RPH TATABAHASA KSSR

  • View
    134

  • Download
    24

Embed Size (px)

DESCRIPTION

RPH contoh kssr

Transcript

1[TERKINI : 2 OKTOBER 2012] Rancangan Pengajaran Harian [RPH] (Pengajaran Aspek Tatabahasa Tahun 1: Pendekatan Komunikatif) Tarikh /Hari Tahun Bil Murid Masa Mata Pelajaran Tema Tajuk : : 1 Kreatif :34 orang : 8.10 9.10 pagi : Bahasa Malaysia : Kesihatan danKebersihan : Lagu Bangun Pagi STANDARD PEMBELAJARAN 5.1.1 Memahami dan menggunakankata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks.

STANDARD KANDUNGAN 5.1Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks.

Objektif: i.

Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:

Mengecam sekurang-kurangnya lima daripada tujuh perkataan kata nama am konkrit yang terdapat dalam lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan betul. Menjawab sekurang-kurangnya tujuh daripada sembilan soalan kuiz teka teki tentang lirik lagu bertajuk Bangun Pagi dengan menggunakan kata nama am konkrit dengan betul.

ii.

Sistem Bahasa Tatabahasa :morfologi - kata nama am konkrit Kosa kata : putik kapas Pengisian Kurikulum (Elemen Merentas Kurikulum) Ilmu : PJK, Sains Nilai Murni : Kebersihan fizikal dan mental Pendidikan Alam Sekitar : bertanggungjawab terhadap kebersihan diri dan persekitaran Teknologi Maklumat dan Komunikasi : Belajar melalui TMK Kreativtii : Pergerakan kreatif - Imaginasi dan visualisasi , mencipta lirik lagu Elemen Keusahawanan EK 1: 1.4 Daya kreativiti dan inovasi : memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea EK 1: 1.10 Berorientasikan pencapaian EK 2: 2.2 Menganalisis dan menyatakan kebaikan/keburukan sesuatu EK 5: 5.1 Prinsip tanggungjawab sosial : menjaga persekitaran

Kepelbagaian Strategi KB : Penyoalan, menghubung kait dengan pengalaman, sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka KP : Verbal linguistik, Intrapersonal dan kinestatik BCB : Mengumpul maklumat dan memproses maklumat tentang lirik lagu

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

2 Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait denganamalan kebersihan dalam kehidupan seharian. Pembelajaran konstruktivisme Bahan bantu mengajar Jenis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Komputer riba LCD Lirik lagu :Bangun pagi Grafik peta pemikiran : Carta pelbagai alir Beg kertas Model anak patung, kerusi dan meja Gambar keadaan gigi yang rosak, muka yang comot Lembaran kerja pemulihan Borang rekod penilaian i. Pemerhatian mengecam kata nama am konkrit ii. Kuiz kata nama am konkrit lagu bangun Pagi Bilangan 1 1 18 1 1 1 1 5 1 1

Pengetahuan Sedia Ada : Murid biasa mengamalkan kebersihan diri dalam kehidupan seharian mereka. Isi pelajaran Langkah dan Aktiviti / Aktiviti P dan P Set Induksi (5 minit) Soalan 1. Namakan benda-benda yang dipegang dan dilihat di dalam beg kertas. Beberapa orang murid diminta menyentuh dan meneka objek yang terdapat di dalam beg kertas. Guru mengemukakan soalan untuk mencungkil ciri objek. Catatan BBM Bahan maujud KB Menghubung kaiit BCB Memproses maklumat Pembelajaran Kontekstual Menghubungkait kan dengan pengalaman dalam kehidupan

Jangkaan jawapan o Anak patung o Model kerusi o Model meja Ciri Fizikal : Deria : boleh dipegang boleh dilihat 2. Isi pelajaran [Kata nama am konkrit] Perkaitan objek dengan tajuk dan isi pelajaran. Nama-nama objek yang boleh disentuh dan dilihat. Guru menghubungkaitkan jawapan murid dengan isi pelajaran pada hari ini.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

3BBM Teks lagu Bangun Pagi Rakaman lagu LCD Peta carta alir pelbagai Gambar keadaan gigi yang rosak dan muka yang kotor

Kata nama am konkrit Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi, Gosok gigi, Cuci muka, Pakai baju, Sikat rambut, Pakai kasut, Otak cergas, ke sekolah.sebab akibat

Langkah 1 (10 minit) Aktiviti 1 Murid diperdengarkan rakaman lagu Bangun Pagi Murid-murid diminta menyanyikan lagu berdasarkan seni kata yang dipaparkan bersama-sama dengan guru. Murid diminta melakukan gerak kreatifsambil bernyanyi. Guru memaparkan peta carta alir pelbagai dipaparkan Guru bersoal jawab tentang sebab akibat menjaga kebersihan gigi dan muka berdasarkan paparan gambar. Murid dibimbing membuat kesimpulan akan kepentingan menjaga kebersihan. Murid diminta menyatakan anggota badan yang lain yang perlu dijaga kebersihan.

Gosok gigi Cuci muka

Anggota badan yang lain Jangkaan jawapan 1. Telinga 2. Mata 3. Kuku 4. Rambut 5. Jari

KB sebab akibat Teknik Pemerhatian Tunjuk cara Pergerakan kreatif KP Intrapersonal Verbal linguistik Kinestatik Nilai Murni Kebersihan Pembelajaarn kontekstual Menghubungkaitkan dengan kebersihan diri EK EK 2: 2.2

Kata nama am konkrit Langkah 2 ( 15 minit) Lirik Lagu: Bangun Pagi Bangun pagi, Gosok gigi, Cuci muka, Pakai baju. Sikat rambut, Pakai kasut, Badan bersih, ke sekolah. Lirik lagu Aktiviti i Guru mengedarkan seni kata lagu [berpasangan] Murid-murid diminta menggarisi dan menyebut perkataan yang menunjukkan objek yang dapat disentuh atau dipegang dan dilihat berdasarkan lirik lagu. Murid diminta memberikan contoh kata nama am konkrit berdasarkan objek yang

BBB Lirik lagu Pendekatan Induktif Teknik Nyanyian Penyoalan KP Intrapersonal Verbal linguistik

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

4[mengandungi kata nama am konkrit] Sapu lantai, Cuci tingkap, Susun meja, dan kerusi, Bilik bersih, Otak cergas, Guru tiba, Baca buku. Kata nama am konkrit : objek dalam kelas ada di dalam kelas. Aktiviti ii Guru memilih beberapa perkataan yang disebut oleh murid. Nilai Murni Kebersihan fizikal dan mental PAS Bertanggungjawab

Murid dibimbing untuk menyambung rangkap ketiga lirik lagu dengan cara memilih kata kerja yang sesuai untuk menjaga kebersihan setiap objek. Guru memaparkan rangkap keempat. Murid dan guru menyanyikan lagu sambil melakukan gerak kreatif yang sesuai dengan maksud lagu.

EK EK1: 1.4 EK 5: 5.1 Penilaian objektif Pemerhatian [lembaran kerja : kata nama ama konkrit yang digarisi dan disebut] dalam seni kata lagu. BBM Gambar kanak-kanak Gambar bahan pembersih Kad perkataan anggota tubuh dan peralatan/objek bilik darjah Borang penilaian rakan sebaya.

Kata Nama Am Konkrit Soalan kuiz Bangun Pagi Contoh: 1. Setiap hujung minggu saya mengetip anggota ini supaya kotoran tidak ada di bawahnya. Siapa saya? 2. Selepas bermain di luar kelas anggota badan yang perlu dibersihkan ialah ..... . 3. Putik kapas sesuai digunakan untuk membersihkan saya. Siapa saya? 4. Sapulah saya setiap pagi supaya kelas anda tidak berhabuk. Siapa saya? Jangkaan jawapan kuiz i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. ix. kaki kuku tangan rambut telinga kerusi meja tingkap lantai

Langkah 3 ( 25 minit) Aktiviti i 1. Guru mempamerkan gambar tubuh kanakkanak dan gambar bilik darjah 2. Guru mengadakan kuiz kata nama am konkrit mengikut kumpulan untuk tujuan penilaian. Murid dikehendaki menjawab menggunakan kata nama am konkrit Murid menjawab dalam tempoh 30 saat Satu set kad perkataan anggota badan dan peralatan kelas diberikan kepada setiap kumpulan. Setiap orang ahli mendapat satu kad perkataan. Murid diminta menampal kad perkataan pada anggota badan dan peralatan kelas yang perlu dijaga kebersihan berdasarkan soalan kuiz. Pemenang pertama, kedua dan ketiga ditentukan berdasarkan jumlah markah.

KP Verbal Linguistik Intrapersonal EK

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

5Jangkaan jawapan pengayaan i. ii. iii. iv. v. kaki - sabun rambut -syampu gigi - ubat gigi lantai - penyapu tingkap - kain Aktiviti ii Pengayaan 1. Murid diminta menamakan bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan anggota badan 2. Murid diminta menyesuaikan bahan yang digunakan membersihkan anggota badan dengan anggota badan berdasarkan gambar bahan pembersih dalam lembaran kerja. 3. Murid menulis nama bahan pembersih dalam lembaran kerja. Pemulihan Membaca dan mengeja kv + kv 1. Melengkapkan petak kosong untuk membina kata nama am konkrit. Lembaran kerja aktiviti pemulihan m_t_ k_k_ EK 1: 1.10 Penilaian objektif Pemerhatian : Borang penilaian skor[kuiz]

Jangkaan jawapan pemulihan i. ii. iii. iv. v. vi. mata kaki meja buku gigi muka

m_ j _ b __ k __

k __ k __Penutup 5 minit Murid diminta menyebut kata nama am yang telah dipelajari dan ciri kata nama am konkrit. Murid diminta memberi satu contoh kata nama am konkrit yang terdapat di dalam bag sekolah. Guru memberi pujian atas sikap murid menjaga kebersihan diri dan persekitaran BBB LCD Skrin Lirik lagu KB Merumus Nilai Kebersihan Kesyukuran PAS bertanggungjawab KP: Verbal linguistik Intrapersonal

Kognitif Rumusan isi pelajaran Objek yang boleh dilihat dan dipegang : di luar bilik darjah Kepentingan menjaga kebersihan diri dan persekitaran [ bilik darjah]

Sosial : Pujian atas usaha dan kejayaan.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

6

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

7

Bahagian Pembangunan Kurikulum KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

8

Mengajarkan satu standard pembelajaran bagi setiap tempoh pembelajaran [ kemahiran bahasa : kemahiran mendengar dan bertutur, keamhiran membaca dan kemahiran menulis] [ aspek seni bahasa dan aspek tatabahasa ] Contoh Isnin : mendengar dan bertutur Selasa : membaca Rabu : menulis Khamis : seni bahasa Jumaat : tatabahasa Aktiviti pengayaan dan pemulihan tidak ada bagi p dan p aspek seni bahasa.

Zainiyah binti Md Zain/Hamidah binti Abd Hamid Jabatan Bahasa Melayu IPG KBM

9

serapkan yang sesuai dengan isi pelajaran dan aktiviti bagi mencapai objektif pelajaran.

Tidak perlu menyerapkan semua elemen EKM yang terkandung dalam pengisian kuri