SEDMO ČUDO - os-hoce5.splet.arnes.sios-hoce5.splet.arnes.si/files/delightful-downloads/2016/06/... · Glasilo učencev OŠ Dušana Flisa Hoče, junij 2016 SEDMO ČUDO SARA FERLIČ, 3. a

 • View
  216

 • Download
  2

Embed Size (px)

Transcript

 • Glasilo uencev O Duana Flisa Hoe,

  junij 2016

  SEDMO UDO

  SARA FERLI, 3. a

 • Osnovna ola Duana Flisa Hoe Urednica: Danijela M. Vukmani

  olska ulica 10 Namestnica urednice: Kaja Kogal

  2311 Hoe Urednik naslovnice in mentor

  likovnim ustvarjalcem: Albin Lorber

  Soustvarjalci: uenci pri novinarskem

  olsko leto: 2015/2016 in likovnem kroku,

  uenci centralne in

  Izdano: junij, 2016 podrunine ole Reka

  CICIUDO priloga Sedmega uda, glasilo razredne stopnje

  RAZREDNA STOPNJAmatina ola Hoe , podrunica Reka

  Mentorici: Vlasta Smrdel, Lidija otari

  RAZREDNA STOPNJApodrunica Reka

  Mentorica: Lidija otari

  Dragi bralci!

  Ko pogovor nanese na besedo olsko glasilo, se v mislih povrnem v as pred mnogimi leti. V tisti as, ko sem nao olo obiskovala e kot uenka in je izhajalo olsko glasilo Drobtinice. Radove-dno sem ga vedno znova jemala v roke in prebirala drobtinico za drobtinico zgod in prigod iz ol-skih klopi. Kasneje je bilo preimenovano v Sedmo udo, e vedno sveenj spetih fotokopiranih listov. Minila so leta in na oli sem se zaposlila kot uiteljica. Na podrunici smo nekajkrat izdali svoje interno glasilo in spomnim se uljev, ki sem jih dobila ob rezanju v sneinko oblikovanega zimskega glasila Sneko. Sedmo udo so nato tiskali v tiskarni in sedaj ga e nekaj let prebiramo v elektronski obliki. Sodobna oblika za sodobni as. Na mestu, kjer ga lahko kadarkoli najdemo, odpremo, preberemo In ker na spletu vse ostane za vedno, ni skrbi, da se izgubi. Varno je shranjeno za prihodnje rodove.

  Kot vedno se je tudi tokrat uredniki odbor potrudil ter zgledno uredil aktualne, literarne in likov-ne prispevke. Glasilo vam ponuja vpogled v olsko ivljenje in delo, pokukate lahko v uilnice in na tekmovanja, preberete o vtisih, ki so jih na uence naredili obiskovalci nae ole, ter e marsi-kaj zanimivega.

  Dragi uenci, uitelji, stari in vsi bralci Sedmega uda, pred vami so poletni meseci. as za brez-skrbne klepete in potepe, sprostitev v naravi in ob branju knjig tistih na tablici ali onih drugih, ki e diijo po knjinici in papirju in elestijo med prsti. Obnovite energijo in uivajte v prijetnih trenutkih v drubi vam dragih oseb. Ponite stvari, za katere je med olskim letom zmanjkalo a-sa. Naj ivijo poitnice!

  Lidija otari, vodja podrunine ole Reka-Pohorje

 • 1.DEL

  Vrnitev v osnovnoolska leta ........................................................ 4

  Moje delovno mesto je 3 metre od moje postelje...................................... 7

  Naj bo mrzlo ali vroe, vedno zlate so Hoe .............................................................. 9

  Radio SI na nai oli .................................................................................................. 10

  Rastem s knjigokulturni dan ............................................................ 11

  Ob projektu Rastem s knjigo ..................................................................... 13

  Mladinski pevski zbor spet intenzivno vadi .............................................................. 14

  Mavrica ustvarjalnosti ...............................................................16

  Piama dan devetoolcev ..................................... 17

  Pustno praznovanje .......................................................... 18

  Prvi v vlogi obinskih svetnikov.............................................................................. 19

  Spoznali smo predsednika in bili pria podpisu sporazuma ..................... 20

  Zlata kuhalnica ............................................................................................ 21

  Ekologija je lahko zabavna....................................................................................... 22

  No branja 2016........................................................................................................ 23

  Zmaga v Beltincih ..................................................................................... 24

  Ni se vse konalo, kot bi si eleli .. 25

  Premalo za finale 26

  portni danPoljane . 28

  2. DEL

  Literarno ustvarjalni kotiek ................................................................................. 29

  3.DEL

  CICIUDO HOE .............................................................................................. 49

  Dan Zemlje ..................................................................................... 50

  Eko zgodbice .................................................................................................. 51

  Naravoslovni dan .................................................................................................... 52

  ebelarski kroek ....................................................................................... 53

  Mladi pesniki ustvarjajo............................................................................................ 54

  Nekega dne ............................................................................................. 56

  Zgodilo se je.............................................................................................................. 57

  Branje je najpomembneje ... 58

  Ogledali smo si kripto v Hoah . 59

  Barvne zgodbice . 59

  Projekt Vezi radosti v vrtcu in oli Hoe .61

 • Obisk ........................................................... 62

  ola v naravi 2015/2016 ....................................... 63

  Sprejemanje druganostiobisk invalida Igorja.......................................................65

  No branja ................................................................................................... 66

  4. DEL

  CICIUDO REKA .............................................................................................. 67

  Igrive rke ...................................................................................... 68

  Od paglavca do abe................................................................................................. 70

  Odsev v vodi ...................................................................................................... 72

  Naravoslovni dantravnik ....................................................................................... 73

  Nagrajen izdelektovornjak za prevoz avtomobilov................................................ 75

  Uilnica po moji meri............................................................................................. 76

  Ustvarjalci iz 1. c ...................................................................................................... 77

  Izdelki 3. c ...... 58

 • VRNITEV V OSNOVNOOLSKA LETA

  V etrtek, 7. 4. 2016, sta nas obiskala biva uenca nae ole; Polona Pauli, ki tudira angleino in

  panino na Filozofski fakulteti v Ljubljani, in Nejc Kotnik, ki tudira razredni pouk na Pedagoki fakul-

  teti v Mariboru. Povedala sta nam nekaj o njunih letih na O Duana Flisa Hoe ter zaupala svoje mne-

  nje o njej.

  Zdaj, ko sta po dolgem asu spet tukaj, kakni spomini se vraajo k vama? Kaken vtis je na vaju

  naredila O Hoe?

  Polona: Vesela sem, da sem spet tu, ker sem se v mojih osnovnoolskih letih tukaj poutila domae.

  Uitelji so bili ravno prav strogi, hkrati pa osebni in z veliko veino sem dobro shajala. Tudi z soolci

  sem se dobro razumela, motilo me je le znaanje mlajih generacij nad starejimi.

  Nejc: Z uitelji in ocenami tukaj nisem imel nobenih teav, vseeno pa se nisem poutil tako prijetno.

  V drubi sem se zmeraj iskal in nikoli nael, eprav so se z leti moji odnosi z sovrstniki boljali. Sicer se

  mi je O Duana Flisa zdela dobro urejena in bolja v primerjavi z mestnimi olami.

  Kaj bi bilo torej tisto, kar bi najprej spremenila na nai 'osnovki'?

  Polona: Mojo mamo bi premestila nekam drugam (smeh). No, v resnici ni dosti stvari, ki bi jih spre-

  menila, vem pa, da sem v svojih osnovnoolskih letih tukaj pogreala sodobnejo tehnologijo. olo bi

  torej opremila z modernimi napravami, ki najstnike pritegnejo k pouku, poleg tega bi prepreila nasilje

  uencev predmetne stopnje nad uenci razredne stopnje.

  Nejc: Tudi mene je zelo motilo medgeneracijsko nasilje in izkljuevanje iz drube na sploh, torej bi

  spremenil predvsem odnose med uenci. Zdi se mi tudi, da je bilo tukaj premalo poudarka na naravo-

  slovnih vedah.

  S katerimi obolskimi dejavnostmi sta se ukvarjala v vajinih osnovnoolskih letih in kako sta si

  uspeno razporejala as? Kako sta se motivirala?

  Polona: Ko sem bila najstnica, je bila v ospredju mojega ivljenja glasba. Obiskovala sem une ure

  klavirja ter pevski zbor, vendar sem kljub temu nala as za uenje. Moja motivacija so bili cilji, ki sem

  si jih zadala, torej se vpisati na eleno srednjo olo.

  Nejc: V prostem asu sem igral odbojko ali pa igral raunalnike igrice, le redko pa sem pogledal v

  zvezek. Uenje je bilo zame muka .. Na sreo sem si veino snovi zapomnil pri pouku, zato nisem imel

  posebnih teav. Ker pa nisem vedel, kam se bom vpisal na sredn