Rph minggu ke 7

 • View
  378

 • Download
  4

Embed Size (px)

Text of Rph minggu ke 7

 • 0 | P a g e

  KPR 3974

  LATIHAN MENGAJAR 1

  TAJUK

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NO. MATRIK KUMPULAN

  ROZIAH BT HAMID

  D20111049600

  K02003 (A141 PJJ)

  PENSYARAH/PENYELIA : PROF. MADYA DR. SITI SANIAH BT ABU BAKAR

  Tarikh : 8 NOVEMBER 2014

  PEMARKAHAN

  RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU

  MINGGU 7

 • 1 | P a g e

  Nama Guru Pelatih : Roziah bt Hamid

  Mata Pelajaran : Bahasa Melayu

  Bil. Murid : 25 orang

  Kelas : 1 Pintar

  Tarikh : 2 November 2014

  Hari : Ahad

  Masa : 9.15 9.45 pagi

  Tema : Alam Indah dan Selamat

  Tajuk : Mari Berkelah

  Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran murid dapat: 1.Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tempat yang ingin dikunjungi mereka.

  2. Membaca dan menaakul gambar dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan intonasi yang betul.

  Hasil Pembelajaran Khusus Huraian Hasil Pembelajaran

  Fokus Utama 1.6 mendapatkan maklumat berdasarkan gambar dan dialog secara bertatasusila

  1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang tempat yang ingin dikunjungi.

  Fokus Sampingan 2.5 Membaca dan menaakul gambar yang diberi.

  2.5.3 Membaca dan menaakul gambar dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan intonasi yang betul.

 • 2 | P a g e

  Kemahiran Bahasa : Membaca , mendengar, bertutur dan menulis.

  Sistem Bahasa : Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk .

  Kosa kata : lazat, udara, segar, nyaman, cetek, pelampung

  Pengisian Kurikulum

  o Penyerapan Ilmu : Dunia Sains dan Teknologi, Kajian Tempatan, Pendidikan : Moral dan Pendidikan Islam.

  o Penyerapan Nilai : Berdikari, bertanggungjawab dan bekerjasama o Penyerapan KBT : Menilai. o Kemahiran Berfikir : Menghubungkaitkan, membuat inferens, dan kemahiran

  menjana idea.

  Kemahiran Belajar : Menaakul.

  Kecerdasan Pelbagai : Intrapersonal, interpersonal, Verbal-linguistik.

  EMK : Kreativiti dan inovasi belajar melalui TMK

  Bahan Bantu Mengajar :

  Buku teks (ms 124 &125), Gambar Persembahan, Powerpoint, buku tulis, alat tulis, Video, lembaran kerja.

  Pengetahuan Sedia Ada :

  1. Murid pernah pergi berkelah dan ada pengalaman berkelah bersama-sama keluarga.

  Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Mencungkil idea

  Lampiran 1

  Set Induksi (5 minit)

  i) Persembahan Video

  BBM Video

 • 3 | P a g e

  (Kenangan Terindah Perkelahan Tepi Pantai Lokkawi Putatan) ii) Murid diminta bercerita tentang tempat-tempat perkelahan yang menarik yang pernah dilawati mereka. iii) Guru mengaitkan dengan tajuk pelajaran hari ini iaitu Mari Berkelah

  Nilai : Kerjasama

  KBT : Kecerdasan Pelbagai.

  Integrasi inovasi yang diterapkan: Penggunaan Internet:

  Penstukturan idea/semula Membina ayat mudah berdasarkan gambar. (Persembahan Powerpoint)

  Lampiran 2

  Langkah 1 (10 minit)

  1. Guru memaparkan powerpoint. gambar tempat-tempat Perkelahan yang menarik di Kedah. 2. Murid diminta memerhati dengan teliti. 3. Murid mengeja dan membaca serta memahami perkataan tersebut dengan bimbingan guru.

  BBM : Powerpoint tempat Perkelahan di Kedah

  Teknik : Penyoalan perbincangan

  Nilai murni: bersyukur KBT: Konstruktivisme

  Integrasi inovasi yang diterapkan: Penggunaan ICT

  Baca dialog dengan intonasi yang betul. Mendapatkan maklumat berdasarkan dialog (buku teks muka surat 124)

  (lampiran 3)

  Langkah 2 (15 minit)

  1.Murid dibimbing membaca dialog secara mekanis. 2. Murid untuk membaca petikan dialog dengan sebutan dan intonasi dengan betul di hadapan kelas 3. Murid dibimbing berbicara untuk mendapatkan maklumat berdasarkan dialog yang dibaca.

  BBM : Petikan dialog (buku teks muka surat 124). Nilai : kerjasama hormat menghormati Integrasi inovasi yang diterapkan: Penerapan KBAT aras analisis

 • 4 | P a g e

  4.Murid dan guru bersoaljawab tentang maklumat yang terdapat dalam dialog. Contoh soalan: i. Apakah yang disediakan oleh ibu? ii. Mengapakah ibu menyediakan bekalan makanan? iii. Kemanakah keluarga Anas akan pergi untuk berkelah? iv. Pada pendapat kamu, mengapakah ayah memilih untuk berkelah di kawasan air terjun? 5. Murid-murid menjawab berpandukan maklumat yang terdapat dalam petikan.

  KBT : Hubungkaitkan Kaedah: Koperatif KB : menghubungkaitkan, menjana idea BCB : memproses maklumat KP : verbal linguistik, KBAT Sintesis

  Membaca dan menaakul gambar

  (lampiran 4)

  Langkah 3 (10 minit) 1. Guru mempamerkan slaid aktiviti perkelahan. 2. Murid meneliti gambar-gambar persembahan power point. 3. Murid diminta membaca isi karangan dan menaakul gambar yang ditunjukkan. 4. Murid dipilih secara rawak bagi membaca isi cerita.

  BBM : Slaid powerpoint

  Nilai : kerjasama

  Integrasi inovasi yang diterapkan: Powerpoint aktiviti perkelahan.

  KBT : Interpersonal Verbal linguistik.

  Aktiviti penilaian Aplikasi Idea: Melengkapkan karangan

  Langkah 4 (15 Minit) 1. Guru mengedarkan lembaran kerja iaitu penulisan naratif secara terkawal dan membimbing murid-murid. Pentaksiran 1. Murid diminta menandakan perkataan yang didengar pada lembaran kerja. 2. Murid menyebut perkataan berkaitan perkelahan berdasarkan gambar.

  BBM : Lembaran kerja (Lampiran 5- pengayaan) (lampiran 6 pemulihan)

  Integrasi inovasi yang diterapkan:

 • 5 | P a g e

  Lampiran 5- pengayaan

  lampiran 6 pemulihan

  Pengayaan -Penulisan naratif secara terkawal dalam buku tulis.

  Pemulihan - Murid diminta memadankan suku kata tersebut menjadi perkataan bermakna dan memadankannya dengan kad perkataan yang disediakan.

  Bahan pengajaran Konstruktif

  Strategi/ teknik : KBBT- Menaakul Penyoalan perbincangan.

  Rumusan pelajaran dan nilai murni

  Lampiran 2

  Penutup (5 Minit)

  1.Guru mempamerkan semula slaid tempat tempat Perkelahan di Kedah dan merumuskan hasil pelajaran hari ini dengan mengemukakan beberapa soalan seperti berikut. i. Apakah perasaan kamu apabila dapat berkelah bersama-sama keluarga? ii. Bagaimanakah jika tempat perkelahan itu kotor? 2. Murid-murid menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

  BBM : Powerpoint.

  Nilai : kerjasama kebersihan

  Integrasi inovasi yang diterapkan: Penyoalan seluruh kelas . KBAT: Membuat kesimpulan Sumber pengajaran: (gambar-gambar tempat perkelahan di Malaysia)

  Refleksi:

  .Intergrasi Inovasi:

  Integrasi inovasi yang saya cuba terapkan pada minggu ini ialah melalui kaedah pengajaran saya iaitu lakonan. Murid akan dapat merasai satu situasi yang baharu apabila mereka melakonkan watak-watak di dalam dialog. Mereka juga dapat menghayati dialog melalui bimbingan intonasi yang diberikan.

 • 6 | P a g e

  Ulasan Guru Pelatih:

  Melakonkan watak seperti yang terdapat di didalam dialog amat menarik perhatian murid. Mereka mendapat pengalaman baharu hanya melalui aktiviti bermain dan ini dapat mengelakkan rasa bosan di dalam jiwa kanak-kanak. Saya berharap aktiviti dan kaedah pengajaran saya pada hari ini dapat memberi impak yang besar kepada pelajar saya.

  Ulasan Pensyarah Penyelia:

 • 7 | P a g e

  Set induksi Video Perkelahan (Kenangan Terindah Perkelahan Tepi Pantai Lokkawi Putatan) https://www.youtube.com/watch?v=fl4ZKbT-l9U

  Lampiran 1

 • 8 | P a g e

  Tempat perkelahan yang menarik di kedah

  .

  Lampiran 2

  Kawasan perkelahan Air terjun Lata Bukit Hijau

 • 9 | P a g e

  Kawasan perkelahan Air terjun Seri Perigi, Yan

  Kawasan perkelahan Air terjun Junjung

 • 10 | P a g e

  Kawasan perkelahan Air terjun Titi Hayun

  Kawasan perkelahan Air terjun Lata Bayu

 • 11 | P a g e

  Petikan dialog

  Kawasan perkelahan Air terjun Lata Mengkuang

 • 12 | P a g e

  LAMPIRAN 3

 • 13 | P a g e

  Aktiviti perkelahan

  Lampiran 4

 • 14 | P a g e

 • 15 | P a g e

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------