of 29 /29
RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013) TINGKATAN 1 2013 Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan DSP Minggu 1 Orientasi 1

Rpt Tingkatan 1 (2013)Pbs

Embed Size (px)

Text of Rpt Tingkatan 1 (2013)Pbs

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)

TINGKATAN 1 2013

1

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 1 2-4 Jan Minggu 2 7-11 JanKonsep Kedudukan RelatifOrientasi pelajar tingkatan 1

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Kedudukan

Memahami kedudukan sesuatu tempat berdasarkan kordinat dan kedudukan relatif. Aras 1 Menyatakan kedudukan sesuatu tempat dengan menggunakan koordinat mudah seperti lajur dan baris. Memberi contoh kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. Aras 2 Melukis pelan kedudukan murid dalam kelas mengikut lajur dan baris

Menunjuk cara menyatakan kedudukan murid di dalam kelas mengikut lajur dan baris. Menyatakan kedudukan sesuatu tempat seperti kantin dan bilik guru dari titik rujukan berdasarkan kerja lapangan. Menjalankan kerja lapangan untuk menentukan kedudukan kawasan di sekitar sekolah seperti kantin dan bilik guru.

Berusaha

BBM /BBB 1 Buku Teks

Latihan Buku teks m.s. 6-7

B1D1E1 Menyatakan kedudukan relatif sesuatu tempat. B2D1E1 Menentukan kedudukan sesuatu menggunakan lajur dan baris

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 3 14-18 JanKonsep Arah Arah Menentukan arah dengan menggunakan kompas. Aras 1 Menyatakan arah mengikut Lapan arah mata angin. Melukis lapan arah mata angin berpandukan kompas. Aras 2 Menjelaskan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih dalam peta lakar/pelan. Menjelaskan arah mengikut Lapan arah mata angin Dengan menggunakan kompas dari titik rujukan yang dipilih berdasarkan kerja lapangan di kawasan sekolah Menunjuk cara menyatakan arah mengikut lapan arah mata angin dengan menggunakan kompas. Menjalankan kerja lapangan untuk mencari arah dengan menggunakan kompas

Nilai PetriotismeBerusaha, bersungguh

Catatan/BBM/ LatihanBBM /BBB 1 Kompas 2 Buku Teks Latihan Buku teks m.s. 13 - 14

DSP

B1D1E2 Menyatakan arah mata angin utama B2D1E2 Mengenal pasti lapan arah mata angin B3D1E1 Menentukan arah berdasarkan lapan mata angin dengan menggunakan kompas

3

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 4 21-25 Jan3. Skala dan jarak Konsep Jarak Mengenal skala dan jarak. Aras 1 Mengenal pasti dan melukis Skala lurus Mengukur panjang dan lebar bilik darjah dengan menggunakan skala lurus. Mentakrifkan konsep jarak Menyatakan jarak dari rumah Ke sekolah. Aras 2 Melukis pelan bilik darjah berasaskan skala lurus. Mengira jarak relatif dan jarak mutlak dari rumah ke sekolah. Aras 3 Mengira jarak relatif dan jarak mutlak di peta lakar Menunjuk cara mengukur jarak dengan menggunakan skala lurus. Membincangkan jarak relatif dan jarak mutlak rumah murid ke sekolah, pekan atau bandar yang berdekatan

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Berusaha

BBM / BBB 1. Pembaris 2. Pita ukur 3. Buku Teks

B1D1E3 Menyatakan jarak mutlak dan jarak relatif B1D1E4 Mengenal pasti skala lurus B2D1E3 Melukis skala lurus B3D1E2 Mengukur jarak menggunakan skala

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 5 29 Jan 1 Feb4. GrafKonsep Graf bar mudah Graf Garisan

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Mengaplikasikan maklumat dalam bentuk jadual dan graf.

Membincangkan istilah petunjuk kata

Tekun Berusaha

Aras 1 Mengumpul dan merekod data bilangan murid mengikut jenis pengangkutan yang digunakan ke sekolah. Memilih data yang relevan. Menyusun maklumat dan data dalam bentuk jadual. Membina graf bar mudah dan Graf garisan berdasarkan jadual. Aras 2 Membina graf bar mudah dan Graf garisan berdasarkan jadual, menggunakan label yang betul dan petunjuk yang sesuai. Aras 3 Mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf Garisan

Membincangkan pelbagai kaedah mengumpul dan merekod data. Menunjuk cara teknik membina jadual dan graf penggunaan komputer digalakkan

BBM /BBB 1. Kertas Graf 2. Pembaris 3. Komputer 4. Buku Teks

B2D1E5 Mengenal jenis graf bar mudahdan graf garisan B3D1E3 Membina graf bar dan graf garisan

Latihan Buku Teks m.s. 32 -33

Menunjuk cara mentafsir jadual, graf bar mudah dan graf garisan. Menggunakan komputer untuk membina jadual dan melukis graf

5

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)

Minggu

Tajuk/Konsep

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti P&P

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Minggu 6 -7 4-15 Feb

5. Peta Konsep Kedudukan Arah Jarak

Memahami ciri-ciri fizikal dan budaya dalam peta lakar. Aras 1 Mengenal pasti ciri-ciri fizikal Dan budaya berdasarkan simbol dalam peta lakar. Menyatakan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri geografi yang diperhatikan. Aras 2 Mengaplikasikan simbol-simbol yang mewakili ciri-ciri fizikal dan budaya ke dalam peta lakar. Aras 3 Mentafsir peta lakar.

Menunjuk cara untuk menentukan kedudukan, arah dan jarak ciri-ciri fizikal dan budaya pada peta lakar. Menunjuk cara melukis simbol untuk menunjukkan ciriciri fizikal dan budaya pada peta lakar.

Rajin Tekun

BBM /BBB 1. Peta lakar 2. Buku Teks

B1D1E5 Mengenal simbol peta lakar B2D1E4 Mengenal simbol fizikal dan budaya dalam peta lakar B4D1E1 Mentafsir peta lakar dan bahan grafik

Latihan Buku teks m.s. 41- 42

Mengkaji secara kumpulan: - peta lakar - peta bergambar - peta pelancongan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 8 18-22 Feb1.1 Bentuk muka bumi Memahami kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Mengenal pasti kepelbagaian bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan peta tanah tinggi tanah pamah lembangan pinggir laut Aras 2 Menghuraikan dengan contoh kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi Melabel negerinegeri di Malaysia dalam peta kosong Membincangkan kedudukan dan keistimewaan pelbagai bentuk muka bumi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta bentuk muka bumi Malaysia dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi negara Malaysia secara kumpulan

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Cintai Negara Malaysia

Konsep Lembangan

BBM /BBB 1 Peta Dunia 2 Peta Malaysia mengikut sempadan negeri 3 Buku Teks

B1D2E1 Menamakan pelbagai bentuk muka bumi di Malaysia

Latihan Buku Teks m.s 62-63 Melabel banjaran

7

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 9a. Tanah tinggi Memahami sistem gunung lipat. Aras 1 Mengenal pasti rangkaian banjaran gunung negara Malaysia. Menamakan rangkaian banjaran dan gunung utama di atas peta alaysia. Menyatakan banjaran gunung negara Malaysia adalah sebahagian daripada sistem Banjaran Gunung Asia. Menyatakan dua jenis sistem gunung lipat gunung lipat muda gunung lipat tua Aras 2 Menjelaskan dengan contoh rangkaian banjaran gunung negara Malaysia dalam sistem banjaran gunung asia Menjelaskan ciri-ciri sistem gunung lipat tua gunung lipat muda Aras 3 Membandingkan dan membezakan ciri-ciri sistem gunung lipat Banjaran dan gunung negara Malaysia dan Asia dengan menggunakan pelbagai media seperti peta, atlas dan internet. Mencari maklumat melalui: - tayangan video - internet - majalah/akhbar

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ LatihanBBM /BBB 1 Kain tebal 2 Gambar 3 Visual sumber internet wikipedia ( tectonic) 4 Buku Teks 5 Latihan

DSP

B2D2E1 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi tanah tinggi B3D2E1 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah tinggi di Malaysia

25 Feb 1 Mac

Konsep Lipatan

Mencintai Malaysia berbangga terhadap alam semulajadi Malaysia

Buku teks m.s. 62-63

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 10 4-8 Mac b. Tanah Pamah Mengetahui taburan tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Aras 1 Menyenaraikan contohcontoh tanah pamah dan dataran negara Malaysia. Menamakan tanah pamah dan dataran utama negara Malaysia di atas peta. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan kawasan tanah pamah dan dataran negara Malaysia Mencari maklumat tentang kedudukan tanah pamah dan dataran negara Malaysia serta kepentingan berpandukan pelbagai media seperti : peta, cakera padat dan internet Mencintai Negara Malaysia Bersyukur Tinggal dalam negara yang subur BBM /BBB 1. peta tanah pamah kosong 2. Buku Teks B2D2E2 Menyatakan jenis/ contoh bentuk muka bumi tanah pamah B3D2E2 Mengenal pasti taburan kepelbagaian bentuk muka bumi tanah pamah di Malaysia Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan DSP

Konsep Delta Dataran Lembangan

Latihan Buku teks m.s. 62-63

9

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 11 c.Pinggir Laut 11 15 Mac Mengetahui pelbagai bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia. tebing tinggi tanjung teluk pantai pulau pentas benua Aras 2 Menerangkan pelbagai Bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berdasarkan rajah. Menjelaskan dengan contoh bentuk-bentuk muka bumi pinggir laut serta keistimewaannya. Mencari maklumat bentuk muka bumi pinggir laut negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti rajah, video dan internet. Membincangkan keistimewaan bentukbentuk muka bumi pinggir laut dengan bantuan pelbagai media seperti foto,poster dan internet. Menghasilkan model bentuk muka bumi pinggir laut Mencintai Negara Malaysia Bersyukur Tinggal dalam negara yang mempunyai pelbagai bentuk muka bumi BBM /BBB 1 Buku Teks 2 laptop/LCD Latihan Buku teks m.s. 62-63 B2D2E3 Menyatakan jenis/ contoh bentuk muka bumi pinggir laut Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ Latihan DSP

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 12 18-22 Macd. Saliran Memahami profil sungai. Aras 1 Menyenaraikan jenis-jenis saliran Menamakan sungai dan tasik negara Malaysia di atas peta. Melukis profil panjang dan Profil rentas sungai. Menyenaraikan bentuk muka Bumi sepanjang aliran sungai jeram air terjun likuan sungai likuan terpenggal tasik ladam tasik delta Aras 2 Melukis dan melabel bentuk muka bumi profil panjang sungai Menghubungkaitkan bentuk muka bumi sepanjang aliran sungai dengan profil panjang dan profil rentas sungai . Menunjukkan kedudukan saliransaliran utama negara Malaysia berpandukan peta. Mengumpul maklumat tentang sungai berpandukan pelbagai media seperti carta, model, video dan internet. Mencipta puisi tentang keunikan pandang darat sungai, tasik dan air terjun. Mengumpul gambar dan membuat buku skrap mengenai sungai

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Konsep Profil panjang Profil rentas

Mencintai negara Malaysia, Bersyukur kerana Negara Malaysia mempunyai banyak sungai, tasik dan air terjun yang unik

BBM /BBB 1. Peta taburan sungai 2. Gambarajah profil sungai 3. Buku Teks Latihan Buku teks m.s. 63

B2D2E4 Menyatakan jenis/contoh bentuk muka bumi di sepanjang aliran sungai B3D2E3 Mengenal pasti taburan saliran di Malaysia

11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konse p 1.2 Potensi dan halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. a. Potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Memahami potensi bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia. Aras 1 Menyatakan kepentingan Bentuk muka bumi negara Malaysia kepada kegiatan manusia. Tanah tinggi contoh: kuasa hidroelektrik, pelancongan. Tanah pamah contoh: petempatan, pertanian Pinggir laut contoh: perikanan, pelancongan Saliran contoh: minuman, perikanan Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan bentuk muka bumi, tanah tinggi, tanah pamah, pinggir laut dan saliran terhadap pembangunan negara Malaysia. Aras 3 Membandingkan dan membezakan kepentingan pelbagai bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia antara negara Malaysia Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Menghasilkan peta minda untuk menunjukkan potensi bentuk muka bumi negara Malaysia Berusaha membangunkan negara Malaysia : Bersyukur dengan sumbangan Bentuk Muka Bumi kepada pembangunan negara Malaysia . Nilai Petriotisme Catatan/BBM/ LatihanBBM /BBB 1.Buku Teks LCD / Laptop Latihan Buku teks m.s. 62-63

DSP

Minggu 13-14

1-12 April

B4D2E1 Menghuraikan potensi bentuk muka bumi (tanah tinggi, tanah pamah,saliran dan pinggir laut) di negara Malaysia B4D2E2 Membandingkan kepentingan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia antara Malaysia dengan negara lain B4D3E1 Menghuraikan kepentingan ciri bentuk muka bumi negara Malaysia

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)dengan negara lain seperti: kepentingan tanah tinggi Untuk pelancongan di Switzerland. kepentingan cerun bukit Untuk pertanian di Pulau Jawa. kepentingan sungai untuk pengangkutan di Thailand. kepentingan tasik untuk perikanan di Tonle Sap kampuchea Minggu 15 15-19 Aprilb. Halangan bentuk muka bumi kepada kegiatan manusia Memahami halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 1 Menyenaraikan bentuk muka bumi yang menghalang kegiatan manusia. cerun curam sukar untuk mendirikan petempatan. sungai beraliran deras sukar untuk pengangkutan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia. Aras 3 Merangkakan langkah-langkah mengurangkan halangan bentuk muka bumi terhadap kegiatan manusia Sumbang saran halangan bentukmuka bumi terhadap kegiatan manusiaBBM /BBB 1 .Buku Teks Laptop/LCD Latihan Buku teks m.s. 76-77

13

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 16-17 22 April 3 Mei1.3 Kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar Konsep Pemeliharaan Pemuliharaan Mengetahui kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. penebangan pokok kegiatan pertanian pembinaan jalan raya Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. Aras 3 Menganalisis kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar dan langkah-langkah mengurangkannya. Merumus kesan jika alam sekitar tidak terpelihara Perbincangan peranan setiap individu untuk memelihara alam sekitar dan kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar .Mencintai negara Malaysia Memelihara dan memulihara alam sekitar

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ LatihanBBM /BBB 1.Buku Teks 2. LCD /Laptop

DSP

Latihan Buku teks m.s. 85 -86

B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh. B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh

Syarahan tentang kesan kegiatan manusia terhadap alam sekitar

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 18 6-10 April2.1 Pergerakan bumi di dalam sistem suria Memahami putaran dan peredaran bumi. Aras 1 Mentakrifkan putaran dan peredaran bumi Menyenaraikan kesan-kesan putaran. Menjelaskan kejadian siang Dan malam Menyenaraikan kesan-kesan peredaran bumi Simulasi tentang putaran dan peredaran bumi. Mengumpul gambar yang menunjukkan suasana empat musim.

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Bersyukur

Buku Teks LCD / Laptop Lembaran kerja

a. Pengaruh pergerakan bumi terhadap cuaca dan iklim konsep Putaran Peredaran Kebenuaan Kelautan Kepulauan Ketinggian

B2D3E1 Menyataakan kesan pergerakan bumi dalam sistem suria terhadap cuaca dan iklim

Aras 2 Menghuraikan:

kejadian siang dan malam kejadian empat musim

15

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 19-20 13-23 Meib. Cuaca dan iklim negara Malaysia Konsep Memahami ciri-ciri iklim negara Malaysia dan faktorfaktor yang mempengaruhinya. Aras 1 Mengenal pasti ciri-ciri iklim negara Malaysia dari segi: suhu , angin , hujan Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia: kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan Aras 2 Menghubungkaitkan faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim dengan ciri-ciri iklim negara Malaysia. kedudukan angin monsun ketinggian kepulauan Menjelaskan kedudukan segara Malaysia yang bebas daripada taufan, siklon tropika dan kemarau yang perpanjangan Mengumpul maklumat tentang ciri-ciri iklim negara Malaysia melalui pelbagai sumber seperti: - internet - pusat kaji cuaca Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim negara Malaysia

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Mencintai negara Malaysia : Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau

BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Power Point Laptop /LCD Latihan Buku teks m.s 102103

B1D3E1 Menamakan jenis iklim di Malaysia B2D4E1 Menyatakan ciri iklim di Malaysia B3D3E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi ciri cuaca dan iklim Malaysia

Suhu Angin Hujan

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 21-22 10-21 Jun2.2 Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia a. Pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup Memahami keadaan iklim dan cara hidup manusia di kawasan zon iklim tertentu. Aras 1 Mengenal pasti iklim di : Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Menyatakan cara hidup di kawasan zon iklim tertentu Aras 2 Menerangkan iklim Malaysia dan iklim di kawasan Zon iklim : Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Menjelaskan cara hidup Manusia di kawasan: Zon panas (Gurun Thar) Zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) Zon sejuk (Greenland) Aras 3 Membandingkan iklim Malaysia dengan iklim negara- negara lain, mengetahui persamaan dan perbezaan pelbagai cara hidup manusia di kawasan zon iklim lain. Mengumpul maklumat bergambar daripada pelbagai media seperti video, internet dan majalah tentang keadaan iklim di kawasan: - zon panas (Gurun Thar) - zon sederhana sejuk (Kawasan Siberia) - zon sejuk (Greenland) Perbincangan secara berkumpulan tentang persamaan dan perbezaan cara hidup manusia negara Malaysia berbanding dengan negara lain.

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Mencintai negara Malaysia : Bersyukur kerana dianugerahi iklim dan cuaca yang tidak melampau

BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Power point Laptop /LCD 3.Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 116

B3D4E1 Menjelaskan pengaruh cuaca dan iklim terhadap cara hidup di Gurun Thar, Siberia dan Greenland B4D2E3 Membandingkan cara hidup di Malaysia dengan 3 zon iklim (Zon Panas, Zon Sejuk, Zon Sederhana Sejuk B4D3E2 Menghuraikan pengaruh (keistimewaan) ciri cuaca dan iklim negara Malaysia

Kosep

Cara hidup manusia

17

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 23-24 24Jun- 5 Julai2.3 Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim konsep Kemarau Jerebu Hujan asid Kesan rumah hijau Pulau haba Penipisan lapisan ozon Aras 3 Merumus kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. o peningkatan suhu o kemarau o jerebu o hujan asid o kesan rumah hijau o pulau haba o penipisan lapisan ozon Aras 2 Menjelaskan dengan contoh pengaruh penebangan hutan, perindustrian, pembakaran terbuka terhadap cuaca dan iklim.

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Sumbang saran kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Mengumpul maklumat mengenai kesan pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim daripada pelbagai media seperti video, majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menyelesaikan teka silang kata berkaitan dengan pengaruh manusia terhadap cuaca dan iklim. Meramalkan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim.

Mencintai negara Malaysia : Berusaha menjaga Alam sekitar dari masalah kemarau, jerebu hujan.

BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Lptop/LCD 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 123- 124

B5D2E1* Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim Atau Menghasilkan kajin kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semulajadi dan hidupan liar

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 25-26 8-19 Julai3.1 Jenis dan taburan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar Konsep Kepelbagaian Taburan Memahami jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Aras 1 Menyenaraikan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia Hutan Hujan Tropika Hutan Paya Hutan Pantai Hutan Gunung Memadankan taburan jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi di atas peta negara Malaysia Menyenaraikan contoh hidupan liar di negara Malaysia Mengenal pasti ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia Aras 2 Menghuraikan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 3 Membandingkan dengan contoh rajah profil tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia. Sumbang saran jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia. Menerangkan jenis dan taburan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan internet. Menjalankan aktiviti lawatan sambil belajar. Menghasilkan buku skrap mengenai ciri-ciri tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan model lapisan hutan negara Malaysia.

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Mencintai negara Malaysia : Bersyukur tinggal dalam negara yang mempunyai pelbagai tumbuhan semulajadi

BBM /BBB 1. Buku Teks 2.Tayangan Visual

B1D4E1 Menamakan tumbuhan semula jadi B1D4E2 Menamakan hidupan liar B2D5E1 Menyatakan ciri tumbuhan semulajadi

Latihan Buku Teks m.s 138-139

19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 27-283.2 Faktor-faktor Yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi a. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 1 Menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. bentuk muka bumi iklim tanih saliran Aras 2 Menghubungkaitkan jenis tumbuh- tumbuhan semula jadi negara Malaysia dengan: bentuk muka bumi iklim tanih saliran Aras 3 Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuhtumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda Membincangkan faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi. Menghasilkan peta minda tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelbagai jenis tumbuh-tumbuhan semula jadi

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

Mencintai negara Malaysia : Bersyukur tinggal dalam negara yang mempunyai pelbagai tumbuhan semulajadi

BBM /BBB 1 .Buku Teks 2 LCD/Laptop 3 Tayangan Visual

22 Julai-2 Ogos

B2D5E2 Menyatakan jenis hidupan liar mengikut habitatnya B3D5E1 Menjelaskan faktor yang mempengaruhi tumbuhan semulajadi

Latihan Buku teks m.s 154- 155

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)b. Jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain Tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain. Aras 1 Menyatakan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand Memadankan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi di atas peta. Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) Menyatakan ciri-ciri tumbuhTumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: Gurun panas (Sahara) Tundra (Siberia) Mediterranean (Turki) Monsun Tropika (Thailand) Aras 2 Menjelaskan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar negara Malaysia dengan negaranegara lain Memadankan jenis tumbuhTumbuhan semula jadi di atas peta. Menerangkan taburan dan ciri-ciri tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar di negara-negara lain berpandukan pelbagai media seperti peta, video dan cakera padat. Mengumpul gambar berkaitan dengan jenis tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar di kawasan: - Gurun panas (Sahara) - Tundra (Siberia) - Mediterranean (Turki) - Monsun Tropika (Thailand

Minggu 29-30 5-23 Ogos

BBM /BBB 1 .Buku Teks 3 Tayangan Visual Latihan Buku teks m.s 154155

B4D2E5Membandingkan ciri tumbuhan negara Malaysia dengan negara lain

21

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013) Menyatakan ciri-ciri tumbuhTumbuhan semula jadi dan hidupan liar di awasan: Aras 3 Mencerakinkan ciri-ciri tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar :

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 313.3 Kepentingan 26-30 Ogos Tumbuhtumbuhan semula jadi Memahami kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 1 konsep Ekosistem habitat Menyenaraikan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Membincangkan secara kumpulan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia. Menghasilkan peta minda berkaitan kepentingan tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia .Mencintai MalaysiaBBM /BBB 1 .Buku Teks 2. Laptop/L CD Latihan Buku teks m.s 165- 166

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ Latihan

DSP

B4D2E4 Menghuraikan kepentingan tumbuhan semula jadi di negara Malaysia B4D3E3 Menghuraikan keistimewaan dan keunikan tumbuhan semula jadi negara Malaysia

Aras 3 Merumus tentang kepentingan

tumbuh-tumbuhan semula jadi negara Malaysia secara grafik seperti peta minda.

Minggu 32-34 2 Sept-20 Sept

Pentaksiran Pusat (Tarikh Ubah Suai)

23

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 3538 23 Sept-18 Okt3.4 Kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar Konsep Mencintai negara Malaysia

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ LatihanBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Tayangan Visual Latihan

DSP

Memahami kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 Menyenaraikan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kesan kegiatan berikut terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. o pembalakan o pertanian o petempatan Aras 3 Merumus kesan kegiatan Manusia terhadap tumbuhTumbuhan semula jadi dan hidupan liar pada masa depan

Membincangkan bagaimana kegiatan manusia memberi kesan terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar berpandukan pelbagai media seperti video, internet dan majalah. Mendapat maklumat bergambar daripada majalah, akhbar, cakera padat dan internet. Menulis karangan ringkas tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Buku Teks m.s 173 174

B5D1E1 Mempersembah maklumat geografi daripada pelbagai sumber yang diperoleh. B5D1E2 Membuat keputusan yang rasional daripada maklumat geografi yang diperoleh B5D2E1* Menghasilkan kajian kes/laporan kesan kegiatan manusia terhadap tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Kepupusan Ketandusan Pencemaran

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN GEOGRAFI TINGKATAN 1 (2013)Minggu Tajuk/Konsep Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P Minggu 39 -40 21 Okt 1 Nov3.5 Pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar Memahami kepentingan dan langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Aras 1 Menyatakan pentingnya memelihara dan memulihara tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Menyenaraikan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar sebagai potensi kegunaan masa depan. Aras 2 Menjelaskan dengan contoh kepentingan dan langkahlangkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar Sumbang saran langkah-langkah pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Melukis poster tentang pemeliharaan dan pemuliharaan tumbuh-tumbuhan semula jadi dan hidupan liar. Mengadakan permainan alam sekitar. Tayangan video tentang tumbuh tumbuhan semula jadi dan hidupan liar

Nilai Petriotisme

Catatan/BBM/ LatihanBBM /BBB 1 .Buku Teks 2 Tayangan Visual Latihan

DSP

Mencintai Negara

Konsep Pemeliharaan Pemuliharaan

Buku Teks m.s 182 - 183

B5D3E1* Melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti peringkat sekolah / komuniti setempat mengenai penjagaan alam sekitar. B6D1E1* Mempersembahkan idea/ dapatan /ciptaan/produk untuk kesejahteraan persekitaran. B6D2E1 Mencadangkan langkahlangkah pengurusan tumbuhan semula jadidan hidupan liar. B6D2E2 Mencadangkan langkahlangkah mengurangkan kegiatan manusia terhadap alam sekitar. B6D3E1 Mempamerkan sikap/tingkahlaku mesra alam sekitar

Minggu 41- 42

Kerja kursus geografi

DISEDIAKAN OLEH PN SARIMAH MD LASIM ( GC. GEOGRAFI )

25