RPH TAHUN 2013

Embed Size (px)

DESCRIPTION

rph 2013

Text of RPH TAHUN 2013

PENDIDIKAN JASMANI TAJUK : KELAJUAN PERGERAKAN FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kelajuan. 7-45 PG - 8.15 PG S/ PEMBELAJARAN : 1.1.2, 2.1.3 dan 5.3.1 AKTIVITI : - Memanaskan Badan 2 MERAH Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (musang dan ayam) Soal Jawab Gerak Kendur BUKU PANDUAN: UNIT 2 m/s 5-6 PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2) PENDIDIKAN JASMANI TAJUK :ARAH PERGERAKAN DAN LALUAN FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep 8-45 PG - 9.15 PG pergerakan. S/ PEMBELAJARAN : 1.1.4, 2.1.4 dan 5.3.1 1 HIJAU AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil Soal Jawab Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi Modul : m/s 9 -11 REFLEKSI : (1) '(2) PENDIDIKAN JASMANI TAJUK : KELAJUAN PERGERAKAN FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kelajuan. 9.15 PG - 9- 45 PG S/ PEMBELAJARAN : 1.1.2, 2.1.3 dan 5.1.5 AKTIVITI : - Memanaskan Badan 2 HIJAU Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (musang dan ayam) Soal Jawab Gerak Kendur BUKU PANDUAN: UNIT 2 m/s 5-6 PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2) TEMA : SEKOLAHKU TAJUK : Muafakat membawa Berkat STANDARD KANDUNGAN : 1.5 STANDARD PEMBELAJARAN : 1.5.2 AKTIVITI : - menceritakan sesuatu perkara yang di baca dengan tepat, sebutan, yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

BAHASA MELAYU 11.15 PG - 12.45 TGH 3 HIJAU

SISTEM BAHASA : Kata tanya, Ayat Seruan, Ayat perintah KOSA KATA : Muafakat , kerjasama NILAI : Kerajinan PENYERAPAN ILMU : PJK, SIVIK DAN MORAL EMK : Kreativiti dan inovasi PENTAKSIRAN : Ada REFLEKSI : (1) '(2)

PENDIDIKAN JASMANI 8-45 PG - 9.15 PG 1 MERAH

TAJUK :ARAH PERGERAKAN DAN LALUAN FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. S/ PEMBELAJARAN : 1.1.4, 2.1.4 dan 5.3.1 AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil Soal Jawab Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi Modul : m/s 9 -11 REFLEKSI : (1) '(2) TEMA : SEKOLAHKU TAJUK : Muafakat membawa Berkat STANDARD KANDUNGAN : 1.5 STANDARD PEMBELAJARAN : 1.5.2 AKTIVITI : - menceritakan sesuatu perkara yang di baca dengan tepat, sebutan, yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul. SISTEM BAHASA : Kata tanya, Ayat Seruan, Ayat perintah KOSA KATA : Muafakat , kerjasama NILAI : Kerajinan PENTAKSIRAN : Ada PENYERAPAN ILMU : PJK, SIVIK DAN MORAL EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

BAHASA MELAYU 10.15 PG - 11.45 TGH 3 HIJAU

PENDIDIKAN KESIHATAN MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 12.15 TGH -12.45 TGH S/ KANDUNGAN : 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. 2 MERAH S / PEMBELAJARAN : 1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. S/PRESTASI : B3D1E2 BAHAN BANTU BELAJAR : Gambar dan carta EMK : Kreativiti dan inovasi PENTAKSIRAN : Ada REFLEKSI : (1) '(2)

PENDIDIKAN JASMANI 7.45 PG -8.15 PG 2 MERAH

TAJUK : KELAJUAN PERGERAKAN FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kelajuan. S/ PEMBELAJARAN : 1.1.2, 2.1.3 dan 5.1.5 AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (kepit bola celah kangkang) Soal Jawab Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

PENDIDIKAN JASMANI 9.15 PG -9.45 PG 1 HIJAU

TAJUK : PELBAGAI KELAJUAN (Konsep pergerakan) FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan dalam pelbagai kalajuan. S/ PEMBELAJARAN : 1.1.6, 1.1.7, 2.1.4 dan 5.4.2 AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil Soal Jawab Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi Modul : m/s 12-14 REFLEKSI : (1) '(2) TEMA : SEKOLAHKU TAJUK : Muafakat membawa Berkat STANDARD KANDUNGAN : 2.2 dan 3.3 STANDARD PEMBELAJARAN : 2.2.3, 3.3.3 dan 3.3.4 AKTIVITI : - Membaca dan memahami ayat dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. SISTEM BAHASA : Kata tanya, Ayat Seruan, Ayat perintah KOSA KATA : Muafakat , kerjasama NILAI : Kerajinan PENTAKSIRAN : Ada PENYERAPAN ILMU : PJK, SIVIK DAN MORAL EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

BAHASA MELAYU 10.15 PG - 11.15 PG 3 HIJAU

PENDIDIKAN KESIHATAN MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 11.15 PG -11.45 PG S/ KANDUNGAN : 1.1 Mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. 2 HIJAU S / PEMBELAJARAN : 1.1.3 Mengamalkan pemakanan yang seimbang untuk pertumbuhan dan perkembangan fizikal yang sihat. S/PRESTASI : B3D1E2 BAHAN BANTU BELAJAR : Gambar dan carta EMK : Kreativiti dan inovasi PENTAKSIRAN : Ada REFLEKSI : (1) '(2)

PENDIDIKAN JASMANI 7-45 PG - 8.15 PG 2 HIJAU

TAJUK : KELAJUAN PERGERAKAN FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kelajuan. S/ PEMBELAJARAN : 1.1.2, 2.1.3 dan 5.1.5 AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (kepit bola celah kangkang) Soal Jawab Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

PENDIDIKAN JASMANI 8.15 PG -8.45 PG 1 MERAH

TAJUK : PELBAGAI KELAJUAN (Konsep pergerakan) FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan dalam pelbagai kalajuan. S/ PEMBELAJARAN : 1.1.6, 1.1.7, 2.1.4 dan 5.4.2 AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil Soal Jawab Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi Modul : m/s 12-14 REFLEKSI : (1) '(2)

DUNIA MUZIK 9.15 PG - 9.45 PG 2 HIJAU

TAJUK : Mari Menyanyi S/TAJUK : 10 Budak Hitam S/ KANDUNGAN : 1.1 S/PEMBELAJARAN : 1.1.1, 1.1.2 BAHAN BANTU BELAJAR : Lirik lagu , radio PENTAKSIRAN : Pemerhatian EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

PENDIDIKAN KESIHATAN MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL TAJUK : KESIHATAN DIRI DAN REPRODUKTIF 11.15 PG -11.45 PG S/ KANDUNGAN : 1.2 Mengetahui penjagaan kebersihan diri 1 HIJAU S / PEMBELAJARAN : 1.2.5 Menjaga kesihatan gigi Menggosok gigi dengan betul dan mengurangkan makanan yang boleh merosakkan gigi. S/PRESTASI : B3D1E2 BAHAN BANTU BELAJAR : Gambar dan carta EMK : Kreativiti dan inovasi PENTAKSIRAN : Ada MODUL M/S :20 REFLEKSI : (1) '(2) TEMA : SEKOLAHKU TAJUK : Muafakat membawa Berkat STANDARD KANDUNGAN :4.2 dan 5.1 STANDARD PEMBELAJARAN : 4.2.1 dan 5,1,2 AKTIVITI : - Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur. SISTEM BAHASA : Kata tanya, Ayat Seruan, Ayat perintah, kata nama khas KOSA KATA : Muafakat , kerjasama NILAI : Kerajinan PENTAKSIRAN : Ada PENYERAPAN ILMU : PJK, SIVIK DAN MORAL EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

BAHASA MELAYU 11.45 PG - 12.45 TGH 3 HIJAU

PENDIDIKAN JASMANI TAJUK : BERJALAN (Pergerakan Asas -Lokomotor) FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berjalan pelbagai arah. 7-45 PG - 8.15 PG S/ PEMBELAJARAN : 1.2.1, 2.2.1, 5.2.2 dan 5.3.1 AKTIVITI : - Memanaskan Badan 2 MERAH Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (bola sentuh) Soal Jawab Gerak Kendur BUKU PANDUAN: UNIT 3 m/s 8-9 PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2) PENDIDIKAN JASMANI TAJUK : BERJALAN (Pergerakan Asas -Lokomotor) FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berjalan pelbagai arah. 8-45 PG - 9.15 PG S/ PEMBELAJARAN : 1.2.1, 21.4, 5.2.1 dan 5.2.2 AKTIVITI : - Memanaskan Badan 1 HIJAU Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (berjalan melepasi halangan) Soal Jawab Gerak Kendur Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi Modul : m/s 12-14 REFLEKSI : (1) '(2) PENDIDIKAN JASMANI TAJUK : BERJALAN (Pergerakan Asas -Lokomotor) FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berjalan pelbagai arah. 9.15 PG - 9- 45 PG S/ PEMBELAJARAN : 1.2.1, 2.2.1, 5.2.2 dan 5.3.1 AKTIVITI : - Memanaskan Badan 2 HIJAU Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (bola sentuh) Soal Jawab Gerak Kendur BUKU PANDUAN: UNIT 3 m/s 8-9 PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi REFLEKSI : (1) '(2)

TEMA : KESELAMATAN B2 DL1 E1 (1.3.3) TAJUK : UNIT 4 JAGA KESELAMATAN DIRI STANDARD KANDUNGAN : 1.3 DAN 2.2. 11.15 PG - 12.45 TGH STANDARD PEMBELAJARAN : 1.3.3 , 2.2.2 dan 2.2.3 AKTIVITI : - Membaca dan memahami frasa yang mengandungi diftong, vokal 3 HIJAU bergandingan, digraf dan konsonan bergabung dalam perenggan daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. SISTEM BAHASA : Kata kerja aktif tak transitif KOSA KATA : Keselamatan diri, Berwaspada NILAI : Berhati-hati, berfikiran positif PENYERAPAN ILMU : PJK, SIVIK DAN MORAL EMK : Kreativiti dan inovasi PENTAKSIRAN : Ada REFLEKSI : (1) BAHASA MELAYU '(2)

PENDIDIKAN JASMANI 8-45 PG - 9.15 PG 1 MERAH

TAJUK : BERJALAN (Pergerakan Asas -Lokomotor) FOKUS : Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berjalan pelbagai arah. S/ PEMBELAJARAN : 1.2.1, 21.4, 5.2.1 dan 5.2.2 AKTIVITI : - Memanaskan Badan Penyampaian Standard Pembelajaran Permainan Kecil (berjalan melepasi halangan) Soal Jawab Gerak Kendur Gerak Kendur PENTAKSIRAN : Ada (Pemerhatian)/ Senarai Semak EMK : Kreativiti dan inovasi Modul : m/s 12-14 REFLEKSI : (1) '(2) TEMA : KESELAMATAN B1 DT1 E1 (3.2.6) TAJUK : UNIT 4 JAGA KESELAMATAN DIRI STANDARD KANDUNGAN : 3.2 STANDARD PEMBELAJARAN : 3.2.6 AKTIVITI : - Menulis ayat tunggal dan ayat majmuk secara mekanis dengan betul dan kemas. SISTEM BAHASA : Kata kerja aktif tak transit