of 25 /25
Tiskovna konferenca Sekcija za Sekcija za Sekcija za Sekcija za osebna motorna vozila osebna motorna vozila osebna motorna vozila osebna motorna vozila Ljubljana, dne 10.03.2009 1 Sekcija za Sekcija za Sekcija za Sekcija za osebna motorna vozila osebna motorna vozila osebna motorna vozila osebna motorna vozila Sekcija za Sekcija za osebna motorna vozila osebna motorna vozila

Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

  • Author
    others

  • View
    13

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009...

Page 1: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20091

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Sekcija za Sekcija za osebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Page 2: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20092

1) Novo predsedstvo Sekcije / članstvo

2) Aktualna gibanja na slovenskem avtomobilskem trgu

3) Predlog premije za čisto okolje

4) Davčna zakonodaja

5) Izobraževanje

6) Vprašanja

Tiskovna konferenca 10.03.2009 Dnevni red

Page 3: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20093

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Novo predsedstvo Sekcije / Novo predsedstvo Sekcije / ččlanstvolanstvo

Mirko FifoltMirko Fifolt

Page 4: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20094

� Predsedstvo Sekcije:� Predsednik: g. David Juri č (Summit motors)

� Podpredsednik: g. Bogdan Žvanut (Mazda Motor Slovenija)� Podpredsednik: g. Danilo Ferjan čič (Porsche Slovenija)

� Novi član Sekcije 2008:� BMW Group Slovenija

� Sekcija predstavlja 87% slovenskega avtomobilskega trga

Redni letni Zbor Sekcije dne 18.02.2009 Novo predsedstvo / članstvo

Page 5: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20095

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Aktualna gibanja na slovenskem Aktualna gibanja na slovenskem avtomobilskem trguavtomobilskem trgu

David JuriDavid Juri čč

Page 6: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20096

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaTrg osebnih vozil v SLO Razvoj 01/2008 – 02/2009 in odstopanje

6.128 6.0286.643

7.730

6.291 6.250 6.490

4.3745.321

5.865

4.252

3.161

4.572 4.716

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 maj.08 jun.08 jul.08 avg.08 sep .08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

24,0%

16,5%

2,7%

25,1%

3,5%

-0,7%

17,0%

-5,8%

9,5%

-17,0%

-26,8% -25,4%-21,8%

-0,3%

-30,00%

-20,00%

-10,00%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

Skupni trg osebnih vozil 2008: 68.533

Page 7: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20097

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

678747 711

927

745 724786

651

770

647 618528

426 398

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

jan.08 feb.08 mar.08 apr.08 maj.08 jun.08 jul.08 avg.08 sep .08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

9,2%

46,2%

10,1%

46,0%

4,2% 7,3%

37,7%

0,5%

35,1%

-22,8% -21,0%

-37,2%-46,7%

-12,9%

-60,00%

-40,00%

-20,00%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

Trg lahkih gospodarskih vozil v SLO Razvoj 01/2008 – 02/2009 in odstopanje

Skupni trg lahkih gospodarskih vozil 2008: 8.532

Page 8: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20098

Sprememba rednih / akcijskih cen Indeks cen 07/2008 ���� 03/2009

cene po ceniku

akcijske cene

julij 2008 marec 2009

indeks 102

indeks 93,3

popustpopust

Page 9: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.20099

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Predlog premije za Predlog premije za ččisto okoljeisto okolje

Bogdan Bogdan ŽŽvanutvanut

Page 10: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200910

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Francija

-7,1%

8,4%

-7,4%

-14,1% -15,8%

-7,9%

-14,8%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

Nemčija

-10,4%

-1,5%

-8,2%

-17,7%

-7,0%

-14,2%

21,5%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

avg.08 sep.08 okt.08 nov.08 dec.08 jan.09 feb.09

Dne 14.01.2009:

Uvedba premije za čisto okolje v višini 2.500 EUR

Dne 04.12.2008:

Uvedba državne subvencije v višini 1.000 EUR

Trg osebnih vozil v Franciji in Nem čijiOdstopanje 08/2008 – 02/2009

Page 11: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200911

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

� Splošno

� premija za čisto okolje = državna podpora v višini 2.500 EUR na vozilo� velja od 01.04.2009 do 31.12.2009

� Staro vozilo

� 10 let in starejše (� datum 1. registracije 01.04.1999 ali starejše)� vsaj 1 leto v SLO registrirano na zadnjega lastnika� potrdilo o razgradnji s strani koncesionarja za ravnanje z izrabljenimi

motornimi vozili (IMV)

� Novo vozilo

� v Sloveniji kupljena nova vozila, ki zadoščajo normi EURO 4� do enega leta stara službena vozila, registrirana na pooblaščenega trgovca

ali uvoznika

Premija za čisto okoljePredlog Sekcije

Page 12: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200912

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

� Pogoji

� samo fizične osebe, ne podjetja� samo eno vozilo na osebo� lastnik starega in novega vozila mora biti ena oseba � za vsako št. šasije je možna le ena premija za čisto okolje

� Potek

� trgovec fakturira navadno MPC (z vsemi popusti) brez premije za čisto okolje

� trgovec vloži vse podatke in potrebna potrdila pri DURS-u (lastništvo starega in novega vozila, identiteta kupca, itd.)

� DURS izplača premijo za čisto okolje neposredno kupcu

Premija za čisto okoljePredlog Sekcije

Page 13: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200913

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaPremija za čisto okoljeIzračuni – Varianta 1

Višina premije: 1.000 € Dodatno prodana vozila: 4.000 Trg: 54.000 (-21,2%)

Segment Delež Št. vozil povpr. neto PC

povpr. DMV

povpr. DDV

DMV + DDV na vozilo

Razlika davki - premija

A00 20% 800 8.125 148 1.625 1.773 773A0 50% 2.000 10.086 287 2.017 2.304 1.304A 30% 1.200 17.338 956 3.468 4.424 3.424Povpre čje 100% 4.000 11.850 464 2.370 2.834 1.834

Izračun za posamezno vozilo

Segment Št. vozil DMV DDV DDV + DMV

Premija Razlika davki - premija

A00 800 118.664 1.300.052 1.418.717 800.000 618.717A0 2.000 573.111 4.034.421 4.607.532 2.000.000 2.607.532A 1.200 1.147.722 4.161.005 5.308.727 1.200.000 4.108.727Skupaj 4.000 1.720.833 8.195.427 11.334.976 4.000.000 7.3 34.976

Izračun za vsa dodatno prodana vozila

Page 14: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200914

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaPremija za čisto okoljeIzračuni – Varianta 2

Višina premije: 2.500 € Dodatno prodana vozila: 10.000 Trg: 60.000 (-12,5%)

Segment Delež Št. vozil povpr. neto PC

povpr. DMV

povpr. DDV

DMV + DDV na vozilo

Razlika davki - premija

A00 10% 1.000,0 8.125 148 1.625 1.773 -727A0 40% 4.000,0 10.086 287 2.017 2.304 -196A 50% 5.000,0 17.338 956 3.468 4.424 1.924Povpre čje 100% 10.000 13.516 608 2.703 3.311 811

Izračun za posamezno vozilo

Segment Št. vozil DMV DDV DDV + DMV

Subvencija Razlika davki - premija

A00 1.000 148.330 1.625.066 1.773.396 2.500.000 -726.604A0 4.000 1.146.221 8.068.843 9.215.064 10.000.000 -784.936A 5.000 4.782.175 17.337.522 22.119.697 12.500.000 9.619.697Skupaj 10.000 5.928.396 25.406.365 33.108.157 25.000.000 8.108.157

Izračun za vsa dodatno prodana vozila

Page 15: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200915

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

DavDavččna zakonodajana zakonodaja

Slavko ASlavko A žžmanman

Page 16: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200916

� Prvi predlog podan s strani sekcije v letu 2006� predstavitev na MF

� medresorska uskladitev� uskladitev z DURS-om

� pred obravnavo na vladi predlog zakona zadržan in umaknjen iz programa dela vlade

� Ponovni predlog v letu 2008 / 2009� ZDMV v programu dela vlade za leto 2009

� predstavitev predlogov Sekcije na MF

� osnutek zakona bo predvidoma v četrtek obravnavan na vladi� sledi javna obravnava in parlamentarni postopek

� predvidena uveljavitev novega zakona do konca julija 2009

Davek na motorna vozila – DMVPobuda za spremembo zakona

Page 17: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200917

� Dolo čanje dav čnih stopenj glede na vrednost vozila� skoki v naslednji davčni razred

� natančni ceniki niso mogoči� stranke ne dobijo jasne informacije

� Komisijska prodaja rabljenih vozil� nepregledna, zapletena prodaja

� popravila in garancije so otežene

� ni mogoča neposredna prodaja testnih in službenih vozil…

� Davčne utaje� izpad davčnih prihodkov in nelojalna konkurenca� kljub zadnji noveli ZDMV problem ni v celoti odpravljen

Davek na motorna vozila – DMVProblemi s sedanjim davkom

Page 18: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200918

� Novi sistem naj ima slede če značilnosti:

� enostaven� končna cena mora biti kupcu in trgovcu jasna vnaprej

� močan ekološki element

� obdavčitev mora ostati približno enaka kot doslej� brez možnosti za davčne utaje

� brez potrebe za komisijsko prodajo

� dosedanje olajšave naj ostanejo (invalidi, velike družine...)

Davek na motorna vozila – DMVNačela za pripravo novega predloga

Page 19: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200919

� Osnova za dolo čanje dav čne stopnje � emisije CO2

� Dolo čanje dav čne stopnje � kombinacija formule in davčnih razredov

� Obdavčitev rabljenih vozil

���� pri uvozu ali pridobitvi iz skupnosti enako kot nova vozila

� pri prodaji znotraj Slovenije brez DMV

� Preprečevanje zlorab:

� Možnost 1: Potek � obračun preko davčne uprave

Čas obdavčitve ���� ob registraciji

Davčna osnova � cene, zaračunane končnemu kupcu

� Možnost 2: nespremenjen potek, a obračun pri homologacijah tipa SB

preko DURS-a (kot pri uvozu ali pridobitvi rabljenih vozilih)

Davek na motorna vozila – DMVTemeljni elementi predloga

��

��

��

��

��

Page 20: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200920

ZA POTROŠNIKA

� Preglednost

� Jasne cene (brez presenečenj)

� Nagrada za okolju prijazne nakupne odločitve (Spodbujanje osebne odgovornosti )

� Lažje primerjave

� Enostavnejša prodaja rabljenega vozila� Kupec lahko takoj prejme plačilo za

rabljeno vozilo

ZA DRŽAVO

� Povečanje davčnih prihodkov (preprečitve davčnih utaj)

� Ekološka utemeljitev obdavčitve avtomobilov

� Prispevek k doseganju ciljev sporazuma iz Kyota

� Ukinitev DMV na rabljena vozila kot pomembna simbolna gesta brez omembe vrednega zmanjšanja davčnih prihodkov

Davek na motorna vozila – DMVPrednosti novega DMV-ja

Page 21: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200921

ZA TRGOVCE Z AVTOMOBILI

� Poenostavljeno obračunavanje (IT in ostali stroški)

� Jasne cene - (možnost izdelave natančnih cenikov)

� Omejitev nelojalne konkurence z davčnimi utajami

� Normalno poslovanje z rabljenimi vozili (nobene potrebe več po komisijski prodaji)

Davek na motorna vozila – DMVPrednosti novega DMV-ja

Page 22: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200922

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

IzobraIzobra žževanjeevanje

Danilo FerjanDanilo Ferjan ččiičč

Page 23: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200923

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

� Izrazito pomanjkanje kvalificiranih kadrov v servis ih

� Avtoličarji� Avtokleparji� Avtomehaniki

� Vzroki

� Ugled servisnih poklicov� Atraktivnost izobraževalnih programov

� Naloge 2009

� Ustanovitev delovne skupine� Analiza obstoječih programov� Formalizirati sodelovanje z OZS� Vzpostavitev kontaktov s srednjimi in poklicnimi šolami� Predstavitvena brošura

IzobraževanjePrihodnost avtoservisnih poklicev

Page 24: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200924

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

VpraVpra ššanjaanja

Page 25: Sekcija za osebna motorna vozila - tzslo.si · osebna motorna vozila 1 Ljubljana, dne 10.03.2009 Sekcija za osebna motorna vozila. Tiskovna konferenca Sekcija za osebna motorna vozila

Tiskovna konferenca

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Ljubljana, dne 10.03.200925

Sekcija zaSekcija zaSekcija zaSekcija za

osebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozilaosebna motorna vozila

Hvala za Hvala za VaVaššo pozornost!o pozornost!