20
Patientinformation Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och information vid reumatisk sjukdom och graviditet

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Patientinformation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisk

sjukdom och graviditet

Page 2: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 2

Manus: Mamma-Barn-teamet, Avdelningen för Reumatologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Annelie Bilberg - sjukgymnast Ann-Charlotte Svedberg - sjuksköterska Emelie Horn Widman - kurator Jenny Lilja - arbetsterapeut Elisabeth Nordborg - läkare

Illustrationer: Eric Werner

Godkänd av REUGRA

Innehållsförteckning

I samarbete med Reumatikförbundet

-----------------------------------------------------------------------------------------

Reumatikerförbundet verkar för ett bra liv för alla reumatiker och lösningen

på reumatismens gåta. Verksamheten består av informations- och

påverkansarbete samt insamling till forskningen.

Reumatikerförbundet har 50 000 medlemmar som deltar i gemensamma

aktiviteter runtom i landet.

Elisabeth
Överstruket
Elisabeth
Blyertspenna
Elisabeth
Överstruket
Page 3: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 3

Information från:

Läkare och sjuksköterska 4

Arbetsterapeut 10

Sjukgymnast 13

Kurator 16

Egna anteckningar 19

Elisabeth
Överstruket
Elisabeth
Överstruket
Page 4: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 4

LÄKARE OCH SJUKSKÖTERSKA INFORMERAR

Kan jag skaffa barn om jag har en reumatisk sjukdom?

Det är idag mycket ovanligt att en kvinna avråds från graviditet på grund av

reumatisk sjukdom men försök att planera graviditeten till en period när

sjukdomen är lågaktiv.

Det är viktigt att du tar reda på om de läkemedel du tar är lämpliga i samband

med en graviditet.

Page 5: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 5

KAN JAG ANVÄNDA MIN MEDICIN MOT STELHET

OCH VÄRK (NSAID)?

Exempel är Brufen, Ibumetin, Naprosyn, Diklofenak, Orudis mm.

Före graviditet:

Om du har svårt att bli gravid, försök att undvika dessa läkemedel under minst 4

veckor eftersom medicinerna ibland kan påverka ägglossningen, äggets infästning

i livmodern och spermierna.

Under graviditet: Stora studier (>100.000 graviditeter) har inte visat ökad risk för fosterskador.

Välj preparat med kort halveringstid. Kontinuerlig behandling bör om möjligt

undvikas men kan vid behov ske t.o.m. graviditetsvecka 28 med lägsta möjliga

dygnsdos. Intermittent behandling kan därefter ske fram till graviditetsvecka 32,

då behandlingen måste avslutas. Därefter finns risk för ogynnsamma effekter på

foster och förlossningsarbete.

Amning: Små kvantiteter utsöndras i bröstmjölk.

Välj preparat med kort halveringstid. Om möjligt amma först och tag medicinen

direkt därefter.

Page 6: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 6

MÅSTE JAG AVSLUTA MIN ANTIREUMATISKA

BEHANDLING OM JAG VILL SKAFFA BARN?

Antireumatiska läkemedel som inte får användas under graviditet

Methotrexate (Mtx); kan ge fosterskador. Du måste sluta med behandlingen minst

3 månader före planerad graviditet och Mtx får heller inte användas om du

ammar.

Från den dag du gör uppehåll med Mtx skall du ändå fortsätta ta Folacin före och

sedan under hela graviditeten men doseringen kan skilja sig från den du är van

vid. Tala med din läkare eller sjuksköterska.

Sendoxan, Leukeran; kan ge fosterskador och skall avslutas 3 månader före

planerad graviditet och får inte användas under amning.

Cellcept; skall avslutas minst 6 veckor före planerad graviditet och återupptas

först efter avslutad amning.

Arava; får inte användas vid planerad eller pågående graviditet och inte heller

under amning. En så kallad WASH OUT procedur måste göras minst 3 månader

före planerad graviditet både hos män och kvinnor, då läkemedlet stannar kvar

länge i kroppen. Läkemedlet avlägsnas med hjälp av speciella läkemedel.

Biologiska läkemedel;

I. TNF-blockad; Grundregel är att Enbrel, Humira, Remicade, Simponi och Cimzia avslutas senast när graviditetstestet är positivt. Behandling kan fortsättas under delar av graviditeten om moderns tillstånd så kräver.

II. För medicinerna Orencia, Mabthera och RoActemra måste behandlingen avslutas betydligt längre tid före planerad graviditet. Hör med din läkare eller sjuksköterska!

III. För övriga biologiska läkemedel diskutera minst tre månader före planerad graviditet.

Elisabeth
Infogad text
(mykofenelatmofetil)
Elisabeth
Infogad text
(leflunomid)
Elisabeth
Överstruket
Elisabeth
Överstruket
Page 7: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 7

Antireumatiska läkemedel som får användas under graviditet

Azatioprin; kan användas under hela graviditeten. Dosen kan behöva justeras, hör med din läkare. Lämpligheten att amma avgörs från fall till fall.

Ciklosporin; kan användas under hela graviditeten. Dosen kan behöva justeras, hör med din läkare. Lämpligheten att amma avgörs från fall till fall.

Kortison; Prednisolon passerar moderkakan i ringa mängd och kan i måttligt höga

doser (upp till 15 mg) användas under graviditet och amning. Om sjukdomen så

kräver kan högre doser användas.

Ledinjektioner med kortison kan ges fritt vid behov.

Antireumatiska läkemedel som får användas under både graviditet och amning

Salazopyrin; mångårig erfarenhet finns av preparatet. Före och under graviditeten

skall folsyratillskott ges i en dos på 2,5mg per dag.

Antimalariamedel företrädesvis Plaquenil är tillåtet att använda.

Page 8: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 8

ÖVRIGA LÄKEMEDEL

Smärtlindring: Paracetamol (alvedon, panodil), kodein (citodon, panocod) och

tramadol (tiparol, tradolan) är samtliga riskfria under graviditet/amning i

rekommenderade doser. Viss restriktion gäller de allra sista veckorna före

förlossningen. Hör med din läkare.

Alla andra smärtstillande läkemedel (även receptfria såsom Treo, Dispril) liksom

vid behov av starkare läkemedel måste du diskutera med din läkare.

Magskyddande medicin: Receptfria läkemedel som Novalucol och Link är

ofarligt att använda under graviditet och amning.

Under graviditeten kan Omeprazol användas.

Under amning rekommenderas Sukralfat/Andapsin.

Behandlas du för högt blodtryck, diabetes och/eller låg ämnesomsättning

(Levaxin) måste medicinerna ofta bytas ut eller doserna justeras.

Följ alltid din läkares ordination och hör av dig till sjukvården vid alla eventuella frågor eller tveksamheter!

Page 9: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 9

REUMATISK SJUKDOM HOS MANNEN

Kan mina läkemedel vara skadliga för barnet eller påverka graviditeten

ogynnsamt?

Diskutera med din läkare och sjuksköterska redan när du planerar en graviditet.

Läkemedelsråd

Preparat Missbildningar Rekommendationer

Stelhet och värkmedicin

(Brufen, Voltaren, Naprosyn

mm)

Nej Fortsatt behandling

Uppehåll om infertilitet

Arava Ja Måste avslutas före

graviditet, eventuellt gör

man en Wash-out, vg se

rekommendation för

kvinnan (sidan 6)

Cellcept Uppehåll 90 dagar efter avslutad behandling.

Imurel/Azatioprin Nej Fortsatt behandling

Salazopyrin EN Nej Om infertilitet gör ett

uppehåll på 2-3 månader

Sandimmun/Ciklosporin Nej Fortsatt behandling

Klorokinfosfat Nej Fortsatt behandling

Methotrexate/Emtexat/Metoject Otillräckliga data Uppehåll 3 månader

Sendoxan, Leukeran Ja Uppehåll 3 månader

TNF-blockad Nej Fortsatt behandling

Ja

Elisabeth
Överstruket
Page 10: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 10

ARBETSTERAPEUTEN INFORMERAR

Val av utrustning

Barnvagn – ta god tid på dig vid inköp. Prova dig fram så att du hittar en

vagn med för dig rätt höjd, låg vikt, lätthanterliga bromsar, bekvämt

körhandtag och den måste vara lättkörd.

Skötbord - tänk på att ha ett stabilt skötbord i rätt höjd. Närheten till vatten

underlättar, likaså att allt som behövs för barnets skötsel finns nära till

hands.

Amningskudde vid matstunden/amning. En skön och bekväm plats för

matning/amning gör de här stunderna njutningsfulla för både barnet och

mamman.

En amningskudde kan vara till stor hjälp så att du

inte behöver spänna armen. Denna kan du köpa i en

babybutik. Du kan också prova att palla upp med

kuddar under babyn som bilden illustrerar.

Page 11: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 11

Bär och lyftteknik

Att bära och lyfta barnet kan för många föräldrar med reumatisk sjukdom

innebära ett problem. Bär barnet nära kroppen och så mycket du kan på dina

underarmar i stället för med händerna. Bärselar och sjalar finns i flera

utförande och är ett tryggt och säkert sätt att bära barnet med sig. Prova dig

fram till det som passar dig bäst. Tänk på att inte bära för långa stunder.

Anpassningar i bostaden

Risken finns att din sjukdom försämras efter förlossningen. Du kommer att ha

bättre förutsättningar att sköta ditt barn så självständigt som möjligt om du i

tid planerar och genomför praktiska förändringar i hemmet. Vid behov av

hembesök för utprovning av hjälpmedel eller bostadsanpassning tag kontakt

med din arbetsterapeut.

Page 12: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 12

Handträning

Arbetsterapeuten kan ge dig råd om egen träning. Passa på att träna när

sjukdomen är i ett bättre skede, vilket den för många är under graviditeten.

Handledsstöd och hjälpmedel Att ha småbarn innebär många tunga lyft. Du kan behöva använda handledsstöd

för att få ett stabilare och starkare grepp. Många olika modeller av tum- och

handledsstöd finns. Hos arbetsterapeuten kan du få hjälp med att prova ut bästa

alternativ.

Arbetsterapeuten kan prova ut tekniska hjälpmedel och ge information om icke

bidragsberättigade hjälpmedel, för att möjliggöra/underlätta aktiviteter i vardagen,

lindra smärta och skona dina leder.

Page 13: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 13

SJUKGYMNASTEN INFORMERAR

Träning under och efter graviditet

Sjukgymnasten kan hjälpa dig att hitta rätt träningsform under och efter

graviditeten utifrån dina aktuella behov och besvär.

Den träning du normalt gör fungerar oftast långt fram i graviditeten. Det är viktigt

att träna alla muskler men som nybliven mamma utsätts armar och rygg för störst

påfrestning. Ditt barn behöver lyftas och bäras och dessutom blir bysten tyngre

när du ammar.

Många mår bra under graviditeten. Utnyttja detta!

Bassängträning är en lämplig träningsform och du kan fortsätta med denna

träning i stort sett ända fram till förlossningen. Efter förlossningen kan du

återuppta din träning i bassäng efter att du varit på efterkontroll hos mödravården.

Här på reumatologen har vi en träningsgrupp för blivande och nyblivna mammor

med reumatiska besvär.

Page 14: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 14

Smärtlindring under graviditeten

Smärtlindrande behandling som TENS, värme och kyla är i de allra flesta fall bra

komplement till dina vanliga mediciner under graviditeten. Akupunktur kan ges

mot besvär från axlar, nacke, ländrygg och bäcken under en graviditet.

TENS kan även användas som smärtlindring under förlossningen.

Din mödravårdscentral eller sjukgymnast kan hjälpa till med utprovning.

Avspänning

Vid smärta spänner man sig ofta vilket leder till minskad blodcirkulation till

musklerna. Detta leder till ökad smärta och du spänner dig ännu mer, en ond

cirkel har uppstått. Med avspänning kan du bryta denna cirkel och därmed minska

smärtan. Tyvärr är det inte alltid lika lätt att slappna av.

Det finns olika avspänningsmetoder och sjukgymnasten kan hjälpa till med detta.

Page 15: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 15

Träning vid bäckenproblem -bäckengördel

Vid bäckenproblem under graviditeten kan sjukgymnasten genom undersökning

av ditt bäcken bedöma om du skulle ha nytta av en bäckengördel.

Specifik stabilitetsträning kan lindra och minska dina symtom.

Skoinlägg

Fotproblem är vanligt under en graviditet vid ledgångsreumatism (RA).

Bra skor och skoinlägg avlastar och stödjer fotens strukturer och kan ge

smärtlindring. Sjukgymnasten kan undersöka och bedöma ditt behov av skoinlägg

och kan vid behov skriva remiss till ortopedteknisk avdelning.

Page 16: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 16

KURATORN INFORMERAR

Samtalsstöd

- kring tankar och känslor i samband med graviditet,föräldraskap och reumatisk sjukdom

Att vänta och få barn är en stor och omvälvande upplevelse och något som också

blir en stor omställning för hela familjen! Oavsett om du har en reumatisk

sjukdom eller inte, kan känslor som glädje, lycka och stolthet blandas med en

känsla av utmattning, otillräcklighet och skuld. Ibland kan det vara bra att få en

möjlighet att tala om sina olika och kanske kluvna känslor såsom oro, sorg, lycka,

trötthet, ilska och glädje för att kunna hantera situationen och så småningom må

bättre.

Bra relationer till familj och närstående är ovärderligt. Ibland kan det dock vara

en fördel att få hjälp av någon utomstående till exempel en kurator som inte är

personligen berörd och som därigenom lättare kan tolka och förklara varför man

reagerar som man gör. Att skriva ner sina upplevelser kan också vara ett bra sätt

att få utlopp för och förstå sina känslor och tankar.

Page 17: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 17

Rådgivning och information

- kring hjälp och stöd från samhället

Alla föräldrar kan då och då behöva hjälp och stöd i sin nya livssituation. När

man har småbarn kan det vara svårt att få tid och orka ta kontakter utanför

familjen, samtidigt som man då många gånger har ett större behov än tidigare.

Det kan för många underlätta om det finns ett stöd från partner och/eller

välfungerande nätverk som mor- och farföräldrar eller andra vuxna. Verkligheten

ser inte alltid ut så. Vilka sociala kontakter man har tillgång till är olika från

individ till individ. Det beror också på var och hur man bor. Kuratorn kan

informera om vilka möjligheter som finns i din situation till hjälp och stöd från

samhället.

- kring ekonomi

Frågor kring ekonomi kan bli aktuella i samband med graviditet och föräldraskap.

Många frågeställningar rör Försäkringskassan och socialförsäkringssystemet

såsom föräldrapenning, sjukskrivning, möjlighet till bidrag t.ex. bostadsbidrag för

barnfamiljer. Försäkringskassan kan ge svar på många av dessa frågor.

- kring framtida planering arbete/studier

Kuratorn kan ge stöd och hjälp med kontakt till försäkringskassan,

arbetsförmedling och/eller andra myndigheter

Page 18: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 18

- kring andra samhällsresurser som kan vara till hjälp

Träffa andra

Barnavårdscentralen (BVC) brukar ordna grupputbildning för nyblivna

föräldrar.

Öppen förskola dit du kan gå tillsammans med ditt barn och träffa andra

småbarnsföräldrar. Öppna förskolan organiseras av kommunen, Svenska

kyrkan, frikyrkor eller av andra ideella organisationer.

Reumatikerföreningen på din hemort.

Samtalsstöd

Kurator på vårdcentral/husläkarmottagning

Kurator/socialsekreterare på Mödravårdscentralen (MVC). MVC brukar

ordna föräldrautbildning de sista månaderna före barnets ankomst

Familjerådgivningen – i din egen kommun, kyrkan eller annan stiftelse

eller organisation

Praktisk hjälp

Om du behöver praktisk hjälp i hemmet kontakta din kommun, kommundel

eller stadsdelsförvaltning.

Om du har barn sedan tidigare och har svårt att klara de äldre barnen

tillsammans med skötseln av babyn, kan du i särskilda fall få utökad tid inom

barnomsorgen för de äldre barnen. Kontakta din kommun, kommundel eller

stadsdelsförvaltning. Ibland behövs ett intyg från din reumatologläkare.

Tänk på att det kan se olika ut beroende på var Du bor. Därför är det viktigt att ta

reda på hur förhållandena är på just Din hemort.

Page 19: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 19

EGNA ANTECKNINGAR

Page 20: Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi Råd och

Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Reumatologi

Råd och information vid reumatisksjukdom och graviditet

2018-10-31 Version nr.10 20