12
RYSZARD KOWALEWSKI MALARSTWO

Ryszard Kowalewski MALARSTWO

  • Upload
    olchaw

  • View
    223

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Citation preview

Page 1: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

RyszaRdKowalewsKimalarstwo

Page 2: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

Urodziłem się 29 listopada 1943 roku w Lublinie.Do Liceum Sztuk Plastycznych uczęszczałem w pięknymrenesansowym Zamościu. Stamtąd wyjechałem na studiado Warszawy. Akademię Sztuk Pięknych ukończyłem z wyróżnieniem w 1968 roku. Następnie, przez dwa lata,byłem asystentem u profesoraWaśkowskiego, w pracownidrzeworytu kolorowego. W 1970 roku przeniosłem się doGdańska, gdzie przez cztery lata pracowałem w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych jako asystent profesorów:Podlewskiego,Kadłubowskiego iZabłockiego.OdpoczątkustudiówwWarszawie zacząłemwyjeżdżaćwgóry.Miałemszczęście przezywać tam piękne wspinaczki. Pierwszychliczącychsięwalpinizmiewejść,m.in.nadziewiczesiedmio- tysięczne szczyty, dokonałem w Himalajach Karakorum.Zmierzyłem się także z ośmiotysięcznikami w HimalajachNepaluorazsiedmiotysięcznikamiwPamirze,sześciotysię-cznikamiipięciotysięcznikamiwPamiroAłaju,AndachigórachAlaski.Latemizimąuprawiałemekstremalnewspinaczkiwgó- rach Norwegii,Alpach włoskich i francuskich. Zdobywałemrównież dziewicze jaskinie wAndach.A wszystko zaczęłosię od skałek w Jurze Krakowsko – Częstochowskiej i odnajpiękniejszychgórświata–polskichTatr.

Ryszard Kowalewski

Potęga GórObrazy Ryszarda Kowalewskiego

Monumentalnośćgór,malowanychprzezRyszardaKowalewskiego, wywołuje poczucie grozy, niedostępności,tajemnicy.Potęganaturydrzemiącawnieruchomychszczy-tach, pionowych ścianach, przepaściach, żlebach i ostrychskalnychgraniachobjawiasięzcałymdostojeństwemogro-mu,kolorytuizachwycającegopiękna. Ryszard Kowalewski jak żaden inny artysta, jestszczególnie uprawniony do podejmowaniaw swoimmalar-stwiemotywów górskich. Jakowieloletni uczestnikwyprawwysokogórskichizdobywcawyniosłychszczytówniemalna wszystkichkontynentach,poznałgóryodtejnajbardziejpo-wabnej, fascynującej i jednocześnie niebezpiecznej strony.Byciewgórach,obcowanieznimi,wspinaniesię,takjakontoczynił–natenajbardziejniedostępnewierzchołki–wymaganietylkoodwagi,żelaznejwytrzymałościorganizmuiniemalżeekwilibrystycznejsprawności,aletakżeświadomejgotowościsprawdzaniasięwniezwykletrudnychsytuacjach. Malowanie gór wymaga niebywałej wrażliwości.Potrzebnyjesttuzachwyt,jakiutrwalićwsobiemożetylkoten,ktozdolny jestprzezywaćmajestatycznązjawiskowośćgór.RyszardKowalewskiczujeje.Potrafijemalowaćniegubiącniczefektów,jakiedajeulotnośćchwiliwidzenia.Działanawyobraźnię odbiorcy i prowokuje go do swobodnychmyśli iniczymnieskrępowanychrefleksji. GórywobrazachRyszardaKowalewskiegotworzą abstrakcyjneukładyform.Towyjątkowyprzypadekwmala- rstwie, kiedy zachowując konwencję realistycznego obra-zowania,poruszamysięwzależnościachkontrastów,barwnychakcentówinawarstwieńmaterii.Takiefekt,tenutalentowanyartysta, uzyskuje poprzez kadrowanie gór, pokazując nie-zwykłe bogactwo ich naturalnego ukształtowania i zastygłeżywioły, które niewątpliwie wzbudzają uniwersalne uczuciaomiejscu i znaczeniu człowiekawświecie.Zdajemysobiewówczas sprawę, pełni podziwu i pokory, z elementarnychwartościjakiezawierawsobiepieknoipotęganatury.

Stanisław Tabisz

Page 3: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

Himalaje,2011, akryl, płótno, 86 x 116 cm

Page 4: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

Lhotse,Himalaje,Nepal,2003, akryl, płótno, 92 x 73 cm

Page 5: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

PółnocnaścianaEverestu,Himalaje,Tybet,2003, akryl, płótno, 86 x 116 cm

Page 6: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

Gasherbrumy,Karakorum,Pakistan,2003, akryl, płótno, 92 x 73 cm

Page 7: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

MountEverest,Himalaje,Nepal,1987, akryl, płótno, 90 x 90 cm

Page 8: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

PikPrzyjaźni,FańskieGóry,Tadżykistan,1974, olej, płótno, 90 x 90 cm

Page 9: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

NandaDeviEast,Himalaje,Indie,1973, olej, płótno, 90 x 90 cm

Page 10: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

Matterhorn,Alpy,Szwajcaria,1971, olej, płótno, 90 x 90 cm

Page 11: Ryszard Kowalewski MALARSTWO

ISBN: 978-83-932874-9-9

Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria „U Jaksy” w MiechowieAdres: Plac Kościuszki 3a, 32-200 Miechów, tel/fax: 41 383 07 95strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: [email protected] graficzne: Paweł OlchawaDruk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Kraków

Ga

leRia

„U JaKsy” w MieCHow

ie

BiU

Ro

w

ys Taw aR Ty sTyCzNy

CH

Aconcagua,Andy,Argentyna,2010, akryl, płótno, 116 x 86 cmokładka,str.1-MasywCivetty,Dolomity,Włochy,1973, olej, płótno, 90 x 90 cm

okładka,str.12-Zachódsłońcawgórach,1973, 90 x 90 cm

Page 12: Ryszard Kowalewski MALARSTWO