SeABank nng cao chất lượng dịch vụ khch hng v mở ... nng cao chất lượng dịch vụ khch hng v mở rộng hoạt động bằng cc giải php của Cisco Systems như thế no? SeABank, một trong những ngn hng hng đầu tại Việt Nam đ tm kiếm cc biện php để nng cao

 • View
  215

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • SeABank nng cao cht lng dch v khch hng v m rng hot ng bng cc gii php ca Cisco Systems nh th no?

  SeABank, mt trong nhng ngn hng hng u ti Vit Nam tm kim cc bin php nng cao cht lng dch v nhm phc v khch hng c tt hn, cng nh l m rng cc hot ng ngn hng v c s h tng mng trong nc ca mnh. Bi vit ny m t chi tit v cch m Cisco Systems gip SeABank t c cc mc ch v mc tiu ca mnh. Nghin cu in hnh: Cisco gip SeABank nng cao cht lng dch v khch hng v m rng hot ng nh th no?

 • Gii thiu c thnh lp nm 1994, Ngn hng C phn Thng mi ng Nam SeABank l mt trong nhng ngn hng thng mi c phn u tin ca Vit Nam. c Ngn hng Nh nc Vit Nam nh gi l ngn hng loi A trong sut 4 nm lin tc, SeABank lun l mt trong nhng ngn hng c tc pht trin nhanh nht ti Vit Nam. K t nm 2006, SeABank m rng hot ng u t sang cc lnh vc phi ngn hng nh l bo him, chng khon v nhiu lnh vc khc na. T nm 2008, s hp tc chin lc vi Societe Generale, mt trong nhng ngn hng bn l hng u ti Chu u, cho php SeABank nng cao cht lng cc gii php ngn hng bn l ca mnh. Mi quan h hp tc ny mang li cho SeABank nng lc cung cp cc dch v khch hng v cng ngh ngn hng c cht lng cao hn duy tr li th cnh tranh trong th trng ngn hng. Bn cnh cn c mt nhu cu v pht trin mng li ca SeABank h tr c s gia tng d bo v s lng giao dch ca khch hng khi ngn hng m rng cc dch v ngn hng bn l. Nhng dch v nh l SMS v email banking, internet banking v dch v trung tm lin lc SeANet u nm trong k hoch cung cp cho khch hng. Tnh n nm 2010, SeABank c trn 1.500 nhn vin v hn 100 im giao dch trn ton quc, phc v hn 104,000 khch hng c nhn. S tng trng lin tc ca doanh nghip v s m rng h thng cng ng ngha vi vic c mt nhu cu v hot ng truyn thng hiu qu trong ni b SeABank cng nh l gia SeABank v khch hng. Nhng kh khn thch thc ca SeABank Trc khi trin khai cng ngh ca Cisco, SeABank cha c h thng dch v t ng tr li khch hng hay nhm chuyn trch v dch v khch hng; vic tr li cc yu cu ca khch hng cha c t ng ha v tiu chun ha. Vic cng gy ra nhng khc bit v cp cht lng dch v trong khi SeABank mong mun c c mt cht lng dch v nht qun dnh cho tt c cc khch hng ca mnh. Ngoi ra, chi ph hot ng cng rt ln do mt s c s h tng mng s dng nhng thit b c cn phi c nng cp. SeABank tm kim mt i tc c th gip h t c cc mc tiu tng trng thng qua s dng cc ng dng hin i v cc thit b phn cng kt ni mng tin tin v Cisco c la chn lm i tc chin lc h tr cc nng lc v chc nng v core banking v chm sc khch hng ca SeABank. Cng ngh c trin khai ca Cisco Trong s cc cng ngh ca Cisco c trin khai ti SeABank, cc thit b nh tuyn Cisco 2800 series cho php cung cp cc dch v ng thi v h tr c nhiu kt ni E1/T1 dnh cho nhiu th loi dch v, bao gm c d liu, bo mt, thoi, video v cc dch v khng dy. Cisco Catalyst 2960-S series l cc thit b chuyn mch truy nhp c cu hnh c nh, c thit k h tr cc ng dng nh l in thoi IP, khng dy v video. Mt cng ngh khc l Trung tm Lin lc Hp nht Phin bn Exppress ca Cisco (Cisco Unified Contact Center Express), c thit k h tr mt trung tm lin lc o c sn sng cao vi cc ng dng t phc v tch hp gia nhiu a im v c bo mt bng cng ngh bo mt Cisco Security Agent. Cisco Unified Contact Center Express Premium c s dng trong cc trung tm lin lc chnh thng y chc nng c h tr chc nng nh tuyn cn c theo k nng ca khai thc vin, cc mn hnh pop-up da trn CTI ca khai thc vin, hoc h tr ng dng t phc v tch hp; n c th h tr t mt s lng khai thc vin rt nh cho ti 300 khai thc vin v 300 cng IVR y chc nng.

 • My in thoi IP Hp nht ca Cisco (Cisco Unified IP Phones) 7911G p ng nhu cu lin lc ca cc t chc c cng lu lng t mc nh n va. N c hai nt ng dy/tnh nng (line/feature) c th lp trnh, vi n chiu sng nn v bn phm mm tng tc hng dn ngi dng qua cc tnh nng thc hin cuc gi v nng lc iu khin m thanh dnh cho m thoi hai chiu cht lng cao trn speakerphone, headset v handset. Mt cng headset v mt chuyn mch Ethernet tch hp nm trong cu hnh tiu chun ca My in thoi Cisco Unified IP Phones 7911G. My in thoi ny cn c mt mn hnh LCD kch thc ln, phn gii cao. Mn hnh ny cung cp cc thng tin nh l ngy thng, thi gian, tn ngi gi, s in thoi ca ngi gi v cc s in thoi gi. Nng lc ha ca mn hnh ny cho php a vo cc ng dng XML v cc ngn ng 2 bytes khc c gi tr cao hn vi tnh kh kin ln hn. SeABank trin khai cng ngh ca Cisco nh th no? C mt s nhn t cn xem xt khi SeABank la chn cng ngh trin khai. iu trc nht v quan trng nht l nng lc tch hp vi cc h thng khc ca SeABank. Yu cu th hai l cc gii php phi h tr cc tiu chun m, ngha l chng c th c ty bin theo nhng yu cu khc nhau. Nhn t th ba l chi ph u t. Cui cng l chi ph nng cp v m rng trong tng lai. Cc gii php ca Cisco c nh gi l c gi c hp l, v nh c nhng cu phn c s h tng do Cisco cung cp c trin khai t trc nn tng chi ph c gim i rt nhiu. Do , chi ph ca vic m rng v nng cp trong tng lai ca h thng cng thp hn nhiu. Mt im quan trng l cc nhm chu trch nhim trin khai c sn cc kin thc v nng lc chuyn mn cn thit tch hp cng ngh ca Cisco vi cc h thng khc ca SeABank (v d nh l vi h thng core banking T24 ca Temenos). Sau khi trin khai cng ngh mng ca Cisco, hot ng truyn thng gia cc chi nhnh ca SeABank t c hiu qu v hiu sut cao hn. Khch hng ca SeABank cng c chm sc tt hn. C mt s li ch c th m tng cng ngh mang li cho SeABank. Thit b nh tuyn 2800 series gip nng cao tc v mc bo mt ca cc dch v hot ng ng thi. Thit b chuyn mch cp doanh nghip 2960 series cung cp mt tri nghim v mng khng bin gii cng vi hot ng nghip v rt d s dng, c mc an ton cao, sn sng cao v nng cp chuyn mch d dng. Nhng thit b chuyn mch ny h tr mt tng chi ph s hu thp hn cho cc mng chi nhnh vn phng. Trung tm Lin lc Hp nht ca Cisco phin bn Express p ng nhu cu ca cc phng ban v chi nhnh c nhu cu v qun l tng tc khch hng n gin, d s dng, d trin khai, c sn sng cao dnh cho s lng khai thc vin trong khong t 1 n 300 ngi. Ngoi nhng thit b nh tuyn, chuyn mch v in thoi IP c cp n trn, vo thng 3 nm 2009, SeABank cng xy dng mt trung tm d liu da trn tm nhn v kin trc Trung tm D liu 3.0 ca Cisco. Trong d n ny, SeABank trin khai 2 thit b chuyn mch Nexus 7010 m bo d phng, 2 thit b chuyn mch Catalyst 6509-E hot ng trong ch VSS, c tch hp vi cc m-un ACE, FWSM v IDSM-2 cng vi 2 thit b Catalyst 4900 M. nh hng pht trin Theo Frost & Sullivan, th trng Mng D liu ca Vit Nam l mt trong nhng th trng c tc pht trin nhanh nht ti ng Nam . Th trng ny ngy cng c nhu cu cao hn v cc gii php mng trong cc lnh vc quan trng nh l ngn hng, dch v ti chnh v bo him. Do ht cc h thng mng ca cc t chc c m rng trong vng vi nm qua,

 • chng tr nn phc tp hn bao gi ht. Vic gn kt gia hot ng CNTT v hot ng nghip v cng c ngha l nhiu hot ng kinh doanh c mc ph thuc ln hn vo s n nh ca mng CNTT nn tng. Mt doanh nghip thnh cng cn phi thng xuyn thc c v tnh hnh c s h tng mng ca mnh m bo hiu sut hot ng kinh doanh ti u v nng cao cht lng ca cc gii php, dch v cung cp cho khch hng. Vi cc gii php ca Cisco c trin khai, SeABank c th thu c nhng li ch c th trong hot ng kinh doanh ti Vit Nam. Cc gii php c trin khai cn m bo h tr c cc yu cu trong tng lai SeABank phc v nhu cu ngy cng cao ca khch hng cng nh l nh v ngn hng mt cch vng chc trong hnh trnh t c tc tng trng nhanh hn ca mt n v i tin phong trong lnh vc ngn hng. Cc gii php ton din t u n cui l th mnh ring ca Cisco; ngoi ra kh nng h tr khch hng tuyt vi & kin thc chuyn mn su rng ca Cisco v cc gii php, bao gm t Trung tm Lin lc cho n Kt ni D liu l iu c chng ti nh gi rt cao

  - ng Nguyn Tun Cng, Gim c Trung tm CNTT, SeABank Gii thiu v cng ty Cisco Systems Cisco (NASDAQ: CSCO), cng ty hng u th gii trong lnh vc mng ang lm thay i cch thc con ngi kt ni, lin lc v cng tc vi nhau. Nm nay, Cisco k nim nm th 25 v sng to cng ngh, s xut sc trong hot ng v trch nhim i vi x hi v mi trng. Thng tin chi tit v Cisco c ng ti ti a ch: http://www.cisco.com. nm bt tin tc thng xuyn, vui lng truy cp: http://newsroom.cisco.com

  http://www.cisco.com/http://newsroom.cisco.com/

Recommended

View more >