of 6 /6
DRAF Tajuk : Akuatik: Teknik berenang Masa : 60 minit Tunjang Utama : Fizikal Dan Estetika Standard Kandungan : 1.7 Berkebolehan melakukan kemahiran asas renang 2.7 Berkebolehan mengetahui konsep asas keselamatan di air dan kemahiran asas renang. 5.1 Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan Standard Pembelajaran : 1.7.1 Melakukan aktiviti melonjak dari dinding kolam (apung tiarap) 2.7.1 Menerangkan aksi lonjakan secara bebas di dalam air 5.1.1 Mengamalkan elemen pengurusan seperti pengambilan Peralatan dan penyimpanan peralatan Objektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat: 1. mengenal teknik lonjakan 2. melakukan teknik lonjakan Elemen Merentas : Nilai Murni - Keyakinan diri, toleransi, kerjasama Kurikulum (EMK) Keusahawanan – Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK – belajar melalui TMK Kreativiti dan inovasi Bahan Bantu Belajar : Papan luncur yang telah di ubah suai, wisel,jeket Keselamatan,pelampung LANGKAH AKTIVITI BBB CATATAN

Sabah RPH Aquatik Asas Thn 5

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sabah RPH Aquatik Asas Thn 5

Text of Sabah RPH Aquatik Asas Thn 5

DRAFTajuk: Akuatik: Teknik berenangMasa: 60 minitTunjang Utama: Fizikal Dan EstetikaStandard Kandungan: 1.7Berkebolehan melakukan kemahiran asas renang 2.7Berkebolehan mengetahui konsep asas keselamatan di air dan kemahiran asas renang.5.1Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatanStandard Pembelajaran : 1.7.1 Melakukan aktiviti melonjak dari dinding kolam (apung tiarap) 2.7.1 Menerangkan aksi lonjakan secara bebas di dalam air 5.1.1 Mengamalkan elemen pengurusan seperti pengambilan Peralatan dan penyimpanan peralatanObjektif : Pada akhir pembelajaran dan pengajaran, murid dapat:1. mengenal teknik lonjakan2. melakukan teknik lonjakanElemen Merentas: Nilai Murni - Keyakinan diri, toleransi, kerjasamaKurikulum (EMK) Keusahawanan Sikap dan pemikiran keusahawanan TMK belajar melalui TMK Kreativiti dan inovasiBahan Bantu Belajar: Papan luncur yang telah di ubah suai, wisel,jeket Keselamatan,pelampung

LangkahAktivitiBBBCatatan

Set Induksi( 5 Minit)

1. Murid memanaskan badan i) Lari setempat ii) Kaki dibuka hayun kedua-dua tangan ke depan, atas dan kebelakang berulang-ulang. 2. Murid melakukan aktiviti regangan.

EMK

Langkah 1( 15 Minit )1. Guru menerangkan tentang teknik asas lonjakan kepada murid.2. Murid meniarap,tapak kaki diletakkan ke dinding,lutut dibengkokkan dan murid bersedia dalam keadaan mahu melonjak.3. Guru menunjukkan demontrasi teknik lonjakkan kepada murid (di luar kolam)i. Murid melihat guru melakukan demontrasi teknik lonjakan.ii. Murid melakukan teknik lonjakan dengan bantuan guru secara bergilir-gilir.

wisel papan luncur yang telah diubahsuai

Murid mendengar arahan guru

Bekerjasama

Semua murid melakukan aktiviti

Murid bertukar aktiviti

Langkah 2( 15 Minit )1. Murid memakai jaket keselamatan2. Murid diterangkan tentang peraturan keselamatan semasa di kolam renang.3. Murid dibawa seorang demi seorang ke dalam kolam dengan bantuan guru.4. Murid dibiasakan dengan air sambil dibantu oleh guru.

Jaket keselamatanMurid mendengar arahan guru

Bekerjasama

Semua murid melakukan aktiviti

Murid bertukar aktiviti

Langkah 3( 20 Minit )

1. Murid melakukan aksi teknik lonjakan mengunakan pelampung di dalam air dengan bantuan guru.

2. Murid melakukan aktiviti menolak dinding kolam menggunakan kaki sambil tangan memegang pelampung. Jeket keselamatan,Papan luncur ubahsuai,pelampung

EMKInovasiKeusahawanan

Nilai- Kejasama- Mendengar arahan

Penutup( 5 Minit )1. Murid diminta menyatakan peraturan semasa di kolam renang.2. Murid menyebut nama peralatan yang digunakan semasa di kolam renang yang ditunjukkan oleh guru.3. Murid melakukan aktiviti gerak kendur.

MuzikWiselPeralatan terapi renang, EMKKretiviti dan inovasi

Tajuk: Akuatik: Teknik berenangStandard Kandungan: 1.7Berkebolehan melakukan kemahiran asas renang 2.7Berkebolehan mengetahui konsep asas keselamatan di air dan kemahiran asas renang.5.1Berkebolehan mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatanStandard Pembelajaran : 1.7.1 Melakukan aktiviti melonjak dari dinding kolam (apung tiarap) 2.7.1 Menerangkan aksi lonjakan secara bebas di dalam air 5.1.1 Mengamalkan elemen pengurusan seperti pengambilan Peralatan dan penyimpanan peralatan

SENARAI SEMAK

Nama :____________________ Kelas :______________ Tarikh :________________

Fokus Pembelajaran : Murid dapat mengenal pasti dan seterusnya melakukan teknik Lonjakan.Isikan Menguasai (M) atau Tidak Menguasai (TM) di ruangan yang disediakan.BilKemahiranMenguasaiTidak MenguasaiCatatan

1.Murid mengenal teknik lonjakan

2.Murid melakukan teknik lonjakan

3.Murid dapat menyatakan asas peraturan keselamatan semasa di kolam renang

Refleksi : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Tandatangan guru :

.......................................................