Sammanfattning Kottler

  • View
    974

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Sammanfattning Kottler

Del A 5 KortfrgorMarknadsrtt Vad r det fr skillnad mellan Vite och Sanktionsavgift? Vite: tre generaler klausuler som kan leda till viteslggande dvs. bryter man mot de 3 general klausuler s straffas man inom vite. Sanktionsavgift: Frbudskatalog som r direktsanktionerad med marknadsavgift. Man fr en sanktionsavgift som en typ av bter straff. Redogr fr allt du kan om Vite med avseende p Marknadsfringslagen. Tre generaler klausuler som kan leda till viteslggande dvs. bryter man mot de 3 general klausuler s straffas man inom vite. Redogr fr allt du kan om Marknadsstrningsavgift med avseende p Marknadsfringslagen. Marknadsfringslagen bestr av: - Tre generalklausuler bestende av vite och lggande vid vite.

- Frbudskatalog som innefattar skadestnd eller marknadsavgift vars belopp varierar mellan 5000 och 5 000 000 eller 10 % av fretagets inkomst. Generalklausulerna r bestende av tre punkter: - Frbud mot otillbrlig marknadsfring: Man skall hr flja god marknadsfringssed, ex frbjudet att marknadsfra vilseledande. - Ge god information om produkt: Kan till exempel vara villkor, pris, garantier osv. - Frbud mot otjnliga produkter. Vid vertrdande av vite s frbjuder man eller krver marknadsavgift. Segmentering Det finns fem olika segmenteringsstrategier i Kotler/Keller, bl.a. Single segment concentration. Vilka r de andra fyra? Market specialization Selective specialization Full market coverage Singel segment concentration Produkt specialization

En av dessa segmenteringsstrategier Kotler/Keller tar upp r Single-segment Concentration. Vad har det fr frdelar enligt Kotler/Keller?

Single-segment Concentration: Innebr att fretaget erbjuder en typ av produkt p en marknad fr ett segment. Frdelarna r att fretaget lr knna den marknad/det segment de r verksamma p vldigt vl & identifierar just det segmentets behov och specifika (demografiska, beteendemssiga, geografiska & psykologiska) egenskaper. Det gr att fretaget kan utforma rtt produkt fr dem & deras specifika efterfrga. Blir fretaget ven marknadsledare inom detta segment, finns det god chans att erhlla hga intkter fr de investeringar som gjorts av fretaget.

Inom differentiering talar man om begreppen POD och POP, Point of Parity samt Point of Difference. Inom POD finns tv huvudgrupper med kriteria p en god POD, Consumer desirability criteria samt Deliverability criteria. Inom omrdet Consumer

desirability criteria finns det tre olika krav. Vilka r dessa och ge ett kort exempel/beskrivning p varje? POD: Points of Difference dr vi skiljer oss frn konsumenterna. Meningsfull differens POP: Points of Parity vilken kategori man tillhr Consumer desirability Criteria: Deliverability Criteria: Relevant Skillnad - Feasability (Utfrbarhet) Distinkt skillnad - Communicability Trovrdig skillnad - Sustainability (Hllbarhet) Vad r ett marknadssegment och vilka 5 kriterier utmrker ett bra sdant? Marknaden bestr av en mngd olika kpare som skiljer sig frn varandra i bl.a. behov, resurser, attityder. Genom marknadssegmenteringen s delar man upp dessa stora heterogena marknader till mindre homogena segment som fretagen p s stt kan n bttre genom att utveckla produkter som passar varje segments behov. Segmenten bestr sledes av liktnkande individer. Ett bra marknadssegment ska vara: Mtbar: segmentets karaktriska kpkraft etc. ska kunna mtas.

Substantiell: segmentet ska vara tillrckligt stort fr att kunna generera vinst. Tillgngligt: Segmentet ska vara mjligt att komma i kontakt med. Differentierat: segmentet ska skilja sig frn andra och reagera annorlunda n andra segment p olika marknadsfringstgrder. Attraktiv: Det ska vara lnsamt att utveckla marknadsfringsprogram fr att attrahera segmentet. Service Parasuraman, Zeithaml och Berry definierade en service-kvalitetsmodell som bygger p skillnader (gap) mellan olika begrepp. Redogr fr dessa fem begrepp. Ledningens uppfattning Kvalitetsspecifikationerna Tjnsteleveransen Marknadskommunikationen Den upplevda tjnstekvaliteten Gapmodellen:

Ange och frklara de 3 metoderna om hur man uppskattar efterfrgekurvor som redovisas i Kotler & Keller. Det finns tre metoder med vilka ett fretag kan mta efterfrgekurvorna.

1. Statistik analys av tidigare priser, kvantiteter och andra faktorer fr att kunna mta deras relation. 2. Prisexperiment dr en produkt systematiskt sljs till olika priser och resultaten vervakas. 3. Kparna tillfrgas hur mnga enheter de skulle kpa vid olika priser. Det r dock svrt att isolera prisparametern frn de andra marknadsfringsmix-faktorn. Consumer Behaviour Konsumenters psykologi (inom Consumer Behaviour) beskrivs av tre betydelsefulla frfattare. Ange vilka dessa tre r och redogr fr huvuddragen i dessa teoretikers antaganden om konsumentbeteende. Sigmund Freud Var en forskare och grundade psykoanalysen Han utgick ofta ifrn att de psykologiska faktorerna som formar mnniskans beteende i hg grad r omedvetna och att en person inte r kapabel till att sjlv frst sina motiv fullt ut. Abraham Maslow Amerikans psykolog Frskte frklara mnniskors motivation och varfr vi har olika behov vid olika tillfllen i livet. Hans frklaring var att mnniskors behov r uppdelade i en inbrdes hierarki frn de viktigaste till de minst viktiga. Det allra viktigaste,

menade Maslow, r de psykologiska behoven behoven av trygghet etc. Att vi allts efter behoven beter oss olika. Mereberg Pris Vad avgr en produkts prisgolv och pristak (minimioch maximipris)? Tak/Maximipris Vad marknaden tl Hgsta pris vad kunderna anser vara produktens levererade vrde. Efterfrgan avgr. Golv/Minimipris Kostnadstckning Kostnaderna avgr P kortsikt ska alla rrliga kostnader tckas. P lngsikt ska alla rrliga och fasta kostnader tckas. Marketing Warfare Under vilka frsvarsstrategier fr en marknadsledare kan Anfall r bsta frsvar vara en god policy? RINGA in rtt svarsalternativ NEDAN: a. Position defense b. Flank defense c. Contraction defense d. Preemptive defense

Kotler/Keller tar upp tre mjligheter en marknadsledare har att ta till fr att ka p TOTALMARKNADEN. Vilka r dessa? 1. Fretaget mste hitta nya stt att utvidga den totala marknaden: Det dominerande fretaget fr normalt sett ut mest av en marknadsutvidgning. Marknadsledaren ska frska hitta nya konsumenter och strre anvndningsomrde till deras produkter. 2. Fretaget mste skydda den nuvarande marknadsandelen genom defensiva och offensiva handlingar: Samtidigt som fretaget frsker utvidga marknaden mste de hela tiden frsvara sin marknadsandel mot konkurrenterna. Hur frsvarar man den d? Svaret r genom kontinuerlig innovation av produkter och tjnster, effektivisering av distributionen och genom kostnadsmedvetenhet. Drigenom kar konkurrenskraften och vrdet fr kunden kas. 3. Fretaget kan frska ka marknadsandelen ytterligare: P ngra marknaden kan en procent av marknaden vara vrd miljontals dollar. En enprocentig marknadsandel p kaffemarknaden r vrd 48 miljoner dollar. Fr ett fretag som frsker ka marknadsandelar skall det vervga fljande:

- Konkurrenter kan provoceras till en antitrustaktion - Vinsten kan falla nr man nr en viss marknadsandel den optimala marknadsandelen r 50 % - Fretaget kanske anvnder en felaktig strategi fr att f hgre marknadsandel; om man snker priserna fr att ka marknadsandelen istllet fr att frtjna den sjunker vinsten. Risker Under kursen SMF diskuterade vi risker i samband med industriell Marknadsfring under frelsningen om Industriella Ntverk. Risker finns ven p KONSUMENTMARKNADER fr just konsumenterna. Kotler/Keller tar upp sex olika risker. Vilka r dessa? Benmn och beskriv minst tre av dessa. Functional risk Physical risk Financial risk Social risk Time risk Psychological risk -

Konsumentlojalitet Konsumentlojalitet kan delas in i fem niver av skiftande involveringsgrad, ange vilka och redogr kortfattat fr dem. - Grundlggande marknadsfring: Dr sljaren helt enkelt sljer produkten. - Reaktiv marknadsfring: Dr sljaren sljer produkten och uppmuntrar kunden till att ringa om denne har frgor eller klagoml. - Ansvarsfull marknadsfring: Dr sljaren ringer och kontrollerar om produkten lever upp till frvntningarna. Kunden ombeds ocks komma med frslag till frbttringar. - Proaktiv marknadsfring: Dr sljaren kontaktar kunden med jmna mellanrum med frslag till nya produkter som passar just kundens profil. - Partnerskaps marknadsfring: Dr fretaget lpande arbetar med storkunder om att frbttra produkterna.

Kommunikation (Kan komma som B frga ocks) Beskriv de nio elementen i en makromodell fr kommunikation dr huvudrepresentanterna r sndare och mottagare. Beskriv modellen grna i en figur.

FINNS I B DELEN Resultatmtning & Reklam (Kan komma som B frga ocks) I Kotler/Keller nmns en modell som visar hur man kan mta effekterna av annonsering (Formula fr Measuring Sales Impact of Advertising). Sista steget var share of market men hur sg de tidigare stegen ut? Beskriv denna modell. Share of expenditure Hur stor del av den totala marknadsfringen p marknaden som fretaget stod fr. Share of voice Hur stor del av mediautrymmet som fretaget fick ex genom PR. Share of heart/mind Heart: Andel kunder som svarat fretagets namn till frgan, nmn det fretag som du skulle vilja/fredra att kpa produkten ifrn. Tyder p hur pass mycket kunderna uppskattar deras produkter. Mind: Hur stor del av kunderna som namnger fretagets namn frst som svar till frgan. Nmn det frsta fretag som du tnker p i den hr branschen. Ex Coca Cola i lskedrycksbranschen, hur hgt fretaget befinner sig i kundernas kognitiva trappa. Share of market Hur stor del av marknaden fretaget fick.

CSR I artikeln Corpate Social Responsibility in Europ and the U.S.: Insights from Businesses SelfPresentation beskrivs tre typer av principer som motiverar satsningar p CSR. Vrde-driven CSR (value-driven CSR) var en av dessa tre. Vilka var de andra tv, beskriv och frklara alla tre och exemplifiera med ett exempel p vardera. Value Driven CSR: r en av fretagets kultur och