rph tahun 5 orkid minggu 4.doc

  • View
    281

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of rph tahun 5 orkid minggu 4.doc

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

MODUL 3 : MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN DUNIA SENI VISUALMata Pelajaran : Dunia Seni Visual

Hari/ Tarikh : Rabu / 19 Ogos 2015

Tahun : 5 OrkidTema : Objek Buatan ManusiaTajuk : Bunga Indah

Aktiviti : Stabail

Masa : 9.30-10.30 Pagi

Media : Alat : gunting, gam uhu, marken pen

Bahan : tali, lidi satay, bahagian kepala penutup botol

Bahan Bantu Mengajar : contoh-contoh gambar bunga, contoh-contoh gambar stabailEMK : Kreativiti dan inovasi

STANDARD KANDUNGAN

1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu bentuk, jalinan,ruang, imbangan dan kepelbagaian yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan asemblaj.

2. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan asemblaj.

3. Aplikasi pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual menerusi penzahiran idea melalui pelbagai sumber, kajian, dan teknologi dalam penghasilan asemblaj.

4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual, sejarah seni dan budaya.

STANDARD PEMBELAJARAN

3.1 Persepsi Estetik Murid dapat mengenal, memahami, dan menyatakan bahasa seni

visual yang ada pada asemblaj.

3.1.1 Unsur seni

3.1.1.1 Bentuk -konkrit

3.1.1.2 Jalinan - sentuh

3.1.1.3 Ruang - ruang nyata

3.1.2 Prinsip rekaan

3.1.2.1 Imbangan - tidak simetri

3.1.2.2 Kepelbagaian - bentuk dan bahan

3.2 Aplikasi Seni Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan asemblaj.

3.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media

3.2.1.1 Alat - gunting dan alatan lain yang sesuai

3.2.1.2 Bahan - gam, bahan kutipan, dan bahan lain yang sesuai

3.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik dan proses dalam penghasilan karya

3.2.2.1 Teknik - binaan

3.3 Ekspresi Kreatif Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa

seni visual, media, serta proses dan teknik dalam penghasilan asemblaj secara kreatif.

3.3.1 Memilih dan memanipulasi media secara kreatif

3.3.2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya

3.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya

3.4 Apresiasi Seni Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan

dengan menumpukan pada aspek bahasa seni visual.

3.4.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan

3.4.2 Menceritakan pengalaman sendiri dalam proses penghasilan karya

3.4.3 Memberikan ulasan karya sendiri dan rakan secara lisanObjektif Pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran murid dapat :

Murid dapat menyatakan bahasa seni visual seperti bentuk, jalinan, ruang, kepelbagaian dan imbangan yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni dalam penghasilan arca stabailMurid dapat menaplikasikan alat dan bahan secara betulMembuat apresiasi mudah terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual.STANDARD PEMBELAJARANILUSTRASI / AKTIVITI CACATAN

PERSEPSI ESTETIK

( 10 Minit )

Guru menunjukkan beberapa gambar bunga

Guru bersoal jawab bersama murid mengenai gambar yang ditunjukkan

Murid menjawab soalan yang diberikan

Guru menerangkan mengenai tajuk yang akan dipelajari pada hari ini

Tajuk : arca stabail ( Bunga Indah )

Guru menunjukkan contoh-contoh gambar arca stabail kepada murid dengan menerangkan menggunakan bahasa seniContoh gambar-gambar bunga

Contoh arca stabail

Soalan :

Bunga apa yang kamu dapat lihat dalam gambar ini?

Jawapan : bunga Tulip

Selain bunga tulip, bunga apa lagi yang kamu tahu?

Jawapan : bunga mawar, bunga kekwa, bunga melurBBM : contoh gambar bunga, contoh gambar arca stabail

Teknik : Soal Jawab

Strategi : Berpusatkan guru

APLIKASI SENI

( Perkembangan 10 Minit )

Guru menunjukkan serta menerangkan mengenai alat dan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan arca stabail

Guru menunjukkan demonstrasi menghasilkan arca stabail

Murid mendengar penerangkan murid berdasarkan demostrasi yang telah diberikan oleh guru

Guru meminta murid secara berkumpulan untuk menghasilkan arca stabail

Senarai alat dan bahan :

Gam uhu, lidi satay, bahangian kepala botol air

Pen marker, mounting board

Kaedah : Demonstrasi

Strategi : berpusatkan Guru

EKSPRESI KREATIF

( Perkembangan 25 Minit )

Murid bergerak dalam kumpulan masing-masing

Setiap kumpulan mengeluarkan bahan yang diperlukan untuk menghasilkan arca stabail

Setiap kumpulan mula menghasilkan arca stabail dengan bimbingan guru

Nilai : Kerjasama

Strategi : berpusatkan murid

KP : Visual Ruang

EMK : Kreativiti dan Inovasi

APRESIASI SENI

( 10 Minit )

Setiap kumpulan mempamerkan hasil kerja arca stabail yang telah siap

Wakil kumpulan akan menjelaskan tentang arca stabail yang dihasilkan bersama rakan yang lainhasil karya arca stabail yang telah siap

Nilai : Keberanian

Verbal Linguistik

PENUTUP

( 5 Minit )

guru dan murid merumuskan intipati aktiviti yang dijalankan pada hari ini.

REFLEKSI :