Sản phẩm nước tăng lực number 1 của tập đoàn THP page 1
Sản phẩm nước tăng lực number 1 của tập đoàn THP page 2

Sản phẩm nước tăng lực number 1 của tập đoàn THP

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Công ty Number 1- sản phẩm nước tăng lực number 1 Tân Hiệp Phát – Dr Thanh Đẳng

Text of Sản phẩm nước tăng lực number 1 của tập đoàn THP

 • Sn phm nc tng lc number 1 ca tpo n THP

  Cng ty Number 1- sn phm nc tng lc number 1 Tn Hip Pht DrThanh ng cp doanh nghip Vit

  Bc chn v o th phn nc ung ng chai cng vi v tr ca kn sau nhng cng mt h ng Number 1, ch sau 3 thng, cng ty Number 1 gi nh li c 30% th phn nc tng lc ca n v nc ngo i.V n nay sau hn 15 nm, cng ty Number 1 tr th nh nhn h ng to n quc, v tr th nh mt trong cc i gia ca ng nh nc gii kht khng cnti Vit Nam.

  t ai bit rng sn phm tng lc nh b li cha ng 1 sc mnhkhng l khi tng lc cho c ng nh nc gii kht nc ta, m ramt chng mi m thng hiu Vit sc i u vicc doanh nghip ln trn th gii. V o thi im cng ty Number 1 TnHip Pht ch o i, thng trng nc ung ng chai Vit Nam gmc 3 nhn hiu ln l Red Bull, Rhino v Lipovitan ch cung cp cc nhnh ng ng lon nhng m v nc li nht i mi khi thm vin v o trongly. Nhn bit yu im , cng ty Number 1- Sn phm nc tng lcnumber 1 - Dr Thanh quyt nh pht trin hn mt nc tng lcNumber 1 nh my sn xut nc gii kht ng chai ngay ti Vit Nam. Khngch c bit trong cch thc ng chai, Number 1 c th d d ng dng vinc m khng mt i v ngon ca nc gii kht cng nh gia ra cha bng 1 na nc gii kht bng lon thi gian .

  u im ni bt ca loi Nc tng lc Number 1 y l s sng tov ha quyn ca to n b cc axit amin, vitamin chung vi tinh cht thin nhinhnh th nh mt ung cng vi v thin nhin c o nh abn bc v o 1 th gii khc l. Nc ung ng chai Number 1 thm v oli ch b sung v tng cng th cht, ha cng cc vitamin trong mn n,h tr cho 1 v i nhim v ca h thn kinh, no ng thi l c bptrong c th, tng cng b nh. Bt u t cc th nh phn dinh dngnh: ng, Taurine, Inositol, vitamin B3,...Number 1 da v o tc dng cung cpnng lng ngay lp tc v em li v ngon l nh, kht. Khng nhng vy,cng ty Number 1 c nhiu cc dng v hp a dng phong ph chng hn chaithy tinh, chai nha, lon, c th t tin cung ng khng t mc ch a dngnn c ng c c s ng h nhit tnh ca ngi s dng.

  Th nh cng chinh phc ngi tiu dng trong nc mi ch l s khiu, cng ty Number 1 Dr Thanh hin ang u t nng tm i ng m chun b cho nhng giai on mi, giai on tng trng v vn mnh ra tm ngo i nc. Cng vi vic u t pht trin v ymnh th trng qua vic khng ngng xy dng cc cng ty con mi cungng ti u nhu cu cho th trng nh: cng ty Number 1 H Nam, nh myNumber 1 Chu Lai. Cng ty Number 1 u t pht trin i mi 100% to nb nhng dy chuyn sn xut tng ng v tin tin nht n tChu u, s cho ra i cc thc ung vi gi th nh hp l, kiu dng a

 • dng v phong ph.

  Khng ch vy, nh my cn c th gii quyt vic l m cho khong 1.000 laong a phng v o giai on u v khong 2.500 lao ng sau khi ho ntt, d kin gp phn ng bnh qun 700 t/nm v o ngn thu canc ta.