Rph Tajuk Perimeter Tahun 4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

aaaaaa

Text of Rph Tajuk Perimeter Tahun 4

FORMAT MODUL LATIHAN BERDASARKAN KANDUNGAN KURSUS

RANCANGAN PELAJARAN HARIANKUMPULAN2SUKATAN DAN GEOMETRI

RUANG

15.3 PERIMETER DAN LUAS

15.3 (i) Menentukan perimeter segiempat tepat,segiempat sama,segitiga dan polygon1 JAM Pada akhir P & P ini murid akan dapat :-

1. Mengenal pasti sisi bentuk dua matra ( segi empat sama & tepat,

segi tiga ).

2. Mengukur dan merekod perimeter bentuk dua matra :-

a) segi empat sama

b) segi empat tepat

c) segi tiga

Menentukan perimeter segiempat tepat,segiempat sama,segitiga dan polygon

1. Mudah ke susah

2. Konkrit ke Abstrak

Inkuiri Penemuan, Praktik, Latih Tubi

Menyelesaikan masalah, Membanding Beza

Bahan Konkrit (contoh : meja, buku,papan tulis,pintu,pita ukur,pembaris,tali,benang) Kad bentuk 2D

1. Interaksi secara lisan 3. Kerja Kumpulan2. Perbincangan Hasil Kerja

BIDANG3.

TAJUK4.

STANDARD KANDUNGAN5.

STANDARD PEMBELAJARAN6.

MASA7.

OBJEKTIF

- IMPLICIT

- EKPLISIT

8.

OBJEKTIF PEMBELAJARAN

9.

PENDEKATAN

10.

KAEDAH

11.

KEMAHIRAN BERFIKIR12.

BAHAN PENGAJARAN13.

PENILAIAN14.

RUMUSAN/REFLEKSI

FASACADANGAN AKTIVITI CADANGAN KOMUNIKASI

PERSEDIAAN

IMAGINASI

PERKEMBANGAN

TINDAKAN

PENTAKSIRAN

NILAI DAN SIKAP

REFLEKSI

Guru tunjukkan kad bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segitiga.

1. Mengukur panjang setiap sisi meja murid dengan pita pengukur.

2. Merekod panjang setiap sisi pada jadual yang disediakan.

3. Aktiviti ini di ulang dengan mengukur buku, papan tulis.

Guru mengedar bentuk-bentuk kepada setiap kumpulan.

Murid membuat latihan secara berkumpulan.

(Rujuk Lampiran)

Berdasarkan lembaran kerja

Guru menyoal murid :-

a) Apa nama bentuk yang kamu lihat ini?

b) Terdapat berapa sisi pada setiap bentuk ini?

c) Adakah sisi kedua-dua bentuk ini sama panjang?

1.Guru membahagikan murid kepada kumpulan berlima. 2.Guru meminta murid. mengukur secara berkumpulan.

3.Murid berbincang dan bekerjasama melakukan aktiviti mengikut arahan.4. Murid dan guru berbincang dan bersoal jawab berkaitan hasil aktiviti yang dijalankan.

A) Apakah yang telah kamu lakukan?

5.Guru merangsang murid untuk menjelaskan aktiviti yang dilakukan adalah mengukur keliling objek dan memperkenalkan istilah PERIMETER...

Guru menyoal murid bagaimanakah kita hendak mencari jumlah sisi setiap bentuk tersebut? Operasi apakah yang digunakan?

Murid akan jumlahkan.

Guru memberitahu murid mengukur keliling sisi itu ialah mencari perimeter.PERIMETER = JUMLAH UKUR KELILING SUATU RAJAH YANG TERTUTUP.

Guru meminta murid untuk mengukur bentuk-bentuk segi tiga dan segi empat dengan menggunakan kad manila yang diberikan (dalam pelbagai saiz).

Murid mengukur dan merekod

Murid akan dipilih secara rawak untuk membentangkan bentuk-bentuk yang telah di ukur (Lekatkan di atas papan tulis).

Berdasarkan bentuk-bentuk yang dilekatkan, guru pun menyoal bentuk manakah yang mempunyai jumlah sisi yang paling panjang?

Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap kumpulan.

Murid berbincang untuk menyelesaikan soalan yang diberi.

Murid dan guru berbincang dan bersoal jawab tentang jawapan yang diperolehi.

Guru membuat rumusan tentang konsep perimeter bagi bentuk segi empat sama, segi empat tepat dan segi tiga

JADUAL MENGUKUR SISI BENTUK

SISI 1SISI 2SISI 3SISI 4JUMLAH

MEJA

BUKU

PAPAN TULIS