Rph Tingkah Laku

  • View
    74

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

note

Text of Rph Tingkah Laku

DOMAIN TINGKAH LAKU

MODUL DOMAIN LINUS PENDIDIKAN KHAS MODUL GURU

DOMAIN PENGURUSAN TINGKAH LAKU

TOPIKKasih Sayang

SUB TOPIKTidak merosakkan harta benda sendiri dan orang lain.

KEMAHIRANMenjaga harta benda sendiri dan orang lain.

OBJEKTIFPada akhir pembelajaran, murid dapat :

1. Menjaga harta benda sendiri

2. Menjaga harta benda orang lain

MASA60 minit

BAHAN BANTU BELAJARSesi P&P

1. Klip video2. Bahan Maujud

3. Kad Gambar

4. Senarai Semak

Aktiviti Pengukuhan

1. Bersoaljawab2. Simulasi

3. Lakonan4. Lembaran Kerja

PERBENDAHARAAN KATAKasih sayang, menghargai dan bertanggungjawab.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN1. Menayangkan klip video suasana tingkah laku di

dalam bilik darjah. (Lampiran 10)2. Murid menyebut dan menyatakan tingkah laku yang

tidak baik dengan bimbingan guru.3. Guru berbincang dengan murid tingkah laku yang

tidak patut dilakukan.

4. Murid mengambil kad gambar yang menunjukkan cara penjagaan harta benda yang sepatutnya.

5. Murid menampal kad gambar cara penjagaan harta benda yang baik (di papan putih).

6. Guru menerangkan keperluan menjaga harta benda

sendiri dan juga orang lain dengan baik.

AKTIVITI PENGUKUHAN1. Token ekonomi.2. Lakonan

3. Simulasi

CATATANLangkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 1.1 A

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan:Tandakan ( / ) pada gambar yang betul.

Lembaran Aktiviti 1.1 BNama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________Arahan: Menampalkan gambar yang menunjukkan sikap

yang positif di ruang yang disediakan.

Lembaran Aktiviti 1.1 CNama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan :Mewarnakan gambar-gambar perlakuan yang disebut

oleh guru.

TOPIKKasih Sayang

SUB TOPIKTidak mencederakan diri sendiri.

KEMAHIRANMenjaga keselamatan diri sendiri.

OBJEKTIFPada akhir pembelajaran, murid dapat :

Mengelakkan dari mencederakan diri sendiri

MASA60 minit

BAHAN BANTU BELAJARSesi P&P

1. Model

2. Bahan Maujud

3. Kad Gambar

4. Senarai Semak

Aktiviti Pengukuhan

1. Bersoaljawab

2. Simulasi

3. Lakonan

4. Lembaran Kerja

PERBENDAHARAAN KATAKasih sayang, menghargai, mencenderakan dan bertanggungjawab.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN1. Guru menunjuk gambar aktiviti yang mencederakan diri sendiri.2. Guru bersoaljawab dengan murid.

3. Guru berbincang dengan murid kesan daripada perbuatan tersebut. 4. Guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap keupayaan dan minat murid.

5. Murid mematuhi arahan guru.

6. Guru menyediakan senarai semak bagi melihat perubahan tingkah laku murid ( di Lampiran 1).

Nota : p&p secara individu dan kumpulan

AKTIVITI PENGUKUHAN1. Token ekonomi.

2. Lakonan

3. Simulasi

CATATANLangkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 2.1 A

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan:Tandakan pada gambar yang menunjukkan perlakuan yang

Mencederakan diri sendiri.

TOPIKKasih Sayang

SUB TOPIKTidak mencederakan orang lain.

KEMAHIRANMengamalkan sikap menghormati orang lain.

OBJEKTIFPada akhir pembelajaran, murid dapat :

Mengelakkan daripada mencederakan orang lain.

MASA60 minit

BAHAN BANTU BELAJARSesi P&P

1. Kad Imbasan2. Video

3. SimulasiAktiviti Pengukuhan

1. Token ekonomi ( Bentuk bintang)

PERBENDAHARAAN KATAKasih sayang, mesra, bertimbang rasa, perihatin, menghargai.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN1. Guru menayangkan klip video situsai pergaduhan di dalam

bilik darjah. (Lampiran 10)2. Guru bersoaljawab mengenai klip video dengan murid.3. Murid menyebut perlakuan keburukan mencederakan

orang lain dengan bimbingan guru.4. Murid melihat gambar tingkah laku yang baik.5. Guru menjelaskan kebaikan berbuat baik dengan orang lain.

6. Guru melengkapkan senarai semak murid (setiap 10 minit di dalam Lampiran 1)

7. Guru memberi token berbentuk bintang kepada murid yang

berjaya mengurangkan tingkah laku mencederakan orang. (Lampiran 1)

AKTIVITI PENGUKUHAN1. Lembaran kerja.

2. Token ekonomi

3. Senarai semak

CATATANLangkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 3.1 A

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan : Tandakan (/) pada sifat kasih sayang yang dan tandakan (X) pada sebaliknya.

TOPIKPerlakuan agresif

SUB TOPIKTidak bergaduh dengan rakan

KEMAHIRANMengamalkan hubungan yang baik

OBJEKTIFPada akhir pembelajaran, murid dapat :

i) Mengamalkan tingkah laku tidak bergaduh dengan rakan.

ii). Mengekalkan tingkah laku yang baik.

MASA60 minit

BAHAN BANTU BELAJARSesi P&P

1. Video Pergaduhan di dalam kelas (boleh dimuat turun dalam

Youtube Lampiran 10).

2. Kad Gambar ( Bersalam, peluk rakan, bantu rakan)

3. Lembaran Kerja

Aktiviti Pengukuhan

1. Simulasi

2. Soal-jawab

3. Penerapan nilai

4. Token.

PERBENDAHARAAN KATAKasih sayang, bertanggungjawab, tolong-menolong, hormat-menghormati

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN1. Guru menayangkan klip video pergaduhan di dalam kelas.

2. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai tingkah laku agresif yang terdapat dalam klip video tersebut.

3. Murid melihat kad gambar tingkah laku yang baik contohnya bersalaman dan tolong menolong.

4. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk pengukuhan tingkah laku murid.

5. Murid melakonkan semula tingkah laku yang baik kepada kelas contohnya bersalaman dan tolong menolong dengan bimbingan guru.

6. Guru memberi token sebagai motivasi kendiri kepada murid.

AKTIVITI PENGUKUHAN1. Penerapan nilai murni secara lisan.

2. Nyanyian lagu Saya Sayang Semuanya

CATATANLangkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 4.1 A

Nyanyikan lagu ini bersama guru.

Lembaran Aktiviti 4.2 A

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan : Tandakan (/) pada tingkah laku yang baik.

TOPIKDisiplin diri

SUB TOPIKMemberi kerjasama dalam kumpulan.

KEMAHIRANMengamalkan kerjasama dalam kumpulan.

OBJEKTIFPada akhir pembelajaran, murid dapat :

Mengamalkan sikap bekerjasama di antara rakan sebaya .

MASA60 minit

BAHAN BANTU BELAJARSesi P&P

1. Permainan Anak Ayam dan Musang

2. Kolaj

Aktiviti Pengukuhan

1. Permainan

2. Penerapan nilai

3. Token.

PERBENDAHARAAN KATABekerjasama, mendengar arahan, keselamatan

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN1. Murid melihat kad imbasan anak ayam dan musang.

2. Guru memberi penerangan tentang permainan Anak Ayam dan

Musang.

3. Peraturan Permainan:

i. Dua orang murid telah dipilih oleh guru untuk menjadi anak ayam dan musang.

ii. Murid lain dikehendaki membuat satu bulatan yang besar dengan berpegangan tangan.

iii. Musang diminta berada di luar bulatan.

iv. Anak ayam berada di dalam bulatan tadi.

v. Musang dikehendaki menangkap anak ayam yang berada di dalam bulatan.

vi. Pegangan bulatan haruslah kukuh supaya musang tidak dapat menangkap anak ayam.

4. Lembaran kerja murid dibahagikan kepada 2 kumpulan.

5. kumpulan pertama menyiapkan kolaj anak ayam.

6. Kumpulan kedua menyiapkan kolaj musang.

7. Hasil kerja murid dipamerkan di sudut kreativiti di dalam kelas.

AKTIVITI PENGUKUHANPenerapan nilai murni secara lisan.

CATATANLangkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

KAD IMBASAN

anak ayam

musang

Lembaran Aktiviti 5.1 A

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan : Tampal kertas warna pada gambar di bawah.

Kolaj

Lembaran Aktiviti 5.2 A

Nama : ______________________________________________ Kelas : _____________ Hari : _______________________________ Tarikh: _____________

Arahan : Kolaj. Tampal kertas warna pada gambar di bawah.

TOPIKDisiplin Diri