Rph tanggungjawab

  • View
    6.961

  • Download
    4

Embed Size (px)

Text of Rph tanggungjawab

  • 1. RANCANGAN PENGAJARAN HARIANKELOMPOK 3 PENDIDIKAN MORAL TAHUN 4 NILAI: BERTANGGUNGJAWAB

2. MATA PELAJARAN NILAI / TAJUK MASA KELAS: PENDIDIKAN MORAL : BERTANGGUNGJAWAB : 8.45 - 9.45 pagi : TAHUN EMPATSTANDARD KANDUNGAN : 3.1 Melaksanakan tanggungjawab sebagai jiran. STANDARD PEMBELAJARAN : 3.1.1 Menjelaskan peranan sebagai jiran 3.1.3 Menyedari peranan sebagai jiran OBJEKTIF PEMBELAJARAN : Di akhir pembelajaran, murid dapat: 1. Menyatakan sekurang-kurangnya dua jenis tanggungjawab sebagai jiran. (Kognitif) 2. Menceritakan perasaan apabila dapat menjalankan tanggungjawab sebagai jiran. (Afektif) 3. Melakonkan situasi sebagai jiran yang bertanggungjawab. (Psikomotor) 3. AKTIVITTI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN LANGKAH SET INDUKSI ( 5 MINIT)AKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANCATATAN1. Guru menunjukkan satu gambar yang berkaitan dengan kecurian di rumah jiran. 2. Guru bersoal jawab berdasarkan gambar tersebut.Gambar - KecurianLangkah 1 ( 10 MINIT)1. Guru berbincang dengan murid berdasarkan gambar yang diberikan. 2. Murid digalakkan menyatakan tindakan yang perlu diambil jika melihat situasi tersebut.Situasi -Pencuri masuk rumah jiranLangkah 2 (25 MINIT)1. Guru membahagikan murid kepada dua kumpulan. 2. Setiap kumpulan diberi tugasan melakon situasi yang diberi. 3. Guru meminta murid menyatakan perasaan apabila dapat membantu jiran.-Lakonan -Aktiviti Kumpulan Situasi 1 Situasi 2 4. AKTIVITTI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN LANGKAHAKTIVITI PEMBELAJARAN DAN PENGAJARANCATATANLANGKAH 3 (15 MINIT)1. Guru mengedarkan lembaran kerja bergambar. 2. Murid menjawab lembaran kerja yang diberi. 3. Guru berbincang hasil kerja yang murid peroleh.Lembaran kerja bergambarPENUTUP ( 5 MINIT)1. Guru bersoal jawab dengan murid tentang tajuk pengajaran hari ini. 2. Guru dan murid membuat rumusan tentang pelajaran hari ini.Soal jawab 5. ELEMEN MERENTAS KURIKULUM (EMK) : Kreativiti dan inovasi menjana idea, sumbangsaran dan simulasiBAHAN BANTU BELAJAR: Gambar, Kad Situasi, Komputer riba, LCD. PENILAIAN: (15 MINIT) Guru mengedarkan lembaran kerja. 1. Murid menanda gambar yang menunjukkan sikap jiran yang bertanggungjawab dan tidak bertanggungjawab.REFLEKSI: 1. 8 orang murid telah mencapai objektif yang ditetapkan 6. Lakonkan situasi di bawah: Situasi 1: Jiran anda pulang ke kampung sempena Tahun Baru Cina. Semasa anda bermain di luar rumah, anda ternampak rumah jiran anda terbakar. - Lakonkan tindakan yang perlu anda lakukan 7. Lakonkan situasi di bawah: Situasi 2: Jiran anda menjerit meminta tolong kerana rumahnya dimasuki seekor ular sawa yang besar. - Lakonkan tindakan yang perlu anda lakukan