SCA Hållbarhetsredovisningen 2011

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Varje dag påverkar SCA miljontals människors liv och den natur vi verkar i. Läs mer om hur vi höjer ribban på hållbarhetsområdet med våra nya ambitioner och mål.http://www.sca.com/sustainability

Text of SCA Hållbarhetsredovisningen 2011

ScA hllbarhetsredovisning 2011

Skapar vrde fr mnniskor och milj

InnehllDetta r ScA ................................................................. flik Vd-ord ................................................................................. 2

n Hllbarhetsstrategiomvrldsanalys ............................................................. 4 Strategi ............................................................................... 6 Nya hllbarhetsml...................................................... ...............................................

8

Uppfljning av mlen materialitetsanalys

10 15

intressentdialog .......................................................... 11....................................................

n ekonomiskt vrdeskapandeEkonomiskt vrdeskapande Aktiegare................................

16 18

.....................................................................

hllbar innovation ...................................................... 20 intressenter ................................................................... 22 hllbara affrer ............................................................ 23

n vrdeskapande fr miljVrdeskapande fr milj klimat och energi........................................

26 28 32

....................................................... ..................

Fiberinkp och biologisk mngfald

Vattenanvndning ...................................................... 36 Produktskerhet ......................................................... 39

n vrdeskapande fr mnniskorVrdeskapande fr mnniskor Uppfrandekod leverantrskedjan hlsa och skerhet............................

40 42 45 46 53

.......................................................... .................................................... ...................................................

Relationen till medarbetarna ................................ 49 Samhllsengagemang............................................

n Styrning och kontrollhllbar styrning ........................................................... 56 miljdata ......................................................................... 58 Social data................................................................... ..............................................................

66 67 68 69

om rapporten Bestyrkande

................................................................. .......................................

Global compact-rapport

GRi-index........................................................................ 70 ordlista ............................................................................ 72 Adresser om rapportenScA publicerar varje r en separat hllbarhetsredovisning. Redovisningen beskriver miljmssiga, sociala och ekonomiska perspektiv p ScAs hllbarhetsarbete och riktar sig i frsta hand till en professionell mlgrupp med srskilt intresse av hllbarhetsfrgor, ssom analytiker, investerare och intresseorganisationer. r 2008 undertecknade ScA FN:s Global compact. hllbarhetsredovisningen r ScAs rapport om frbttringar (communication on Progress) dr fretagets arbete med Global compacts tio principer om mnskliga rttigheter, arbetsrtt, milj och att motverka korruption beskrivs. irapporten tillmpas Global Reporting initiative (GRi) p niv A+ och i GRi-indextabellen (sid 70-71) anges var indikatorerna terfinns. Redovisningen i sin helhet har granskats av Pwc. All data avser kalenderret 2011 och ScA-koncernen, inklusive hel- och majoritetsgda dotterbolag. Fr ytterligare information om hllbarhetsredovisningen och rapporteringsprinciperna, se sid 67.

Detta r SCA

SCA r ett globalt hygien- och pappersfretag som utvecklar, producerar och marknadsfr personliga hygienprodukter, mjukpapper, skogsindustriprodukter samtfrpackningslsningar**. SCA har frsljning i fler n100 lnder under mnga starka varumrken. SCA skapar vrde genom att infria kunders och konsumenters behov i en andaav innovation, stndig effektivisering och med en uttalad vilja att bidra tillen hllbar utveckling. Under 2011 omsatte SCA 106 miljarder SEK och hade cirka 44000 anstllda.

nettoomsttning (andel av koncernen)Personliga hygienprodukter, 23% Mjukpapper, 36 % Frpackningar, 25 % Skogsindustriprodukter, 16 %

Totalt koncernen: 105 750 MSEK

Rrelseresultat (andel av koncernen)Personliga hygienprodukter, 27 % Mjukpapper, 32 % Frpackningar, 20 % Skogsindustriprodukter, 21 %

Totalt koncernen: 9 224 MSEK Exklusive jmfrelsestrande poster.

Personliga hygienprodukterAffrsomrdet bestr av tre produktsegment: inkontinensprodukter, barnbljor och mensskydd. Produktion sker vid 29 anlggningar i 24 lnder. Frsljning i fler n 100 lnder ver hela vrlden.

Frpackningar**SCA r en fullserviceleverantr av frpackningar som erbjuder bde transport- och konsumentfrpackningar. SCA har ett innovationscenter och 16 designcenter. Produktion sker vid cirka 110 anlggningar i 20 lnder. Frsljning i 36lnder i Europa.

Mjukpapper*Mjukpapper fr konsumenter omfattar toalett- och hushllspapper, ansiktsservetter, nsdukar och servetter. Inom mjukpapper fr storfrbrukare AFHmjukpapper levererar SCA kompletta hygienlsningar till fretag och institutioner. Produktion sker vid 45 anlggningar i 18 lnder. Frsljning iett 80-tal lnder ver hela vrlden.

SkogsindustriprodukterProduktionen bestr av tryckpapper, pappersmassa och sgade trvaror och skervid 18 anlggningar i tre lnder. Frsljning frmst i Europa, men ven iAsien, Nordafrika och Nordamerika.

*i november 2011 annonserade ScA frvrvet av Georgia-Pacifics europeiska mjukpappersverksamhet, med en rlig frsljning p cirka 12miljarder SEk. Frvrvet berknas vara fullt genomfrt under andra kvartalet 2012.

**i januari 2012 annonserade ScA frsljningen av frpackningsverksamheten exklusive kraftlinerbruken i munksund och obbola. Frsljningen berknas vara fullt genomfrd under andra kvartalet 2012. Avseende den franska delen av frpackningsrrelsen har DS Smith lagt ett formellt bud att frvrva verksamheten. Processen involverar verlggningar med berrda arbetstagarrepresentanter och kommer att hanteras separat.

europa (inklusive afrika)Nettoomsttning, MSEK1) Antal anstllda Kvinnor, % Lnekostnader, MSEK Sociala kostnader, MSEK

201181 300 32 408 25 12 600 3 605

201081 773 33 363 24 12 619 3 616

ldersstruktur% 50 40 30 20 10 0020 2130 3140 4150 5160 60+

StillahavsasienNettoomsttning, MSEK1) Antal anstllda Kvinnor, % Lnekostnader, MSEK Sociala kostnader, MSEK

20118 291 3 251 45 988 98

20108 884 3 998 41 1 041 54

ldersstruktur% 50 40 30 20 10 0020 2130 3140 4150 5160 60+

amerikaNettoomsttning, MSEK1) Antal anstllda Kvinnor, % Lnekostnader, MSEK Sociala kostnader, MSEK

201116 159 8 038 32 1 458 432

201016 308 7 980 29 1 994 627

ldersstruktur% 50 40 30 20 10 0020 2130 3140 4150 5160 60+

SCa-koncernen totaltNettoomsttning, MSEK1) Rrelseresultat, MSEK Rrelseresultat, MSEK2) Resultat per aktie, SEK Resultat per aktie, SEK2) Antal anstllda Kvinnor, % Lnekostnader, MSEK Sociala kostnader, MSEK1)

2011105 750 3 548 9 224 0:78 8:34 43 697 27 15 046 4 135

2010106 965 8 677 9 608 7:90 8:89 45 341 26 15 654 4 297

ldersstruktur% 50 40 30 20 10 0020 2130 3140 4150 5160 60+

Nettoomsttning fr SCAs recyclingverksamhet har omklassificerats till vrig intkt, med retroaktiv justering fr 2010.2)

Exklusive jmfrelsestrande poster.

Hjdpunkter 2011 Nyamlochambitionerfrmnniskorochmiljtarhllbarhets arbetet till nsta niv. NymesaugnvidstrandsmassafabrikiSverigeminskarde fossila koldioxidutslppen med 80 procent. UtbildningskampanjiSCAsUppfrandekodfrsamtliga44000 anstllda ver hela vrlden. Nyleverantrsstandardimplementerasihygienverksamheten. Alla leverantrer ska senast 2015 uppfylla SCAs krav. NyttomfattandevindkraftssamarbetemednorskaFred.Olsen Renewables med en potential att generera 2 TWh.

Utmrkelser och erknnanden

ScA utnmndes till ett av vrldens mest etiska fretag av Ethisphere-institutet i USA.

ScA ingr i Dow Jones Sustainability index, ett av vrldens mest prestigefyllda hllbarhetsindex.

ScA ingr i carbon Disclosure leadership index.

Sedan 2001 ingr ScA i det globala hllbarhetsindexet FtSE4Good.

i WWF:s miljutvrdering av pappersfretag 2011 fick ScA hgst pong i bde mjukpappersklassen och klassen fr wellpapprvara.

r 2008 blev ScA medlem av FN:s Global compact.

ScA r medlem i World Business council for Sustainable Development (wbcsd).

ScA ingr i Global challenges index som introducerades av hannover-brsen och underskningsfretaget oekom Research 2007.

ScA ingr i kempen/SNS SRi Universe och r godknd fr inkludering i kempen Sense Fund.

ScA ingr i EcPi:s index.

ScA ingr i Nordic Sustainability Stars Sweden top25.

ScA r inkluderat i omX GES Nordiskt hllbarhetsindex och omX GES hllbarhetsindex Sverige.

ScA hllbarhetsredovisning 2011

1

Vd-ord

Vi hjer ambitionernaVi har mnga bevis fr att SCAs hllbarhetsarbete r i vrldsklass. Det r dock inget som fr oss att sl oss till ro utan vi mste stndigt frbttra oss och ska efter nya innovativa angreppsstt. Under ret utvecklade vi ett antal hllbarhetsambitioner och ml som ska bidra till vrt vrdeskapande och gra oss n mer framgngsrika.

Vi lever i en frnderlig vrld vilket ger upphov bde till utmaningar och mjligheter. Ett lngsiktigt hllbarhetsarbete i kombination med kundoch konsumentinsikt samt innovation ger oss goda frutsttningar att ta vara p affrsmjligheterna och tackla utmaningarna p ett frdelaktigt stt. Hllbarhet har lnge varit en integrerad del i SCAs verksamhet och i fretagets strategi fr tillvxt och vrdeskapande. Det r det