of 12 /12
SABAHATTİN ALİ 25 Şubat 1907 tarihinde Gümülcine / İğridere’de doğdu. İlköğrenimini Üsküdar, Çanakkale ve Edremit'te yaptı (1921). Balıkesir Muallim Mektebi'ni bitirdi (1927). Aynı yıl Yozgat Cumhuriyet İlkokulu’na öğretmen oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1928'de Almanya'ya gitti. 1930 yılı mart ayında yurda döndü. Aydın ve Konya'da öğretmenlik yaptı. Resimli Ay dergisinde öykülerini yayınlamaya başladı. Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı (1932). Bir yıla hüküm giydi. Konya ve Sinop hapishanelerinde yattı. 1933 yılında memuriyet kaydı silindi. Cumhuriyet'in onuncu yıl dönümünde çıkarılan afla hapisten çıktı (29 Ekim 1933). Yeniden memur olabilmesi için bağlılığını ispatlaması istendi. Bu amaçla 15 Ocak 1934 tarihli Varlık dergisinde (13. Sayı) "Benim Aşkım" başlıklı, Atatürk'e övgü şiiri yayınladı. Karşılığında MEB Talim Terbiye Dairesi Mümeyyizliğine atandı (30 Eylül 1934). 1937'deki askerliğini takiben, önce Ankara Musiki Muallim Mektebi Türkçe öğretmenliğine, ardından çevirmen, öğretmen ve dramaturg olarak çalışacağı Devlet Konservatuarı'na atandı (1938). 1945'de Yeni Dünya gazetesinin, 1946'da Marko Paşa'nın neşrine katıldı. Marko Paşa'daki yazıları yüzünden çeşitli kovuşturmalara uğradı. Bunlardan birinden yedi ay hüküm giydi. 1948'de Zincirli Hürriyet'teki bir yazısından dolayı yine hakkında kovuşturma açıldı. Nakliyeciliğe başladı. 1 Nisan 1948 tarihinde yurt dışına kaçma girişimi sırasında öldürüldü. Cesedi öldürülüşünden iki buçuk ay sonra (16 Haziran 1948) bulundu. Eserleri: Hikâye Kitapları: Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk. Romanları: Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna. Şiir: Dağlar ve Rüzgâr Oyun: Esirler Edebi Kişiliği Sabahattin Ali yazı yaşamına şiirle başlamış, hece vezniyle yazdığı ve halk şiirinin açık izleri görülen bu ürünlerini Balıkesir'de çıkan ve Orhan Şaik Gökyay tarafından yönetilen Çağlayan dergisinde yayımlamıştır (1926). Servet-i Fünun, Güneş, Hayat, Meşale gibi dergilerde de yazan (1926 - 1928) Sabahattin Ali, bu arada öykü de yazmaya başlamış, ilk öyküsü "Bir Orman Hikâyesi" Resimli Ay'da yayımlanmıştır (30 Eylül 1930). Toplumsal eğilimli bu öyküyü Nazım Hikmet, şu sözlerle okurlara sunmuştur: "Bu yazı bizde örneğine

SABAHATTİN ALİ - dersimiz.comKuyucaklı Yusuf, İçimizdeki eytan, Kürk Mantolu Madonna. ùiir: Dağlar ve Rüzgâr Oyun: Esirler Edebi Kiúiliği Sabahattin Ali yazı yaamına

 • Author
  others

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of SABAHATTİN ALİ - dersimiz.comKuyucaklı Yusuf, İçimizdeki eytan, Kürk Mantolu Madonna. ùiir:...

 • SABAHATTİN ALİ

  25 Şubat 1907 tarihinde Gümülcine / İğridere’de doğdu. İlköğrenimini Üsküdar,

  Çanakkale ve Edremit'te yaptı (1921). Balıkesir Muallim Mektebi'ni bitirdi (1927). Aynı yıl

  Yozgat Cumhuriyet İlkokulu’na öğretmen oldu. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1928'de

  Almanya'ya gitti. 1930 yılı mart ayında yurda döndü. Aydın ve Konya'da öğretmenlik yaptı.

  Resimli Ay dergisinde öykülerini yayınlamaya başladı.

  Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı (1932). Bir yıla hüküm giydi. Konya ve

  Sinop hapishanelerinde yattı. 1933 yılında memuriyet kaydı silindi. Cumhuriyet'in onuncu yıl

  dönümünde çıkarılan afla hapisten çıktı (29 Ekim 1933). Yeniden memur olabilmesi için

  bağlılığını ispatlaması istendi. Bu amaçla 15 Ocak 1934 tarihli Varlık dergisinde (13. Sayı)

  "Benim Aşkım" başlıklı, Atatürk'e övgü şiiri yayınladı. Karşılığında MEB Talim Terbiye

  Dairesi Mümeyyizliğine atandı (30 Eylül 1934). 1937'deki askerliğini takiben, önce Ankara

  Musiki Muallim Mektebi Türkçe öğretmenliğine, ardından çevirmen, öğretmen ve dramaturg

  olarak çalışacağı Devlet Konservatuarı'na atandı (1938).

  1945'de Yeni Dünya gazetesinin, 1946'da Marko Paşa'nın neşrine katıldı. Marko Paşa'daki

  yazıları yüzünden çeşitli kovuşturmalara uğradı. Bunlardan birinden yedi ay hüküm giydi.

  1948'de Zincirli Hürriyet'teki bir yazısından dolayı yine hakkında kovuşturma açıldı.

  Nakliyeciliğe başladı. 1 Nisan 1948 tarihinde yurt dışına kaçma girişimi sırasında öldürüldü.

  Cesedi öldürülüşünden iki buçuk ay sonra (16 Haziran 1948) bulundu.

  Eserleri:

  Hikâye Kitapları:

  Değirmen, Kağnı, Ses, Yeni Dünya, Sırça Köşk.

  Romanları:

  Kuyucaklı Yusuf, İçimizdeki Şeytan, Kürk Mantolu Madonna.

  Şiir:

  Dağlar ve Rüzgâr

  Oyun:

  Esirler

  Edebi Kişiliği

  Sabahattin Ali yazı yaşamına şiirle başlamış, hece vezniyle yazdığı ve halk şiirinin açık

  izleri görülen bu ürünlerini Balıkesir'de çıkan ve Orhan Şaik Gökyay tarafından yönetilen

  Çağlayan dergisinde yayımlamıştır (1926). Servet-i Fünun, Güneş, Hayat, Meşale gibi

  dergilerde de yazan (1926 - 1928) Sabahattin Ali, bu arada öykü de yazmaya başlamış, ilk

  öyküsü "Bir Orman Hikâyesi" Resimli Ay'da yayımlanmıştır (30 Eylül 1930). Toplumsal

  eğilimli bu öyküyü Nazım Hikmet, şu sözlerle okurlara sunmuştur: "Bu yazı bizde örneğine

 • az tesadüf edilen cinsten bir eserdir. Köylü ruhiyatının bütün muhafazakâr ve ileri taraflarını,

  iptidaî sermaye terakümünü yapan sermayedarlığın inkişaf yolunda köylülüğü nasıl dağıttığını

  ve en nihayet, tabiatın deniz kadar muazzam bir unsuru olan ormanın muğlak, ihtiraslı

  hayatını, kımıldanışların zeki bir aydınlık içinde görüyoruz".

  Sabahattin Ali, af yasasından yararlanarak hapisten çıktıktan sonra, özellikle Varlık

  dergisinde yayımladığı "Kanal", "Kırlangıçlar", "Arap Hayri", "Pazarcı", "Kağnı" (1934 -

  1936) gibi öyküleriyle dikkati çekmiştir. Sabahattin Ali Anadolu insanına yaklaşımıyla

  edebiyata yeni bir boyut kazandırmıştır. Ezilen insanların acılarını, sömürülmelerini dile

  getirmiş, aydınlar ve kentlilerin Anadolu insanına karşı takındıkları küçümseyici tavrı

  eleştirmiştir. 1937'de yayınlanan Kuyucaklı Yusuf romanı, gerçekçi Türk romanının en özgün

  örneklerinden biridir.

  Sabahattin Ali'nin halk şiirinden esinlenerek yazılmış şiirlerini içeren Dağlar ve Rüzgâr

  (1934) adlı kitabı edebiyat çevrelerinde ilgi uyandırmış, örneğin Yaşar Nabi, Hâkimiyeti

  Millîye'de şu övücü satırları yazmıştır: "Bu kitabın mümeyyiz vasfı halk edebiyatı tarzında bir

  deneme teşkil etmesidir. Sabahattin Ali'nin tecrübeli muvaffak neticeler vermiş. Ve bize,

  şiirleri doğrudan doğruya bir halk şairi elinden çıkmamış olduklarını hissetirmekle beraber, o

  tanıdığımız ve sevdiğimiz samimi edayı tattırabiliyor. Komplike imajlardan kaçınılmış

  olması, bu şiirlere büyük bir sadelik vermiş." Ancak, Sabahattin Ali, bu kitabından sonra şiirle

  ilgilenmemiş, sadece hikâye ve roman yazmıştır. 'Leylim Ley', 'Aldırma Gönül' gibi halk

  dilinden yararlanarak yazdığı şiirler herkes tarafından bilinir.

  Sabahattin Ali, Varlık'ta Esirler adlı üç perdelik bir oyun da yazmış (1936), ancak bu türü

  de bir daha denememiştir.

  Öykü Anlayışı

  Sabahattin Ali; Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Kenan Hulusi, Reşat Nuri, Esendal, Sadri

  Ertem çizgisinde seyreden Türk öykücülüğünde, ortaya koyduğu ürünlerle büyük bir sıçrama

  zemini hazırlamış, önemli bir öncü ve yol açıcıdır. Onun Türk öykücülüğünde açtığı özellikle

  iki temel kanal, pek çok öykücü için bir birikim olmuş, kendinden sonra gelen pek çok

  öykücüyü etkilemiştir. Özellikle “Köy ve köylünün sorunları” ve “cezaevi gözlemleri” gibi

  daha sonra Türk öykücülüğünde bir döneme damgasını vuracak olan temalar ile dönemsel

  akımların başlatıcısı ve yol göstericisi olmuştur.

  Onu Türk öykücülüğünde seçkinleştiren ve öncü kılan en önemli özelliği köy ve köylüye

  bakıştaki orijinalliğidir. Sabahattin Ali, Anadolu insanını, köy ve köylüyü şive çıkmazına

  düşmeden ve özellikle daha sonraları benzerleri tarafından yapılacağı gibi bayağılaştırmadan

  oldukça gerçekçi ve kabullenilebilir bir bakış açısıyla öykülerine yansıtmayı başarmıştır.

  Anadolu insanı Türk öykücülüğünde belki ilk kez ete kemiğe bürünüp tam bir gerçeklikle onun

  öykülerinde hayat bulmuştur. Öykülerinde Anadolu insanının yol, su, toprak, işsizlik, ağalık

  düzeni, bürokratik baskı, sağlık gibi sorunlarını bir bir ortaya koymuştur. Ama köy ve köylünün

  bu sorunlarını bir ideolog ve politikacı gibi değil, bir sanatçı gibi görmüş ve sanatın gerekleriyle

  öyküleştirmiştir. Bütün bu sorunları, nedenleri ve çözümleriyle değil, bireyde yarattığı

  sonuçları itibariyle irdelemiştir. Elbette bu yaklaşımlarında kendi muhalif duruşunun bir sonucu

  olarak bir tarafta yer almış, köy ve köylüyü savunmuştur. Ama duracağı yeri çok iyi belirlemiş

  bu yüzden de çoğunlukla didaktikliğe düşmemiştir. Sonuçta da ortaya inandırıcı ve etkileyici

  bir dünya çıkarmayı başarmıştır. Sabahattin Ali, “benim köyüm güzel köyüm” yaklaşımının

 • tersine, öyküsünü köyü yaşanacak yer olmaktan çıkaran dramlar, sorunlar üzerine kurmuştur.

  Köylülere çağdaşı pek çok yazar gibi hizaya getirilmesi gereken, aydınlatılmaya muhtaç

  cahiller olarak değil, çözülmesi gereken sorunlarla etrafı kuşatılmış ve özellikle yönetim

  baskısıyla bir açmaza itilmiş insanlar olarak bakmıştır. Anadolu’yu anlatırken popülizme

  kapılmamış, köylüden yana olmakla birlikte, bu kıstırılmışlığından kurtuluşunun kendine bağlı

  olduğunu vurgulamıştır. Gözlediklerinin bir yansıması olarak çıplak gerçekliğe sonuna kadar

  bağlı kalmış, olayları, dramları, çelişkileri hafifletmeye kalkışmamıştır. Yaşananların en sert,

  en acımasız anlarını anlatmış, kahramanların mutluluk anlarından çok, acılı yanlarını anlatmayı

  benimsemiştir. Ama ilginçtir Sabahattin Ali’nin takipçileri onun büyük bir ustalık ve yetkinlikle

  işlediği bu temaları, çok daha sonra yağmalamış, bayağılaştırmışlardır.

  “Kanal” Öyküsünün Özeti

  İnsanlar Beyşehir Gölü’nün suyunun rengini berrak bilir. Çumra Kanalı’nın berraklığını da

  buna bağlarlar. Fakat Konya Ovası’na bu kanalın suyu ulaşınca su kırmızı bir renge bürünür.

  Herkes bunu ovanın kırmızı toprağına bağlar. Oysaki bu kanalın suyunun kırmızı oluşu

  Dedemköylü Mehmet’le kardeşinin kanının bu suya karışmasından dolayıdır.

  Konya Ovası’nın ufukları mavi değildir sarıdır çünkü bu sarılık Zağar Mehmet’in benzinin

  sarılığıdır. Rüzgârın kaldırdığı tozlarla bunun bir alâkası yoktur.

  Zağar Mehmet’le Dedemköylü Mehmet çocukluktan evleninceye kadar birlikte büyüyen iki

  dosttur. Zağar Mehmet yirmi yaşını doldurunca hemen evlenir. Dedemköylü Mehmet’in babası

  öldüğü için anası, bacısı, bir de on sekiz yaşında oğlan kardeşi onun başına kalır. Bundan dolayı

  evlenmesi uzun sürer. Uzun bir zaman geçtikten sonra Dedemköylü Mehmet ve kardeşi

  Mustafa da evlenirler.

  . Bir gün Zağar Mehmet, tarlasını kanaldan sularken, arkın yavaş yavaş boşaldığını,

  meydana sarı bir çamur tabakası çıktığını görür. Başını kaldırıp evvela kanala, sonra biraz

  yukarıdaki Dedemköylü Mehmet’in tarlasına bakar. Suyu orada önlediklerini ve kendi

  tarlalarını suladıklarını görür. Bunun üzerine küçük çocuğunu gönderir suyun önünü

  açmalarını ister fakat Dedemköylü Mehmet ve kardeşinin hiç böyle niyetleri yoktur.

  Yaşayabilmek, şu çatlak tarladan bir avuç ekin çıkarabilmek için birbirleriyle ölüme kadar

  dövüşmeleri lazım geldiğini biliyorlar; çünkü bu su kavgasıdır

  Zağar Mehmet bir gün sabahleyin erkenden, mavzerini alıp tarlaya gider. Kuru su yolunun

  içine yatar. Dedemköylü Mehmet’le kardeşi tarlada göründükleri zaman beş el ateş eder ve

  ikisini kanı Çumra Kanalı’nın sularına karışır işte bu yüzden Çumra Kanalı’nın suları

  kıpkırmızıdır.

  Zağar Mehmet koşup gelen karısına, kanalı açmasını, tarlayı sulamasını, bundan sonra

  kanalın suyunu kimseye kestirmemelerini, çünkü yukarı tarlanın artık erkeği kalmadığını

  söyler ardından köyün muhtarı ve jandarmayı bekler.

  Hapishane yılları başlayan Zağar Mehmet’in benzi sararır işte bu yüzden Konya Ovası’nın

  ufukları sapsarıdır. İşin kötü yanı Dedemköylü bir çoban Zağar Mehmet’le aynı hapishaneye

  düşer. Bu çoban hep Dedemköylülerin şarkısını söyler. Ancak ne zaman ki Zağar Mehmet’i

  uzaktan görse hemen susar. Çünkü zağar Mehmet’in yüreğinin dayanmadığını o da bilir.

  Dedem köylülerin şarkısı şu şekilde sürüp gider:

  Ecel gelir kapımızı dolaşır,

 • Kara haberimiz köye ulaşır,

  Çifte gelin kuzu gibi meleşir.

  Yuma hocam, yuma, kanımız aksın,

  Dostumuz ağlasın, düşmanlar baksın…

  Kişiler

  Türü, Teması ve İletisi

  “Kanal” olay öyküsüdür. Çünkü olay (Su kavgası) Konya Ovası’nda (Yer) geçiyor.

  Kişiler (Dedemköylü Mehmet, Zağar Mehmet…). Zaman (Dedemköylü Mehmet’in

  çocukluğundan ölümüne kadar geçen zaman).

  Öykünün teması “yokluk”tur.

  “Zağar Mehmet gene bekledi. Tarlasına gitti, dibindeki çamurlar kuruyup çatlayan su

  yollarına, sonra yukarı taraftaki tarlada dolaşan Mehmet’e uzun uzun baktı ve bekledi.

  Gökyüzüne baktı, bir bulut aradı ve bekledi…” paragrafında da görüldüğü gibi bir su

  bekleyişi var.

  İnsanoğlu öyle bir yoklukla karşı karşıya kalır ki en yakın dostunu dahi vurmayı göze

  alabilir.

  Çocukluk Arkadaşları

  arkadaşları

  Annesi,

  Bacısı,

  Erkek

  Kardeşi

  Dedemköylü

  Mehmet

  Zağar

  Mehmet

  İki Kard

  eş Dedemköylü

  Mustafa

  A

  i

  l

  e

  s

  i

 • Dil Ve Üslûp

  Açık, anlaşılır, sade bir dil kullanmıştır.

  1) Deyimler

  Ekmeğini Taştan Çıkarmak: En zor işleri bile yapıp geçimini sağlayacak becerilikte

  olmak, her türlü işi yapmak. "Ekmeğini taştan çıkaran insanların arasına katılmakta

  gecikmedi."

  Birbirine Düşmek: Aralarında anlaşmazlık çıkıp birbirlerine kötü bakmaya başlamak.

  Medet Ummak: Yardım beklemek.

  2) Edebi Sanatlar

  Gülen yüzler: Mecaz-ı Mürsel (benzetme amacı güdülmeden gülen, neşeli insanlar

  kast edilmiştir.)

  Zavallı ekinler: kişileştirme (acizlik insana has bir özelliktir. Burada ekinlere insana

  ait bir nitelik verilmiştir.)

  Çifte gelin kuzu gibi meleşir: benzetme (hayvanlara ait bir özellik insana

  aktarılmıştır ve benzetmenin dört unsuru da kullanılmıştır.)=> benzetilen: kuzu,

  benzeyen: çifte gelin, benzetme edatı: gibi, benzetme yönü: meleşmek.

  Ecel gelir kapımızı dolaşır: kişileştirme (soyut bir varlığa insana ait olan dolaşma

  eylemi yüklenmiştir.)

  Yüzlerini buruşturarak ağır ağır akan sular: kişileştirme (Yüz buruşturmak insana

  özgü bir davranıştır. Bu hâl sulara nakledilmiştir.)

  3) Bilinmeyen Kelimeler

  Yuma: Yuvarlak biçimde sarılmış olan

  Ecel: Hayatın sonu, ölüm zamanı

  Mintan: Yakasız, uzun kollu erkek gömleği.

  Mintanlık: Mintan yapmaya elverişli olan (kumaş).

  Mavzer: Atış hızı dakikada ortalama altı mermi olan ve orduda kullanılan bir tüfek

  tipi.

  Zebil: 1. Bakımsız, perişan. 2. Yok yere harcanmış, dökülüp saçılmış. 3. Çok, fazla.

  Teessür: Üzülme, üzüntü.

 • Bakış Tarzı

  Yazar doğayı kişileştirerek cimri bir insana benzetmiştir. Yazar: “Bozkırlardan mahsul

  tırnakla kazıyarak alınır. Sapan işlemez topraklar devedikeninden ve iki santimlik otlardan

  başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler, susuzluktan yanan göğüslerini, çırçıplak

  gökyüzüne açmak isterler.”

  “İnsan ellerinin açtığı kanal, bu ovaların yalnız susuzluğunu artırır. Bulanık ve

  tembel, sanki buraya geldiklerine kızıyorlarmış gibi yüzlerini buruşturarak ağır ağır akan

  sular, biraz ötede çatlaklarını -su!- diye bir karış açan toprakları doyurmak değil, buğuları ve

  serinlikleriyle olsun avutmazlar. Bir zeytinyağı ırmağı gibi koyu, sıkıntılı bir akışla sallana

  sallana geçip giderler.” ifadeleriyle ekmeği kazanmanın ne kadar güçleştiğini ima etmiştir.

  İnsanı ise en sağlam dostlukları ayaklar altına alabileceği günlerle karşı karşıya

  kalabileceği konusunda uyarıyor. Öyle bir an gelir ki yaşanılmış bütün güzel şeyler ört pas

  edilebilir. Bunu: “Bu bakış birçok şeyler ve her şeyden evvel, o günden itibaren aralarında

  barışması olmayan bir dövüş başladığını söylüyordu. Bu bakışta kin yoktu, çünkü aralarında

  kin doğuracak bir şey geçmemişti. Bu bakışta yalnız toprak ve su kavgasının gölgeleri,

  insanların içini kapkaranlık yapan gölgeleri vardı. Hatta ihtimal biraz da teessür vardı:

  Yaşayabilmek, şu çatlak tarladan bir avuç ekin çıkarabilmek için birbirleriyle ölüme kadar

  dövüşmeleri lazım geldiğini bilmekten doğan bir teessür.” paragrafından anlamak pek güç

  olmayacaktır.

  Anlatıcı

  Yazar ilahi bakış açısını kullanmıştır. Yazar Yaşanmış, yaşanan ve yaşanacak olan her

  şeyi bilir, görür ve duyar. Kahramanların gönlü veya kafasından geçenleri okumaya kadar

  uzanır. Anlatıcı, anlattığı olayların dışında durur, gören durumundadır. Üçüncü tekil şahıs

  ağzıyla konuşur.

  “Bu bakış birçok şeyler ve her şeyden evvel, o günden itibaren aralarında barışması

  olmayan bir dövüş başladığını söylüyordu. Bu bakışta kin yoktu, çünkü aralarında kin

  doğuracak bir şey geçmemişti. Bu bakışta yalnız toprak ve su kavgasının gölgeleri, insanların

  içini kapkaranlık yapan gölgeleri vardı. Hatta ihtimal biraz da teessür vardı: Yaşayabilmek, şu

  çatlak tarladan bir avuç ekin çıkarabilmek için birbirleriyle ölüme kadar dövüşmeleri lazım

  geldiğini bilmekten doğan bir teessür.” paragrafında yazar bakışların ne manaya geldiğini

  bilen konumda olduğu için hâkim bakış açısı kullanılmıştır.

  Hâkim Olan Duygu

  Öyküde hayatın acımasızlığı dile getirilmiştir. İnsan aklına dahi gelmeyecek şeyleri

  gün gelir de yapmak zorunda kalabilir. Hayatta kalma mücadelesi sevilen birçok şeyi gölgede

  bırakabilir.

  “Bir gün sabahleyin erkenden, mavzerini alıp tarlaya gitti. Kuru su yolunun içine yattı.

  Dedemköylü Mehmet’le kardeşi tarlada göründükleri zaman beş el ateş etti.

 • Bu ölü toprakların üstünde hiçbir şey ölmek ve öldürmek kadar kolay değildir.” Zağar

  Mehmet en sevdiği dostu olan Dedemköylü Mehmet’i “yokluktan” dolayı vurmak zorunda

  kalmıştır.

  Üslûp

  Klâsik öykü biçimini koruyan Sabahattin Ali, nasıl değil neyi anlatması gerektiği üzerine

  kafa yormuştur. Sabahattin Ali’nin dili, sadece yabancı sözcüklere değil aynı zamanda şive ve

  ağızlara kapalı, herkesin anlayabileceği bir dildir. Cümleler çoğunlukla, kısa ve anlaşılırdır.

  Betimlemeler ve sıfat kullanımı sınırlıdır. Klasik öykü biçiminden saptığı öykülerin de ise ya

  politik taşlama, kara mizah örnekleri kaleme almış ya da masalsı anlatım biçimleri

  kullanmıştır. Sabahattin Ali’nin kurduğu sade, kısa cümleler çoğu zaman kolay anlaşılabilme

  kaygısına yorulmuştur. Oysa anlatılan olayların vuruculuğu ve toplumsal derinliği, öykülerin

  daha geniş bir bakış açısıyla yorumlamayı zorunlu kılmıştır.

  Öyküde Zaman

  Biyolojik Zaman

  Öykü iki Mehmet’in de çocukluk yıllarından başlayarak gençliğini ve yaşlılığını

  anlatmaktadır. İnsanın büyüme, olgunlaşma ve ihtiyarlığı beraber ele alındığı için öyküde

  biyolojik zaman vardır denilebilir.

  “Dedemköylü Menmet’le Zağar Mehmet kapı bir komşuydular. Aralarında yaş farkı da

  yoktu. Küçükken köyün harman yerinde beraber emeklemişler; sokağın gübreli tozlarında

  beraber yuvarlanmışlar; sıska inekleri, ellerinde boylarından büyük bir değnekle, köyün

  kıyısından geçen sığırtmaca beraber götürmüşler; kanalda beraber kurbağa taşlamışlardı…

  Biraz daha büyüyünce analarıyla beraber pazara yağ ve yoğurt satmaya giderler, yedi saat

  ötedeki dağdan eşekle odun getirirler, hatta bunları beraber satarlar ve bazen acemi ve yabancı

  bir memurdan beş on kuruş fazla koparırlarsa, bir örnek mintanlık zifir alırlardı.

  Delikanlılıklarında beraber düğünlere gitmişler, avrat oynatmışlar, kadın kaldırmışlardı.

  Bütün Orta Anadolu insanlarında olduğu gibi bunlarda da lakırdı haline gelmeyen bir dostluk

  vardı. Bu dostluk pek delikanlı zamanlarında, yan yana giderken birbirlerinin elini tutup

  sallamak şeklinde görünürdü.” paragraflarından anlaşılacağı üzere öyküde biyolojik zaman

  vardır.

  Öyküde Mekân

  Çumra, Konya iline bağlı Konya Ovası'nda yer alan bir ilçedir. Mehmet’lerin aralarındaki

  olayların geneli bu ilçedeki kendilerine ait tarlalarında geçektedir. Çumra’da sulama imkânları

  ve yağışlar yetersiz olduğu için kurak ve verimsiz toprağa sahip bir ilçedir. Bu yüzden kurak

  tarlalar öyküde yaşanan olayların mekânı olmuştur.

  Eserin Öykü Geleneği İçerisindeki Yeri

 • Sabahattin Ali; Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Kenan Hulusi, Reşat Nuri, Esendal,

  Sadri Ertem çizgisinde seyreden Türk öykücülüğünde, ortaya koyduğu ürünlerle büyük bir

  sıçrama zemini hazırlamış, önemli bir öncü ve yol açıcıdır.

  Onun Türk öykücülüğünde açtığı özellikle iki temel kanal, pek çok öykücü için bir

  birikim olmuş, kendinden sonra gelen pek çok öykücüyü etkilemiştir. Özellikle “Köy ve

  köylünün sorunları” ve “cezaevi gözlemleri” gibi daha sonra Türk öykücülüğünde bir döneme

  damgasını vuracak olan temalar ile dönemsel akımların başlatıcısı ve yol göstericisi olmuştur.

  Onu Türk öykücülüğünde seçkinleştiren ve öncü kılan en önemli özelliği köy ve

  köylüye bakıştaki orijinalliğidir. Sabahattin Ali, Anadolu insanını, köy ve köylüyü şive

  çıkmazına düşmeden ve özellikle daha sonraları benzerleri tarafından yapılacağı gibi

  bayağılaştırmadan oldukça gerçekçi ve kabullenilebilir bir bakış açısıyla öykülerine yansıtmayı

  başarmıştır. Anadolu insanı Türk öykücülüğünde belki ilk kez ete kemiğe bürünüp tam bir

  gerçeklikle onun öykülerinde hayat bulmuştur. Öykülerinde Anadolu insanının yol, su, toprak,

  işsizlik, ağalık düzeni, bürokratik baskı, sağlık gibi sorunlarını bir bir ortaya koymuştur. Ama

  köy ve köylünün bu sorunlarını bir ideolog ve politikacı gibi değil, bir sanatçı gibi görmüş ve

  sanatın gerekleriyle öyküleştirmiştir. Bütün bu sorunları, nedenleri ve çözümleriyle değil,

  bireyde yarattığı sonuçları itibariyle irdelemiştir. Elbette bu yaklaşımlarında kendi muhalif

  duruşunun bir sonucu olarak bir tarafta yer almış, köy ve köylüyü savunmuştur. Ama duracağı

  yeri çok iyi belirlemiş bu yüzden de çoğunlukla didaktikliğe düşmemiştir. Sonuçta da ortaya

  inandırıcı ve etkileyici bir dünya çıkarmayı başarmıştır. Sabahattin Ali, “benim köyüm

  güzel köyüm” yaklaşımının tersine, öyküsünü köyü yaşanacak yer olmaktan çıkaran dramlar,

  sorunlar üzerine kurmuştur.

  Şairler içinde bulunduğu toplumun sorunlarıyla ilgilenir. Bu sorunları hem dile getirirler

  hem de kendi ideolojileri doğrultusunda çözüm yolları sunarlar.

  Realist sanatçılar, eserlerinde yaşamın gerçeklerini dile getirir.

  Yalnızca yaşananın anlatılmasına yönelen gerçekçiler, olaylar ve kişiler karşısında

  tarafsız davranırlar. Eserlerine kendi duygu, düşünce ve yorumlarını katmazlar. Çünkü

  realizmde doğayı olduğu gibi kopya etmek esastır.

  Kanal adlı öyküde de toplumsal bir sorun olan su, toprak ve kuraklık gibi sorunları dile

  getirdiği için Sabahattin Ali hem realist hem de toplumcu-gerçekçi bir yazardır. Aşağıdaki

  alıntıda bunu daha net görebiliriz:

  “Bozkırlardan mahsul tırnakla kazıyarak alınır. Sapan işlemez topraklar

  devedikeninden ve iki santimlik otlardan başka bir şeyi üzerlerinde yaşatmak istemezler,

  susuzluktan yanan göğüslerini, çırçıplak gökyüzüne açmak isterler.”

  Bütün bunlar Sabahattin Ali’nin toplumcu-gerçekçi bir yazar olduğunu göstermektedir.

  Eserin Öykücünün Yaşantısı ve Biyografisiyle İlişkisi

  Sabahattin Ali, otobiyografik roman ve öykü türünü Türk edebiyatında ustalıkla

  uygulayanlar arasında, ilk sıralarda yer alır.

  Ali’nin hayatı ile eserini karşılaştırdığımızda eserde olan birçok olay ile –gerek yaşadığı

  dönemde, gerekse yaşamından sonra – oldukça fazla benzerlikler taşımaktadır. Ali’de birçok

  gerçekçi ve natüralist yazar gibi eserlerinde gözleme ve incelemeye dayanan bir kurguyu

 • benimser. Ali bu tür gözlemleri bazen tesadüfen bazen de bilinçli olarak yakalar. Bilinçli olarak

  akşamcı kahvelerinde sabahlar, yurtlarda kalır, hastaneleri, resmi daireleri gezer, sıradan

  insanlardan veya tanıdıklarından olayları dinler veya kendisi genelde ortamın sakin olduğu

  saatlerde çevreyi gezerek notlar alıp daha sonra bunları eserlerinde ustalıkla işler. Bunların

  haricinde hayatın her kademesindeki meslek ve kariyer sahibi insanlarla ilişki içinde olmuştur.

  (Bkz. Bezirci 1979:128)

  Sabahattin Ali için bir diğer malzeme de mahkemelik olaylardır. Bu olayları çoğu kez

  hayatı boyunca başı dertten kurtulmadığı mahkeme ve hapishanelerdeki gerçek öykülerden

  edinir.

  Ali’nin arkadaşı Mehpare Taşduman’a yazdığı aşağıdaki mektuptan da açıkça

  anlaşılacağı üzere, Ali uzun bir süre, - belki de evlenene kadar- hep sığınacak birilerini

  aramış, anne ve kardeş şefkatinden yoksun, sevgisiz kalmış, karşılıksız aşklar

  yaşamıştır.

  Vefasız dostlarının oluşu onun bunalıma düşmesinde en büyük sebeplerin başında

  geldiği çok büyük bir ihtimaldir. Aşağıda alıntıladığımız mektuptan da Ali’nin oldukça fazla

  arkadaşı olmasına rağmen, yalnızlık çektiğini anlıyoruz:

  “Abla, bütün bunları, bu belki seni hiç alâkadar etmeyecek şeyleri niçin yazdım, bilir

  misin? Sırf benim deliliklerimin, manasızlıklarımın sebebini anlayasın diye. Halbûki onda

  birini bile, evet, çektiklerimin onda birini bile söyleyemedim. Ah! Sevgili Ablacığım! Benim

  yerimde başka birisi olsaydı, bu kadar vukuattan sonra benim gibi yalnız muavenesizlik ile

  kurtulmaz zincirlere ağlanacak bir deli olurdu. (...) Sana söylememiş miydim ki ben bir ana

  şefkatini bir kardeş muhabbetini, hulasa candan bir sevgiyi hiç kimsede bulamadım? Sen

  tahmin etmemiş miydin ki ben bu söylediğim temiz ve hayırlı muhabbetleri sende bulacağımı

  anlayınca can sıkacak kadar sana sokulacağım? İşte, Ablacığım, yine sana sığınıyorum.“(Ali

  –Özkırımlı 1968:361)

  Yukarıdaki bilgiler ışığında Sabahattin Ali’nin Kanal adlı öyküsüne yaşamının tesir

  ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü öyküdeki şu paragrafta:” İnsan ellerinin açtığı kanal, bu ovaların

  yalnız susuzluğunu artırır. Bulanık ve tembel, sanki buraya geldiklerine kızıyorlarmış gibi

  yüzlerini buruşturarak ağır ağır akan sular, biraz ötede çatlaklarını -su!- diye bir karış açan

  toprakları doyurmak değil, buğuları ve serinlikleriyle olsun avutmazlar. Bir zeytinyağı ırmağı

  gibi koyu, sıkıntılı bir akışla sallana sallana geçip giderler.” hayattan yoksunluk, cansızlık,

  isteksizlik, tükenmişlik gibi duygular seziliyor. Yapılan tek şey insana ait duyguların,

  özelliklerin, hislerin doğaya aktarılması olmuştur.

  Sorular

  1) 1945'de Yeni Dünya gazetesinin, 1946'da Marko Paşa'nın neşrine katıldı. Marko Paşa'daki yazıları yüzünden çeşitli kovuşturmalara uğradı. Bunlardan birinden yedi ay

  hüküm giydi. 1948'de Zincirli Hürriyet'teki bir yazısından dolayı yine hakkında

  kovuşturma açıldı. Nakliyeciliğe başladı. 1 Nisan 1948 tarihinde yurt dışına kaçma

  girişimi sırasında öldürüldü. Cesedi öldürülüşünden iki buçuk ay sonra (16 Haziran

  1948) bulundu. “Kuyucaklı Yusuf” adlı romanıyla büyük bir ün kazanmıştır.

 • Yukarıda hakkında bilgi verilen sanatçımız aşağıdakilerden hangisidir?

  a) Yaşar Kemal b) Orhan Kemal c) Nazım Hikmet d) Sabahattin Ali

  2) “Ekmeğini taştan çıkarmak” deyiminin anlamını yazınız ve bir örnek cümle veriniz.

  (Ekmeğini taştan çıkarmak: En zor işleri bile yapıp geçimini sağlayacak becerilikte olmak,

  her türlü işi yapmak. "Ekmeğini taştan çıkaran insanların arasına katılmakta gecikmedi.")

  3) Kanal adlı öykünün ana düşüncesini belirtiniz.

  (İnsanoğlu öyle bir yoklukla karşı karşıya kalır ki en yakın dostunu dahi vurmayı

  göze alabilir.)

  4) “. Bir gün Zağar Mehmet, tarlasını kanaldan sularken, arkın yavaş yavaş boşaldığını,

  meydana sarı bir çamur tabakası çıktığını görür. Başını kaldırıp evvela kanala, sonra

  biraz yukarıdaki Dedemköylü Mehmet’in tarlasına bakar. Suyu orada önlediklerini ve

  kendi tarlalarını suladıklarını görür. Bunun üzerine küçük çocuğunu gönderir suyun

  önünü açmalarını ister fakat Dedemköylü Mehmet ve kardeşinin hiç böyle niyetleri

  yoktur.”

  Yukarıdaki paragrafın anlatımında hangi bakış açısı ağır basmaktadır?

  a) Hâkim Bakış Açılı Üçüncü Tekil (O) Anlatıcı (İlahi/Tanrısal bakış açısı)

  b) Kahraman Bakış Açılı Birinci Tekil (Ben) Anlatıcı

  c) Müşahit/Gözlemci Bakış Açılı (Ben veya O) Anlatıcı

  d) Çoğulcu Bakış Açısı ve Anlatıcıları

  5) Hapishane yılları başlayan Zağar Mehmet’in benzi sararır işte bu yüzden Konya

  Ovası’nın ufukları sapsarıdır.

  Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatına başvurulmuştur? Nedenini açıklayınız?

  (Hüsn-i ta’lil sanatı kullanılmıştır. Çünkü Konya Ovası’nın ufuklarının sapsarı olma

  nedeni rüzgârın kaldırdığı tozlardır. Fakat anlatıcı bunu Zağar Mehmet’in benzinin

  sarılığına dayandırmıştır. Yani bir durumu başka bir nedene bağlama söz konusudur.)

  6) Zağar Mehmet’in Dedemköylü Mehmet’i vurma nedeni namus meselesidir. ( )

  D/Y

 • 7) ( )Zağar Mehmet gene bekledi( ) Tarlasına gitti( ) dibindeki çamurlar kuruyup

  çatlayan su yollarına sonra yukarı taraftaki tarlada dolaşan Mehmet’e uzun uzun

  baktı ve bekledi( )( )

  Yukarıdaki paragrafta ayraç içindeki yerlere uygun noktalama işaretlerini

  getiriniz.

  [ (“) (.) (,) (.) (“) ]

  8) “Yazar doğayı cimri bir insana benzetmiştir.” cümlesini ögelerine ayırınız.

  Yazar: Özne

  Benzetmiştir: Yüklem

  Doğayı: Nesne

  Cimri bir insana: Dolaylı tümleç

  9) “ 25 Şubat 1907 tarihinde Gümülcine / İğridere’de doğdu. İlköğrenimini Üsküdar,

  Çanakkale ve Edremit'te yaptı (1921). Balıkesir Muallim Mektebi'ni bitirdi (1927).

  Aynı yıl Yozgat Cumhuriyet İlkokulu’na öğretmen oldu. Milli Eğitim Bakanlığı

  bursuyla 1928'de Almanya'ya gitti. 1930 yılı mart ayında yurda döndü.”

  Yukarıdaki paragrafta hangi anlatım biçimine yer verilmiştir?

  a) Betimleyici Anlatım

  b) Açıklayıcı Anlatım

  c) Öyküleyici Anlatım

  d) Tartışmacı Anlatım

  10) Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükte yazım yanlışı yapılmıştır?

  a) Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla 1928'de Almanya'ya gitti.

  b) Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

  c) Onu görünce heyecandan eli ayağı dolaşdı.

  d) Dün izlediğim filmi Mahmut da izlemiş.

  Kaynakça

  1. Sevengül Sönmez, A'dan Z'ye Sabahattin Ali, Yapı Kredi Yayınları, 2009. 2. Sabahattin Ali cinayeti". Cumhuriyet Ansiklopedisi 1923-2000. 2. Cilt (3. bas.).

  İstanbul: Mayıs 2002. ss. 138.

  3. Sabahattin Ali, Yaşamı, Sanatı, Yapıtlarından Seçmeler, Der: Muzaffer Uyguner, Bilgi Yayınevi, 1992.

  4. ÖZKIRIMLI, Atilla, ALİ, Filiz: Sabahattin Ali. De Yayınları, İstanbul 1986 5. ÖZLÜ, Demir: Sabahattin Ali İçin Bir Önsüz. Yeni Dergi, Şubat 1966