34
OBALOVÝ VÝSTAVNÍ SYSTÉM

Sada obalů a výstavní systém pro obuv

  • Upload
    skamasi

  • View
    229

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

A set of packaging and exhibition system for a footwear.

Citation preview

Page 1: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

OBALOVÝ

VÝSTAVNÍ

SYSTÉM

Page 2: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

OBALOVÝ A VÝSTAVNÍ

SYSTÉMpro obuv

elišky Kuchotvé

Práce se zaměřuje na problematiku obalového a výstavního systému pro obuv, s ohledy na požadavky, které jsou na výrobky takovéhoto charakteru kladeny. Mobilita, jednoduchá manipulace, snadná výroba a nízká cena, variabilita v použití a univerzálnost obou systémů jim zajišťuje absolutní funkčnost.

Při navrhování byl taktéž kladen důraz na ekologii, tento přístup se projevuje mimo jiné ve výběru použitých materiálů a minimálním vzniku odpadu při jejich zpracování.

První část projektu představuje výstavní systém skládající se ze tří druhů stojanů na obuv a sedačky. Ve druhé části představuji obal (krabici na obuv), jehož univerzalita tkví jak v aplikaci různých druhů materiálů při výrobě, tak v rozměrové variabilitě. Oba systémy jsou použitelné jak samostatně, tak dohromady, kdy se navzájem doplňují.

Page 3: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

VÝSTAVNÍ SYSTÉM

Vzniká prořezáním a nařezáním papírových voštinových desek způsobem, při kterém vzniká minimum odpadového materiálu a který dovoluje snadné složení systému do výstavní pozice, nebo opětovné rozložení do plochého stavu během několika sekund. Spolu s krabi-cemi, které jsou jeho součástí tvoří skladovací prostor pro obuv připravenou pro prodej zákazníkovi. Základ systému tvoří několik prvků, stojan na jedu, dvě a tři boty, a sedačka. S těmito prvky v růz-ném počtu je zadavatel schopen sestavit funkční exhibici pro své produkty. 

Dále může být systém rozšířen o další prvky založené na stejném principu skládání a práce s materiálem. Rozšíření systému je závislé na požadavcích zadavatele, možnostech jeho manipulace a rozměrech surového materiálu. Rozšíření může obsahovat například stojan na větší množství bot, stůl, židle, pult apod. Pro následující prvky výstyvního systému byly použity desky o rozměrech 2000 × 1200 mm, o tloušťce 16 mm.

Page 4: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

stojan na jednu botu

Stojan se skládá z jedné nařezané a naohýbané desky z papírové voštiny. Nabízí plochu pro vystavení boty o téměř totožných rozměrech jako je šířka a délka krabice. Ty jsou zasunuté pod ní, nabízející exponát v různých velikostech nebo barvách. Díky tomu, že krabice jsou delší než je výřez ve stojanu, jsou v něm dobře fixovány. 

Základna stojanu má rozměry 600 × 400 mm, udržuje jeho rovno-váhu a zároveň zabraňuje divákovi k přístupu na těsnou vzdálenost od podstavce, čímž ho zabezpečuje proti poničení. Exponát se přesto nachází na dosah divákovi, který si jej může kdykoliv z podstavce sejmout a prohlédnout.

Stojan na jednu botu je proveditelný ve dvou velikostech. Jeho přesné rozměry se odvíjejí od velikosti krabic, které jsou v něm zasunuty.

Page 5: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 6: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

391 600

290215

1200

1600

391

235

1160

1600

600

330

rozměry stojanu v mm řez desky při výrobě dvou stojanů

Page 7: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

stojan na dvě boty

Stojan na dvě boty je tvarován stejným způsobem jako stojan předchozí. Přidáním jednoho dalšího řezu vzniknou dva podstavce, přičemž každý znich kopíruje velikost krabic, které jsou v něm zasu-nuty. Dvě velikosti krabic mají tedy za následek dva různé rozměry podstavců.

Tento stojan je také opatřen základnou zajišťující jeho rovnováhu a dostatečnou vzdálenost diváka od exponátu.

Page 8: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 9: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 10: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 11: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

310350

391

235

215

1090

1200

1600

1200

rozměry stojanu v mm řez desky

Page 12: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

stojan na tři boty

Vzniká přidáním dalšího svislého řezu ve voštinové desce, čímž je docíleno vytvoření tří podstavců různé velikosti. Pro umístění krabic slouží v tomto případě pouze boční podstavce. Jako zarážka pro krabice, zabraňující jejich přílišnému zasunutí do stojanu, slouží prostřední podstavec o menší hloubce než zbylé dva.

Page 13: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

310 290 350

391

235

215

195

1090 11

15 1200

1600

1200

rozměry stojanu v mm řez desky

Page 14: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

sedačka Sedačka je nepostradatelnou součástí VS pro obuv v případě, že je vystavované zboží současně nabízeno ke koupi. Je vytvořena stejným principem skládání který je uplatněn na předchozích stojanech.

Na její stavbu jsou použity dvě voštinové desky, jedna tvoří opěradlo, područku, sedák a podstavec. Druhá deska tvoří záda sedačky a žebro zasunuté pod sedákem, zajišťující její nosnost (ozkoušena na 120 kg).

Page 15: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 16: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 17: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

530

500

400

1200

900100

500

400

600

rozměry sedačky v mm

řezy desek

Page 18: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

spojovací materiál

Veškerých vzniklých spojů je dosaženo bez použití lepidla, pouze pomocí kovových svorek.

Jedna strana profilu kovové svorky je delší pro snadné nasazování na materiál. Při spojování spodní části stojanů a sedačky tvoří svorky zároveň funkční nožky.

Page 19: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 20: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 21: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 22: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

kombinace stojanů

v prostoru

Stojany je možné umístit jak ke stěně, tak do prostoru. Pro jejich fixaci v prostoru slouží opět kovové svorky, umístěné na vnějších hranách. Pro jejich fixaci ke stěně slouží skoby, za které je stojan uchycen zevnitř. Uchycení zevnitř je provedeno za vnitřní okraje otvoru, který vznikne po složení desky do výstavní pozice.

Při kombinování dvou různě velkých stojanů je mezi ně přidána další deska, která zakrývá nechtěné průhledy, a jejíž podstatnou část, která zůstane volná, je možné využít pro umístění informačních textů, plakátů apod.

Page 23: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 24: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 25: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 26: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

obalový systém

Pro obuv Elišky Kuchtové je navrženo jedno tvarové řešení krabice, které dále rozlišuji pro jednotlivé kolekce pomocí detailů na víku. Vzniklý obal je univerzální v použití a převeditelný do jakékoliv rozměrové variace. Jeho rozměry mohou být upravovány nezávisle na sobě ve výšce, délce i šířce.

Jako materiál pro výrobu krabice mohou být použity různé druhy jak hladké, tak vlnité lepenky.

Jako výplňový materiál obalů je použit bílý hedvábný papír. Ten je velmi lehký a jemný, šetrný k baleným produktům.

Pro snadnou manipulaci zákazníka s obalem slouží odnosné ucho, které se dá jednoduše připevnit na tělo krabice.

Page 27: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

tvarové řešení obalů

Vychází z tvaru běžné krabice od bot, ovšem kompletace je dosaženo skládáním, bez použití lepidel nebo jiných spojovacích materiálů. Spodní část i víko krabice je tvořeno z jednoho kusu lepenky. Krabice je navržená tak, aby na její výrobu bylo použito co nejméně materiálu, dala se snadno převážet v rozloženém stavu a její kompletace byla co nejjednodušší. Jejím tvarováním vzniká na bocích elegantní detail, který zároveň slouží jako výztuha, zavírací klopa slouží zároveň jako uzavírací element a disponuje kapsou pro zasunutí propagačních materiálů nebo kupního dokladu. Další funkční detail se nachází na spodní straně krabice, kde jejím poskládáním vzniknou čtyři nožky zajišťující její větší stabilitu, především při vrstvení více krabic na sebe.

Základní tvar krabice je stejný pro všechny druhy a kolekce obuvi, jediná odlišnost se nachází na vrchní zavírací klopě, jejíž tvarování kopíruje křivku různých podešví balených bot.

Page 28: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 29: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 30: Sada obalů a výstavní systém pro obuv
Page 31: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

rozložený tvar krabice

Page 32: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

rozměrové variace

obalů

Každá varianta krabice je navržena ve dvou základních velikostech, jedna pro balení bot menších velikostí (vel. 40 a méně) v rozměrech 205 × 290 × 120 mm, druhá pro balení bot větších než vel. 4O v rozměrech 225 × 330 × 130 mm. Uvedené rozměry jsou poskytnuté zadavatelem a uvádí velikost prostoru který je zapotřebí pro pohodlné usazení obuvi do krabice. Díky vytvarovaným bočnicím jsou finální rozměry obalu větší, prodlouží se o 4 cm.

Page 33: Sada obalů a výstavní systém pro obuv

ekonomickýaspekt

projektu

Náklady na výrobu jedné typizované krabice na obuv se pohybují kolem 20 – 30 korun za kus. V případě nových typů krabic je možné se k této ceně přiblížit s výrobním nákladem přesahujícím desítky tisíc kusů. Cena atypických obalů vyráběných na zakázku pro malé množství zboží závisí na jejich velikosti, použitém materiálu a tech-nologiích, a může dosahovat dvou set korun za kus a více. Hodnota jedné krabice navržené v této práci nepřesahuje sto korun. V této ceně je započítán výrobní materiál (cca 30 Kč na jednu krabici), čas potřebný pro strojní zpracování (5-10 minut dle ceníku obsluhy řezacího plotteru činí 30-60 Kč). Transport obalů v nesloženém stavu a balení produktů je obstaráno zadavatelem.

Pro výrobu VS je použit materiál jehož cena včetně dopravy činí po zakoupení 185 Kč/m2. Cena výroby jednoho prvku VS, bez vnitřních krabic na obuv, se tedy pohybuje kolem 500 korun včetně započítané platby za řezací stroj a jeho obsluhu.

Page 34: Sada obalů a výstavní systém pro obuv