Click here to load reader

Sadržaj - medjimurska- · PDF file Struktura obrtnika prema prijavljenim djelatnostima ... Slijedi analiza ostalih vrsta poslovnih subjekata u županiji tj. neprofitnih organizacija

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Sadržaj - medjimurska- · PDF file Struktura obrtnika prema prijavljenim djelatnostima ......

 • Stranica2

  Sadržaj UVOD ........................................................................................................................................................ 4

  1. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ........ 5

  2. FINANCIJSKI REZULTATI PODUZETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE I

  SUSJEDNIH ŽUPANIJA .......................................................................................................................... 6

  2.1. Financijski rezultati poslovanja poduzetnika Republike Hrvatske ................................................ 6

  2.2. Usporedba rezultata poslovanja poduzetnika Međimurske županije s rezultatima drugih

  županija ............................................................................................................................................... 8

  2.3. Osnovni financijski rezultati poduzetnika Međimurske županije, Koprivničko-križevačke

  županije, Varaždinske županije i Republike Hrvatske u 2015. godini ............................................... 11

  3. FINANCIJSKI REZULTATI PODUZETNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. ........................................12

  3.1. Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika u Međimurskoj županiji u 2015. godini . 12

  3.2. Ukupni prihodi i ukupni rashodi poduzetnika Međimurske županije ........................................ 14

  3.3. Analiza troškova za plaće poduzetnika Međimurske županije ................................................... 18

  3.4. Dobit i gubitak poduzetnika Međimurske županije ................................................................... 22

  3.5. Financijski rezultati poduzetnika Međimurske županije prema veličini i prema vlasništvu ...... 26

  3.6. Financijsko stanje poduzetnika Međimurske županije .............................................................. 29

  4. REZULTATI POSLOVANJA PODUZETNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – SEKTORSKE ANALIZE ...............31

  4.1. Prerađivačka industrija ............................................................................................................... 31

  4.2. Građevinarstvo ........................................................................................................................... 31

  4.3. Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo ........................................................................................... 32

  5. ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA PODUZETNIKA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE PO GRADOVIMA I

  OPĆINAMA ........................................................................................................................................33

  6. OSTALE VRSTE POSLOVNIH SUBJEKATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ................................................36

  7. INSOLVENTNOST ................................................................................................................................37

  8. NEZAPOSLENOST ................................................................................................................................39

  9. ZAPOSLENOST .....................................................................................................................................44

  10. EKONOMSKI ODNOSI S INOZEMSTVOM...........................................................................................47

  10.1. Vanjskotrgovinska razmjena Republike Hrvatske .................................................................... 47

  10.2. Vanjskotrgovinska razmjena Međimurske županije................................................................. 48

  11. KRETANJE MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U RAZDOBLJU 2010.-2015. .......................................51

  12. OBRTNIŠTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.............................................................................................53

  12.1. Struktura obrtnika prema prijavljenim djelatnostima ............................................................. 53

  12.2. Broj obrtnika prema sjedištu obrta .......................................................................................... 54

  12.3. Kretanje broja aktivnih obrta u Međimurskoj županiji u razdoblju 2010.-2015. godine ......... 54

 • Stranica3

  13. PROGRAMI PODUZETNIČKI POTPORNIH INSTITUCIJA ......................................................................55

  13.1. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Čakovec .................................................. 55

  13.2. Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora Međimurske županije ................................... 57

  13.3. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Čakovec ........................................................ 60

  13.4. Regionalna razvojna agencija Međimurske županije ............................................................... 61

  13.5. Međimurska energetska agencija ............................................................................................ 63

  13.6. Tehnološko inovacijski centar Međimurje ............................................................................... 64

  14. PREGLED DODIJELJENIH POTPORA U 2015. PODUZEĆIMA I OBRTIMA S PODRUČJA MEĐIMURSKE

  ŽUPANIJE ...........................................................................................................................................67

  15. ZAKLJUČAK ........................................................................................................................................68

 • Stranica4

  UVOD

  Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije redovitom godišnjom Informacijom o

  stanju i kretanjima međimurskog gospodarstva obrađuje informacije o gospodarskim kretanjima

  Međimurske županije i Republike Hrvatske.

  Cilj Informacije je dati prikaz ukupnog gospodarskog stanja i kretanja u Međimurskoj županiji kako

  bismo mogli sagledati stvarno stanje, uspoređujući s neposrednim okruženjem i prethodnim

  razdobljem.

  Metodološki su obrađeni podaci FINA-e, Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Čakovec,

  Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Međimurske županije, Hrvatskog zavoda za

  zapošljavanje, Područne službe Čakovec, Državnog zavoda za statistiku, Hrvatskog zavoda za

  mirovinsko osiguranje, kao i izvješća organizacija (HOK i HGK), te tvrtki u vlasništvu Međimurske

  županije koje su potpora poduzetništvu.

  Uvodno su tabelarno prikazani makroekonomski pokazatelji komparirani s podacima za Republiku

  Hrvatsku (BPD po glavi stanovnika, prosječne neto plaće, broj zaposlenih, prosječne stope

  registrirane nezaposlenosti itd.).

  U drugom poglavlju iznijeti su financijski rezultati poduzetnika poslovanja poduzetnika Republike

  Hrvatske, Međimurske županije i susjednih županija (Varaždinske i Koprivničko-križevačke županije).

  U trećem poglavlju obrađeni su financijski rezultati i financijsko stanje poduzetnika Međimurske

  županije u 2015. godini.

  U nastavku slijede sektorske analize poslovanja poduzetnika Međimurske županije u 2015. godini, i to

  prerađivačke industrije, građevinarstva i poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

  Peto poglavlje daje analizu rezultata poslovanja poduzetnika Međimurske županije po gradovima i

  općinama. Slijedi analiza ostalih vrsta poslovnih subjekata u županiji tj. neprofitnih organizacija.

  U nastavku Informacije slijede ostali makroekonomski pokazatelji za Međimursku županiju

  komparirani s Republikom Hrvatskom (insolventnost, nezaposlenost, zaposlenost, ekonomski odnosi

  s inozemstvom, te pregled kretanja međimurskog gospodarstva u razdoblju 2010.-2015.)

  Dvanaseto poglavlje daje podatke o obrtništvu Međimurske županije za 2015. godinu.

  U posljednjem dijelu su izvješća o radu institucija i tvrtki koje pružaju podršku međimurskom

  poduzetništvu.

  U zaključku su sažeti najbitniji podaci i kretanja gospodarstva Međimurske županije.

 • Stranica5

  1. OSNOVNI MAKROEKONOMSKI POKAZATELJI REPUBLIKE HRVATSKE I MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

  U tabeli su prikazani osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske i Međimurske županije

  za 2015. godinu.

  Tablica 1. Osnovni makroekonomski pokazatelji Republike Hrvatske i Međimurske županije – 2015. godina

  2015.

  PARAMETRI REPUBLIKA HRVATSKA

  MEĐIMURSKA ŽUPANIJA

  BDP PC (EUR)(2013.) 10.228 8.481

  PROSJEČNA GODIŠNJA STOPA REGISTRIRANE NEZAPOSLENOSTI

  1

  16,7 12,6

  PROSJ. NETO PLAĆA 5.019 4.085

  POVRŠINA KM² 56.594 730

  BR. STANOVNIKA 4.284.889 113.804

  BR. GRADOVA 127 3

  BR. OPĆINA 429 22

  BR. ZAPOSLENIH 838.584 25.316

  BR. PODUZETNIKA 106.569 2.626

  VELIKA 7

  SREDNJA 45

  MALA 2.574

  OBRTI 1.230

  VANJSKOTRGOVINSKA RAZMJENA (u 000 Kn) 2

  IZVOZ 104.631.436 3.999.913

  UVOZ 98.647.602 2.111.164

  SALDO 5.983.833 1.888.750

  INVESTICIJE ( u 000 kn) 38.444.856 730.634

  1 Stopa registrirane nezaposlnosti prema administrativnim izvorima izračunata je na temelju podtaka o aktivnim osiguranicima

  (promatranim kao zaposlene osobe) Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i podataka Hrva

Search related