27
Електроенергетиката претставува една од фундаменталните компоненти на економијата на една земја. Таа е во таа мерка вклучена во сите гранки на стопанството и во секојдневното живеење, така што некои индекси кои се однесуваат на неа се земаат како мерка за достигнатото ниво на животен стандард на населението на една земја. Досегашното искуство покажува дека потрошувачката на електрична енергија во сите електроенергетски системи постојано расте и во ниедна земја досега не е забележано заситување со електрична енергија. Тоа важи и за земјите со многу висок животен стандард и висока потрошувачка на електрична енергија по жител. Постојаниот пораст на потрошувачката на електрична енергија бара и постојана градба на нови енергетски објекти (електрични централи, разводни постројки, преносни 1

seminarska ekonometrika

Embed Size (px)

DESCRIPTION

ekonometrika

Citation preview

.

,

.

.

.

( , ,

) .

70% ,

3 3,5% .

,

()

, . ,

.

, a ,

,

, .

:

1.

.

, (demand side

management), ,

..

.2. (, SO2), (CO2). , , .

3.

, .

,

, , . ,

, (uncertainty)

, , , .

. , , , - ( ); ( ); ..

4. , . o . , . , , , . , .

.

.

,

.

(5-30 ),

, .

,

. ,

.

:

;

;

.

,

:

.

.

.

,

.

.

.

, , ..

. , ..

.

. , :

;

;

;

. . , , .

-

,

.

:

;

.

.

,

,

.

.

( 10

40 ) ( 5 ).

(

10 ). . ,

.

,

. , ,

: 1. ;

2. .

)

.

.

.

.

1973 ,

.

, 1973 . ,

.

.

: 1. / ; 2. .

( )

( ) . :

, , . ,

/

.. .

, .

,

,

.) o

.

.

()

.

: 1.

2.

. ,

(, , ,

, .) ,

. ,

, .

)

.

(, , , )

. ( ,

,

, )

, , ,

.)

.

,

, ( , ,

,, ) .

, (. ,

..), (. ,

, ..)

, ..

) -

.

: ; ;

; .

, ,

,

. , e

,

.

,

.

)

,

.

, , ,

.) .

.

, ,

. ,

, ,

, , :

, ,

, ..

,

.

()

.

,

. ,

()

.

,

,

,

.

.

, ,

, .

.

. .

:

1. (Wh);

2. ( ) (MW);

3. .

,

.

, . , . ( ), ( ) ( ). 5 30 .

.

( ,

). ()

..

.

, ,

.

,

,

.

. , .

()

,

() . :

. ,

,

.

, ,

. ,

,

, (. ,

, ).

.

( )

. :

1. ;

2.

.

.

( ).

.3