Click here to load reader

Scenariomapping en igp

  • View
    984

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of Scenariomapping en igp

  • 1. Omgeving15-10-2007 : 15-10-20073 hour(s)R: KOSlachtoffer15-10-2007 : 16-10-20072 hour(s)R: MK In notes velden van master mindmapVolgens PD-management protocol Verzamelen gegevens Incident Uitvoeren PD management15-10-2007 : 19-10-200712 hour(s)R: ER, YU, XK buiten 150 mtr Observaties vastleggen wegen ; A1215-10-2007 : 19-10-20072 hour(s)R: HV, MK Scenariomapping en Regelen van de sectie te Rijswijk 15-10-2007 : 19-10-2007 3 hour(s) R: HV Informatiegestuurd Politiewerk Gevonden oplossingOnderzoek naar verdere identiteit slachtoffer 16-10-2007 : 2-11-2007 6 hour(s) R: OP, KO, ER, YU Financile gegevens van het slachtoffer veiligstellendocumenteren, archiveren 15-10-2007 : 22-10-2007en overdragen aan justitie 4 hour(s) R: KO, MK14-12-2007 : 14-12-20071 hour(s)sportR: HKTheo DerksenMaken van een mindmap van de diverse bridgeclubSlachtoffer(sociale) netwerkenuitgaanactie 116-11-2007 : 19-11-2007 Meest waarschijnlijke Falsificeren4 hour(s) lerarenactie 2scenario/oplossingR: HVactie 3overlap?Analyse communicatie (www, post,actie 1 advertenties in bladen, brieven, )2e meest waarschijnlijkeTeam brainstorm16-11-2007 : 23-11-2007actie 2 falsificerenscenario/oplossing4-12-2007 : 4-12-200712 hour(s)6 hour(s)R: KO, ERactie 3 R: HKCheck in andere lopende onderzoeken 16-11-2007 : 21-11-2007Bevindingen en Conclusie mindmaps netwerken4 hour(s) R: XK 19-10-2007 : 30-10-2007 3 hour(s) R: HV Bevindingen en Conclusie TrajectbewakingUitwerken en falsificeren19-10-2007 : 30-10-20073 hour(s)Priority 1R: RJ beschikbaar stellen Priority 2Bevindingen en Conclusie Snelheidcameras in omgeving Task PrioritiesPriority 316-11-2007 : 21-11-20072 hour(s) Priority 4R: RJ Bevindingen en Conclusie Videobewaking van Texaco en BPPriority 5 16-11-2007 : 20-11-2007 2 hour(s) Task start R: KP, RJ Invoeren conclusies inQuarter done Analyse/Synthes en voorlopige conclusie Getuigenverhoren Task Complete (%) master mindmapHalf done 20-11-2007 : 26-11-2007 1 hour(s) 2 meest aannemelijkeThree quarters done R: KP scenario's Task done Analyse/Synthes en voorlopige conclusie PD27-11-2007 : 3-12-2007 Waarschijnlijk4 hour(s)R: HV Nog neutraalBevindingen en Conclusie onderzoek Auto SmileysOnwaarschijnlijk26-11-2007 : 4-12-20071 hour(s)Zeer onwaarschijnlijkR: HV Uitgesloten Bevindingen en Conclusie Communicatie onderzoek 27-10-2007 : 2-11-2007Yes! 2 hour(s) R: JDTGO Bizar master ImportantmindmapArrows Both ways Horen directe getuigen15-10-2007 : 7-12-200717-11-2007 : 25-11-2007Reference7 hour(s)Scenario 1: Afrekening LegendPostponedR: KP, WH 22-10-2007 : 26-11-2007 Horen andere getuigen 6 hour(s) Verder17-11-2007 : 29-11-2007R: HV5 hour(s)Ter discussieR: KP, WH In de wacht Buurtonderzoek FlagsGeen voortgang andere netwerken?link naar 16-11-2007 : 21-11-2007 6 hour(s) Vergt veel resources R: RJ, BP1ste opzet mogelijkeScenarios Zeer voorzichtig verderPassantenonderzoekGetuigen Gestopt16-11-2007 : ___3 hour(s)R: RJ, BPGoed idee Meldingen meldkamer regio Besluit genomen 16-11-2007 : 17-11-2007Single IconsInplannen 3 hour(s) R: GH, DFBudgetMeldingen meldkamer KLPDEmergency 16-11-2007 : 17-11-2007 3 hour(s)Oplossing R: GH, DFControlesIn kennis stellen van de Analyse / Synthese korpsleiding VerzamelenFill Colors 15-10-2007 : 15-10-2007 1 hour(s)Vastleggen R: KGScenario's In kennis stellen van de OvJ Produceren 15-10-2007 : 15-10-2007 1 hour(s)Regelen / coordineren R: LDAlarmeren van personeelScenario 2. Afpersing werkzaam voor het TGO 22-10-2007 : 26-11-2007 16-10-2007 : 16-10-2007 6 hour(s) 1 hour(s) R: CV R: KGScenario 3. PotenrammersPersvoorlichting 22-10-2007 : 26-11-2007 6 hour(s)16-10-2007 : 16-10-2007R: KO1 hour(s)R: LDOrganisatieScenario 4. Getuige criminele deal 22-10-2007 : 26-11-2007 Inlichten CIE 6 hour(s)16-10-2007 : 16-10-2007R: KG1 hour(s)R: KG Scenario 5. Zelfdoding 22-10-2007 : 26-11-2007 Briefing6 hour(s)16-10-2007 : 16-10-2007R: ER1 hour(s)R: JD, KGDe-briefingIn kennis stellen familie1 hour(s)15-10-2007 : 16-10-2007R: KG, LD1 hour(s) R: CV, XKInrichten TeamHoren familie 16-10-2007 : 18-11-2007 12 hour(s) R: OP, KO, ER, YUprotocollenDoorzoeking in het huis van het slachtoffer 16-10-2007 : 19-10-2007logboekenPD-managementOnderzoek plaats delict4 hour(s)16-10-2007 : 17-11-2007R: WS, EH, KGcpdu18 hour(s)R: HVVeiligstellen van PC van het slachtoffer 16-10-2007 : 16-10-2007 2 hour(s)FamilieR: WSMaken van een mindmap van Nader onderzoek auto van het slachtoffer Familiestructuur17-11-2007 : 18-11-200716-11-2007 : 21-11-2007Aanstellen familierechercheur6 hour(s)Plaats delict uitwerking3 hour(s)R: HV16-10-2007 : 16-10-2007 R: OP 1 hour(s) R: OPOpvragen en vastleggen van de Check email communicatietelefoongegevensCheck bestellingen via wwwOnderzoeken van PCDwarsliggertactiekCheck chatrooms, forums 16-10-2007 : 25-10-200716-11-2007 : 23-11-20071 hour(s)3 hour(s)R: YU, JDCheck FavoritesR: JD

2. Scenariomapping en Informatiegestuurd Politiewerk Januari 2009 Politieacademie Lectoraat Criminaliteitsbeheersing en Recherchekunde Theo Derksen Project IGP in het onderwijs Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Scenariomapping en Informatiegestuurd Politiewerk 1 3. VoorwoordHet oplossen van moordzaken komt doorgaans neer op zorgvuldige reconstructie vannoodlottige gebeurtenissen in het verleden. Niet zelden hebben betrokkenen er baatbij om de waarheid te maskeren. Zelfs wanneer het onderzoeksteam er in slaagt om opbasis van empirisch bewijs de meest waarschijnlijke gang van zaken te reconstruerenkan de verdediging ter zitting nog altijd met een onwaarschijnlijke, maar nietonmogelijke alternatieve verklaring komen. Wanneer het openbaar ministerie er nietop is voorbereid zo een alternatieve verklaring te weerleggen, kan de zaak alsnoguitlopen op vrijspraak. Daarom is het van belang tijdens het strafrechtelijk onderzoekeen onomstreden systematiek te volgen. De rond hypothesen en scenarios opgebouwde benadering die in dit boekjeis uiteengezet, biedt een dergelijke systematiek. Het gebruik vergt enigevoorbereidingstijd, waarbij het handig is als de gebruiker bekend is met de Mindmaptechniek. Bij het prioriteren van onderzoekslijnen blijft het gezond verstand van derecherchemanager natuurlijk een belangrijke rol spelen. Maar de geconstrueerdeMindmap van hypothesen en scenarios biedt het onderzoeksteam en beleidsmatigebeslissers een overzichtelijke kaart, waarop marsroute en doelen altijd in beeld blijven.Ik hoop en verwacht daarom dat generaties studenten aan de Politieacademie dezelesstof tot zich zullen nemen om die vervolgens ook toe te passen bij waarheidsvindingin de opsporingspraktijk. Peter Klerks Lector Recherchekunde Dit boek gaat over Scenariomapping en informatie gestuurd politiewerk (IGP). Hierbij is sprake van hypothesevorming en scenariodenken met behulp van de techniek Mindmapping en geplaatst in de context van een TGO onderzoek. Dit boek werd geschreven als naslagwerk voor studenten van de Politie- academie en het is onderdeel van het project IGP in het politieonderwijs. Tijdens politieopleidingen wordt veel aandacht besteed aan het informatie gestuurd politiewerk (IGP). Het werken met hypothese- vorming en scenariodenken met behulp van de techniek van Mindmapping is een vorm van informatie- sturing. 2 Scenariomapping en Informatiegestuurd PolitiewerkScenariomapping en Informatiegestuurd Politiewerk 3 4. Inhoudsopgave 1. Inleiding71.1. De essenties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71.2. Meerdere benaderingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.3. Combinatie van invalshoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.4. Het begrip Hypothese . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .81.4.1. Ongeval Amercentrale Geertruidenberg op 28 september 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91.4.2. Twee mannen dood na val van stuw met motorjacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101.4.3. Verkeersdoden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.5. Het begrip Scenario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111.6. Mindmapping . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132. TGO zaken als kader 172.1. Daily Build Up . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182.2. Hypothesen en scenarios in de opsporing: reconstructie in plaats van voorspellen. . . .182.3. Twee praktijkvoorbeelden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192.3.1. Moord Louis Svke (Nijmegen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .192.3.2. Gert Nijkamp (Apeldoorn) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203. Toelichting op de diverse invalshoeken213.1. Juridisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213.1.1. Vrijspraak voor witwassen Air Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213.1.2. Vrijspraak brandstichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223.1.3. XTC-handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223.1.4. Vrijspraak van dubbele moord/doodslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Search related