RPH Tahun 4 Matematik

Embed Size (px)

Text of RPH Tahun 4 Matematik

Matapelajaran Tahun Topik Sub topik Masa Objektif

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN : Matematik: 4 (Sederhana) : Bentuk dan Ruang :Mengukur dan merekod perimeter . :6o minit :Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid-murid dapat mengukur dan merekod perimeter bagi bentuk: 1) segiempat sama 2) segiempat tepat 3) segitiga

Kaedah BBM

: Pendekatan Masteri : Pembaris, benda maujud, LCD, laptop, lembaran kerja

Pengetahuan sedia ada :Murid telah mengenali jenis-jenis bentuk.

Aktiviti: Set induksi1. Guru 2. Murid dikehendaki mengagihkan pensel warna tersebut sama banyak 3.Guru menyoal murid berapa batang penselkah yang terdapat dalam setiap cawan 4.Murid menulis ayat Matematik operasi bahagi di papan tulis 5.Guru memperkenalkan tajuk pada hari ini yang melibatkan pembahagian nombor empat digit dengan nombor satu digit

Langkah 11.

Guru menerangkan cara membahagi nombor empat digit dengan satu digit tanpa baki di papan tulis

2431 2 ) 48624 8 -8 6 -6 2 -2 0

Langkah 12.Guru menerangkan dengan contoh yang lain 4286 6336 4484 8848 2= 3= 4= 4=

Langkah 2 Aktiviti kumpulan1. Murid mencuba latihan interaktif untuk lebih memahami cara membuat operasi bahagi 2. Murid akan cuba menyelesaikan soalan dalam masa yang ditetapkan di bawah pemantauan guru. 3. Selepas tamat tempoh masa,guru akan melihat jumlah skor yang diperolehi oleh setiap kumpulan

4. Ganjaran akan diberikan kepada kumpulan yang mendapat skor tertinggi

Langkah 31.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid untuk menguji pemahaman mereka. 2.Murid yang dapat menjawab kesemua soalan dengan betul akan diberi set soalan lain sebagai pengukuhan. 3. Murid yang tidak dapat menjawab soalan akan diberi aktiviti pemulihan dengan menerangkan semula cara membahagi.

Penutup 1.Guru menulis soalan operasi bahagi nombor empat digit dengan satu digit di papan tulis 2.Murid dipilih secara rawak untuk menyelesaikannya di papan tulis Soalan: 1. 4224 2. 8448 3. 6339 4. 9663 5. 2668

2= 4 = 3 = 3 = 2 =

KUMPULAN 10Ketua :En Mohamad B.Sawal(SK Sri Serdang) Cik S.Selva Malar ( SJKT Sg Renggam) Pn M. Punithavathy (SK Tmn Sri Muda (2) Pn.Ruzitah Bt. Abdul Samad(SKS 9) Pn. Lai Siew Tuan (SK USJ 12) Pn. Gan Ching Chan (SJKC Tun Tan Cheng Lock)