of 34 /34
Sağlıkta (n) İsraf Sabahattin Aydın

Sağlıkta (n) İsraf Sabahattin Aydın

 • Author
  nicola

 • View
  72

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Sağlıkta (n) İsraf Sabahattin Aydın. Sunum içeriği. İsrafın ölçüsü Sağlıkta israfın sorumluları Sosyal güvenlik /sağlık politikaları Davranış biçimleri Hakkaniyetsizlik İlaç tüketim alışkanlığı Medya dürtüsü Sağlığın ticareti Modernizasyon Modern tıp paradigması Sorular Son söz. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Sağlıkta (n) İsraf Sabahattin Aydın

 • Salkta (n) sraf

  Sabahattin Aydn

 • sraf nedir? htiya ?Kresel salk btesiTrkiye salk btesilaTbbi cihazOECD lkelerinde kii ba salk harcamasDnyada kii ba salk harcamasAmerikan salk sisteminde israf rnekleriYnetim ve krtasiye

  srafn lsSalkta israfn sorumlularSosyal gvenlik /salk politikalarDavran biimleriHakkaniyetsizlikla tketim alkanlMedya drtsSaln ticaretiModernizasyonModern tp paradigmasSorularSon sz

 • SORU: sraf nedir?

  CEVAP: Gereksiz ve lsz harcamaktr.htiyatan fazlas israftr.CMRLKSRAFCMERTLKKTSAT

 • Trkiyede ekmek retimi, 120 milyon / gn 40 milyar/yl = 7 milyar dolarEkmek israf, 12 milyon / gn (%10)4 milyar/ yl = 700 milyon dolar

  Salkl Beslenme ve Gda sraf Raporu, Salk Bakanl Hfzssha Merkezi Bakanl

 • Kresel salk harcamalar 5,8 trilyon dolar (2010)Harcamalarnn kresel GSYHye oran % 10Avrupa ortalamas % 10, OECD ortalamas % 9, ABD % 16DS projeksiyonu: 2020 de Avrupada GSYH nn % 12 siABD salk harcamas 2.3 trilyon dolar (2008)(Saatte $280 milyon dolar)

 • Toplam Salk Harcamas= 44 milyar dolar (+yat.)Salk harcamas/kii (2008) = 812 TL / 624 dolar / 903 dolar (SGP) ()Harcamann GSYH oran = % 6,4Avrupa ortalamas % 10, OECD ortalamas % 9, ABD % 16Yllk salk harcamalarndaki art oran % 10,5 GSYH artnn biraz zerinde

  Kaynak: TK

 • Trkiye ila pazar = 11 milyar dolarDnyadaki en byk 16. ila reticisiAlmanya, Fransa, ngiltere, talya ve spanyann ardndan Avrupadaki 6. en byk ila pazarDeer asndan % 50 si yurt dndan karlanyor.la ithalat 4,5 milyar dolar/ ihracat 310 milyon dolar (ciddi ticaret a)

 • Trkiye tbbi ekipman ve sarf pazar = 2,1 milyar dolar Dnyadaki en byk 30 pazarn arasnda Tbbi cihaz reticisi ok, retilen deer ok dkDeer asndan ihtiyacnn % 85i ithalTrkiyenin 2008 ylnda tbbi cihazlar ticaret a = 1,6 milyar dolar

  Kaynak: TC. Babakanlk Yatrm Destek ve Tantm Ajans: Trkiye Salk Sektr Raporu, Austos 2010

 • Amerika (2009) 7.900

  Meksika (2010) 934Trkiye (2008) 903

 • :

  5000< $Amerika 7.900Monako 7.521Lksemburg 6.526Norve 5.395svire 5.072

  50 > $Banglade 48Moritanya 47Madagaskar 41Etyopya 40Nijer 40Orta Afrika 32Kongo31Myanmar 23Eritre 13Somali ??Gazze ??

 • Davransal: (303-493 mily)Obezite (200)

  Alkol (2)

  Sigara (200)

  Tedaviye diren (100)

  Klinik: ar /eksik/yanl (312 milyar)Defansif tp, ar/gereksiz tetkik (210)nlenebilir/tekrarlayan hastane bavurular (25)DM kt ynetimi (22)Tbbi hatalar (17)Gereksiz (1.basamak) acil bavurular (14)Tedavi sapmalar (17)Hastane enf. (el ykamann ihmali) (3)Gereksiz antib. kull. (1)

  Hak edi belgelem. (21-210)*

  Bilinsiz Teknol. kullanm (31-88)

  Dzensiz personel devri (31)

  Kat reeteleme hatalar (4)

  Operasyonel: (126-315 milyar)Parija B. Kavilanz: Special report, Fixing Health Care, CNNMoney.com, August 10, 2009Health Forum in Washington D.C Health Research Institute survey (HRI): The price of excess: Identifying waste in healthcare spending. Pricewaterhouse Coopers LLP

 • Ortalama bir hastanenin faturalama ve ynetim gideri = gelirinin drtte biri:.Bu oran Kanadadakinin x2 kat.Amerikada doktorlarn haftada 8 saati kat ilemlerine harcanyor. Doktor bana 1,66 sekreter alyor.Woolhandler S, Campbell T, Himmelstein DU. Costs of Healthcare Administration in the United States and Canada. New England Journal of Medicine, August 21, 2003, Number 8,Volume 349: 768-77Sigorta muameleleri iin;Hekim + yannda alann yllk emek bedeli = 31 milyar dol.Hekim bana: 68.000 dolar/ ylCasalino LP, Nicholson S, Gans DN et al.: what does it cost physician practices to interact with health insurance plans. Health Affairs, 4. May. 2009,http://content.healthaffairs.org

 • imdi bir grevli gelip sizi fatura iin hazrlayacak

 • 2000 ylnda Fiziksel aktivite yoksunluuna bal salk harcamas = 83,6 milyar dolar (56 dolar /kii). Garrett NA, Brasure M, Schmitz KH, Schultz MM, Huber MR. Physical Inactivity: Direct Cost to a Health Plan. American Journal of Preventive Medicine. 2004; 27(4): 304-9

  Gnde dzenli 100 kcal azaltma, = ABD de 71,2 milyon obezite /ar kilolu . = Yllk tasarruf 58 milyar dolar.

  Diyette hafif - agresif deiiklik,= Yllk tasarruf 60- 120 milyar dolar.Dall TM, Fulgoni VL, 3rd, Zhang Y, Reimers KJ, Packard PT, Astwood JD. Potential Health Benefits and Medical Cost Savings From Calorie, Sodium, and Saturated Fat Reductions in the American Diet. American Journal of Health Promotion. 2009; 23(6): 412-22

 • lmlere bal retim kayb,= 81,9 milyar dolar

  Salk harcamas, = 75,5 milyar dolar

  Toplamda Amerikaya yllk maliyeti,> 150 milyar dolar.

  CDC Press Release April 12, 2002.

 • Kaliforniyada (2005) alkole bal, Vaka (su ve yaralanma) says = 921.929 lm says = 9.439 Bunlarn ekonomik yk = 35,4 - 42,2 milyar dolarRosen SM, Miller TR, Simon, M. The Cost of Alcohol in California. Alcoholism Clinical and Experimental Research. 2008; 32(11): 1925-36.

  Trkiyede (2006) hane halk harcamas iinde, Gda harcamas % 28,7Sigara ve alkol harcamas % 5,1

 • SORU: Salkta israf nedir?

  CEVAP:Hayatn ve zamann lsz harcanmasSaln lsz harcanmasSalk iin kaynaklarn lsz harcanmas

  L ? .. Nereden baktmza bal

 • Gelimi salk sistemi avantajlarndan yararlanarak uluslararas hastalara hizmet verilmesi ve lkeye nemli bir girdi salanmasdr.Salk sisteminde kaynaklarn aklc kullanlmasdr&lkenin kendi halkna ve zellikle yoksuluna (isiz, sigortasz, vs.) ideal salk hizmeti, yeterli tbbi hizmeti sunamaz iken, eldeki kaynaklar yabanc zengin mterilere harcamasdr.Salk sistemi kaynaklarnn israf edilmesidir.

 • Salkta tasarruf iin tedavi deil, koruma.Hastalklar nleyerek aclar azaltabiliriz, ancak bu yolla hayat uzatarak kaynaktasarrufu salayamayz.

  alma andaki yetikinlerin bulac hastalklardan ya da kalp rahatszlklarndan lmnn engellenmesi durumunda, ilerleyen yalarda, kanser ya da nrolojik hastalklar nedeniyle daha masrafl lm vakalaryla karlalmaktadr.

  Basu S: Kapsaml bir halk sal hareket ina etmek: HIV/AIDS rgtlenmesnden alnack dersler. In: Panitch L, Leys C. (editrler): Kapitalizmde Salk, Socialist Register 2010, eviri: Umut Haskan. sf. 334-5, Yordam Kitap 2009.

 • Yaygn salk gvencesi (ferdi risk almama)Geni teminat paketi (GSS)Kontrolszlk, mkerrerlik (bilgi sistemi)Salk hizmetlerine eriim kolayl (Aye hanm)Acil salk hizmetlerinin kt kullanm (1. bas.)Poplist veya etkilenmi politikalar (tp bebek, Ek8)Kamu hizmetleri ve gven sorunu (sahiplenme, yatrm, memuriyet)Gvensizlikten yararlanma yollar (pp iliki)Defansif tp anlay (eksik, uygunsuz, gereksiz)Etkin olmayan hastalk ynetimi (DM, HT)

 • Sigara (17 milyar TL, toplumun %28 i)Alkol (1,4 lt/kii)Uyuturucu,Atklar ve evre kirliliiRadyasyonElektromanyetik dalgalarTrafik (yaralanma 268/100 bin)

 • Salk personelinin dengesiz kullanmPersonel - alt yap uyumsuzluuTaraya yetimi insan, yetersiz alt yap ve az hastaGelimi byk ehire daha fazla salk yatrm ve insan kayna / dengesiz gelime

 • la sektrnn piyasa ynetimila tantm faaliyetleri/ promosyonlar/ kongre destekleri ?yi doktor/la yazan doktor olmaTedavi olma = reete yazdrma /ila alma Ampirik ila kullanma alkanlAlnm ilac kullanmama /eksik doz, diren

 • Sanal hastalklar (ba arlar, stress, anksiyete)DermokozmetiklerVitamin takviyeleriGda takviyeleriMedyatik doktorlarVs.

 • Bilgi asimetrisinin ranta evrilmesila firmalarnn kar hedefiHizmet sunucularn kar hedefiDenetimsizlik (standart yokluu)Tbbi cihaz mulaklTicari ahlak erozyonu (karclk)

 • NrozlarMedya etkili sanal hastalklarAr ve yanl beslenme (refah ve hz toplumu- obezite)Sanayi rn gdalarn promosyonuKatkl gdalar,Teknoloji kazalar (trafik, reaktr vs)Tatmin olmas g beklenti dzeyiTevekkl ve kanaat yoksunluuifa gcnn maddi kaynaa atfedilmesi

 • Her derde deva olma iddias (umutsuz tedaviler)Erken tanlar (HT, osteoporoz, kollesterol, anjiyo, prostat biyopsisi)

  la sektr tevikli bilimsel aratr.Patent/veri koruma / tekelcilik

  Hazk (usta, mahir) deil teknik tababetTeknoloji bamll (MR,BT,PET, Anjiyo)Teknolojik gelimenin tatmin ihtiyac Gelien teknolojinin yanl kullanmHekim deil teknisyenlik, sansklinik deil kanta dayal tpAr branlama, holistik yaklam kayb.

 • Hasta doktor alg etkilenimi ( beklenti/ tatmin)Deien hastalk algs: her patolojjiyi hastalk sayma (kist, varikosel, polip vs)Tartmal cerrahi endikasyonlarYanl/deiken tbbi bilgi (mide lseri vs)Geleneksel (plasebo) droglardan uzaklamaleri kanser tedavisiTerminal hastada youn bakm Prostat kanserinde kastrasyonEstetik cerrahi

 • Btn salk harcamasnn % 10 hayatn son ylnda harcanyor: kaynak israf ? Beyin lm olan hastay youn bakmda takip etmek: kaynak israf ?Terminal hastann tedavisine devam etmek: kaynak israf ?mr ksa kanser hastasna kemoterapi yapmak: kaynak israf ?Akli dengesi yerinde iken sigara / alkol / uyuturucu kullanmak: saln israf ?Mahrum yere dr. gndermek: kaynak israf ?Doktorsuz yere alt yap: kaynak israf ?

 • ktisat eden zenginleir, israf eden fakirleir. (Bezzar) Onlar, harcadklar zaman, ne israf ederler, ne ksarlar; (harcamalar,) ikisi arasnda orta bir yoldur.(Furkan, 67)CMRLKSRAFCMERTLKKTSAT