Schaapskooi week 38 2014

 • View
  251

 • Download
  17

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

 • Houtweg 498167 PJ Oene

  (0578) 64 12 94

  www.aalbertsduurzaam.nl

  ZonnepanelenZiezoZonnepanelenPelletkachels(Auto)laadstations

  Dorpsstraat 24a, 8167 NL OeneT 0578 - 64 11 48

  www.derijwielhoek.nl

  FIETSEN OP MAAT!

  Vanaf hedenook PEPER

  dealer!

  Vraag de mogelijkheden.

  !!"##

  !"" #!$

  #" !%&'%"((#

  )"( "*+(,+- "

  .#

  /

  #

  0 ( $"#

  "

  #,)"

  1(# #" #

  0

  #2 3#(( " 45#6$

  (# ,) 788978%:"" " # *

  #"( "

  ;:"(( !

 • !"#$!%

  &&&$#$!%

  $'($'

  %%!)*)

  $+ $

  $'($

  ,-.

  $'($

  /)!- !0

  1 ,!$+ ' $,!

  $($

  1 ,!)$+ ')$,!

  $'($'

  2#-!3-!,!!*

  ,--,!!

  !*) !$

  !"#$

  ''

  %!!,-4",$!%

  -!4# -!

  5 56 )!

  7%$'('''

  ( -%0

  -!*"-!4# -! )!$!%

  8-4#-! -,--

  7%0

  (*

  '(

  -%0

  3&%%" -,-$4

  9!! %-!,!

  ,-

  $/&

  % -!

  ,3-4#,!,!!!

  ,%!,&)!)%$

  :!&&&$#$!%$

  Informatie van de gemeente

  !"

  # !$

  !

  %

  &' !$

  ( !

  &!%$

  &)%

  *%

  & %%

  & &$

  *

  +!&&%!

  &% &! %

  %,!

  &

  %!!

  - !.!

  %

  &!

  * !

  /

  01

  222$3344

  56* ! !+ !

  6 !

  ! ! !

  !&

  7 !! &%*

  &%

  !% !&

  ! !

  6!

  ! ) ! !

  &!)

  !

  !&

  &'89%424

  &:&% "

  2 &

  1 !

  *!

  ;

  +&

  (&%

  &*!

  !

 • www.heerde.nl

  !!"

  "#

  $%%!&'

  !!((

  !!'!

  )*!!

  !

  +

  !

  '!

  !,!

  !!

  -!!

  -'

  !-!(!

  ./!!!

  !0(

  !1!!#!

  !

  -&

  !*

  (!(!(!!!!

  !!23!!4

  !!

  !2

  !4

  !

  456

  7!84#9#5"

  4

  !9:

  !!

  !

  '8

  8!!!

  !;1

  !

  "!'&

  (

  9!

  !

  ,!!

  !

  44

  ":

  =

  > '/"

  !(

  !!-

  :%?

  "!

  > '7!

  0!

  9!!

  @!

 • www.heerde.nlwww.heerde.nl

  !"#$%&&'&'(

  )** +'&* +',

  - .

  **.

  - .*!

  /0#

  122

  1

  .+"!

  #+# 3/., !"#$%&&'&'

  4

  5

  4

  .+"!#+# 3/.16

  78& 9 %# 1:3

  1

  /

  6

  1)

  /

  78& 9 %# 1:3

  ;

  www.dorpszichtoene.nl Dorpsstraat 10 8167 NL Oene Telefoon 0578 - 641213dorppost@hetnet.nl

  ...wees dan van harte welkom in ons sfeervolle restaurant in het pittoreske Oene!

  lekker eten in de serre...

  Heerlijk een terrasje pakken...

  CAF RESTAURANT

  DORPSZICHT

  Het is zomer!Betaalbaar

  Gezondevoeding

  Regionaleproducten

  Vers enverantwoord

  Profiteer nuuw kozijnen renoveren tegen 6% BTW

  Kies zekerheid, kies AarninkAlle werkdagen geopend van 8.00 tot 17.00, zat. 9.00 tot 16.00 uur.

  Showroom: Paderbornstraat 1, Deventer, tel: 0570 - 676600

  www.aarnink.nl

  Kunststof Ramenfabriek

  BO

  UW

  B

  V

  OPEN DAGZaterdag

  20 septembervan 10.00 tot 16.00 uur

  25 JAARAARNINK

 • A. N. Zeilstra Registeroptometrist / kontaktlens specialist.

  Hoofdstraat 68, 8162 A L Epe . Telefoon 0578 - 62 08 96

  OOGMEETWEKENBIJ

  ZEILSTRA OPTICIENS

  Uw oogcorrectie wordt nauwkeurig bepaald.

  Uw gezichtsscherpte wordt vastgesteld.

  Uw eventuele oude bril wordt hiermee vergeleken.

  Uw oude bril wordt gereinigd.

  Uw oogdruk wordt gemeten.

  U krijgt vakkundig advies.

  Al het bovenstaande is vrijblijvend en gratis.

  Dagen korter, lezen lastiger??????

  Met een gewone leesbril kunt u op ongeveer 40 cm. goed zien. Maar misschien wilt u wel verder weg

  kunnen kijken. Bijvoorbeeld achter de computer, tijdens het bespelen van een instrument, bij het

  koken of kaarten.

  Wij hebben hier een mogelijkheid voor: COMPUTERGLAZEN!

  Dit is een dynamisch leesglas met een verlengde leesafstand, waardoor het mogelijk is tot wel

  ongeveer 1,5 meter goed te kunnen zien.

  Als u hier interesse voor heeft nodigen wij u graag uit bij ons in de winkel om u persoonlijk over de

  mogelijkheden te vertellen.

  Met vriendelijke groeten,

  ZEILSTRA OPTICIENS.

 • SCHAAPSKOOI - DINSDAG 16 SEPTEMBER 2014 - PAGINA 6

  Als een hertdat verlangt naar water

  zo verlangt mijn ziel naar U. Herken je dit lied? Stil je dorst en kom zondag in de Johanneskerk te Heerde luisteren naar woorden van Leven.Om 9.30 uur ds. C. Hoek en om 19.00 uur ds. G.J. Rben.

  www.hervormdheerde.nl

  Nieuwe naam basisscholen: CBS Wereldwijs

  Jenny Schoenman 30 jaar instructrice bij Schaapskooiruiters

  Plusklassen van start op de Noordgouw

  Groet en Ontmoet

  Kleurrijke Quilts door de jaren heen

  Hatto Heim D1 wint talenten toernooi

  Superbingo

  DamuitslagenHEERDE- Damclub Hoorn/O. G. Oene is weer begonnen met het nieuwe damseizoen. Dit seizoen loopt van september tot mei en wordt elke maandagavond vanaf 20.00 uur gespeeld in het clublok-aal van P.V. Juliana aan de Zup-peldseweg 2a in Heerde. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Ook als u een avondje vrijblijvend wil komen kijken om iets van de sfeer te proeven op een damclub bent u van harte welkom. De contri-butie bedraagt 27,50 euro voor leden met partner en 22,50 euro voor leden zonder partner. Deze 5 euro verschil is voor een kleine vergoeding voor de afsluitende feestavond eind april. Er wordt op verschillende niveaus gespeeld va-rirend van ongeoefende huisdam-mer tot gevorderde speler.

  Ouderensoos Oene

  HEERDE- De nieuwe naam voor de Emmaschool en de Willem Alexanderschool is: Wereldwijs. De naam is bedacht door een moe-der van de Emmaschool, Liliane van der Stoop. Haar inzending werd gekozen door een jury; be-staande uit leerlingen, ouders en leerkrachten van beide scholen. Vrijdagavond 12 september werd de naam feestelijk onthuld in het bijzijn van veel kinderen en ou-ders. Zij hadden de letters van de naam gezocht in de etalages van de winkels in Heerde. Na

  enig puzzelwerk waren ze eruit en konden ze een ijsje gaan halen als beloning. De naam werd ont-huld door Liliane van de Stoop en wethouder Pierik van onderwijs. Ook aanwezig was Esther Hoek, zij is het nieuwe gezicht namens Wereldwijs bij alles rond de fusie en de verhuizing. De naam We-reldwijs: Wereld, door God ge-maakt om er goed voor te zorgen, de wereld om ons heen waar we ons in kunnen en mogen ontwik-kelen tot Zelfstandige, Eigen en Samenwerkende mensen. Passend

  bij de omgeving waar je onder-deel van bent en het openen van je blikveld, het leren functione-ren en omgaan met die wereld. Wijs, heeft te maken met het hoe (wijze). Hoe je omgaat met die wereld en met elkaar en hoe je hier als individu aan bijdraagt. En wijs in de betekenis van slim is natuurlijk ook van toepassing, met de nadruk op ontwikkeling. De naam Wereldwijs straalt een open vizier en een ruime blik uit - toekomstgericht. Foto: Ju-dith Tellegen.

  WAPENVELD- Afgelopen zater-dagmiddag werd Jenny Schoen-man aangenaam verrast door leden van de PV en PC de Schaaps-kooiruiters. Onverwacht stond er

  een koets begeleid door tientallen ruiters en amazones bij haar op de stoep. Ze werd afgehaald voor een kleine rondrit door Wapenveld met als eindpunt de accommoda-

  tie van de Schaapskooiruiters aan de Krimpenbos. De reden van dit bezoek was het feit dat Jenny dit jaar 30 jaar is verbonden als in-structrice aan de ponyclub van de Schaapskooiruiters. Een zeer heu-gelijk feit, iets wat eigenlijk binnen de paardensport weinig voor komt. De kantine en het terras waren leuk versierd en hier werd de re-ceptie gezellig voortgezet. Tijdens de receptie werd Jenny toegespro-ken door de burgemeester van de gemeente Heerde, mevrouw Pij-nenburg. Zij memoreerde het ver-leden en sprak de woorden uit dat de Schaapskooiruiters dankbaar mogen zijn met zulk een instruc-trice die telkens toch weer talenten naar boven weet te halen en ze te laten schitteren op de wedstrijden. Daarna was het de beurt aan San-der Bronsink om haar namens de Schaapskooiruiters een weekend-je Noordwijk aan te bieden. Het-geen door Jenny dankbaar werd in ontvangst werd genomen. De middag werd afgesloten met een gezellige borrel waarbij het ver-leden nog eens naar boven werd gehaald.

  HATTEM s.v. Hatto-Heim D1 heeft deelgenomen aan het voetbal talententoernooi regio Oost voor hoofdklassers. Dit is een landelijk georganiseerd toernooi, waaraan al-leen teams mogen deelnemen die uitkomen in de hoofdklasse. Nadat de jongens van s.v. Hatto-Heim alle 3 de poule-wedstrijden hadden ge-wonnen, werden vervolgens ook de

  kwart- en halve finale gewonnen. In de finale werd sportclub Deventer verslagen, zodat de winst van het talententoernooi een feit was. Door de winst van het toernooi heeft s.v. Hatto-Heim D1 zich geplaatst voor het NK, dat in mei volgend jaar wordt georganiseerd. D1 gaat dan spelen tegen de winnaars van district Noord, Zuid I en II en West I en II.

  ZWOLLE- Op zondag 21 septem-ber organiseert de WRZV Zaal-voetbalvereniging een bingo, waar gespeeld wordt voor (geld)prijzen met een hoofdprijs van 250 euro. De bingo begint om

  19.30 uur en is afgelopen om circa. 22.45 uur. De zaal is open vanaf 18.00 uur. WRZV Hallen, Buitengasthuisstraat 8, Zwolle, voor meer informatie, tel. 038-4226129.

  VAASSEN- Op donderdag 18 september wordt een bijeenkomst Groet en Ontmoet georganiseerd in het wijksteunpunt Bloemf