of 12 /12
RYSZARD KOWALEWSKI MALARSTWO

Ryszard Kowalewski MALARSTWO

 • Author
  olchaw

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Ryszard Kowalewski MALARSTWO

 • RyszaRdKowalewsKimalarstwo

 • Urodziem si 29 listopada 1943 roku w Lublinie.Do Liceum Sztuk Plastycznych uczszczaem w piknymrenesansowym Zamociu. Stamtd wyjechaem na studiado Warszawy. Akademi Sztuk Piknych ukoczyem z wyrnieniem w 1968 roku. Nastpnie, przez dwa lata,byem asystentem u profesoraWakowskiego, w pracownidrzeworytu kolorowego. W 1970 roku przeniosem si doGdaska, gdzie przez cztery lata pracowaem w Wyszej Szkole Sztuk Plastycznych jako asystent profesorw:Podlewskiego,Kadubowskiego iZabockiego.OdpocztkustudiwwWarszawie zaczemwyjedawgry.Miaemszczcie przezywa tam pikne wspinaczki. Pierwszychliczcychsiwalpinizmiewej,m.in.nadziewiczesiedmio- tysiczne szczyty, dokonaem w Himalajach Karakorum.Zmierzyem si take z omiotysicznikami w HimalajachNepaluorazsiedmiotysicznikamiwPamirze,szeciotysi-cznikamiipiciotysicznikamiwPamiroAaju,AndachigrachAlaski.Latemizimuprawiaemekstremalnewspinaczkiwg- rach Norwegii,Alpach woskich i francuskich. Zdobywaemrwnie dziewicze jaskinie wAndach.A wszystko zaczosi od skaek w Jurze Krakowsko Czstochowskiej i odnajpikniejszychgrwiatapolskichTatr.

  Ryszard Kowalewski

  Potga GrObrazy Ryszarda Kowalewskiego

  Monumentalnogr,malowanychprzezRyszardaKowalewskiego, wywouje poczucie grozy, niedostpnoci,tajemnicy.Potganaturydrzemicawnieruchomychszczy-tach, pionowych cianach, przepaciach, lebach i ostrychskalnychgraniachobjawiasizcaymdostojestwemogro-mu,kolorytuizachwycajcegopikna. Ryszard Kowalewski jak aden inny artysta, jestszczeglnie uprawniony do podejmowaniaw swoimmalar-stwiemotyww grskich. Jakowieloletni uczestnikwyprawwysokogrskichizdobywcawyniosychszczytwniemalna wszystkichkontynentach,poznagryodtejnajbardziejpo-wabnej, fascynujcej i jednoczenie niebezpiecznej strony.Byciewgrach,obcowanieznimi,wspinaniesi,takjakontoczyninatenajbardziejniedostpnewierzchokiwymaganietylkoodwagi,elaznejwytrzymaociorganizmuiniemaleekwilibrystycznejsprawnoci,aletakewiadomejgotowocisprawdzaniasiwniezwykletrudnychsytuacjach. Malowanie gr wymaga niebywaej wraliwoci.Potrzebnyjesttuzachwyt,jakiutrwaliwsobiemoetylkoten,ktozdolny jestprzezywamajestatycznzjawiskowogr.RyszardKowalewskiczujeje.Potrafijemalowaniegubicniczefektw,jakiedajeulotnochwiliwidzenia.Dziaanawyobrani odbiorcy i prowokuje go do swobodnychmyli iniczymnieskrpowanychrefleksji. GrywobrazachRyszardaKowalewskiegotworz abstrakcyjneukadyform.Towyjtkowyprzypadekwmala- rstwie, kiedy zachowujc konwencj realistycznego obra-zowania,poruszamysiwzalenociachkontrastw,barwnychakcentwinawarstwiematerii.Takiefekt,tenutalentowanyartysta, uzyskuje poprzez kadrowanie gr, pokazujc nie-zwyke bogactwo ich naturalnego uksztatowania i zastygeywioy, ktre niewtpliwie wzbudzaj uniwersalne uczuciaomiejscu i znaczeniu czowiekawwiecie.Zdajemysobiewwczas spraw, peni podziwu i pokory, z elementarnychwartocijakiezawierawsobiepieknoipotganatury.

  Stanisaw Tabisz

 • Himalaje,2011, akryl, ptno, 86 x 116 cm

 • Lhotse,Himalaje,Nepal,2003, akryl, ptno, 92 x 73 cm

 • PnocnacianaEverestu,Himalaje,Tybet,2003, akryl, ptno, 86 x 116 cm

 • Gasherbrumy,Karakorum,Pakistan,2003, akryl, ptno, 92 x 73 cm

 • MountEverest,Himalaje,Nepal,1987, akryl, ptno, 90 x 90 cm

 • PikPrzyjani,FaskieGry,Tadykistan,1974, olej, ptno, 90 x 90 cm

 • NandaDeviEast,Himalaje,Indie,1973, olej, ptno, 90 x 90 cm

 • Matterhorn,Alpy,Szwajcaria,1971, olej, ptno, 90 x 90 cm

 • ISBN: 978-83-932874-9-9

  Wydawca: Biuro Wystaw Artystycznych - Galeria U Jaksy w MiechowieAdres: Plac Kociuszki 3a, 32-200 Miechw, tel/fax: 41 383 07 95strona www: http://u-jaksy.miech.pl, e-mail: [email protected] graficzne: Pawe OlchawaDruk: Drukarnia SKLENIARZ, ul. Lea 118, 30-133 Krakw

  Ga

  leRi

  a U J

  aKsy w MieCHow

  ie

  BiU

  Ro

  w

  ys Taw aR Ty sTy

  CzN

  yC

  H

  Aconcagua,Andy,Argentyna,2010, akryl, ptno, 116 x 86 cmokadka,str.1-MasywCivetty,Dolomity,Wochy,1973, olej, ptno, 90 x 90 cm

  okadka,str.12-Zachdsocawgrach,1973, 90 x 90 cm