaing.

  Lembaran

  garis Bukit

  Bundar

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  5

  iv. Pamerkan carta nilai tempat

  pula untuk membundarkan

  nombor kepada ratus yang

  terdekat

  (Lampiran 3)

  v. Ulang aktiviti dengan

  membundarkan sebarang

  nombor kepada puluh,

  ratus, ribu dan puluh ribu

  yang terdekat.

  vi. Teruskan aktiviti dengan

  meminta murid mengenal

  pasti nombor yang mungkin

  diwakili oleh suatu nombor

  yang telah dibundarkan.

  v. Jika bundar pada ratus

  terdekat, lihat nilai

  tempat puluh.

  Nilai tempat puluh

  adalah 7 dan tergolong

  dalam nilai besar.

  Maka, +1 di tempat

  ratus. Nilai puluh dan

  sa menjadi 0.

  vi. Apakah nombor yang

  mungkin diwakili oleh

  nombor yang telah

  dibundarkan kepada

  puluh terdekat?

  EMK :

  Penerapan

  keusahawanan

  penggenapan nilai

  sen menggunakan

  konsep

  pembundaran

  dalam kehidupan

  seharian.

  Murid diterapkan

  dengan sikap yakin

  diri dan ingin

  mencuba.

  Carta nilai

  tempat

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  6

  3. Perkembangan

  - Penambahbaikan

  - Menilai

  Aktiviti Kendiri:

  i. Edarkan lembaran kerja 1

  kepada setiap murid bagi

  melihat kefahaman dan

  keupayaan murid

  menyelesaikan masalah

  pembundaran.

  ii. Perbincangan dengan murid

  bagi setiap aktiviti yang

  dibuat dan lakukan

  pembetulan sert-merta bagi

  setiap kesalahan yang

  dilakukan.

  i. Selesaikan latihan

  yang diberi

  ii. Semak jawapan

  bersama-sama.

  Murid diterapkan

  dengan sikap yakin

  diri

  Lembaran

  kerja 1

  (Lampiran 4)

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  7

  4. Tindakan

  - Pelaksanaan

  - Amalan

  berterusan

  i. Edarkan lembaran kerja 2

  kepada setiap murid.

  ii. Bincangkan hasil kerja

  murid.

  iii. Murid membuat rumusan

  dan refleksi.

  i. Selesaikan tugasan

  yang diberi.

  ii.

  iii. Apakan yang dipelajari

  hari ini?

  iv. Apakah nilai yang

  dipupuk dalam

  pelajaran hari ini?

  v. Bagaimana nilai itu

  dipupuk?

  vi. Adakah murid berasa

  seronok dengan

  pembelajaran hari ini?

  BM: Membina ayat

  dengan betul

  apabila menjawab

  soalan

  Kritis dan Kreatif

  dalam mengenal

  pasti nombor yang

  mungkin diwakili

  oleh suatu nombor

  yang telah

  dibundarkan.

  Murid diterapkan

  dengan sifat ingin

  mencuba.

  Lembaran

  kerja

  (Lampiran 5)

  Pentaksiran

  Kognitif dan kemahiran:

  i. Berdasarkan jawapan kepada soalan lisan.

  ii. Berdasarkan keupayaan murid-murid menjawab soalanyang dimuatkan di dalam Lembaran Kerja

  Afektif:

  Berdasarkan jawapan soalan lisan tentang sifat kerjasama serta saling membantu dan bersaing secara sihat.

 • KPR3974 : RPH MINGGU 2

  FATIMAH BINTI ABDUL RAZAK (D20112053570)

  8

  Aktiviti susulan:

  1. Pengayaan: Murid dibekalkan latihan dalam buku teks .

  Integrasi Inovasi yang diterapkan:

  Penerangan konsep bundar melalui tayangan video (youtube) secara atas talian.

  Penaakulan di mana murid telah melaksanakan sesuatu kemahiran pola nombor pada situasi

  yang baharu dengan mengikut prosedur atau secara sistematik, tekal dan bersikap positif.

  Refleksi:

  Pengajaran dan pembelajaran telah berjalan dengan lancar. dan dapat menarik perhatian

  murid. Semua murid dapat menguasai kemahiran membundarkan nilai nombor dengan

  menggunakan garis Bukit Bundar. Namun begitu hanya 15 orang murid sahaja yang

  menguasai standard pembel