Seminarium kurzyk

Embed Size (px)

Text of Seminarium kurzyk

  • 1. Strategie marketingoweinnowacyjnych przedsiwzi dr Bartomiej Kurzyk

2. OFERTAPOTRZEBYKONKURENCJI KLIENTWMarketingZDOLNOCIFIRMY 3. 5CMarketing STP 4P 4. 5CAnaliza sytuacji marketingowej Company Firma Customers Klienci Competitors Konkurencja Context Makrootoczenie Collaborators Partnerzy 5. STPPodstawowe decyzje strategiczneSegmentacjaTargetowanie Pozycjonowanie Podzia rynkuWybrZajcie pozycji na segmentysegmentw w umysach konsumentw 6. Pozycjonowanie dwa etapy1. Okrelenie, w jakim stopniu pomys / produkt / usuga s lub mog by rne od konkurencjidyferencjacja2. Zaprojektowanie oferty firmy tak, aby zajmowaa osobne i znaczce miejsce w umysach docelowych klientwpozycjonowanie 7. Deklaracja pozycjonowaniaDla______________________________________________________(docelowych klientw)ktrzy s niezadowoleni z______________________________________________________ (bieca alternatywa)nasz produkt jest______________________________________________________ (kategoria produktu)ktry daje______________________________________________________(pole dyferencjacji)+ Dowd______________________________________________________ (reason why)+ Osobowo marki______________________________________________________ (przymiotniki) 8. Cykl ycia produktuSprzedaWzrost Dojrzao Spadek WprowadzanieCzas 9. Cykl ycia produktuRozwj Rozwjtechnologii produktuWzrost Wprowadzanie Czas 10. Ksztatowanie wartoci nowej technologii 1. 3. 5.7.9.UwiadomieInkubacjaWprowadzenie PromocjaUtrzymanienie zdefiniowa-rozwjadopcja komercjalizacjawartoci nie rdekonkuren- innowacjidla komer-cyjnoci(potencjau)cjalizacjiproduktu 2. 4.6.8.Wspieranie WspieranieWspieranie Wspieraniezainteresowanie przygotowanie uksztatowanie poszukiwaniei akceptacja zasobwrynkukomplementarnych zasobw 11. 5CMarketing STP 4P 12. Strategie marketingoweinnowacyjnych przedsiwzi dr Bartomiej Kurzyk