of 12/12
Schoolgids basisschool De Bloesem 20142015 1 Schoolgids 20142015 Basisschool De Bloesem Hoenderloseweg 40 6731 PB Otterlo Telefoon: (087) 87 65 36 Email: info.basisschooldebloesem.nl

Schoolgids 2014 2015 - Basisschool de Bloesem...Schoolgids*basisschool*DeBloesem*201452015 * 1* * * * * * * * Schoolgids2014!2015" " Basisschool*De*Bloesem** Hoenderloseweg*40* 6731*PB*Otterlo**

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Schoolgids 2014 2015 - Basisschool de Bloesem...Schoolgids*basisschool*DeBloesem*201452015 * 1* * *...

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  1    

   

   

   

   

   

   

  Schoolgids  2014-‐2015    

  Basisschool  De  Bloesem    Hoenderloseweg  40  6731  PB  Otterlo      Telefoon:  (087)  87  65  36  E-‐mail:  info.basisschooldebloesem.nl      

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  2    

  Inhoud    

  Inleiding  ....................................................................................................................................  3  

  Onze  school  ..............................................................................................................................  4  

  Visie  op  onderwijs  en  opvoeding  .............................................................................................  5  

  Schoolorganisatie  .....................................................................................................................  6  

  Ons  onderwijs  ...........................................................................................................................  9  

  De  begeleiding  van  de  leerlingen  ...........................................................................................  10  

  De  ouders  ...............................................................................................................................  10  

  Op  een  rijtje…  .........................................................................................................................  12  

   

     

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  3    

  Inleiding      

  De  schoolgids  van  basisschool  De  Bloesem  wordt  jaarlijks  herschreven  en  aangepast  aan  de  actuele  situatie.  De  schoolgids  beschrijft  het  onderwijskundige,  opvoedkundige  en  algemene  deel  van  de  school.  Tevens  treft  u  in  de  gids  het  jaarverslag  aan  van  het  afgelopen  schooljaar.        De  gids  is  bestemd  voor  ouders  die  overwegen  hun  zoon  of  dochter  op  onze  school  aan  te  melden.  Voor  ouders  van  kinderen  die  al  op  onze  school  zitten,  is  het  een  handig  naslagwerk.  Na  de  zomervakantie  publiceren  we  de  nieuwe  gids  op  de  website  van  de  school.  Op  onze  site  is  een  activiteitenkalender  te  vinden  met  daarin    een  overzicht  van  geplande  activiteiten  en  de  meest  relevante  informatie  uit  de  schoolgids.          In  de  wekelijkse  nieuwsbrief  schrijven  we  over  diverse  activiteiten  en  gebeurtenissen.  Zo  maken  we  de  schoolwereld  naar  buiten  toe  zichtbaar.  Wijzigingen  op  de  inhoud  van  de  schoolgids  en  de  kalender  vermelden  we  in  de  nieuwsbrief.  Op  onze  website  plaatsen  we  foto’s  van  uitstapjes,  projecten  en  feesten.          Via  de  schoolgids  en  de  nieuwsbrieven,  weet  u  hoe  wij,    kinderen,  ouders,  leerkrachten  en  directie  van  basisschool  de  Bloesem,      

  • vorm  geven  aan  de  identiteit  van  onze  school;  • er  met  elkaar  aan  werken  om  op  een  plezierige  wijze  met  elkaar  om  te  gaan;    • werken  in  de  groepen,  welke  vaardigheden  er  aangeleerd  en  welke  vakken  er  

  gegeven  worden;  ·∙    • zorg  bieden  aan  kinderen;  ·∙    • u,  de  ouders,  willen  betrekken  bij  onze  school;  ·∙    • allerlei  zaken  geregeld  hebben.          

                                                                                                                                                       Mede  namens  het  team,  de  kinderen  en  de                                                                                                                                                        Medezeggenschapsraad  wens  ik  u  veel                                                                                                                                                                      leesplezier.  

     

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  4    

  Onze  school    Basisschool  De  Bloesem  is  opgericht  in  Augustus  2012  door  Amber  van  den  Bos,  Annika  van  der  Pal  en  Maxime  Mobach,  met  als  doel  een  vernieuwingsschool  te  creëren.  Als  uitgangspunt  staat  experimenteren  in/met  de  natuur  centraal.  Bloesem  staat  voor  de  bloei.  De  oprichters  duiden  hiermee  hun  visie  aan,  namelijk  ‘Samen  zijn,  ontdekken  en  onderzoeken  van  je  talenten,  worden  wie  je  bent!’.      De  gemeente  Otterlo  heeft  samen  met  de  oprichters  een  eigentijdse  school  gerealiseerd.  De  school  bestaat  uit  groep  1  t/m  8,  voor  iedere  groep  staan  leerkracht  bekwame  docenten.  Die  zich  inzetten  voor  uw  kind  om  zicht  te  ontwikkelen.  Het  terrein  waarop  onze  school  is  gevestigd  heeft  de  ruimte  om  te  ontdekken  en  onderzoeken  van  de  natuur.  Een  ruime  speelplaats  met  toestellen  zorgt  voor  een  beweeglijk  en  dynamisch  ontwikkeling  voor  het  kind.  Achter  de  school  is  de  gymzaal  en  een  speelbos  gerealiseerd.    Uitgangspunten  van  basisschool  De  Bloesem    Freinet  (Celestin  Freinet)  Freinet  past  bij  de  visie  van  onze  school,  omdat  onderzoekend  en  ontdekkend  leren  onder  andere  centraal  staat.  Het  contact  met  de  natuur  is  nauw  verbonden  met  de  belevings-‐  en  ervaringswereld  van  de  kinderen.  Zelf  het  ervaren  hoe  planten  groeien  en  hoe  dieren  leven.      Vrije  school  (Rudolf  Steiner)  De  Vrije  school  past  bij  de  visie  van  onze  school,  omdat  wij  het  belangrijk  vinden  dat  kinderen  voldoende  beweging  krijgen  en  daarnaast  ook  gezond  eten.  De  samenwerking  tussen  kinderen,  ouders  en  omgeving  staat  centraal.      Jan  Ligthart    Jan  Lighthart  past  bij  de  visie  van  onze  school,  omdat  de  kinderen  op  een  speelse  manier  leren  en  de  samenhang  te  kennen  tussen  de  mensen,  dieren  en  planten.  “Het  volle  leven”    Reggio  Emilia  (Loris  Malaguzzi)  Reggio  Emilia  past  bij  de  visie  van  onze  school,  omdat  communicatie  centraal  staat,  maar  niet  alleen  in  geschreven  of  gesproken  taal,  maar  ook  uiting  van  mimiek  en  creatieve  vakken,  zoals  beweging  en  dans.    

   

   

   

   

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  5    

  Visie  op  onderwijs  en  opvoeding    ‘Samen  zijn,  ontdekken  en  onderzoeken  van  je  talenten,  worden  wie  je  bent!’  We  leven  in  een  dynamische  tijd.  Kinderen  verlangen  eigentijds  onderwijs.  Onderwijs,  dat    

  • eisen  stelt,  prikkelt  en  uitdaagt;    • aansluit  op  hun  eigen  manieren  van  leren  en  dat  ondersteund  wordt  door  informatie-‐  

  en  communicatietechnologie  (computers  en  digitale  schoolborden);  • onderzoekend  en  ontdekkend  leren  bevorderd;    • de  kennisbehoefte  en  de  capaciteiten  van  leerlingen  centraal  laat  staan;  • rekening  houdt  met  verschillen  in  capaciteiten,  verschillen  in  individuele  voorkeuren  

  en  aan  culturele  verschillen.        

  Aan  ons  de  taak  mee  te  gaan  in  deze  dynamiek.  We  dragen  zorg  voor  de  overdracht  van  kennis  en  sociale  vaardigheden,  van  normen  en  waarden  en  culturele  bagage.        Kinderen  zijn  uniek  en  ontwikkelen  zich  ieder  op  eigen  wijze.  Wij  volgen  die  ontwikkeling,  prikkelen  deze  en  zorgen  voor  een  stimulerende  omgeving  zodat  kinderen  uitgedaagd  worden  tot  leren.  We  werken  vaak  met  thema’s,  projecten,  en  ondernemen  excursies.  We  stimuleren  de  kinderen  samen  te  spelen,  werken,  onderzoeken  en  ontdekken.  Ieder  kind  heeft  talenten.  Er  zijn  doeners  en  denkers,  creatievelingen  en  sportievelingen  en  er  zijn  kinderen  die  talent  hebben  voor  muziek,  dans  en  drama  of  op  sociaal  gebied.  Wij  geven  kinderen  de  kans  hun  talenten  te  ontplooien      Onze  school  is  een  katholieke  school  en  gevestigd  in  Otterlo  op  de  Veluwe.  De  5  onderstaande  pijlers  spelen  binnen  onze  school  een  grote  rol.    

  • Plezier    • Natuur,  voeding  en  beweging  • Talenten  • Ontdekkend  leren  • Samen    

   Plezier:  Het  welbevinden  van  het  kind  staat  bovenaan.  Het  kind  moet  met  plezier  naar  school  gaan,  kunnen  leren  en  spelen  in  een  veilige  omgeving  en  zich  vertrouwd  voelen  in  en  rondom  de  school.  Om  dit  te  kunnen  realiseren  wordt  er  veel  aandacht  besteed  aan  respect  voor  jezelf  en  respect  voor  anderen,  zodat  er  een  fijne  sfeer  wordt  gecreëerd  in  de  klas,  maar  ook  voor  elkaar.      Natuur,  voeding  en  beweging:  Op  basisschool  De  Bloesem  besteden  wij  veel  aandacht  aan  natuur,  voeding  en  beweging.  Naast  de  school  bevindt  zich  een  schooltuin  waar  groentes  en  planten  verbouwd  worden.  Lessen  over  de  natuur  zoals  afvalscheiding  en  een  schoon  milieu  zijn  een  onderdeel  hiervan.  Qua  voeding  is  het  motto  gezond!  Daarnaast  is  het  belangrijk  dat  de  kinderen  genoeg  beweging  krijgen.            

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  6    

  Talenten:  Kinderen  moeten  de  ruimte  krijgen  om  zichzelf  te  kunnen  zijn.  Elk  kind  is  uniek,  heeft  een  eigen  leertempo  en  leerstijl.  Hier  spelen  wij  op  in  door  kinderen  zelf  te  laten  ontdekken  waar  hun  talenten  liggen.  Ieder  kind  heeft  een  talent!  Wij  bieden  veel  begeleiding  en  stimuleren  de  kinderen  om  hun  talenten  te  ontwikkelen.  Succeservaringen  spelen  hierbij  een  grote  rol.    Ontdekkend  leren:  Vanuit  de  visie  van  Celestin  Freinet  kijken  wij  verder  dan  alleen  de  theorie.  Wij  maken  leren  leuk  door  op  ontdekking  uit  te  gaan  en  onderzoeken  te  doen.  Op  bezoek  gaan  bij  ambachtslieden,  een  bezoekje  nemen  aan  musea  en  ontdekkingen  doen  in  het  bos  horen  hier  onder  andere  bij.        Samen:  Het  woord  ‘samen’  hoort  bij  de  visie  van  de  school  omdat  wij  het  belangrijk  vinden  dat  er  een  goede  onderlinge  samenwerking  heerst  tussen  kinderen,  leraren  en  kinderen,  collega’s  en  ouders.  De  ouders  worden  veel  betrokken  in  de  school  en  hebben  een  actieve  deelname.    

  Schoolorganisatie      Groepsverdeling  Hoe  komt  de  groepsverdeling  tot  stand?  Jaarlijks  op  1  oktober  worden  de  leerlingen  van  basisscholen  ‘geteld’.  Het  aantal  leerlingen  is  bepalend  voor  het  budget  (lumpsum)  dat  wij  krijgen  voor  het  schooljaar  2014-‐2015.              Rol  medezeggenschapsraad      De  personeelsgeleding  van  de  MR  van  basisschool  De  Bloesem  heeft  volgens  de  Wet  op  de  Medezeggenschap  instemmingsrecht.    Leerlingaantal  en  groepsgrootte      Bij  de  inzet  van  personeel  kijken  we  naar  een  aantal  zaken:  het  beschikbare  budget,  het  leerlingaantal  van  1  oktober  2014  en  1  oktober  2015,  de  instroom  van  kleuters  in  groep  1,  het  leerlingaantal  per  groep  en  de  samenstelling  van  de  groepen.  Basisschool  De  Bloesem  deelt  leerlingen  in  op  leeftijd.  Er  wordt  vanaf  groep  3  homogeen  gegroepeerd.  De  consequentie  daarvan  kan  zijn,  dat  de  ene  groep  groter  is  dan  de  andere.  Sommige  groepen  zijn  fors,  andere  groepen  kleiner.      Na  de  zomervakantie  starten  we  met  twaalf  groepen:  vier  onderbouwgroepen  (groep  1,  2,  3  en  4)  en  vier  bovenbouwgroepen  (groep  5,  6,  7  en  8).      Op  basisschool  de  Bloesem  werken  17  leerkrachten.  De  directeur  is  volledig  ambulant,  d.w.z.  vrijgesteld  van  lesgevende  taken.  De  zorgcoördinator  is  gedurende  drie  dagen  vrijgesteld  van  lesgevende  taken.  Tevens  is  er  gedurende  de  hele  week  een  conciërge  werkzaam.  Voor  lichamelijke  opvoeding  hebben  wij  twee  vakleerkrachten  tot  ons  beschikking.          

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  7    

  De  groepen    Groep  1      Juf  Maja  &  juf  Lotte  Groep  2      Juf  Jamie  &  juf  Babette  Groep  3      Juf  Maxime  &  juf  Cindy  Groep  4      Juf  Dieuwke  &  juf  Eva  Groep  5      Juf  Annika  &  juf  Anne  Groep  6      Juf  Linda  &  juf  Amy  Groep  7      Juf  Amber  &  meester  Luc    Groep  8      Juf  Kimberley  &  juf  Stephanie    Vakleerkracht  gym:  Juf  Maxime  en  juf  Annika    Vakleerkracht  drama/  dans:  Juf  Charlotte    Vakleerkracht  muziek:  Meester  Jordy      Schooltijden  De  schooltijden  van  de  groepen  1  t/m  2  zijn  als  volgt:  Maandag,  dinsdag,  donderdag                                                                              08:30  tot  12:00  uur  -‐  13:30  tot  15:30  uur  Woensdag,  vrijdag                                                                                                                        08:30  tot  12:15  uur    De  schooltijden  van  de  groepen  3  t/m  8  zijn  als  volgt:  Maandag,  dinsdag,  donderdag,  vrijdag                                                  08:30  tot  12:00  uur  -‐13:30  tot  15:30  uur  Woensdag                                                                                                                                                      08:30  tot  12:15  uur    De  deuren  openen  elke  ochtend  om  8:15  uur.    Vakanties  Herfstvakantie:  20  t/m  24  oktober  2014  Kerstvakantie:  22  december  2014  t/m  02  januari  2015  Carnavalsvakantie:  16  t/m  20  februari  2015  2e  Paasdag:  06  april  2015  Koningsdag:  27  april  2015  Meivakantie:  04  t/m  15  mei  2015  2e  Pinksterdag:  25  mei  2015  Zomervakantie:  20  juli  t/m  28  augustus  2015    Stagiaires  Om  onze  toekomstige  collega’s  in  de  gelegenheid  te  stellen  het  vak  te  leren,  hebben  we  diverse  stageplaatsen  beschikbaar  gesteld.  Basisschool  De  Bloesem  heeft  dit  jaar  stagiaires  van  PABO  In  Holland,  ALO  Amsterdam  en  het  NOVA  College  (onderwijsassistenten).                        

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  8    

  Vervanging  bij  ziekte  In  geval  van  ziekte,  verlof  of  nascholing  van  een  leerkracht  zoeken  we  een  invaller  voor  de  groep.  We  hanteren  daarbij  het  volgende  stappenplan:  

  • We  benaderen  een  invaller  uit  ons  vaste  bestand;    ·∙    • We  vragen  een  deeltijder  extra  te  werken;    ·∙    • Een  leerkracht  is  bereid  zijn/haar  compensatieverlof  op  te  schorten;  ·∙    • We  verdelen  de  kinderen  over  meerdere  groepen;  

   De  kinderen  worden  in  principe  niet  naar  huis  gestuurd,  alleen  in  geval  van  een  calamiteit.  Als  bovenstaande  opties  geen  oplossing  bieden,  krijgen  de  ouders  een  dag  van  tevoren  bericht  dat  hun  kind  een  dag  vrij  heeft.    Ziek  melden:  (  Telefoon:  (087)  87  65  36  In  geval  van  ziekte  of  artsenbezoek  van  uw  kind(eren)  verzoeken  we  u  dit  altijd  en  vóór  schooltijd  aan  ons  door  te  geven.  Uw  kind  wordt  gemist!  Wanneer  een  leerling  niet  is  afgemeld,  bellen  wij  naar  het  huisadres  om  te  informeren  wat  er  aan  de  hand  is.    Kinderen  die  onder  schooltijd  ziek  worden  mogen  niet  zelfstandig  naar  huis.  Wij  verwachten  dat  ze  opgehaald  worden.  Het  is  voor  ons  belangrijk  dat  we  de  ouders  kunnen  bereiken  in  geval  van  nood.      Brengen  en  halen    We  hebben  de  volgende  afspraken  gemaakt  voor  een  goede  gang  van  zaken  in  en  om  de  school:  U  kunt  uw  kind  ’s  morgens  en  ’s  middags  voor  schooltijd  in  de  klas  brengen.  De  deuren  van  de  school  gaan  vijftien  minuten  voor  aanvang  open:  om  8.15  uur.  Wij  willen  graag  op  tijd  beginnen.        Er  is  de  afspraak,  dat  kinderen  onder  schooltijd  niet  van  het  schoolterrein  af  mogen.  Kinderen  mogen  vlak  voor  schooltijd  niet  terug  naar  huis  om  bijvoorbeeld  gymspullen  of  huiswerk  op  te  halen.        

  Het  gebouw        

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  9    

  Ons  onderwijs      Dagindeling    Onze  dagindeling  is  gestructureerd  en  zoveel  mogelijk  hetzelfde.  In  de  kleuterklassen  hangen  dagritme  kaartjes  met  pictogrammen.  Bij  de  overige  klassen  staat  het  rooster  op  het  bord  vermeld.    Iedere  klas  heeft  twee  keer  per  week  lichamelijke  opvoeding,  die  gegeven  wordt  door  vakleerkrachten.      Vakgebieden  in  groep  3  t/m  8  Aanvankelijk  lezen  In  groep  3  starten  de  kinderen  met  aanvankelijk  lezen,  schrijven,  rekenen  en  wiskunde.  Technisch  leren  lezen  wordt  aangeleerd  door  middel  van  de  methode  ‘Veilig  leren  lezen’.      Lezen  In  de  school  hebben  wij  een  bibliotheek,  de  leerlingen  mogen  daaruit  boeken  lenen  om  te  lezen.      Schrijven  In  groep  3  worden  de  letters  aangeboden  die  de  kinderen  leren  te  schrijven.  Dit  wordt  doorgezet  in  de  hogere  groepen.  De  leerlingen  leren  een  handschrift  te  creëren.    Rekenen/wiskunde  Dit  wordt  iedere  dag  aangeboden  voor  alle  groepen.      Taal/spelling  Dit  wordt  aangeboden  op  verschillende  manier  vanuit  de  methode.    Aardrijkskunde/geschiedenis/natuur  Deze  vakken  worden  gegeven  doormiddel  van  onderzoek  en  ontdekkingen  in  thema’s  en  vanuit  de  methode.  Op  onderzoek  uitgaan  door  excursies  zal  veel  voorkomen.    Sport,  spel  en  bewegen  Spelen  helpt  bij  de  sociale  ontwikkeling  en  de  ontwikkeling  van  de  grove  en  fijne  motoriek.  Het  gaat  om  samen  spelen,  de  wereld  ontdekken  en  je  eigen  grenzen  verkennen  en  verleggen.  We  hebben  een  speellokaal  tot  onze  beschikking  waar  de  kleuters  bewegen  op  de  klauter-‐  en  klimtoestellen  en  spelletjes  en  danslessen  krijgen.  Deze  lessen  worden  gegeven  door  onze  vakleerkrachten.        Voor  de  gymlessen  in  groep  3  t/m  8  maken  we  gebruik  van  de  methode,  waarbij  een  doorgaande  lijn  in  het  gymnastiekonderwijs  zit.  De  kinderen  van  groep  3  t/m  8  krijgen  gymles  van  vakleerkracht  in  de  grote  gymzalen.            

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  10    

  De  begeleiding  van  de   leerl ingen    Zorg  en  begeleiding    Basisschool  De  Bloesem  heeft  een  zorg-‐  en  begeleidingssysteem  voor  de  leerlingen  ontwikkeld.  Het  gaat  om  de  begeleiding  aan  kinderen  bij  wie  het  leerproces  of  de  sociaalemotionele  ontwikkeling  niet  volgens  verwachting  verloopt,  kinderen  die  niet  voldoende  uitdaging  vinden  in  het  reguliere  onderwijsaanbod  en  kinderen  met  een  niet-‐Nederlandstalige  achtergrond.  Bovendien  gaat  het  om  het  inzetten  van  meervoudige  intelligentie.  De  ontwikkeling  is  gerelateerd  aan  de  mogelijkheden  en  onderwijsbehoefte  van  de  leerling.      De  zorgcoördinator    De  zorgcoördinator  is  de  spil  in  ontwikkeling  en  uitvoering  van  beleid  dat  gericht  is  op  specifieke  onderwijsbehoeften  en  de  verschillende  leerstijlen  van  kinderen.  De  taken  van  de  zorgcoördinator  bestaan  vooral  uit  het  coachen  en  begeleiden  van  leerkrachten:  hoe  kan  ik  het  beste  omgaan  met  dit  kind  of  hoe  kan  ik  de  lesstof  zo  optimaal  mogelijk  afstemmen  op  dit  kind  of  deze  groep  kinderen?      Pedagogisch  team    De  directeur  gaat  op  bezoek  in  de  klassen  en  voert  jaarlijks  gesprekken  met  de  leerkrachten.  Dit  gaat  in  overleg  met  de  zorgcoördinator.  Gespreksonderwerpen  hierbij  zijn  onder  andere  de  resultaten  van  de  groep,  de  ontwikkeling  van  de  leerkracht  en  van  de  school.  De  directeur  en  de  zorgcoördinator  kunnen  naar  aanleiding  van  hun  bevindingen  voorstellen  doen  om  het  onderwijs  aan  te  passen.    

  De  ouders      Ouderbetrokkenheid  We  vinden  een  goede  samenwerking  tussen  de  ouders  en  de  school  zeer  belangrijk.  Met  elkaar  dragen  we  zorg  voor  het  welbevinden  van  uw  kind(eren).    Basisschool  De  Bloesem  wil  een  open,  gastvrije  school  zijn  voor  kinderen,  ouders,  leerkrachten  en  betrokkenen.  We  vinden  het  belangrijk  informatie  te  delen  over  het  functioneren  van  uw  kind.  Samen  proberen  we  de  onderwijsbehoeften  van  de  kinderen  inhoud  en  vorm  te  geven.  Daarnaast  is  het  fijn  als  ouders  regelmatig  komen  kijken  naar  het  werk  van  de  kinderen.  Ze  ervaren  dat  hun  werk  ertoe  doet!          Ouderraad  Aan  de  school  is  een  actieve  ouderraad  verbonden,  van  betrokken  ouders.  De  directeur  en  een  leerkracht  wonen  de  ouderraadvergaderingen  bij.    De  ouderraad  organiseert,  in  samenwerking  met  de  leerkrachten,  enkele  feesten,  ,excursies  en  activiteiten.  Deze  feesten,  excursies  en  activiteiten  worden  gedeeltelijk  bekostigd  uit  de  rijksbijdrage,  maar  ook    uit  de  vrijwillige  ouderbijdrage.  Het  volgen  van  basisonderwijs  is  gratis,  het  wordt  door  de  overheid  betaald.  Wel  zal  er  jaarlijks  een  vrijwillige  ouderbijdrage  worden  gevraagd  om  de  excursies  te  kunnen  bekostigen.      

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  11    

  MR  Op  basisschool  De  Bloesem  worden  iedere  dag  beslissingen  genomen,  grote  en  kleine.  Beslissingen  die  van  invloed  zijn  op  het  onderwijs  aan  de  kinderen  en  op  het  werk  van  personeelsleden.  Daarom  hebben  ouders  en  personeelsleden  inspraak  op  het  beleid  van  de  school.  Die  inspraak  is  geregeld  via  de  medezeggenschapsraad.    Belangrijke  veranderingen  worden  door  de  directie  voorgelegd  aan  de  MR.  De  MR  bekijkt  of  die  veranderingen  goed  en  nodig  zijn.  Pas  nadat  de  MR  akkoord  gaat  kan  de  directie  de  verandering  doorvoeren.    De  MR  kan  ook  zelf  initiatief  nemen  en  de  directie  vragen  een  knelpunt  op  te  lossen.  De  MR  behandelt  zaken  van  algemene  aard,  nooit  individuele  klachten  of  problemen.  In  het  MR  reglement  is  precies  beschreven  wanneer  de  MR  om  advies  of  instemming  gevraagd  moet  worden.    

  Veiligheid  in  en  om  de  school    Sociale  veiligheid  basisschool  De  Bloesem  heeft  een  beleidsplan  sociale  veiligheid.  Hierin  staat  beschreven  hoe  de  sociale  veiligheid  voor  leerlingen  en  personeel  gewaarborgd  is.    Het  gaat  om  drie  aspecten:    

  • Inzicht;  • Voorkomen  • Optreden.  

   In  het  veiligheidsbeleid  is  vastgelegd,  dat  aandacht  wordt  besteed  aan  de  preventie  van  incidenten;  dit  beleid  wordt  regelmatig  geëvalueerd  en  bijgesteld  (voorkomen).  We  doen  dit  door  bijvoorbeeld  te  werken  met  ‘Klets’  (Opkomen  voor  je  zelf  zonder  anderen  te  kwetsen)  en  de  tien  sociale  vaardigheden.  We  gebruiken  voor  het  spelen  op  het  schoolplein  een  ‘speelpleinprotocol’.      We  hanteren  op  school  drie  afspraken  als  kapstok:      1.  Je  doet  elkaar  geen  pijn.    2.  Je  loopt  en  praat  rustig  in  de  school.    3.  Je  houdt  je  aan  de  stappen  van  ‘Stop  hou  op,  dat  wil  ik  niet’!          Fotograaf  Ieder  jaar  komt  een  fotograaf  foto’s  van  de  (  schoolgaande)  kinderen  maken.  U  bent  niet  verplicht  de  gemaakte  foto’s  te  kopen.          Tussendoortjes  Midden  op  de  ochtend  is  er  voor  de  kinderen  gelegenheid  een  tussendoortje  te  nemen.  De  meeste  kinderen  nemen  een  beker  drinken  mee  en  iets  eetbaars.  Onze  school  streeft  voor  een  gezonde  voeding.  In  principe  vinden  wij  het  de  verantwoording  van  de  ouders  wat  zij  hun  kind(eren)  meegeven.    Echter,  geven  wij  de  voorkeur  aan  gezonde  tussendoortjes  en  lunch.  We  denken  aan  fruit,  groente,  brood  of  een  paar  crackertjes.          

 • Schoolgids  basisschool  De  Bloesem  2014-‐2015  

  12    

     Verjaardagen  en  trakteren    Jarige  kinderen  mogen  op  school  trakteren.  We  verzoeken  u  vriendelijk  de  traktatie  voor  zowel  de  kinderen  als  de  leerkrachten  bescheiden  te  houden.  We  vieren  de  verjaardagen  in  de  groep,  meestal  vóór  de  pauze.  De  kinderen  mogen  alle  klassen  langs.  Gelieve  willen  wij  u  erop  wijzen  dat  deze  traktaties  ook  gezond  kunnen  zijn.    

  Op  een  ri jt je…    Naam  :       Basisschool  De  Bloesem    Adres:       Hoenderloseweg  40           6731  PB  Otterlo      Telefoon:     (087)  87  65  36  E-‐mail:       info.basisschooldebloesem.nl  Website:     http://basisschooldebloesem.weebly.com/  Directeur:       Gracia  Ori