Satin Doll - Fabrizio Caligaris piano 4 4 4 ‰ j œ #œ Swing! Œ = Œ ‰ F œœ œœ œ œœœœ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ œ œ j œ œ œ#œ A ‰ j œœ œœ œœ œœ œœœ page 1

Satin Doll - Fabrizio Caligaris piano 4 4 4 ‰ j œ #œ Swing! Œ = Œ ‰ F œœ œœ œ œœœœ œœœ ‰ œœœœ ‰ œ œ œ j œ œ œ#œ A ‰ j œœ œœ œœ œœ œœœ

 • View
  224

 • Download
  6

Embed Size (px)

Text of Satin Doll - Fabrizio Caligaris piano 4 4 4 ‰ j œ #œ Swing! Œ = Œ ‰ F œœ œœ œ œœœœ...

 • &

  ?

  44

  44

  j # >

  Swing! =

  F

  > j #

  A j j####

  j # j j#

  &

  ?

  3 #

  > >j #

  j # j

  j # j j

  j j

  jbbbb

  j jb

  f

  &

  ?

  6 jbbbb bb nnn

  .b b jb

  j J

  j

  P## # #

  .

  .##j # >

  &

  ?

  > j #

  B

  F j

  j####

  j # j j#

  #

  > >j #

  Satin DollD. Ellington

  1953, 1958 Wb Music Corp., Famous Music Corporation and Tempo Musicwww.fabriziocaligaris.com

  Piano

  Arr. by Fabrizio Caligaris

Recommended

View more >